International School Utrecht lijkt tijdelijke locatie te hebben gevonden in Papendorp International School Utrecht lijkt tijdelijke locatie te hebben gevonden in Papendorp

International School Utrecht lijkt tijdelijke locatie te hebben gevonden in Papendorp

International School Utrecht lijkt tijdelijke locatie te hebben gevonden in Papendorp
International School Utrecht heeft samen met de gemeente mogelijk een tijdelijke locatie gevonden in Papendorp. Ondertussen wordt ook doorgewerkt aan de plannen voor een nieuw schoolgebouw op het Utrecht Science Park.

International School Utrecht heeft samen met de gemeente mogelijk een tijdelijke locatie gevonden in Papendorp. Ondertussen wordt ook doorgewerkt aan de plannen voor een nieuw schoolgebouw op het Utrecht Science Park.

In 2011 werd de International School Utrecht (ISUtrecht) opgestart aan de Notebomenlaan om later te verhuizen naar de Van Bijnkershoeklaan. In de loop der tijd heeft ISUtrecht meerdere schoolgebouwen in dit gebied in gebruik genomen en ook is er tijdelijke huisvesting bijgeplaatst.

Sinds de oprichting is ISUtrecht hard gegroeid en de verwachting is dat dit de komende periode toeneemt tot zo’n 1.200 leerlingen. In 2017 en 2018 is daarom onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie en daaruit is gebleken dat het Utrecht Science Park (USP) daar de beste plek voor is. “Sindsdien werken de gemeente en ISUtrecht aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw”, schrijft het college.

Vertraging

Omdat deze nieuwbouwplannen vertraging hebben opgelopen is ondertussen ook gekeken naar een nieuwe tijdelijke locatie en die lijkt nu gevonden in Papendorp. Nu wordt gestart met de aanbesteding van dit nieuwe gebouw. Zodra deze positief wordt beoordeeld kunnen de werkzaamheden beginnen.

De gemeente zegt dat tijdelijke huisvesting voor korte periode erg duur is. Daarom wordt onderzocht of het gebouw, zodra ISUtrecht weer vertrokken is, opnieuw kan worden gebruikt door andere scholen. “Hiermee creëren we mogelijk een zogeheten wissellocatie en fysieke ruimte om de groei van onderwijshuisvesting in Utrecht makkelijker te kunnen realiseren.”

Perceel

Daarnaast zou ISUtrecht hebben aangegeven de helft van de kosten te willen betalen. Ook is dit perceel in Papendorp groter dan een ander stuk grond waar eerst naar werd gekeken. Dit betekent dat het tijdelijke gebouw minder hoog hoeft te worden, wat de kosten ook weer drukt. Tot slot is er geld bespaard door het oorspronkelijke ontwerp op het USP te versoberen. De gemeente zegt alles in het werk te stellen om dit tijdelijke gebouw in mei 2023 op te leveren.

Als de aanbesteding niet positief wordt beoordeeld kan een leerlingstop worden ingevoerd. Ook wordt gekeken welke maatregelen er nu nodig zijn om de drukte op de huidige locatie te verminderen. Uithuisplaatsing van kantoorfuncties kan hiervoor een oplossing zijn.

Ondertussen liggen er plannen om het schoolplein van het huidige gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan te vergroenen. Dit wordt niet alleen gedaan om Transwijk klimaatbestendiger te maken. Ook zijn deze aanpassingen volgens de gemeente ‘goed’ voor de huidige leerlingen en voor eventuele toekomstige gebruikers.

Borgstelling

Ook zegt de gemeente van plan te zijn een zogenoemde borgstelling van 21,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ISUtrecht. “Hiermee kan het schoolbestuur een externe lening aangaan voor de nieuwbouw voor 1.200 leerlingen op het Utrecht Science Park.” Daarnaast wordt de nieuwbouw door de gemeente gefinancierd zoals dat bij elke andere school wordt gedaan.

Tot slot benadrukt de gemeente het belang van een internationale school in de stad. “Dat is belangrijk om kinderen (zowel van expats als van mensen met een Nederlandse achtergrond die regelmatig in het buitenland werkzaam zijn) een doorgaande leerlijn te kunnen bieden, maar ook voor de aantrekkelijkheid van Utrecht voor internationale werkgevers.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

Gekoppelde berichten

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).