‘Meer Merwede’: gebiedsontwikkeling vanuit een gezamenlijke visie | De Utrechtse Internet Courant ‘Meer Merwede’: gebiedsontwikkeling vanuit een gezamenlijke visie | De Utrechtse Internet Courant

‘Meer Merwede’: gebiedsontwikkeling vanuit een gezamenlijke visie

‘Meer Merwede’: gebiedsontwikkeling vanuit een gezamenlijke visie

Door: Maurice Hengeveld 

Hoe kun je een gebied vanuit een gezamenlijke visie meer op de kaart zetten? Die vraag stond gisteren centraal in workspace De Alchemist tijdens de presentatie van ‘Meer Merwede’ door Emilie Vlieger van Vlieger Projecten. Met ‘Meer Merwede’ doet locatiemanager Vlieger een voorstel voor de gezamenlijke aanpak van de gebiedspromotie en herontwikkeling van de Merwedekanaalzone Zuid, nu nog een rommelig gebied aan de voet van de woontoren CC Max. Gezamenlijk betekent in de visie van Vlieger vanuit bewoners en gebruikers, maar samen met de gemeente en eventueel andere betrokken partijen. 

Plannen voor herontwikkeling
April dit jaar bezocht een delegatie van de gemeenteraad de wijk Zuidwest. Het raadsbezoek stond in het teken van de ontwikkeling van het bedrijvengebied Merwedekanaalzone Noord en Zuid. In de nabije toekomst moet daar een gebied verrijzen met een combinatie van wonen en werken, dat de verbinding gaat vormen tussen het centrum van de stad en Utrecht West. De eerste ontwikkelingen die deze verandering laten zien zijn de komst van City Campus Max, De Alchemist, De Vechtclub het Skatepark XL alsmede de plannen voor de bouw van ‘Het Startblok’ in het zuidelijk deel en het opknappen van Villa Jongerius in het noordelijk deel. Daarmee staat het gebied dus volop onder de aandacht bij gemeente en ontwikkelaars. Vlieger, die locatiemarketing als specialisme heeft met een stevige focus op de verbinding tussen mensen en plekken, wil echter niet wachten op jarenlange planontwikkeling. Met haar voorstel ‘Meer Merwede’ zet zij dan ook in op een snelle herontwikkeling van het gebied. 

‘Meer Merwede’
De opkomst was dan ook hoog gisteren tijdens de door Vlieger georganiseerde presentatie van haar voorstel, eigenlijk meer een visie nog. Bewoners, omwonenden, gebruikers, gebouweneigenaren, lokale politici, anderszins geïnteresseerden én pers, allen waren zij aanwezig bij de bijeenkomst in De Alchemist. Na de ontvangst door gastvrouw Vlieger presenteerde een bevlogen Evert Verhagen, oprichter/directeur bij Creative Cities, er zijn visie op het veranderen van een industriële naar creatieve economie. De nadruk van stads- en gebiedsontwikkeling moet volgens hem liggen bij het aantrekken van talentvolle jonge mensen. Vervolgens werd door Vlieger een toelichting gegeven op haar visie voor de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone Zuid. Daarbij kregen ook bewoners en ondernemers in het gebied ruimschoots de gelegenheid zichzelf te presenteren en hun meningen en ideeën te uiten.  

Een levendige plek
Naar aanleiding van gesprekken met verschillende belanghebbenden in het gebied ontwikkelde Vlieger de gezamenlijke gebiedsvisie ‘Meer Merwede’. Vlieger wil daarmee de kansen die er liggen voor de Merwedekanaalzone zodanig benutten, dat het gebied sneller herontwikkelt. Uitganspunt daarbij is de verandering van een industriële- naar een creatieve economie, waar ook Verhagen over sprak. Vlieger  pleit in haar voorstel onder andere voor het creëren van een meer open gebiedsstructuur door de aanleg van diverse dwarsdoorgangen. Nu nog is het gebied omgeven door hekwerken en niet tot nauwelijks toegankelijk. Ook het vertrek van de tippelzone langs de Europalaan en de afwerkplek aan de Kanaalweg bieden volgens Vlieger meer kansen voor het toekomstige programma en het leegstaande vastgoed. Met het faciliteren van meer sport- en recreatie langs de Kanaalweg en het bieden van ruimte voor kunst, cultuur en horeca moet tenslotte meer levendigheid in het gebied ontstaan. En hoewel Vlieger bij aanvang van haar presentatie nadrukkelijk stelde dat haar aanpak niet top-down dan wel bottom-up is, hing er stiekem toch een beetje een bottum-up sfeer.  

Verbinden
Zowel tijdens de presentatie als bij de afsluitende borrel bleek hoezeer de op handen staande herontwikkeling van het gebied leeft bij alle betrokkenen. De kennismaking tussen, het verbinden van en de samenwerking met bestaande gebiedsgebruikers en bewoners van de Merwedekanaalzone was dan ook niet voor niets nadrukkelijk in de visie van Vlieger geformuleerd. Een visie die het verdient om te worden uitgewerkt en hopelijk de basis zal gaan vormen voor de metamorfose die het gebied in de nabije toekomst hoe dan ook zal ondergaan!

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).