Kan Utrecht de buitenlandse studenten nog wel aan? | De Utrechtse Internet Courant Kan Utrecht de buitenlandse studenten nog wel aan? | De Utrechtse Internet Courant

Kan Utrecht de buitenlandse studenten nog wel aan?

Kan Utrecht de buitenlandse studenten nog wel aan?
Foto: Archief DUIC / Marleen Stoker
Het aantal internationale studenten in Utrecht groeit. Voor deze groep is het lastiger om een kamer te vinden dan voor de Nederlandse studenten. Redenen: de taalbarrière, de lange inschrijfduur bij sociale huisvesting, het hospiteersysteem in veel studentenhuizen en het feit dat een deel van de Nederlandse studenten liever niet met buitenlandse studenten in huis woont. Daarom worden er nieuwe complexen gebouwd en nagegaan hoe de huidige huisvestingsmogelijkheden beter kunnen. Het college gaat ook bekijken welke mogelijkheden er voor de langere termijn zijn om de Utrechtse huisvestingsmogelijkheden in lijn te brengen met de gewenste internationalisering van onderwijsinstellingen; het aantal buitenlandse studenten neemt naar verwachting tot 2025 toe met 30 procent. Kan Utrecht de buitenlandse studenten nog wel aan? Dat is de vraag.

Het aantal internationale studenten in Utrecht groeit. Voor deze groep is het lastiger om een kamer te vinden dan voor de Nederlandse studenten. Redenen: de taalbarrière, de lange inschrijfduur bij sociale huisvesting, het hospiteersysteem in veel studentenhuizen en het feit dat een deel van de Nederlandse studenten liever niet met buitenlandse studenten in huis woont. Daarom worden er nieuwe complexen gebouwd en nagegaan hoe de huidige huisvestingsmogelijkheden beter kunnen. Het college gaat ook bekijken welke mogelijkheden er voor de langere termijn zijn om de Utrechtse huisvestingsmogelijkheden in lijn te brengen met de gewenste internationalisering van onderwijsinstellingen; het aantal buitenlandse studenten neemt naar verwachting tot 2025 toe met 30 procent. Kan Utrecht de buitenlandse studenten nog wel aan? Dat is de vraag.

Tariq Sewbaransingh – voorzitter Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

‘Het is ook de taak van de universiteit om studenten een verblijfsplek te bieden’

“We kunnen het aan, maar er is nog wel veel werk te verzetten. Dat zit met name in het aanbod van kamers – hetzelfde geldt voor de Nederlandse studenten. In Maastricht zijn ze al twintig jaar geleden begonnen met een deel van de opleidingen in het Engels aanbieden. Daar heeft de stad dus iets meer ervaring mee dan Utrecht. Ook zie je dat de universiteit, hogescholen en gemeente nauw samenwerken met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of particuliere verhuurders. Dat treffen we in Utrecht veel minder aan. De Universiteit Utrecht (UU) zegt dat hun taak vooral onderzoek en onderwijs is, maar als je studenten werft moet je ze wel een goede verblijfsplek bieden. Wij vinden dat óók een taak van de UU. Andere maatregelen om ze beter te laten gedijen in de stad in de stad zijn bijvoorbeeld gratis basiscursussen Nederlands, maar ook ondersteuning van studie- en studentenverenigingen; voor hen is het ook nieuw om buitenlandse studenten op te nemen. Tot slot mag wat ons betreft meer aandacht uitgaan naar BuddyGoDutch, een initiatief om Nederlandse en buitenlandse studenten aan elkaar te koppelen.”

 

Tim Schipper – fractievoorzitter SP

‘Er zit een keerzijde aan deze internationalisering’

“De SP wil dat het stadsbestuur ingrijpt om de explosieve groei van het aantal buitenlandse studenten op de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht te reguleren. Universiteiten zijn financieel afhankelijk van het aantal studenten, daarom wordt er op grote schaal geworven in het buitenland. Er zit een keerzijde aan deze internationalisering. Nederlandse studenten komen niet meer aan een kamer, maar ook buitenlandse studenten lopen het risico om dakloos te raken. Het beleid van de universiteiten werkt huisjesmelkers alleen maar in de hand. Het aantal buitenlandse studenten zal tot 2025 met 30 procent toenemen. Er worden tot 2021 in Utrecht zo’n 4.000 studentenwoningen bijgebouwd, een recordaantal. Maar tegen dit wervingsbeleid van de universiteit is niet op te bouwen. Het zijn de huisjesmelkers en de vastgoedcowboys die hun zakken kunnen vullen, ten koste van de studenten. De SP wil dat het wervingsbeleid van de UU in de pas gaat lopen met de beschikbare studentenwoningen in de stad, want de wal keert het schip.”

Madelon van Gameren – communicatiemedewerker SSH

‘We moeten onze schouders eronder zetten’

“Ik denk dat we de druk wel aankunnen, maar we moeten wel met de gemeente, hogeschool en universiteit gezamenlijk onze schouders eronder zetten. Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen van nieuwe locaties voor huisvesting. Zo is er een nieuwbouwproject op het voormalig KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht. Daar worden veel studentenkamers gerealiseerd en komt er  ook woonruimte  speciaal voor internationale studenten. Daarnaast willen we internationale master of bachelor studenten, die langer zullen blijven, huisvesten in ons reguliere woningaanbod. Momenteel loopt er ook een pilot waarbij Nederlandse studenten samenwonen met internationale studenten in een 50/50-verhouding. Bij het zoeken van een nieuwe bewoner wordt er gehospiteerd maar moet deze  verhouding in stand blijven.”

Esther Stiekema – beleidsdirecteur onderwijs en onderzoek Universiteit Utrecht

‘Utrecht maakt heel beheerst werk van internationalisering’

“In verhouding met andere Nederlandse universiteiten heeft de Universiteit Utrecht weinig internationale studenten: 8 procent van onze studenten komt uit het buitenland, bij andere universiteiten is dat gemiddeld zo’n 16 procent. Om een internationale omgeving te bieden streven we naar ten minste 10 procent. Maar Utrecht maakt heel beheerst werk van internationalisering. We willen bij de Universiteit Utrecht graag internationale studenten én medewerkers aantrekken vanwege hun talent, daarnaast ze zijn belangrijk voor het onderwijsklimaat. We leiden studenten op om een leidende rol te spelen bij het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat, of ze straks nou leraar, arts of onderzoeker zijn, of een ander beroep hebben. Die problemen houden niet op bij de grens. Om hen goed voor te bereiden op hun toekomstige baan in een steeds internationalere wereld, willen we mensen in een internationale omgeving opleiden. Internationale studenten brengen een andere blik en ervaringen mee die voor Nederlandse studenten nieuw zijn, net zoals zij zelf weer kunnen leren van Nederlandse studenten.
Ook zonder internationale studenten blijft huisvesting in Utrecht een belangrijk knelpunt. De UU is met zowel de SSH als marktpartijen in gesprek om het aanbod van kamers voor zowel internationale als Nederlandse studenten verder te vergroten. De gemeente geeft aan dat er tot 2021 volop studenten- en startershuisvesting bij wordt gebouwd. We proberen vraag en aanbod zo snel en goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat we de groei op lange termijn aankunnen. Voor de korte termijn hebben we samen met gemeente en huisvesters een actieplan om internationale studenten zo goed mogelijk vooraf te informeren over de realiteit van de kamermarkt in Utrecht en hen bij aankomst zo snel mogelijk aan onderdak te helpen.”

11 Reacties

Reageren
 1. Tony

  Ik ben zelf huisbaas en ik merk dat het niet alleen gaat om tijdelijke internationale studenten.

  Het gaat hier ook om een flinke toename van hoogopgeleide mensen uit Zuid en Oost Europa die permanent met hun partner zich willen vestigen om de werkloosheid daar te ontvluchten dmv studie, of hoogopgeleide expats die door Nutricia en de IT worden aangetrokken.

 2. cas

  De internationale studenten zijn inmiddels gewoon een melkkoe voor de universiteiten. Heeft niks met leuke woordjes globalisering en internationalisering te maken. Dat zijn sowieso al holle kreten die niks vertegenwoordigen.

 3. Cornelis

  @cas: en die mensen zijn zeker met een zomerbriesje aan komen waaien? Het is de laatste jaren veel toegankelijker geworden om in het buitenland te studeren en daar spelen stad en organisaties op in.

  Feit is dat het aantal internationals dus flink toeneemt. Als je dan internationalisering een holle kreet noemt heb je een bord voor je kop, ongeacht wie er dan ook profiteert. Overigens profiteert de lokale economie er ook goed van, want de internationale studenten zijn doorgaans niet de minst welvarende studenten uit die landen.

 4. Chantal

  Inderdaad enorme melkkoe voor de universiteit. De internationale studenten betalen lekker veel collegegeld. Verder laat de UU ze aan hun lot over. Bah.

 5. Utrechter2

  @Cornelis: “profiteert de lokale economie er ook goed van”. Je bedoelt de retail maar ja. Voordelen van bedrijven worden gretig als collectief belang verkocht. Maar we moeten afwegen wat het meest wenselijk is. Moeten we willen dat de arme helft van Utrecht nog hogere huren gaat betalen zodat retailers het beter krijgen of moet er toch wat doelmatiger naar de lokale economie worden gekeken?

 6. Geenstijl@Utrecht

  Maar waarom moeten de inwoners van een stad lijden aan een toevloed van mensen die in eigen land zich ook kunnen redden, of zouden kunnen studeren.
  Ga je door met het systeem te ontwrichten zodat er straks geen oplossing meer is en de schaarste toeslaat naar helemaal niets meer voor wie dan ook.
  Het is duidelijk dat er gewoon keuzes gemaakt moeten worden.

 7. herman

  Een stad die pretendeert levendig, studentenvriendelijk en fietsvriendelijk te zijn die kan dit gewoon. Een stad vangt al eeuwen allerlei ontwikkelingen op, dat houdt de stad wakker!

 8. cas

  @ Cornelis, De UU heeft een huisvestingsprobleem veroorzaakt, dus mogen zij het oplossen. Willen ze meer internationale studenten… oké, maar bouw dan ook zelf een extra campus.
  En kritisch kijken is iets anders dan een bord voor je kop 😉

 9. Dirk

  Als je in Tokyo, Londen, Parijs of Rome studeert dan is de kans groot dat je reistijd tussen woning en universiteit langer is dan een trein-bustocht (of fietstocht) Maarsen-Uithof of Zeist-Uithof.

  Ook Nederlandse studenten beginnen vaak ‘onderaan’ wanneer ze starten met studeren want ook zij hebben geen netwerk in de stad. Een onderdeel van volwassen worden is het opbouwen van dit netwerk zodat je een leuke kamer vindt.

  Iets meer relativering en zelfredzaamheid dus en minder de slachtofferrol.

 10. BdV

  @Geenstijl: Wat is er aan de hand? Wat staat ons als inwoners van de stad Utrecht allemaal te wachten? Is er nog hoop?

 11. Frank Bosch

  Zou erg fijn zijn als de UU een campus model gaat bouwen. Ruimte genoeg in de Uithof. Zeker met het oog op woonruimte en ook mogelijkheid om de prijzen te reguleren. Nu veelal in Utrecht en omstreken bijna onbetaalbaar.Ook het openbaar vervoer bij gebaat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).