Illegale bomenkap in Utrecht wordt nauwelijks bestraft Illegale bomenkap in Utrecht wordt nauwelijks bestraft

Illegale bomenkap in Utrecht wordt nauwelijks bestraft

Illegale bomenkap in Utrecht wordt nauwelijks bestraft
Illegale bomenkap in Hoograven in 2021
Het blijkt erg lastig om illegale bomenkap in Utrecht aan te pakken. Sinds ongeveer twee jaar is er nieuwe regelgeving om het illegaal kappen of beschadigen van bomen tegen te gaan, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot vervolging. Wel moest er in ten minste vijf gevallen en nieuwe bomen worden geplant. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren.

Het blijkt erg lastig om illegale bomenkap in Utrecht aan te pakken. Sinds ongeveer twee jaar is er nieuwe regelgeving om het illegaal kappen of beschadigen van bomen tegen te gaan, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot vervolging. Wel moest er in ten minste vijf gevallen en nieuwe bomen worden geplant. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren.

De regel is sinds 4 februari 2021 van kracht. Sinds dat moment zijn er 43 meldingen over mogelijke illegale kap binnengekomen bij de gemeente. In meer dan de helft van de gevallen was het toegestaan de boom zonder vergunning te vellen of was er al een vergunning afgegeven. Bij ongeveer 20 gevallen was er echter wel sprake van illegale kap.

Het blijkt in zo’n geval echter erg lastig om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving. Volgens de gemeente verloopt zo’n proces als volgt; iemand maakt een melding van een mogelijke illegale kap. Wanneer de handhaver vervolgens ter plaatse is, ligt de boom meestal al tegen de vlakte.

Bewijs

“Omdat de overtreding niet op heterdaad wordt vastgesteld is uitgebreid onderzoek nodig om achteraf vast te stellen of er eigenlijk een vergunning nodig was voor de kap (terwijl de boom al is gekapt), een mogelijke verdachte aan te wijzen en voldoende bewijslast te verzamelen voor strafrechtelijke vervolging.”

Tot nu toe heeft het Openbaar Ministerie alle ingezonden processen verbaal afgekeurd vanwege het ontbreken van bewijs. Deze processen verbaal hebben volgens de gemeente wel een meerwaarde als het gaat om de herplantplicht.

Herplantplicht

“Bij volledige processen verbaal hebben we altijd besloten de herplantplicht op te leggen: soms volstond een gesprek, in vijf gevallen werd een last onder dwangsom opgelegd en daarnaast is in een aantal gevallen achteraf een vergunning verleend.”

Gekoppelde berichten

16 Reacties

Reageren
 1. Baliekluiver

  Dus de gemeente legt anderen een herplantplicht op maar verzaakt diezelfde plicht structureel (Neude etc.) als zij aan de beurt zijn?

 2. Johan

  Hahaha. De gemeente en herplantplicht. Onze gemeente is zelf niet in staat haar eigen herplantplicht uit te voeren.

 3. Koel Hoofd

  Gemeentelijke tweematen regeling.

 4. Wim

  Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen dat op de Neude het oude aantal van 25 bomen moet terugkomen.
  Inmiddels zijn er daarvan (in ruim vier jaar tijd) slechts drie geplant. Maar ook zijn er alweer vier extra gekapt, de stronken staan er nog.
  In plaats van de Neude te vergroenen is de kaalslag de afgelopen jaren alleen maar groter geworden.
  Tot zover de zorg van de gemeente als het haar eigen herplant-verantwoordelijkheid betreft.

 5. Per Ommegaande

  En waar blijft de herplant op het Vredenburg? Daar staan nog steeds twee stompen…

 6. Marieke

  Deze informatie is verkregen doordat de Partij voor de Dieren vragen stelde, gek dat dat niet in het artikel genoemd wordt.

 7. JdV

  Ach zolang de gekapte bomen keurig in de biomassa centrale verdwijnen worden ze uiteindelijk toch in het collectief belang ingezet. Dus wat is het probleem? Die paar lullige boompjes doen 0,0 voor onze natuur. Lekker kappen dus.

 8. JH

  De gemeente is inderdaad de grootste bomenkapper.
  In Lunetten eerste een onderzoekje uitvoeren om te zien of er bomen ziek zijn, die kappen en vervolgens daarna ook andere bomen toch ook maar kappen.

 9. mees kees

  Marieke, waar zie jij dat NIET staan dan!

 10. Bram van Reemst

  Waarom is dat bewijs zo moeilijk? Een omgezaagde boom sleep je niet zomaar weg, dan is er toch fysiek bewijs? Als de boom op de grond ligt, kun je nog best de omtrek meten en constateren dat deze zo dik was dat een vergunning nodig was geweest. En de uitvoerders zullen ook nog ter plaatse zijn. Bij ophef in de media over fouten, wijzen die er graag op dat het lag aan onduidelijke of verkeerde opdrachten, dus dat zouden ze in een serieuze juridische procedure ook wel doen. Het lijkt me dat vooral de opdrachtgevers verantwoordelijk moeten worden gesteld en niet zozeer de houthakkers zelf.

 11. Bram van Reemst

  Verschillende reageerders doen schamper over deze kwestie omdat de gemeente het niet zo goed doet in andere bomenkwesties (zelf te veel kappen of te laat herplanten, vergunningen voor biomassacentrales). Zo is er bij alles wat er mis gaat in de wereld wel naar iets anders te wijzen. Op die manier kom je toch nooit vooruit?

 12. Bram van Reemst

  Het gaat niet alleen om ‘lullige boompjes’, anders dan JdV zegt. Juist niet, het gaat hier immers om bomen met een bepaalde omvang, alleen daar is een velvergunning voor nodig.

  Bomen zijn een belangrijke schakel in de stadsnatuur. Denk maar aan de vogels die er nestelen en de insecten die erin kruipen. Daarnaast helpen ze met de waterhuishouding en verbeteren ze de leefomgeving van de mensen in de stad.

  De warmtecentrale in Lage Weide draait volgens Eneco en de gemeente alleen op snoeiafval van regulier onderhoud. Snippers uit illegale houtkap horen daar natuurlijk niet tussen te zitten. De centrale lijkt hier vooral een houten stok te zijn om bomenbeschermers mee te slaan.

 13. Wim

  @ Bram van Reemst

  Inderdaad zijn bomen een belangrijke schakel in de stadsnatuur. En juist daarom is het zo schandelijk dat juist de gemeente zelf eenmotorige van de herplantplicht maakt.
  Zie de Neude. Ondanks een motie van de gemeenteraad 4 jaar geleden dat er 25 bomen terug moeten komen, zijn er sindsdien alleen maar meer bomen verdwenen.

 14. JdV

  @bram: ja, inderdaad, eeuwenoude eiken van tientallen meters hoog, die sneuvelen inderdaad bij bosjes. Meedogenloos neergehaald door complete groepen houthakkers met kettingzagen. Proest.

 15. Bram van Reemst

  @Wim, bij het gemeentelijke bomenbeleid ben ik ook niet altijd te spreken. Vooral dat er alvast een kapvergunning voor een bouwproject komt als het nog lang niet zeker is of dat project doorgaat. Zo gingen er in 2016 al tweehonderd bomen om voor de bouw van een prostitutieflat die er nog steeds niet is en die er waarschijnlijk ook niet gaat komen.

  Mijn vorige bijdrage hierover was vooral een reactie op de eerste twee hierboven, die op mij de indruk wekten dat ze vinden dat de gemeente dan ook het toezicht op de kap door anderen maar moet laten vallen. Dan zijn we nog verder van huis.

 16. Bram van Reemst

  De proestende JdV denkt blijkbaar dat er maar twee soorten bomen zijn: lullige boompjes en eeuwenoude eiken van tientallen meters. Nooit tussenmaten gezien? En wist je niet dat er boomsoorten zijn die sneller groeien dan eiken?

  In het zestig jaar oude Overvecht bijvoorbeeld staan talloze prachtige, uit de kluiten gewassen essen, platanen en iepen, die de grootste boomknuffelaar niet zou kunnen omhelzen. Die essen lopen nu gevaar door met de essentakkenziekte, maar dat is een ander verhaal.

  De zin over meedogenloze houthakkers verbaast mij, ik zei immers in het bericht waarop JdV reageerde juist dat de opdrachtgevers verantwoordelijk zijn.

  Bedreigde eeuwenoude eiken zijn er trouwens wél in grote getale in Amelisweerd. Vreemd genoeg wil JdV die ook om hebben, blijkens diens commentaren bij andere DUIC-artikelen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).