Jarenlange werkzaamheden Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan beginnen Jarenlange werkzaamheden Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan beginnen

Jarenlange werkzaamheden Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan beginnen

Jarenlange werkzaamheden Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan beginnen
De plannen lagen er al een aantal jaar, maar eind deze maand kunnen de werkzaamheden aan de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug echt van start gaan. De gemeente gaat de straten inrichten als stadsboulevard, naar het voorbeeld van ’t Goylaan. De huidige drukke verkeerswegen moeten plaats gaan maken voor veilige wegen met groen en bomen, bedoeld voor lokaal verkeer. De werkzaamheden duren meerdere jaren, en voor automobilisten wordt er veel overlast verwacht.

De plannen lagen er al een aantal jaar, maar eind deze maand kunnen de werkzaamheden aan de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug echt van start gaan. De gemeente gaat de straten inrichten als stadsboulevard, naar het voorbeeld van ’t Goylaan. De huidige drukke verkeerswegen moeten plaats gaan maken voor veilige wegen met groen en bomen, bedoeld voor lokaal verkeer. De werkzaamheden duren meerdere jaren, en voor automobilisten wordt er veel overlast verwacht.

De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard is onderdeel van plannen van de gemeente om automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden. De stad zou anders het autoverkeer niet meer aankunnen. Drukke verbindingswegen, zoals die van het 24 Oktoberplein naar de Marnixbrug, gaan daarom steeds meer plaatsmaken voor zogeheten stadsboulevards. Deze stadsboulevards zijn vooral bedoeld voor bestemmingsverkeer, met veel groen en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Hiernaast moeten ze zorgen voor meer woongenot bij omwonenden. Een voorbeeld hiervan is ’t Goylaan, deze weg werd eerder al ingericht als stadsboulevard.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard wordt uitgevoerd op de Pijperlaan, Joseph Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Vleutenseweg (westzijde) Thomas à Kempisweg, Cartesiusweg, St. Josephlaan en Marnixlaan, een stuk dat bij elkaar ruim vier kilometer lang is. Bijna het hele traject wordt aangepast en gaat van in totaal vier rijbanen naar twee. De ruimte die vrijkomt door het verminderen van het aantal rijbanen wordt gebruikt voor de aanleg van brede middenbermen, die een veilige oversteekhaven moeten bieden. Ook komen er vrijliggende fietspaden en voetpaden aan beide kanten van de weg. Hiernaast worden er slimme verkeerslichten geplaatst, die zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer. Met de herinrichting wil de gemeente voorrang geven aan schone vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Auto’s en ander doorgaand verkeer moeten zoveel mogelijk om de stad heen geleid worden.

Vijf deelgebieden

De gemeente heeft het traject opgedeeld in vijf deelgebieden. Drie deelgebieden zijn nu uitgewerkt in een definitief ontwerp, namelijk: de Marnixlaan, St. Josephlaan en de Cartesiusweg. Aan deze wegen gaat de komende tijd als eerste gewerkt worden. De Marnixlaan wordt aangepast naar twee rijbanen met elk één rijstrook, een brede middenberm en vrijliggende tweerichtingsfietspaden. Alle ventwegen komen te vervallen. De ruimte die daardoor ontstaat op het voetpad wordt gebruikt voor de aanleg van groen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De kruispunten Marnixlaan – Van Hoornekade en Marnixlaan – Royaards van de Hamkade worden vervangen door voorrangspleinen. Het voorrangsplein op het laatstgenoemde kruispunt wordt in het definitieve ontwerp iets opgeschoven om een slinger te maken in de aanrijdwegen, zodat het autoverkeer afgeremd wordt. Bovendien wordt het iets langer gemaakt, zodat auto’s niet recht op de Royaards van de Hamkade inrijden. Hier lijkt de gemeente gebruik gemaakt te hebben van ervaringen met het voorrangsplein op ’t Goylaan, dat ook werd verlengd ten behoeve van de veiligheid.  Op 31 mei beginnen de werkzaamheden aan het stuk vanaf station Zuilen tot en met de rotonde Marnixlaan/Van Egmondkade. Hier wordt tot en met oktober 2022 aan gewerkt. Daarna zal gewerkt worden aan het stuk tot en met de Marnixbrug. Dat moet rond mei 2023 klaar zijn.

De gemeente waarschuwt alvast voor verkeers- en geluidshinder gedurende de periode dat er gewerkt wordt aan dit gedeelte van de Westelijke Stadsboulevard. Om verkeershinder te beperken zal soms ’s nachts doorgewerkt worden. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden rijden of lopen. Voor auto’s geven de werkzaamheden volgens de gemeente veel verkeersoverlast.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Cartesiusweg

In de zomer van 2023 gaat de gemeente beginnen aan de Cartesiusweg. Ook deze weg gaat grotendeels terug naar twee rijstroken. De ruimere middenberm die daardoor ontstaat gaat volgens het ontwerp onder andere gebruikt worden voor een zogeheten wadi. Dit is een groenstrook waar regenwater opgenomen wordt, zodat er minder water via het rioolsysteem afgevoerd hoeft te worden. Hierin houdt de gemeente rekening met hevige regenbuien die steeds vaker voorkomen.

Tussen de kruising met de Nijverheidsweg en de Thomas à Kempisweg blijven er vier rijstroken om de hoeveelheid bestemmingsverkeer te kunnen verwerken. De middenberm wordt daar iets minder breed, maar wel breed genoeg voor groen. Ter hoogte van de Schepenbuurt komt de ventweg te vervallen. Hier komt een tweerichtingenfietspad. Aan de noordzijde blijft de ventweg behouden. Na overleg met bewoners heeft de gemeente besloten ook de parkeerplaatsen aan deze ventweg grotendeels te laten liggen. In het definitieve ontwerp worden negen plekken verplaatst naar de rijbaan.

Inspraak

De plannen van de gemeente voor de Westelijke Stadsboulevard zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van reacties van omwonenden, een aantal keer gewijzigd. In 2015 kwamen bewoners van het Thomas à Kempisplantsoen bijvoorbeeld met een variant op het plan van de gemeente. De huizen aan het Thomas à Kempisplantsoen liggen ingeklemd tussen de Vleutenseweg en de Thomas à Kempisweg. De bewoners wilden graag dat de Thomas à Kempisweg vrij bleef van gemotoriseerd verkeer en presenteerden een variant op het plan van de gemeente: het Frits Alternatief.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het college verkoos in eerste instantie het eigen plan boven dat van de bewoners, maar na stemming in de gemeenteraad werd uiteindelijk toch het Frits Alternatief opgenomen in het voorlopig ontwerp voor de stadsboulevard. De Thomas à Kempisweg wordt in het voorlopige ontwerp veranderd in een park. Autoverkeer gaat langs de Vleutenseweg en het Thomas à Kempisplantsoen geleid worden. Verder werd na overleg met bewoners onder andere besloten tot snelheidsremmende maatregelen, meer oversteekmogelijkheden en betere bereikbaarheid van tankstations.

Vervolg

De gemeente komt later dit jaar met de definitieve ontwerpen van de deelgebieden vier en vijf: Majellaknoop (de Spinozaweg, Vleutenseweg en Thomas à Kempisweg) en Oog in Al (Joseph Haydnlaan en Lessinglaan). Deze gebieden zijn ook als laatste aan de beurt in de planning voor de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. In de zomer van 2023 hoopt de gemeente te kunnen starten met de werkzaamheden in Oog in Al. Eind 2023, begin 2024 wordt vervolgens een begin gemaakt met de herinrichting van de Majellaknoop. Alle werkzaamheden zouden eind 2024 afgerond moeten zijn.

Gekoppelde berichten

61 Reacties

Reageren
 1. Realist

  Goylaan als voorbeeld nemen zegt veel over de onkunde van ons bestuur.

 2. Zuilen030

  Gevolg de komende jaren: files, sluiproutes, ergernis, kostenoverschrijdingen, verkeerd aangelegde pleinen, vergaderingen, opnieuw bestraten en de winst van dit alles????????
  De anti mobiliteitslobby heeft weer een troetelkindje.

 3. GJ

  Probleem is alleen dat mensen die in het westen van de stad wonen, nauwelijks meer op de ring kunnen komen straks. En juist daar worden duizenden huizen gebouwd. Meer inwoners, minder toegangswegen? Ik snap dat niet.

  In de buurt van de ASW zijn geen op- en afritten naar de A2. Dat wordt dus via CS naar de fly-over. Wie naar de A27 wil zal nog meer binnendoor moeten rijden, bv via de Rode Brug.

 4. Wim

  Lang leve de Verelendung.

 5. André

  quote: “Auto’s en ander doorgaand verkeer moeten zoveel mogelijk om de stad heen geleid worden”
  En tegelijk de verbeteringen van de ring óm Utrecht (A27, N230) op alle mogelijke manieren dwars zitten en vertragen. Continue verkeersinfarct gegarandeerd, maar dat is goed voor het milieu en leefklimaat……

 6. Pee

  Dat gaat een probleem opleveren want de wegen staan dagelijks vast en met het verwijderen van wegen word de druk alleen maar opgevoerd.
  De verbreding van de snelweg word door deze plannen juist verplicht omdat ze alle verkeer naar de ring gaan duwen .
  Dat word dus een chaos.
  Het voorbeeld van het Goylaan noemen alsof het er daar beter op is geworden slaat nergens op.

 7. Herman

  Het woord Boulevard is zo slim gekozen. Suggereert iets dat goed voelt.

 8. Berk

  Ik vind de rol van Fris Alternatief ook bijzonder in deze, namelijk een puur op eigenbelang gerichte lobby (inderdaad fijn een park voor je deur ipv een belangrijke verbindingsweg + bijkomende waardestijging van je huis) die recht invaart tegen het maatschappelijk belang, namelijk de goede doorstroming van verkeer aan de westkant van de stad.

 9. Rob H.

  Uitstekend plan. Op een aantal plekken worden verkeerslichten vervangen door verkeerspleinen, voor een betere doorstroming. Tweerichtingfietspaden aan beiden kanten en van een voldoende breedte en een goede waterberging, voor het te verwachten ontstuimigere klimaat.

  Het grootste deel dat daar rijdt, heeft daar niets te zoeken en kan over de ring naar zijn/haar locatie. Het moet maar eens afgelopen zijn met het enorme ruimtebeslag dat de auto heeft in de stad.

 10. Herman

  @Rob H.
  Precies, de stad wordt voorbereid.op de 21e eeuw , daarin wordt de rol van de auto marginaal. Wel zo fijn.

 11. BW

  @Rob H.
  Ehm, “voor een betere doorstroming”? De capaciteit wordt letterlijk gehalveerd.

 12. Rottebert Peermans

  Een demissionair college hoort niet nog even op de valreep dit soort ingrijpende en contriversiële zaken definitief te maken.

 13. Fvw

  Dan toch maar de A27 verbreden???,als het autoverkeer de ring op moet. Zorg eens eerst voor snelle openbaar vervoer vanuit de buitenwijken.

 14. Twojays

  Volgende zinloos plan van de linkse autohaters. Goed voor de doorstroming en het garanderen van file’s. Hoeveel gemeenschapsgeld moet er nog verspild worden door deze hobby clubjes. We kunnen kiezen uit de laatste jaren waar de voorbeelden te over zijn. Laten we vooruitgang tegen gaan en allemaal weer op de fiets of lopen.

 15. W.

  Hoe verhouden de werkzaamheden die 31 mei starten op de Marnixlaan – Van Egmondkade zich tot de start van de Vuelta in augustus die over dat traject gaat?

  Verder op zich een goede ontwikkeling, maar de ringweg moet wel meegroeien dan qua capaciteit. Als ik vanuit Zuilen de A12 op moet, stuurt de navigatie mij inderdaad binnendoor, wat ik onzinnig/onprettig vind, dus rijd ik liever via de N230 en de A2 parallelbaan naar de A12, maar die staat nu vaak ook al vast.

 16. Realist

  @Rob H. Neem eens de moeite om op ‘t Goylaan te kijken zodat je weet dat dit geen uitstekend plan is. Daarnaast moet je jezelf eens verdiepen in de kosten van dit alles. Het verkeer naar de ring leiden heeft ook geen zin want de gemeente ligt dwars bij de verbreding van de A27, waarmee het probleem naar de ring verplaatst wordt. Tot slot moet de gemeente de broekriem aantrekken zoals we laatst konden lezen en dat gaat niet echt lukken met dit soort megalomane projecten. Het moet daarom maar eens afgelopen zijn met het verslinden van geld voor groene hobbyprojecten waar de hardwerkenden burger enorm veel last van heeft.

 17. Rutger

  Verkeer via de ring is prima, maar pakken we de NRU dan ook snel aan zodat die beter doorstroomt en voor minder overlast voor Overvecht zorgt?

 18. Lombokker

  Zoveel mogelijk lokaal verkeer via de ring sturen.
  En dan gaan klagen als het Rijk de ring wil verbreden omdat het daar vastloopt.
  Dom? Nee, als je een autohater bent is dit juist slim!

 19. Hans

  De autolobby ziet bezwaren; omwonenden, fietsers en voetgangers zijn alleen maar blij dat deze vier- tot zesbaansweg door de stad verandert!

 20. Jakob

  Eigenlijk zou er ergens een verbinding moeten komen tussen de ASW en afrit 7, over Lageweide en via een extra brug.

 21. Hans Dirksen

  Misschien handig om in het plan een extra parkeervak op te nemen, waar weggebruikers op hun gemak het Europese schadeformulier in kunnen vullen na een aanrijding. Dat gebeurt op ‘t Goylaan vrijwel dagelijks.

 22. Bob

  Een stadsboulevard kan, maar dan wel graag een betere aansluiting van de gele brug en de ASW naar de A2

 23. cas

  @ Rob H, als de mensen er niks te zoeken hebben, waarom rijden ze er dan? omdat het een mooie route is voor toeristen?

 24. Ilvy

  Heel goed, want veel viezer en kaler kan niet op dit stuk. Het lijkt me vreselijk om daar te wonen. Ik zie uit naar meer groen!

 25. Johan

  30 mln kost deze onzinnige grap.
  En dan mekkeren dat er geen geld is voor de broodnodige aanpak van de NRU.

 26. Confusius

  Hey, de reaguurders met hun agenda zijn er weer!

  Je verwacht het niet!

 27. Rocco

  Brandweer Schepenbuurt rijd via de Cartesiusweg, Josephlaan, Marnixlaan richting Overvecht om daar bij prio 1 meldingen te komen.
  Op de tekeningen word het 2 keer 1 baan, dus dat komt tijdens kantooruren de hele dag vast te staan, zoals de Joseph Haydnlaan en Lessinglaan.
  Dat word dus fietspaden rijden met prio 1 voor brandweer Schepenbuurt wanneer het vast staat, en dat zal ongetwijfeld vaak zijn.
  Ik gok erop dat Brandweer Zuilen het een stuk drukker gaat krijgen.
  Daar is weer niet over nagedacht wat Brandweer Schepenbuurt betreft, daar kun je op wachten.
  Ook andere hulpdiensten zijn er niet bij gebaat, dan gaan de fietsers weer klagen dat ze door hulpdiensten het fietspad worden afgereden.
  Dan gaat het vanaf de Daalsetunnel tm Graad v Roggen ook nog open wat minimaal 2/3 jaar gaat duren.
  De ASW die ze ook nog aan gaan pakken komt er dan ook nog bij.
  En dan nog de geruchten dat de Einsteindreef ook naar 2 keer 1 baan gaat????
  Tel uit je winst, dit alles zogenaamd voor de veiligheid en de prachtige “”stadsboulevards””.
  Ik ben benieuwd.

 28. Hans

  Het achterhoedegevecht van de verstokte automobilist wordt op deze pagina schrijnend duidelijk. Een enkele positieve reactie daargelaten. Maar, je zal er maar wonen, langs die racegoten waaraan de gemeente eindelijk iets gaat doen om er de leefbaarheid te veraangenamen. Het zijn tot nu toe heel nare asfaltbanen waar gescheurd wordt en waar nauwelijks een sprietje groen te bekennen valt terwijl er toch woningen staan waarin mensen moeten proberen om met continu gesloten ramen wat van het leven te maken. Het zal er dus beslist op vooruitgaan. Net zoals de ‘t Goylaan er qua leefbaarheid enorm op vooruitgegaan is sinds de realisering van de stadsboulevard. De hegemonie van de auto in het stedelijk gebied, de auto als heilig vervoermiddel, brokkelt af. En dat is maar al te terecht.

 29. Gregor

  En wie jaag je de stad uit? Gezinnen met kinderen (kinderwagens in de bus naar opa en oma is echt geen alternatief), de witte busjes economie (elektricien, loodgieter, timmerman) horeca-mensen die bij de Sligro moeten zijn, afvalwegbrengers voor het Milieustation en nog vele andere beroepen die afhankelijk zijn van de auto en bestelbus. Wat achterblijft? Wereldvreemde idealisten die in een reservaat komen te wonen en nauwelijks meer beseffen wat er buiten de Ring gebeurd in den lande. Dat noem ik niet een inclusieve stad. 1 voordeel heeft het wel: de zwarte Golfjes en andere pauper bakken wordt het racen en scheuren door West nagenoeg onmogelijk gemaakt!

 30. Laurens

  Ben erg blij met deze ingrepen! De bewoners krijgen zo een mooiere, schonere en groenere stad. Veel automobilisten kunnen best wat vaker de fiets of het OV pakken i.p.v. met hun auto de stad onleefbaar te maken.

  Heel veel autoverkeer gaat bijv via deze route naar het winkelgebied aan en rond de Kanaalstraat. Dat nota bene direct naast een enorm OV-knooppunt ligt. Moeten al die bezoekers echt zo nodig met de auto komen?

 31. Jeroen

  @Rocco, ben benieuwd wat de brandweer zelf van de plannen vindt. Kunnen we dat ergens vinden? Hetzelfde voor de bus. Hoe kan het OV doorstromen als die ene rijbaan vast staat?
  Ik hoop dat deze organisaties daar zelf heel goed naar gekeken hebben.

  Daarom voel ik er inderdaad veel meer voor om 2×2 rijstroken te behouden, waarbij de buitenste twee alleen voor hulpdiensten en OV is. Met camera’s controleren, zodat personenauto’s, bestelbusjes brommers, motoren en anderen stevig beboet worden voor elke keer dat ze op de buitenste baan rijden.
  Maar ja, daar ben ik dan weer rijkelijk laat mee…

 32. Scherpschutter

  Afschuwelijk. De ijzingwekkende roekeloze afbraak van de infrastructuur van Utrecht gaat door merg en been.

 33. Barend

  Tsja Hans. Allemaal niet onwaar. En daar staat dan tegenover dat de stad in een wurggreep wordt genomen door de plannen van de fietserspartijen. Leefbaarheid ten koste van bereikbaarheid. Het belang van enkelen ten koste van het belang van velen. Ik mis het evenwicht.

 34. Mora

  Ik wil vanuit Terwijde naar Ondiep, naar familie. Ben slecht ter been dus doe ik dat met de auto. Hoe moet ik via de ring gaan, Jan iemand mij de route doorgeven? (Normaal ga ik via de vele brug, cartesiusweg).

 35. Pieter

  Ter overweging voor de autoliefhebbers die hier reageren: Utrecht is al jarenlang bezig de stad autoluwer te maken. In al die tijd is de stad steeds populairder geworden als plek om te wonen, werken en recreëren. Zou het toeval zijn?

  Zou het toeval zijn dat ook enorm veel andere populaire steden in binnen- en buitenland eenzelfde pad volgen?

 36. Hans

  Beste Mora,
  na de aanpak van dit gebied kun je nog steeds op bezoek bij je familie met de auto. Je hebt er wat te zoeken. Je bent ‘bestemmingsverkeer’. Misschien gaat het wat langzamer? Ik weet het niet. Je TomTom zal je de weg wel wijzen, hoe dan ook.
  Maar automobilisten die deze route nu gebruiken om hard rijdend door de bebouwde kom van A naar B te geraken en die in deze bewoonde zone niets te zoeken hebben zullen merken dat hun snelheid eruit gehaald wordt, zij zullen voortaan kiezen voor de ringweg i.p.v voor het huidige circuit.

 37. Harry Harmstra

  @rocco brandweer zuilen staat al gelijk vast als ze richting bernardplein draaien omdat de bushalte aan de rijbaan is gelegd ipv een bushalte-vak zoals voorheen. Als er een bus de rotonde op moet en/of bij de halte moet stoppen staat de brandweerauto minutenlang vast. Maar wel een mooie groene middenberm met hoge stoepranden en afgetrapt gras. Veel mooier en beter voor de bewoners blijkbaar

 38. Leon

  Hopelijk knapt het er van op. Aantrekkelijk is het nu in ieder geval niet, dus erger kan het niet worden.

 39. Eric

  Eindelijk, dat werd hoog tijd. Prima plan.

 40. vak K

  @ Hans

  Dus omdat we te maken hebben met asociale joggies uit Kanaleneiland en Overvecht met hun Golfies en andere voornamelijk leaseauto’s, moet de hele stad maar omrijden? Of komt dit de yuppies onder aanvoering van Lotte van.H gewoon goed uit?

 41. Scherpschutter

  @Pieter

  “Utrecht is al jarenlang bezig de stad autoluwer te maken. In al die tijd is de stad steeds populairder geworden als plek om te wonen, werken en recreëren. Zou het toeval zijn?”

  Het is een mythe dat Utrecht populairder is geworden. Feit is dat de helft van de bevolking niet meer op komt dagen bij verkiezingen. Feit is ook dat de bevolking vrijwel alleen groeit door immigratie. Feit is ook dat een groot deel van de oorspronkelijke bevolking uit Utrecht is vertrokken, zeker de vermogenden. Feit is ook dat er vrijwel geen toeristen of expats meer te vinden zijn.

  Populairder…onder wie precies? Che Guevara aanhangers en Pol Pot adepten?

 42. Wies

  Ik ben een verstokte fietser. Maar zelfs ik zie dat het plan in deze vorm, even los van de nuttige doelstelling groen en ruimte, volslagen krankzinnig is. De vergelijking met ‘t Goylaan gaat niet op. Daar heb je inderdaad twee goede alternatieven via de ring en de waterlinieweg. Voor Zuilen ligt dat echt anders. De afstand tot de ring is groter/smaller.

  Overigens los daarvan vraag ik me af of de gemeenteambtenaren weleens naar de Goylaan kijken. Zo prettig vind ik het daar niet. Veel drukte, lastig oversteken voor fietsers en auto’s. Doe mij dan maar de veilige stoplichten zoals het nu is bij de Marnixlaan. Om nog maar te zwijgen van de groene boulevard in Oog en Al. Staat daar altijd vast.

 43. Wim

  Hey, daar hebben we Confucius weer.
  Je verwacht dat nou juist wel!

 44. Danny

  Heerlijk. Wat fijn dat de stad mooier en leefbaarder wordt. We rijden in NL per jaar 130 miljard kilometer auto. En doen net of er geen grenzen zijn qua energie beschikbaarheid en vervuiling.
  De verstokte automobilist zal er aan moeten wennen dat met steeds minder ruimte en grondstoffen per pwrsoon, de meest aangewezen oplossing minder autorijden en meer fietsen en ov is. Als we ook het aantal auto’s nog omlaag krijgen kunnen de parkeerplaatsen ook weer mooi groen worden of ruimte voor kinderen om te spelen.

  Mensen vergeten wel eens, maar dankzij de auto is alles ver weg. Vroeger kende je je buren, nu rijd je even naa vrienden ver weg.

 45. BW

  @Pieter (15:49)
  Speciaal voor Pieter leggen we nog één keer het verschil uit tussen correlatie en causaliteit.

 46. 't Goylaan is prima!

  Bromsnor komt nog wel eens met zijn (geleende) auto op ‘t Goylaan, heerlijk, soepel doorrijden, makkelijk afslaan, ziet er mooi uit, er wordt niet gejakkerd, dus wat Bromsnor betreft helemaal OK!

 47. Confusius

  Scherpschutter verzint tegenwoordig (nou ja, al heel lang) maar gewoon alternative facts (=leugens) om zijn zwakzinnige betogen kracht bij te zitten.

  Het zou handig zijn als hij bij de feiten zou blijven en er niet allerlei populistische poep uit kwakt om mensen op te hitsen.

  Er staat geen enkel feit in zijn reactie> redactie grijp in met redactioneel commentaar. Zo wordt WEER een discussie gekaapt.

 48. Pragmaticus

  Ook ik ben een fanatieke fietser maar heb ook een auto.
  Maar ik ben het zeker niet eens met de manier waarop de gemeente Utrecht deze en dit soort infrastructurele maatregelen er door dramt. Zie ook Goylaan, Maliebaan, binnenkort Lombokplein.
  Elk weldenkend mens kan met een blik op de kaart zien hoe funest dit alles is voor de bereikbaarheid van Utrecht West.
  En qua racende automobilisten: die moeten aangepakt worden, maar dat is geen reden voor het afbreken van infrastructuur.
  Overigens: als ik de reacties hierboven lees valt me op dat de voorstanders van dit soort plannen nogal tot het auto-hatende, wij-zullen-u-eens-even-heropvoeden deel der bevolking lijken te horen. Benieuwd naar de achtergrond van waaruit ze zich zo opstellen.

 49. GeeWee

  Dit besluit is jaren geleden al genomen. Inmiddels denk ik: laat de uitvoering maar komen en eens zien hoe het uitpakt. En anders in 2032 weer omzetten naar een dubbelbaans boulevard? 🙂

 50. Johannes

  De bewoners van zuid hebben inderdaad een alternatief voor het infarct van de Goylaan: achteraan bij de file op de A12 aansluiten.
  De bewoners van west/noordwest hebben geen enkele escape. De A2 is voor hen niet te bereiken. Locked up in je wijk, je zult er maar wonen.

 51. John

  Ik houd van fietsen en de natuur. Maar een koelkast, bankstel of wasmachine moet je echt met 4 wielen transporteren. Hetzelfde geldt voor winkelbevoorrading. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. De weg bewust afknijpen is daarom geen oplossing maar eerder weer een cv aanvulling voor enkele.

 52. Scherpschutter

  @Johannes

  “Locked up in je wijk, je zult er maar wonen.”

  Denk nou niet dat links uw wijk niet zal gaan ontwrichten. RSU2040 is glashelder. Vrijwel geen wegen meer in de hele stad en de laatste paar wegen die er nog wel zijn worden 30 km per uur.

  Als links haar zin krijgt, zit over slechts 18 jaar vanaf nu heel Utrecht gevangen in afgesloten kolchoz-wijken waar je nauwelijks uit kunt ontsnappen…

 53. Kom maar door

  Dat werd tijd. Dat plan is al heel lang geleden aangenomen. Dit lijkt me echt een enorme vooruitgang voor de mensen die aan de St Josephlaan wonen.
  En wat betreft de kritiek: ik woon in Zuilen. Je bent met de auto vanaf de Van Hoornekade zo op de A2. En met de fiets zo op CS.

 54. Fred

  Laten we de weg vierbaans houden vanwege de koelkast van @john!!
  Sjongejongejonge

 55. Utrechter2

  Alle reacties doorgenomen, maar ik zie geen enkele college-partij-aanhanger uitleggen hoe je dit kunt verkopen aan het Rijk waar je dwarsligt over de A27.
  Het is trouwens niet zo zeer dat Utrecht heel erg sterk is, maar het is de rest van Nederland die door globalisatie enorm aan het verarmen is (en dat genereert een trek naar de steden die niet verarmen). Heel veel groei die Nederland ervaart is verplaatsingsgroei.

 56. Utrechter2

  @Kom maar door:
  en eh, was u toentertijd voor of tegen de verbreding van de A2?

 57. Claudia M.

  Juist, naar het voorbeeld van ’t Goylaan. Voor het ’t Goylaan, genaamd Goyplein, bevindt zich de enige afslag naar Lunetten. Er is maar één weg Lunetten in en ook weer uit. Afgelopen woensdag, heeft het 20 minuten gekost om alsjeblieft de afslag te kunnen nemen. Want hoewel het verkeer, met licht op groen, maar waarvan je overduidelijk ziet dat het shocking vast staat richting Waterlinieweg/A12, blokkeren wij gewoon de afslag naar Lunetten. Gevolg ook daar een enorme rij auto’s. En dan zal ik maar helemaal niet spreken over het asociale weggebruik van sommige, die bij een overvolle afrit gebruik maken van de baan afslag Lunetten om bij groen licht toch net even snel de afslag Hoograven nemen. Het is gewoon weer een ouderwetse puinbak tijdens de spits.

 58. Koel Hoofd

  inderdaad, je zal er maar wonen….
  Bijna 20 jaar geleden was met 5 minuten op de A2 de stad uit, moet nu 20 minuten de schone lucht vervuilen voordat ik dat buiten de stad kan doen.
  Als dit geintje klaar is, moet ik eerst een uur lang de schone lucht in de stad vervuilen voordat ik dat verderop kan doen.
  20 jaar geleden konden hulpdiensten over de weg snel ter plaatse zijn. Tegenwoordig moeten ze over het fietspad.
  Twintig jaar geleden werden er nog drempels aangelegd vanwege de verkeersveiligheid, tegenwoordig worden die verwijderd omdat fietsers er last van hebben,.
  Ik weet niet waar Lot mee bezig is, maar dat is niet met schone lucht, verkeersveiligheid of leefbaarheid want dat wordt allemaal over boord gekwakt

  Toekomst van Utrecht??
  Een blanke ghetto vol uitkeringstekkers, subsidievreters, onkruid, windmolens en bakfietsen,
  Maar geen auto meer te bekennen.

 59. Utrechter

  Verkeer moet via de Ring. Ok gemeente: toon mij aan hoeveel doorgaand verkeer daar precies rijdt. Niet genoeg om dit plan te gaan doen onder het mom van verkeer naar de ring verplaatsen. Op zich prima idee om de weg groener te maken maar bied dan ook een alternatief en ga dan als gemeente niet werkelijk alles eraan doen om alternatieven zoals verbetering van de A27 te frustreren. Wat een bestuurlijke armoede weer.

 60. Utrechter2

  @Koel Hoofd: het ligt net iets genuanceerder (slash je moet subsidieslurpers even toelichten). Utrecht kent veel tevreden progressief stemmende (semi-)overheid werkers in de bakfietswijken. En veel mensen in Utrecht in de particuliere (consultancy-)sector hebben de overheid als belangrijke opdrachtgever, zelfs een zeer commerciële sector als de bouw. De Rabobank, Vodafone en Bol.com zijn daar gelukkig wel uitzonderingen in.
  Uiteraard heb je wel een (groter) punt als je de studentenpopulatie in onze stad bedoeld.

 61. De optimist

  Het is mooi geworden en het rijdt allemaal goed door. Uiteraard bij piekmomenten even wachten, maar dat ook al zo. Hulpdiensten rijden ook zichtbaar goed door. En dan moet het dynamische verkeersmanagement en de NRU nog komen. Wat een mooie toekomst!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).