Lepeltje Lepeltje mag aanstaand weekend toch doorgaan | De Utrechtse Internet Courant Lepeltje Lepeltje mag aanstaand weekend toch doorgaan | De Utrechtse Internet Courant

Lepeltje Lepeltje mag aanstaand weekend toch doorgaan

Lepeltje Lepeltje mag aanstaand weekend toch doorgaan
Bron: Lepeltje Lepeltje
Foodfestival Lepeltje Lepeltje dat vrijdag 24 juni begint in het Utrechtse park Lepelenburg mag doorgaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente wel voldoende rekening heeft gehouden met de bescherming van het park bij het verstrekken van de vergunning.

Foodfestival Lepeltje Lepeltje dat vrijdag 24 juni begint in het Utrechtse park Lepelenburg mag doorgaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente wel voldoende rekening heeft gehouden met de bescherming van het park bij het verstrekken van de vergunning.

Een aantal omwonenden die zich hebben verenigd in de stichting Behoud Lepelenburg wilde het festival voorkomen en droeg de schade die het festival aan het park toebrengt als belangrijkste argument op.

De stichting stapte naar de rechter, omdat het festival volgens haar geen vergunning had mogen krijgen, onder andere omdat de bomen en het gras teveel schade zullen oplopen door het festival. Daarnaast vreest de Stichting dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zullen worden nageleefd en dat de gemeente hierop onvoldoende zal toezien.

Bescherming park

De rechter oordeelt dat aan de vergunning voorschriften zijn verbonden over de plekken waar de foodtrucks mogen staan en hoe het festival opgebouwd moet worden. Om de boomwortels te beschermen mogen de foodtrucks niet in het gras onder de bomen staan en moet er gebruik gemaakt worden van rijplaten en de half-verharde paden in het park.

Volgens de rechter wordt er op die manier voldoende rekening gehouden met de boom(wortels) en het gras. De rechter oordeelt in deze zaak niet over de handhaving, maar alleen over de verlening van de vergunning.

Gekoppelde berichten

40 Reacties

Reageren
 1. Jansen

  En gerechtigheid!

  Kennelijk heeft “behoud Lepelenburg” geen inhoudelijke poot om op te staan en zijn het nu dus aantoonbaar NIMBY klagers/ zeurders.

 2. BB

  Helaas. Pretpark Utrecht laat zich niet stoppen.

 3. Jansen

  @ BB; je zou maar pret hebben in je leven, stel je voor.

 4. Jolanda

  Eens met BB. Pretpark Utrecht rules helaas.
  Alleen dit weekend al: Midzomergracht festival, Reggae Fever festival, 40up Festival, Festival Bombarie en omdat er kennelijk nog niet genoeg festivals waren dit weekend ook nog Lepeltje Lepeltje!
  Festivalgeile Gemeente Utrecht ga je schamen! ???

 5. Willem

  Welkom in de 21ste eeuw BB

 6. Jeroen de vries

  Gek he. De 4e stad van het land. En dan in de zomer elk weekend een of meer festivals. Nee, dan lekker wonen in Ootmarsum of Holten. 1 festival per maand, maximaal 3 per jaar waarvan 1 de plaatselijke kermis is. En de huizen zijn er spotgoedkoop. Kom op jolanda en bb. Even op funda en je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zomerzon.

 7. Jansen

  @ Jolanda

  Kennelijk is dat wat mensen willen? Verder zijn deze festivals ruim verspreid over de stad en zijn nu juist de festivals die jij noemt geen overlastgevende festivals.

 8. Bart

  @Jolanda: waar moet de gemeente Utrecht zich nou precies voor schamen? En wat is er mis met 4-5 relatief kleine festivals in een weekend? Ik begrijp niet wat het probleem is.

 9. Harry

  @BB, @Jolanda: jullie hebben volgens mij echt geen idee hoeveel werkgelegenheid, toeristen etc. dit naar onze stad lokt. En natuurlijk hoeveel plezier ook de Utrechters zelf hebben van dit soort evenementen.

 10. Sw

  Als je minder festivals wilt, prima, maar pak dat bij de bron aan (politiek) en niet een paar dagen voor het evenement ondernemertje pesten.

 11. herman

  Voor deze rustzoekers, die kunnen vluchten naar Leidsche Rijn. Daar is een evenemtenterrein dat maar sporadisch gebruikt mag worden, daar kan dus heerlijk rustig gepicknicked en gaat slapen worden!

 12. Dien Meibos

  De gemeente komt er weer eens mee weg maar uit ervaring weet ik dat de inhoud van de vergunningen veel te wensen over laat.

 13. Okee

  Kennelijk is een bevolkingsgroep in Utrecht, kleiner, dan ze groot zijn.
  Want ze kunnen niets anders en of meer bedenken, dan postzegelparkje Utrecht als pauzeplekje van hun intensieve samen zijn. Het zegt wel iets over de ondernemers, fesitivalgangers, dat ze allen als makke schaapjes bij elkaar willen zitten, knus met een brood je in de hand. Dat terwijl er zoveel meer plekken, te bedenken zijn in de gemeente Utrecht. Zegt ook iets over de ambtenaren van de gemeente Utrecht, dat ze geen quotum hanteren en inderdaad niet echt na denken over massa en crowd control op steeds dezelfde plek!
  Dat ze geen quorum

 14. BdV

  Ja. Nou. Wat een gezeur. 1 festival moet toch wel genoeg zijn voor iedereen die van festivals houdt. Net zoiets als een boek kopen, terwijl je eigenlijk al een boek hebt.

 15. Jansen

  @ Dein Meibos

  Nee hoor, de gemeent ehefet het voorbereidingswerk goed gedaan. Dat heeft de rechter uitstekend beargumenteerd. En weer door!

  @Okee

  De frustratie seipelt tussen je woorden door. Mogen mensen nog zelf bedenken waar ze willen picknicken?

  Hou aub op over crowd control als je klaarblijkelijk nieet weet waar je over praat. Lepelenburg ligt uitstekend inzake crowd contol.

  De festivals die in Lepelenburg gepland staan hebben niks met massa’s mensen te maken.

 16. kees van oosten

  @sv. De gemeente heeft al jaren de bijzonder vervelende gewoonte om de vergunning voor een evenement pas een paar dagen voor het evenement te verlenen. Dat maakt dat wie daar bezwaar tegen wil maken, dal altijd pas een paar dagen voor het evenement kan doen.

  Van ondernemertje pesten is dus geen sprake, de bezwaarden worden door de gemeente in een positie gebracht dat zij pas een paar dagen tevoren bezwaar kunnen maken. En zo kort vóór het evenement kan de rechter dan moeilijk anders meer doen dan het evenement door laten gaan. Dat is ook waarom de gemeente het zo speelt.

  In de Evenementennota 2009-2014 staat dat de vergunning 6 weken voor het evenement verleend moet worden, zodat bezwaren nog kunnen leiden tot overleg en praktische aanpassingen.

  Kortom: verwijten graag maken aan het adres van de politiek en de gemeente niet aan het adres van de mensen aan wie de mogelijkheid ontnomen wordt om tijdig bezwaar te maken..

 17. Jansen

  @ Kees van Oosten

  Gelul, de vergunning is eind maart verleend. Als u niet weet waar het over gaat zeg dan niets. Ik noem 3 maanden de tijd hebben meer dan genoeg tijd om jezelf op de hoogte stellen. En binnen de tijd van de gestelde 6 weken.

  Overigens was er met de vergunning van de gemeente, niets, maar dan ook niets mis. Daar heeft de rechter over geoordeeld. De hele onderbouwing waar de Stcihting Behoud Lepelenburg mee kwam, kan als niets anders dan gebakken lucht bestempeld worden. Het sloeg nergens op en was puur bedoeld om doorgang van het evenement, dat daar MAG plaats hebben, te verhinderen.

  Een bezwaar indienen van een belangenclubje, waar slechts een paar mensen lid van zijn, een week voor het evenement, is nu echt niet zo netjes te noemen.

  U kunt het niet meer bij het verkeerde eind hebben.

  Daarnaast leven we in een tijd dat wij inderdaad snel informatie moeten verwerken. De gepnsioneerden zijn dat inderdaan niet meer gewend. Die hebben inderdaad vaak weken de tijd nodig om stukken te lezen en een denkwijze op te stellen, Zo gaat dat dus niet meer tegenwoordig. Ik zeg niet dat dit een goede ontwikkeling is, maar het wel de realiteit. Oftwel lees je om 16 uur vanmiddag de vergunningaanvraag, dan lees je je dstuk dan vanmiddag/ vanavond goed door, bespreekt het morhen met je belangengroep en dan heb je overmorgen je verweer klaar. In zo’n tijd leven we.

 18. Jolanda

  Dat vind ik altijd zo’n onzinargument, dat je maar moet gaan verhuizen als het je niet bevalt. Ik was hier eerder dan al die festivals 😉 ?

 19. BB

  Er zit hier een aantal reageerders veel tijd te besteden aan het opschrijven van grote woorden in een over the top schrijfstijl. En die bij dit item tekeer gaan tegen reacties waarin enige terughoudendheid wordt bepleit in de voortgaande festivalisering van de stad. Ja, festivals mogen, ja er mag gefeest worden, ja er moet geleefd worden. En tot slot, er moet ook nog gewoond worden. Het bewaren van evenwicht tussen al die functies is een bestuurlijke taak.
  Het zou de kwaliteit van de discussie ten goede komen als op comments waarin gepleit wordt voor aandacht van dit evenwicht wat respectvoller gereageerd wordt.

 20. Joep

  @Jansen
  De vergunning is op 30 maart aangevraagd en op 13 juni verleend.
  Degene die gelul uitkraamt ben je dus zelf.
  En je spreekt jezelf tegen. De zgn (volgens jou) vlotte bij-de-tijdse gemeenteambtenaren hebben dus 10 weken de tijd genomen om de vergunning te verlenen. De Stichting moest toen in enkele uren besluiten om naar de rechter te gaan.

 21. Jeroen de vries

  @jolanda. Die festivals worden in de stad al zeker sinds de middeleeuwen gehouden. Nooit gedacht dat je zo oud was maar dat verklaart wel veel over je opvattingen.

 22. Okee

  Over kleinschalig denken en handelen gesproken. Dat is, als steeds maar weer dezelfde plek, in dit geval, Lepelenburg, wordt gebruikt voor festiviteiten. Creatief denken, bijvoorbeeld door een Utrechtse ambtenaar, zou meer variatie kunnen op leveren. Al die voedingskarren, als een lang lint door het Zocherplantsoen. Van singel, tot singel.
  De maliebaan, van begin tot eind, aan twee kanten, gezellig onder die bomen. De weg van de wetenschap met braakliggende trambaan.
  Zo maar een paar voorbeelden, als vervangende locatie.

 23. Jansen

  @ Jolanda en BB;

  Ik dacht dat de rechtszaak ging over de schimmels, de bodem en de bomen?

  Drogredenen aangedragen dus.

  Juistem; het gaat dus gewoon om het festival dwars zitten.

  Nogmaals. Natuurlijk mag iedereen een festival meer of minder aan de kaak stellen en ook overlast mag besproken worden. Dat is echter met een aantal zeer kleinschalige evenementen in het Lepelenburg gewoonweg niet aan de orde.

  De term fetivallisering is overgenomen vanuit Amsterdam, daar is dit namelijk wel aan de orde.

  Als jullie de zogenaamde fetivallisering in Utrecht willen aanpakken, dan zijn andere wegen beter te begaan dan om een festival een week voordat het plaats vindt te gaan dwars zitten.

  Als het klopt wat Joep zegt, maar volgens mij klopt het niet, dan kun je beter eerst het festival afwachten en daarna je beklag gaan doen bij de politiek, dat zou nu nog eens een nette gang van zaken zijn.

  Overigens vond ik het park sluiten om 23 uur in de avond als een van de weinige buurtbewoners wel een goed idee, dus de nuance ken ik echt wel. Echter een aantal evenementjes, want we hebben het over evenmentjes, in de zomerperiode in de weekendend moeten toch echt wel kunnen. Waar hebben we het over, een rubberbootmissie, duurt een paar uurtjes, wat hardloopwedstrijden, introductiegedoe, kermis, eetfestijnen. Allemaal zaken waar je in de avonduren al helemaal geen last van hebt. Muziekfestival zijn zeldzaam aan het Lepelenburg. Ben blij dat er weer een park is, na het verdijwnen van het tijdelijke concertgebouw daar.

  Het punt dat dit evenement gewoon het festival In Vervoering vervangt in de festivaklander, niet op dezelfde datum, wordt stelselmatig verzwegen door de stichting en de omwonenden. Een festival dat niet meer bestaat en dus verdwenen is. Hebben jullie daar dan altijd zoveel overlast van gehad? Waarom kan dit festoval daar niet gewoon voor in de plaats komen?

  Mara goed, punt is, het festival gaat door, de gemeente zat goed, de vergunning zat prima in elkaar, het recht heeft gesproken> ik lees terug dat de rechter niet anders kan een week voordat het festival plaats vindt, ik lees nergens terug dat de rechter de argumenten van de stcihting allemaal van tafel heeft geveegd, maar dat terzijde. Het festival gaat door!

 24. Stronk

  @Joep en Jansen,
  En als extra aanvulling:
  Die vergunning werd dus verleend onder dreiging met een kort geding tegen de gemeente door de bewonersgroep wegens het veel te laat afgeven van de vergunning. Ik wil echt niet weten wanneer dat ding anders was afgekomen 🙂

  Kortom, gezeur over bewoners die zogenaamd op het laatst nog even komen “zeuren” mist echt elke grond, de bewoners hebben hun uiterste best gedaan om wel op tijd te reageren, maar de gemeente werkt dus niet mee en lijkt te speculeren op het door van oosten gesignaleerde effect van te laat om nog te stoppen of aan te passen.

  Is echt een misselijke manier van omgaan met je eigen burgers!

 25. Gerrit

  T’ja , sommigen denken hier met een grote mond iets te bereiken. Blaffende honden bijten niet!

 26. Niels Bokhove (voluit)

  Met BB – wie dat ook is – ben ik het uiteraard eens, ik heb in dit forum (eigenlijk een te mooie naam) vaker gepleit voor minder geraas, getier en gescheld en meer fatsoen en begrip. Het is nogal makkelijk én vooral laf om anoniem mensen, met wie je het niet eens bent, de huid vol te schelden.
  Iets anders. In deze discussie wordt één ding vergeten. Parken als het Lepelenburg zijn openbare terreinen, waar in dit geval mensen lekker kunnen luieren op het gras of in een van die ligstoelen. Dan gaat het niet aan dat de gemeente die openbare ruimte zomaar verhuurd aan organisaties die vervolgens een hek om hun ‘dingetje’ heen zetten, zodat het niet meer toegankelijk is voor de stadsbewoner. Met zijn allen (incl. de omwonenden) betalen we voor het onderhoud van die parken. En vervolgens kunnen we er regelmatig niet in.
  De gemeente schijnt hieraan (flink?) te verdienen (precario-recht heet die regeling) en zo ‘gated communities’ midden in de stad te faciliteren. Ik dacht dat die ‘gated communities’ alleen in gevaarlijke steden als Bagdad bestaan. Niet dus.

 27. Niels Bokhove (voluit)

  En over zo’n infantiele naam als “Lepeltje, lepeltje” zullen we het dan maar niet meer hebben.

 28. Ertje

  Helemaal eens met BB en goeddeels ook met Jolanda. Als bewoner ben ik helemaal niet tegen een gezond ondernemersklimaat en ook niet tegen evenementen. Zelden zo trots geweest op de (mjn) binnenstad als bij de tourstart vorig jaar. Maar zoals ik al eerder heb gepost kun je niet ongebreideld feesten en promoten zonder dat dat de charme van diezelfde binnenstad aantast. De rem erop voor het te laat is!

 29. Dienmeibos

  De voorzieningen rechter beoordeelt alleen of de voorziening toe gewezen wordt. Maar met definitief beroep of hoger beroep zal blijken of de vergunning inhoudelijk deugt.

 30. Dienmeibos

  Als de vergunning in maart was verleend @jansen dan had men nu geen bezwaar kunnen maken want de termijn van 6 weken was dan verlopen. Of de het besluit is niet gepubliceerd waardoor er een verschoonbare termijn is. Of ze hebben te laat de vergunning verleend.

 31. Mikel

  Zo ik laat mij dit weekend lekker helemaal volgooien op dit festival. En dan ga ik totaal bezopen door alle omliggende straten lallend urenlang lopen. En kots en pis ik elke stoep onder. Gewoon om jullie bezwaarmakers te sarren. Expres.
  Zodat jullie in jullie bedjes elkaar aankunnen stoten en dan kunnen zeggen; zie je wel, ik zei het toch!

 32. Dienmeibos

  @jansen werkt zeker bij de afdeling die de vergunningen verleend. Want hij is aardig in zijn wiek geschoten. Maar hij snapt nog niet hoe de rechtsgang precies werkt. En om de stukken eenvoudig per mail toe gezonden te krijgen moet je eerst een wob verzoek doen bij de gemeente. Want vrijwillig verstrekken ze die info niet.

 33. BB

  Bedankt Mikel, voor je zinvolle bijdrage. Een echte aanwinst hier.

 34. Joris

  Lepelenburg staat overigens blank na vanacht….

 35. Patrick

  Wauw, wat kunnen mensen elkaar afzeiken zeg.
  Zodra je op enige grond bezwaar maakt, ben je gelijk een zeikerd, moet je maar verhuizen enz enz. Zodra je voor bent, ben je gelijk een festival hippie.

  Wat ik gelezen heb, is dat de Stichting zich zorgen maakte over de staat van het park. Het klonk allemaal wat bomenknuffelaar achtig, maar klaarblijkelijk zijn het wel dingen om rekening mee te houden. Hiervoor hebben ze bezwaar getekend, wat hun goed recht is.

  De rechter heeft vervolgens geconcludeerd dat op deze punten de organisatie genoeg maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen.

  Het enige wat mijn nieuwsgierigheid heeft gewekt is die tijden van het afgeven van vergunnningen. Indien de commentaren kloppen, zou de gemeente een hoop gedoe en geruzie kunnen voorkomen als ze eerder vergunningen afgeven zodat de bezwaren ook op een eerder tijdstip behandeld kunnen worden.

  P.S. Mocht Joris gelijk hebben en het weer vandaag is nu ook niet echt gelukkig, vraag ik mij af of de maatregelen die genomen zijn hier tegen op gewassen zijn.
  Los van schimmels e.d. moet het straks geen modderpoel worden.

 36. Jansen

  @Dienmeibos

  Ik heb al meerdere keren aangegeven waarom ik zo in mijn wiek geschoten ben.

  Dat heeft te maken met de toon van de uitspraken van de meneer van de stichting Behoud Lepelenburg. De woorden die hij koos. Enerzijds aangeven niks tegen het tesftival te hebben, maar vervolgens te laten blijken dit wel te hebben. Mijn inziens deed hij erg kinderachtige uitspraken.

  Daarnaast ging het de stichting, waar u waarschijnlijk bij betrokken bent, gelet op de uitspraken, wel degelijk om de overlast van festivals aan te kaarte en aan te pakken. Waarom wordt de strijd dan gevoerd over eventuele naturuschade? Natuurschade is een raar begrip in een door mensen aangelegd park, maar goed.

  En nee, ik werk niet voor de gemeente, wat zijn dat toch steeds voor een aannames om mensen in een kwaad daglicht te stellen. Net al de aanname dat alle voorstanders van het festival zouden zijn opgetrommeld via de whatsapp om te reageren. Ook ik ben niet opgetrommeld via whatsapp. Ik ben gewoon een buurtbewoner die blij is met dit festival. Een van de vele buurtbewoners, die jullie helemaal niet vertegenwoordigen. Waarom uitsrpaken doen alsof jullie zoveel buurtbewoners vertegenwoordigen en dat jullie zoveel mailtjes krijgen als stichting. Navraag in de buurt leert dat veruit de meetse mensen geen moeite hebben met dit festival.

  Dan nog wat bijzonderheden. Stel, ik heb ongelijk wat beterfte de vergunningverlening, niet qua aanvraag, want die is wel degelijk tijdig gedaan. Dat wil ik best toegeven hoor, dat waren gewoon feiten waar ik niet van de op de hoogte was. Touché :P. Waarom gaan jullie dan dit festival dwars zitten? En niet de zaak op hoger nivaue aankaarten bij de wethouder en dan de publiciteit zoeken? Waarom dan een kort geding aanspannen tegen dit festival, terwijl zoals er gesuggereerd wordt, de gemeente fouten maakt en dit festival nergens fout zit. Waarom dan er voor zorgen dat dit festival gedupeerd wordt en dat ook nog scharen onder ondernemersrisico? Waarom deze gang van zaken? Dat maakt de werkwijze van de stichting nu net zo onsympathiek en dat zorgt dus ook voor de felheid aan reacties, waaronder de mijne. Mijn felheid is puur gebaseerd op de uitspraken gedaan door de stichting zelf.

  Dan nog iets, vergunningaanvraag of niet, het fetsival staat al geruime tijd op de festivalkalender van de gemeente Utrecht, te vinden op hun eigen website, die door iedereen vrij en gratis te raadplegen is. Niks WOB-verzoeken dus. Kennelijk stond diet festival al vermeld voor de officiële vergunning aanvraag. Dat duidt er op dat er dus gewoon contact is geweest tussen gemeente en organisatie, Vanuit de festivalorganisatie kan ik dus concluderen dat men gewoon overleg heeft gehad met de gemeente over dit festival, tijdig. Vorooverleg ook. In eerste instantie stond het festival zelfs een week eerder gepland, namelijk vorig weekend. Waarom bestaat bij mij de indruk dat jullie dan pas in actie komen bij de officieëe bekendmaking dat de vergunning verleend is en waarom gaan jullie dan ook meteen over tot een kort geding? Was het niet beter geweest om al maanden gelden gewoon het overleg te zoeken met de gemeente en de festivalorganisatie? Gewoon praten tot een vergelijk komen? Waarom wordt deze weg niet bewandeld? Dat is ook de reden dat de gemeente en reserveringsklander van evenmenten op hun website plaatst. En kom nu niet aan met opmerkingen dat het toch geen zin heeft.

  Overigens weten en ik en vele anderen al veel langer dat dit festival er aan komt, gewoon van uit publicaties om dit festival heen. Of hadden jullie verwacht dat de vergunning niet verleend zou worden? Dit, terwijl vanuit de uitspraak van de rechter blijkt dat er in de vergunningaanvraag veel rekening is gehouden met maatregelen om het groen in het park te ontzien.

  Dan nog iets, er worden mijn standpunten en woorden aangemeten die ik zelf niet gekozen heb en uitgedragen heb.

  Even voor de duidelijkheid. Ik vind niet dat er maar het hele jaar, ieder weekend, overal gefeest moet kunnen worden, Ik ben tegen een festivallisering zoals die in Amsterdam heeft plaats gevonden, laat dat duidelijk zijn. Overlast mag wel degelijk aan de kaak gesteld worden. In vind mensen die dat aangeven niet per definitie zeurders die maar moeten verhuizen. Deze uitspraken zijn door anderen gedaan.

  Ook ben ik voor een sluitingstijd van het park om 23 uur, met uitzondering van evenmenten, dit omdat er idd veel overlast veroorzaakt wordt door dronken mensen tijdens het reguliere picknicken en ook vind ik dat de dealertjes daar wat harder aangepakt moegn worden. Van mij mag er op hete zomerdagen zelfs een bbq-verbod komen in DIT park.

  Maar……..er is helemaal geen sprake van een festivallisering in dit park, afgaande op de officiële evenementen reserveringskalender van de gemeente Utrecht en ik als burger ga er van uit dat deze min of meer klopt. Dit is dus niet de daadwerkelijk evenemntenkalder, maar de kalender die bekijkt of evenmenten wel plaats kunnen hebben. Deze was voor de stichting gewoon in te zien.

  https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-uitvoering/Evenementen/Reserveringskalender-2016.pdf

  Ik tel op deze kalender 7 evenementen in Lepelenburg in 12 maanden tijd. Waarvan 4 een-daage festivals die overdag plaats hebben en in de avonduren sowieso geen overlast veroorzaken; en 3 meerdaagse festivals die een weekend duren. Er zijn dus 3 festvals in een jaar tijd waar enige vom van overlast bij zou kunnen komen kijken. 6 avonden op een jaar!
  Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het niet zo raar dat hier door sommige de indruk wordt gewekt dat er hier spraken is van NIMBY.

  In de officieel vastgelegde evenementenklader https://www.utrecht.nl/evenementen/omwonende-evenement/evenementenkalender/evenementenkalender-tabel
  zijn er vanaf nu tot aan het einde van het jaar nog maar 4 evenmenten in het Lepelenburg, waarvan Lepeltje Lepeltje het enige meerdaagse festival is. Natuurlijk staan de evenmenten op de Maliebaan hier niet tussen. Lepelenburg en Maliebaan zijn twee verschillende dingen, maar dat zijn ook voornamelijk de hardloopevenmenten en de kermis.

  Het enige evenement dat geen evenmentenvergunning behoeft is de rubberbootmissie.

  Met vriendelijke groet,

  Jansen,

  Iemand met een andere mening die zich niet vertegenwoordig voelt door de Stichting Behoud Lepelenburg en net als vele andere buurtbewoners blij is met dit evenement; en via-via vertegenwoordig ik toch zeker zo’n zeventig buurtbewoners, als het er niet meer zijn.

 37. Dien Meibos

  @jansen nu suggereert u net als mij dat ik tot de club behoor. Ik heb ook niet gezegd dat ik tegen het festival ben. Ik ga er zelfs heen a.s. vrijdag als het doorgaat ivm de weersomstandigheden en de staat van het park. De aanvraag is op 30 maart gedaan als er zoveel vooroverleg is geweest waarom heeft men dan ruim 10 weken de tijd nodig om te besluiten. Verder leert de ervaring die ik heb met de gemeente Utrecht over het opvragen van de inhoudelijke gegevens van de aanvraag dan wel vergunning zeer moeizaam en stroef verloopt. Ook de verdere afhandeling van het bezwaarschrift duurt weken dan wel niet maanden voordat deze in behandeling wordt genomen. De gemeente hanteert kluitje in het riet methode door bezwaarmakers stelselmatig dwars te zitten in plaats van hun proces goed op orde te hebben. Bezwaarschriften worden ten onrechte verdaagd deze worden op onjuiste wijze ondertekend men hanteert verkeerde data wat betreft de indiening van het bezwaarschrift, kortom er schort een hele hoop aan de besluiten bij de gemeente.

 38. Dien Meibos

  Het was erg gezellig op het festival heb er erg van genoten. Hopelijk de omwonenden ook een keertje in het park eten ipv zelf iets te moeten koken.

 39. Niels Bokhove

  Die muziek(?)herrie van derderangs bandjes, die ook eens een keer mogen spelen en die we gisteravond (tot ver na 11 uur!) en ook vanavond weer mogen beluisteren, is die ook EETBAAR? Lijkt me niet. Gaat die over eten dan? Nee? Inrukken mars dan!!

  Ik dacht dat het een eetproefmarktje was, geen popfestival. Midden in de stad!

 40. Dien Meibos

  @niels bokhove

  Beter dan een technofeest in het park waar ik woon en je je huis uit dreunt. Het beste is om in ieder geval een klacht in te dienen bij de gemeente tegen de overlast.

  Hopelijk zijn ze vanavond op tijd klaar. Over het algemeen mag versterkte muziek tot 23:00 uur.

  Anders bellen met handhaving van de gemeente Utrecht

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).