Luchtkwaliteit in Utrecht het hoogst van alle grote steden | De Utrechtse Internet Courant Luchtkwaliteit in Utrecht het hoogst van alle grote steden | De Utrechtse Internet Courant

Luchtkwaliteit in Utrecht het hoogst van alle grote steden

Luchtkwaliteit in Utrecht het hoogst van alle grote steden
De luchtkwaliteit in Nederland voldoet in verschillende steden niet aan de Europese norm. Van alle grote steden waar gemeten is scoort Utrecht echter het best en op alle meetpunten bleef de concentratie stikstofdioxide onder de norm. Dat staat in een rapport van milieudefensie dat vandaag is uitgebracht.

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet in verschillende steden niet aan de Europese norm. Van alle grote steden waar gemeten is scoort Utrecht echter het best en op alle meetpunten bleef de concentratie stikstofdioxide onder de norm. Dat staat in een rapport van milieudefensie dat vandaag is uitgebracht.

In het rapport staat te lezen dat Utrecht het relatief goed doet ten opzichte van de andere grote steden. “Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een relatief voortvarend luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente.” De milieuzone voor de meest vervuilende personenauto’s en bestelbusjes wordt daarbij genoemd en ook en het feit dat deze eerder al gold voor vervuilende vrachtwagens.

Utrecht zou een voortrekkersrol hebben op het gebied van luchtkwaliteit. Toch moet er nog veel worden verbeterd volgens het rapport. Zo is de Amsterdamsestraatweg een ‘notoir’ knelpunt en moet verder worden gewerkt aan een autoluwe of autovrije (binnen)stad.

40 Reacties

Reageren
 1. Willem

  Zo blijkt het GroenLinks beleid toch wel degelijk zijn vruchten af te werpen.
  Helaas liggen reactionaire krachten op de loer, met hun uitbreidingsplannen van de A27.

 2. Natte Otter

  Kan me een rapport herinneren van vorig jaar waarin het totaal onduidelijk was wat de oorzaak was omdat ook buiten de wijken waar je niet meer in mag een betere luchtkwaliteit zichtbaar is. Een proces wat al in gang was gezet voor de zone werd ingevoerd….

  Zal het alleen nooit helemaal snappen waarom het beter voor het milieu is als ik 5 km moet omrijden om naar de andere kant van het centrum te komen. Zeker als ik op sommige wegen ook nog even stil mag staan…

  Ik denk trouwens dat niemand tegen betere luchtkwaliteit is.

 3. Natte Otter

  Ah, deze dus: https://www.duic.nl/algemeen/duic-in-data-milieuzone-effect-of-niet-wij-zochten-het-uit/ van de redactie zelf 🙂

 4. jeroen de vries

  De uitbreiding van de A27 zal geen enkele invloed hebben op de luchtkwaliteit in Utrecht. te ver, te schoon en te weinig mensen en huizen in de omgeving om significante verslechteringen als resultaat te hebben.

 5. Berend

  Goede zaak. Laten we dit beleid vooral voortzetten. Er is nog genoeg werk aan de winkel.

 6. Sarah

  @natte otter: naar de andere kant van het centrum?!?! Pak de fiets eens Natte! Of een bus (je weet wel: zo’n grote auto waar wel 50 mensen tegelijkertijd in kunnen)

 7. Barend

  Zo zie je maar weer. Ondanks het demagogische gedram van ons Lotje is het allemaal niet zo dramatisch als voorgesteld.

 8. Charles B

  De feiten: de luchtkwalitiet voldoet in Utrecht overal aan de norm.

  Dan de politieke agenda van de Groenlinks/milieudefensie goeroes. Zonder enig bewijs wordt dat toegeschreven ‘aan het voortvarende luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente’. Maar, was het misschien niet heel anders. En was het allemaal al niet zo dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit als Van Hooijdonk cs ons al die tijd hebben doen voorkomen?

  En dan het vervolg. Als de norm overal gehaald wordt, waarvoor zijn dan al die draconische plannen als stadsboulevards nog nodig?

  Wij Utrechters, worden beduveld door Groenlinks. Maar dat wisten we al.

 9. Frank

  @Natte Otter: Mijn vermoeden is dat dat is omdat jouw uitlaatgassen dan vooral terecht komen in gebieden waar nog laat ik zeggen ‘een tekort aan vervuiling’ is, ten gunste van gebieden waar een overschot aan vervuiling is.
  Overall wordt er dan (veel) meer stikstofdioxide uitgestoten, maar het wordt neergelegd in gebieden die (ruim) onder de norm liggen. En het halen van de norm is de heilige graal voor de groene religieuzen van Utrecht. Het levert namelijk stemmen op. Of we met z’n allen de moord stikken zal ze worst zijn. Als het op papier maar klopt.

 10. Maria

  @ Willem

  Reactionair, volgens Van Dale: “Strevend naar behoud of herstel van het oude”. Plannen om ons wegenstelsel aan de eisen van de moderne tijd aan te passen kunnen onmogelijk als reactionaire plannen geduid worden. Het Groenlinkse verzet daartegen juist wel. Waarvan akte.

 11. Edwin

  De verbetering van luchtkwaliteit toekennen aan de milieuzone en het Utrechtse luchtkwaliteitsbeleid is quatsch. En feitelijk ook niet aangetoond.

  Dan het luchtkwaliteitbeleid van Utrecht benoemen als voortvarend: dat klopt, maar dan vooral in de symboliek en pesterij van de berijders van de heilige koe.

  Milieudefensie-propaganda aldus.

 12. Co van Hemert

  Bij filevorming op de snelweg bij Utrecht zal daar ter plekke wel de luchtkwaliteit achteruit kunnen gaan. Als je in de stad woont en werkt, dan kun je op de fiets komen. Schone lucht is een zaak van ons allen

 13. Willem

  @Maria: vasthouden aan de auto als dè manier van vervoer voor de toekomst met alle verbredingen van wegen is behoorlijk reactionair ja en verre van innovatief.

 14. Natte Otter

  @sarah

  99% van mijn tijd pak ik gewoon de benenwagen of de fiets. Maar je ontkomt er niet aan zo nu en dan een auto te gebruiken. Bijvoorbeeld als je spullen moet vervoeren van of naar vrienden.

 15. René

  @ Edwin: Ben benieuwd waaraan u dan de relatief goede luchtkwaliteit in Utrecht toeschrijft. Is hier sprake van toeval? Of is er wellicht toch een verband met het het Utrechtse luchtkwaliteitsbeleid, door u als “symboliek en pesterij” aangeduid, en de (gelukkige) aanwezigheid in Utrecht van veel bewoners die dat beleid steunen en die de auto (en scooter) daar waar dat kan laten staan?

 16. cas

  Iedereen roept de hele dag, innovatie in het vervoer… maar nog nooit gehoord wat de innovatie wordt in de toekomst die een andere vorm van ruimtegebruik nodig heeft. De vorm van brandstof die de aandrijving verzorgt zal veranderen…. Niet het concept van auto, fiets e.d.

 17. Priscilla

  @cas: misschien derhalve eens tijd je in het onderwerp te gaan verdiepen.
  Overigens is het OV en/of de fiets al een innovatie die de pet van menig persoon hier blijkbaar te boven gaat.

 18. Lekkage

  Milieu is een extremistische religie geworden waar wetenschappelijk weten door HERHAALDELIJK meten niet meer van belang is. Echte vervuiling tegengaan is goed maar om CO2 te benoemen tot boosdoener is de grootste onzin waar een heel andere agenda achter schuil gaat. NO2 heb je nodig om de Ozon-laag te dichten en te verbeteren. Blijken daar nou net de oude diesels erg goed in te zijn. De realiteit is dus veel complexer en de natuur wint uiteindelijk altijd.

 19. BramD

  @ Charles B: In het rapport staat dat op de meetpunten aan de norm werd voldaan. Dat betekent niet automatisch dat het overal goed is. U suggereert vervolgens dat de kwaliteit altijd ‘misschien’ overal al goed was. Dat is echter niet het geval. Tot slot, vergeet niet dat het getal wat nu als bovengrens geldt (‘de norm’) tot stand is gekomen in Brussel waar de autolobby een stevige stem heeft. Dat mag echt nog wel wat lager worden.

 20. Dennis

  Ach ja, lekker neutraal rapport van milieudefensie zeker, door de bewoners gemeten (enige grip daarop?) en dan geven ze zelf al aan (terloops overigens) dat de meetmethode die men gebruikt, zomaar 20% kan afwijken, naar onder of naar boven. Lekker rapport voor de eigen achterban denk ik. Geen waarde aan toekennen, is volledig onbetrouwbaar. En dan de (vermeende) hoge luchtkwaliteit toeschrijven aan beleid, zonder onderbouwing. Prullenbak werk.

 21. kees van oosten

  De metingen van Milieudefensie geven in het geheel geen betrouwbaar en representatief beeld van de luchtverontreiniging in Utrecht. Gemeten is alleen op locaties waar vrijwilligers gevonden konden worden om te meten.

 22. Edwin

  @René:

  Het is toe te schrijven aan onder meer: schonere verbrandingsmotoren van auto’s, vrachtwagens en bussen (vooral de laatste!). Verder pakken mensen uit zichzelf graag de fiets in Utrecht (mensen kiezen er echt zelf voor!) en ten slotte is er de opheffing geweest van de vrijstelling van belasting voor oldtimers.

  Daarnaast zou het samenwerken met de industrie (waar Utrecht niet zoveel van heeft) echt bijdragen aan het omlaag brengen van die uitstoot (in Nederlands perspectief).

  Overigens ben ik ook iemand die de auto laat staan wanneer het kan, maar ik voldoe niet aan uw omschrijving:
  “en de (gelukkige) aanwezigheid in Utrecht van veel bewoners die dat beleid steunen en die de auto (en scooter) daar waar dat kan laten staan?”

  Net alsof je als je bewust omgaat met je verkeersbewegingen alleen maar voor dit beleid kan zijn. Integendeel dus. Ik heb liever dat we iets doen dat werkt dan dat doen dat voor enkelen goed voelt.

 23. cas

  @Priscilla, Jij geeft nu ook geen antwoordt…. Noem eens iets waardoor ons totale wegennetwerk in de toekomst minder uitgebreid hoeft. Terugkomend op het verhaal, de uitstoot van broeikasgassen sterk wordt teruggebracht?

 24. Jan Vanel

  Het is natuurlijk vrij logisch dat de luchtkwaliteit goed is, de hele stad ligt open en je kunt nergens komen met de auto…

 25. Rob

  Verbetering toeschrijven aan het weren van klassiekers is wetenschappelijk gelogenstraft. Sloopregeling heeft mogelijk geholpen. Brommers en diesellocomotieven weren zal helpen. Niet helpt is het feit dat de gemeente zelf steeds kiest voor fossiele brandstof bij de aanschaf en vervanging van het eigen wagenpark. Het is nu wachten op de Raad van State en de Europese Commissie om de gemeente van deze dwaling en bedrog te laten terugkeren

 26. Geenstijl@Utrecht

  Het zou voor Lot van Hooijdonk en de inwoners van Utrecht beter zijn om eens wat meer met Kees van Oosten om tafel te gaan zitten wil zij een echt Groen-Beleid voeren, en niet afgaan op onbetrouwbare cijfers van een milieuclub.
  Gewoon eens een realistische wind door Utrecht, want Kees waarschuwt al langer voor domme verkeers- maatregelen die juist zorgen voor meer fijnstof.

 27. FD

  Ik loop het liefst alles maar dat gaat niet altijd.
  Fietsen is helaas geen optie en het enige alternatief is de auto of OV.
  Nu moest ik laatst vanuit de Vogelenbuurt naar het Anthonius ZH L-Rijn.
  Dat was volgens Google-maps 5,6km via Singel en Vleutenseweg.
  Dat werden er via de Zuilense Ring 15,6, bijna 3x zoveel.
  Dat is voor de stad (centrum) vast wel prettig, maar het CO2/fijnstof blijft ergens en waait ook gewoon de stad weer in.
  Die “metingen” zijn flauwekul geweest w.b. locaties en herhaalbaarheid.
  Hoe is het inmiddels op de ‘t Goylaan ?

 28. Bernard Tomlow

  @geenstijl,Kees van Oosten. Luchtkwaliteit zoals GL dat presenteert (we stikken bijna als we nu de stad niet autovrij maken) is een doorgeprikte ballon. Zelfs Miljeudefensie stelt dat vast. Ik wil praten over waarden. Welke mobiliteit vinden wij relevant. Afgelopen maand was ik bij een Aorta bijeenkomst,waar een futuroloog op mijn vraag: zijn auto,s passé in de stad ? enthousiast de auto plus aanprees met een rijke toekomst. Ik zie dat de wethouder de tactiek van het verborgen veto hanteert. Zij praat niet eens over de auto als keuze van mobiliteit. Ik zie een enorme discriminatie( ouderen, bezoekers, economies participerenden) als de ‘fietsreligie’ doorwalst.. Eerst dus de vraag: welke waarden vinden wij relevant als we over stad en mobiliteit praten , voordat we weer onzinnige projecten uitvoeren, die kort daarna weer afgebroken moeten worden.

 29. Akkie

  Wat ik nooit zo goed snap, is waarom het altijd om die binnensteden gaat. Mogen de mensen buiten het centrum wel stikken? Ik snap dat echt niet.

 30. Geenstijl@Utrecht

  @Bermard Tomlow, natuurlijk moet er een weg worden gevonden waarin ook de auto een rol speelt, want die kun je niet eenvoudig even negeren lijkt mij, iets dat Groen Slinks alleen maar wil.
  Wat goed dat u zich in deze discussie mengt heer Tomlow, het is juist van groot belang dat wij als inwoners de strijd aangaan tegen onzinnige Groen Slinks projecten die niets bijdragen aan het probleem, maar het probleem juist verergeren.

 31. Bram de Goede

  Als Utrecht meer draagvlak wil voor de mobiliteitsplannen met de stadsboulevards, waar ik helemaal voor ben, dan moet de gemeente veel meer services verleden aan de burgers door maatregelen goed te monitoren. Door burgers beter te informeren over waar de stad vastloopt. De gemeente weet op dit moment geheel niet wat er in het verkeer gebeurd en kan dus de burger niet adviseren over een route die minder vervuild, waardoor draagvlak verdwijnt voor de plannen die vervuiling moet tegengaan. Dat kan bij de volgende verkiezingen met winst voor de populisten betekenden dat alle maatregelen worden teruggedraaid, dan zijn we verder van huis.

 32. Dirk

  @Bernard Tomlov

  Je kleurt het erg zwart-wit.

  De auto is zo ongelofelijk prominent in onze maatschappij gemaakt en het enige dat nu gebeurt is dat we schonere vervoersstromen *iets* meer ruimte geven. Alles is nog steeds bereikbaar met de auto en er worden nog steeds parkeergarages gebouwd. De ongeduldige prinsjes moeten alleen wat langer wachten.

  Elke mobiliteit is relevant, dus dat is niet eens een discussiepunt. Niet elke mobiliteit is echter even gewenst vanuit een perspectief van leefbaarheid en gezondheid. Dat betekent andere keuzes. Als jij alsnog de keuze maakt om in de auto te stappen dan kan dat, maar dan moet je langer wachten voordat je op je eindbestemming aankomt. En om het zwakkeren-argument voor te zijn: dat kunnen we best oplossen met exclusieve parkeerplekken en -vergunningen voor deze groepen.

  De deprimerende realiteit is dat voor verstokte automobilisten er geen compromis mogelijk is en ze niet tweede viool willen spelen. Dat is de (kinderachtige) kern van de zaak.

 33. Toine Goossens

  @ Willem,
  De verbreding van de A27 is alleen mogelijk door de volle medewerking van wethouder Lot van Hooijdonk en de partijen die haar steunen.
  Opvallende afwezige in het commentaar op de A27 zijn de Utrechtse milieu en natuurgroeperingen. (Jan je stelt mij bijzonder teleur!). Ook die zitten in de kongsi van de uitruil van fietsen op de Utrechtse binnenring en autorijden op de A27. Voor Utrechters is het gebruik van die brede A27 overigens niet weggelegd. Zij staan stil op die binnenring.

  @GroenLinks pretenteerders en autoverbanners,
  Mijn vrouw en ik kochten al 40 jaar geleden een huis in Utrecht omdat wij geen auto wilden aanschaffen. Toen bestond GroenLinks nog niet. Het is en was normaal dat bij ons het 5 meter brede trottoir vol staat met fietsen als wij wat te doen hebben. Het is volledig aan de Utrechtse inwoners te danken dat er zoveel gefietst wordt.

  @Vieze lucht adepten,
  Waar milieudefensie nu mee komt is al veel langer geleden bekend gemaakt door het RIVM. Zie de vooruitgang in Nederland op; http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
  Die vooruitgang is overigens voor het grootste deel gerealiseerd door het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan akte. Daar zijn de echte milieubewuste doeners te vinden, en bepaald niet bij GroenLinks, die bedrijven alleen maar politiek.

  @Anne Knol en milieudefensie,
  De 1e voetnoot die jullie aanhalen is een artikel in de NRC, dat de lucht in is geslingerd door dr. Beelen van de RU Utrecht. Ik heb al herhaaldelijk op DUIC aangetoond dat Beelen in zijn persberichten ´feiten´ verkondigt die in strijd zijn met de eigen wetenschappelijke publicatie. Ik noem dat liegen en heb het dan over fraude.
  De gegevens die nu publiek worden, bevestigen wat ik al herhaaldelijk op DUIC heb laten zien: ´In de Nederlandse sterftestatistieken is geen enkel effect van de luchtkwaliteit op overlijden aan te tonen´.

  De publicatie van milieudefensie toont opnieuw aan dat ´milieukundigen´ in Nederland zich er niet bij neer willen leggen, dat luchtkwaliteit geen enkel probleem meer is. Desondanks drammen zij maar door en blijven hun mantra herhalen. Dat dat ten koste gaat van de zorg voor ouderen interesseert hen geen zier.
  De Nederlandse uitstoot voldoet aan de eisen die in 2010 zijn gesteld. Alleen ammoniak zit enkele procenten boven de grens. Nee de ´rupsjes nooit genoeg´ willen meer geld en dat gaat dus niet naar andere doelen.

  @Edwin,
  Verdiep je eens echt in de wetenschappelijke gegevens, dan piep je wel anders.

  @FD,
  Midden in de roos, maar denk niet dat de milieuadepten zich daar wat aan gelegen laten liggen. Die denken dat ook zieken en kwetsbaren op de fiets uit de voeten kunnen. Het is exclusief denken waar ik van begin te walgen. Er is bij hen geen enkele bereidheid om de feiten onder ogen te zien. En dat noemt zich ook nog links!

  P.s.
  Ik schrijf dit met pijn in mijn hart. Daar heeft GroenLinks namelijk nog steeds een warm plekje, maar niet door het Utrechtse beleid, dat geeft mij koude rillingen.

 34. Mobiliteitsdefensie

  Ach ach ach. Nu stappen ze nog naar de rechter ook. De dorpelingen van milieudefensie. Met een soort van argument dat de hele wereld aan de normen voldoet, behalve Nederland en dat de staat nu maar eens haast moet maken omdat we allemaal 13 maanden minder leven door de verstikkend slechte lucht in Nederland.
  Nooit in een echte buitenlandse stad geweest die typetjes. Nooit gezien dat in elke willekeurige buitenlandse stad die groter of gelijk is aan Utrecht het verkeer een factor drie keer zo hectisch is als hier.
  Wat een gezever, wat een demagogie, wat een verspilling van geld dit soort rechtzaken. En ze krijgen nog weerklank ook. Zo heeft in de geschiedenis elk tijdvak zijn rariteiten. Over een halve eeuw kijken we op het Groenlinkse regime terug als die milieudemagogen die de dynamiek in onze stad verstikten.

  He zal mijn tijd wel duren.

 35. Erwin

  Nou, da’s ook toevallig:

  http://www.nu.nl/algemeen/4260484/meer-snelwegen-aanleggen-verkeersdrukte-verwerken-loont-niet.html

 36. Edwin

  @Toine Goossens:

  @Edwin,
  Verdiep je eens echt in de wetenschappelijke gegevens, dan piep je wel anders.

  Wat zou ik dan anders piepen? Waar is deze sneer aan te danken, Toine?
  Wat bedoel je met echt verdiepen in de wetenschappelijke gegevens? Hiermee impliceer je natuurlijk dat ik dat niet heb gedaan.

  Ik zie uit naar je reactie.

  Hartelijke groet,

  Edwin

 37. Toine Goossens

  @Edwin,

  Mijn excuses, daar had uiteraard René moeten staan

 38. Toine Goossens

  @René,
  Verdiep je eens echt in de wetenschappelijke gegevens, dan piep je wel anders.

 39. Edwin

  Helder Toine, kan gebeuren!

 40. Johanna

  Zou misschien veel beter kunnen als in Utrecht in de binnenstad meer auto’s kunnen doorrijden bij stoplichten.!!!!! Wie heeft dit bedacht ?? Nu kunnen er drie auto’s door als het verkeerslicht op Groen staat. Hele rijen auto’s staan dan met hun uitlaatgassen te wachten tot er weer drie auto’s door kunnen rijden; veel rijden er dan ook door het Rood. Over filevorming, opstoppingen bij kruisingen (Oudenoord) dan nog niet eens gesproken.
  Stoplichten langer op groen, allemaal doorrijden, minder uitlaatgassen, betere doorstroming, geen ergernissen!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).