Invulling Utrechts medialandschap moet verder vorm krijgen met dit nieuwe plan Invulling Utrechts medialandschap moet verder vorm krijgen met dit nieuwe plan

Invulling Utrechts medialandschap moet verder vorm krijgen met dit nieuwe plan

Invulling Utrechts medialandschap moet verder vorm krijgen met dit nieuwe plan
RTV Utrecht heeft samen met U in de Wijk, DUIC, FunX en Stichting Journallab een plan gemaakt waarmee het Utrechts medialandschap de komende jaren verder vorm moet krijgen. Onderdeel van het plan is onder meer dat Omroep Utrecht Stichting (OUS) de komende vijf jaar de licentiehouder wordt van de lokale omroep.

RTV Utrecht heeft samen met U in de Wijk, DUIC, FunX en Stichting Journallab een plan gemaakt waarmee het Utrechts medialandschap de komende jaren verder vorm moet krijgen. Onderdeel van het plan is onder meer dat Omroep Utrecht Stichting (OUS) de komende vijf jaar de licentiehouder wordt van de lokale omroep.

Eerst even wat achtergrond over zo’n licentie; elke vijf jaar wordt er een partij aangewezen die de lokale omroep van de stad wordt. Op dit moment is dat in Utrecht ook OUS. Wanneer een periode afgelopen is kan iedereen een aanvraag doen om de nieuwe lokale omroep te worden, waarna zowel het gemeentebestuur als het Commissariaat voor de Media naar de plannen kijkt. Daar zijn we op dit moment beland. Als een mediapartij de aanwijzing krijgt, ontvangt die een budget om vijf jaar de lokale omroep van de gemeente te zijn.

In aanloop naar de nieuwe vijfjarige ronde werd de onafhankelijke Adviescommissie Toekomstvisie Lokale Omroep door de gemeente gevraagd om met een advies te komen over hoe zo’n publieke lokale media-instelling zou moeten functioneren. Uit dat rapport kwam onder meer de aanbeveling om in te zetten op buurtnieuws, wijkjournalistiek, een stadsredactie en een stedelijk platform waar publiek-private samenwerkingen aangegaan kunnen worden. De gemeenteraad heeft de conclusies van de commissie overgenomen.

Met dit rapport in de handen zijn DUIC, U in de Wijk, RTV Utrecht, FunX en Stichting Journallab de afgelopen maanden om de tafel gegaan om een plan te maken hoe deze partijen samen invulling kunnen geven aan het advies van de commissie. Dit plan – waarin globaal staat wat OUS met het budget wil gaan doen – is vandaag openbaar geworden en wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken. Er is één aanvraag ingediend. Die is dus afkomstig van bovenstaande partijen.

Wat staat er allemaal in dat plan?

Het document met 29 pagina’s is niet in een paar zinnen volledig samen te vatten. Met het budget dat bij de licentie hoort gaan Bingo FM en U in de Wijk nieuws maken uit de wijken, samen met bewoners van die wijken. De aansturing gebeurt door professionals, maar er moet ook veel gebruik worden gemaakt van vrijwilligers en burgerjournalistiek. De partijen gaan intensief samenwerken en maken dus wijktelevisie en wijkradio. Daarnaast worden er journalisten aangesteld die zich voor de lokale omroep OUS concentreren op informerende, verdiepende en verrijkende journalistiek; op maatschappelijk relevante onderwerpen, waaronder de politiek.

FunX Utrecht heeft weer een heel eigen doelgroep. De radiozender weet goed jonge inwoners met allerlei culturele achtergronden te bereiken. Muziek wordt op de zender afgewisseld met actualiteit, entertainment en maatschappelijke issues. Utrechters kunnen straks vanuit de lokale omroep dus meerdere aanbodkanalen verwachten. Verder werken alle partijen samen met de regionale publieke omroep RTV Utrecht en kunnen er publicaties en kennis uitgewisseld worden.

HUB Utrecht

Wat niet valt onder de licentie van de lokale omroep maar wel een van de ambities in het plan is, is een nieuw stedelijk mediaplatform – waar ook de adviescommissie op aanstuurde. In het plan wordt dit omschreven als zowel een digitale omgeving (hubutrecht.nl) als een fysieke locatie in de stad. De website moet een extra spil in de informatievoorziening in Utrecht worden waar media – zoals DUIC, de andere partners in het plan of andere samenwerkingsverbanden – kunnen publiceren en samen kunnen werken aan producties. Maar ook bijvoorbeeld studenten van relevante opleidingen kunnen hier projectmatig publicaties op kwijt.

Het stedelijk mediaplatform als fysieke locatie bestaat al. Op de locatie Achter de Clarenburg is in november 2022 HUB Utrecht geopend, dat als nieuwe ontmoetingsplek voor verschillende redacties moet gaat fungeren. Hier werken DUIC en RTV Utrecht al samen met studenten van verschillende opleidingen. U in de Wijk en FunX gaan zich hier ook bij aansluiten. Iedereen kan zich bij HUB Utrecht aansluiten, mits ze als missie hebben zich te willen inspannen voor een zo goed mogelijke informatievoorziening voor en over de stad Utrecht.

Ook het verder opleiden van journalisten, redacteuren en verslaggevers én het samenwerken met media­opleidingen in Utrecht zoals de Hogeschool Utrecht en het ROC moeten hier verder vorm gaan krijgen. HUB Utrecht valt niet onder de lokale omroep omdat publiek-private samenwerkingen in de Mediawet nog ingewikkeld liggen. Om HUB Utrecht deels te kunnen financieren, wordt in het plan een financiële bijdrage gevraagd voor Stichting Journallab. Daarmee kunnen de samenwerkingen, opleidingen en journalistiek gecoördineerd worden.

En hoe zit het met DUIC dan?

DUIC blijft gewoon bestaan. Als eigen merk. Met onze eigen identiteit. Positief als het kan en kritisch als het moet. Elke dag berichtgeving via DUIC.nl, elke week een krant die op honderden plekken in de stad te vinden is en als uitgeverij met al meerdere succesvolle boeken. Sinds DUIC in 2011 is opgericht hebben we een grote ontwikkeling doorgemaakt. We hebben tegenwoordig een stevige positie in Utrecht, zijn een volwaardig medium en daar is de redactie trots op.  

Hoe nu verder?

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het plan. Nu is het aan de gemeenteraad om hier verder over in gesprek te gaan en uiteindelijk een advies uit te brengen. Uiteindelijk verleent het Commissariaat voor de Media de ‘vergunning’ voor de lokale omroep.

7 Reacties

Reageren
 1. Realist

  Het medialandschap en de journalistiek in NL is veel te links dus dit is een mooie gelegenheid om wat meer naar Ut rechts te gaan.

 2. Wil

  @realist: misschien dat je zelf een afslag naar rechts teveel genomen hebt.. dat is veelal het geval met brallende en klagende middelbare mannen die alles links vinden.

 3. Lachgas

  Huh, dus er is een kans dat RTV Utrecht en partners ontmanteld worden, er een nieuwe opgezet moet worden. Zal gepaard gaan met kapitaalverlies, ontslagen, etc. Nieuwe aankopen ed, en dat alles voor mogelijk weer voor 5 jaar.

 4. Realist

  @Wil. Je kan niet met droge ogen beweren dat de media niet links georiënteerd is. Doe je dat wel, heb je een enorme plaat voor je hoofd. Iets meer objectiviteit en diversiteit is broodnodig, een mooie UIT daging.

 5. Peter van Zoest

  Met zo’n wirwar aan clubjes is het natuurlijk vragen om problemen. En dan blijkt er ook nog zoiets vaags te zijn als ‘HUB Utrecht’.

 6. Wil

  @realist: hoe kun je nu net droge ogen beweren dat de media links zijn (telegraaf, powned, wnl, avrotros, ad, duic etc etc etc). Wsl ligt het echt bij jezelf en ben je kneiterrechts geworden. Gebeurt vaker bij teleurgestelde middelbare mannen, zoals ik al stelde.

 7. Rapunzel

  Als je zelf helemaal rechts zit, met andere woorden extreem rechts bent en denkt, zit zo goed als alles ter linker zijde van je qua denkbeelden. Dus ook de zeer rechtse media (en partijen). Dat is de verklaring.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).