Meer ouderen in Utrecht? Geen probleem! | De Utrechtse Internet Courant Meer ouderen in Utrecht? Geen probleem! | De Utrechtse Internet Courant

Meer ouderen in Utrecht? Geen probleem!

Meer ouderen in Utrecht? Geen probleem!
Het stadhuis in Utrecht. Foto: Robert Oosterbroek / DUIC
COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

Begin februari organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst over de oudere inwoners van de stad. Eind november verscheen er namelijk een analyse over de Utrechtse 67-plussers in de komende 20 jaar en wat er gedaan wordt of nodig is om daarop in te spelen. Denk aan toegankelijkheid, gezondheid, inkomen, meedoen, ondersteuning en zeker ook wonen. De gemeente wil bijvoorbeeld meer inzetten op vernieuwende woonvormen (vaak oude vormen met nieuwe namen, is mijn ervaring), betere samenwerking in de wijken en goede informatievoorziening.

Dat zijn precies de onderwerpen waar velen, de actieve ouderen voorop, al jaren op hameren. Want juist omdat Utrecht een jonge stad is, wordt veel gedaan voor studenten, starters en gezinnen, maar intussen zien we de oudste generatie vaak in te grote of niet geschikte huizen wonen, met alle risico’s en gevolgen van dien.

De grootste zorgen zijn er momenteel over de oude alleenwonenden die niet meer van huis kunnen en geen hulp kunnen vinden om boodschappen te doen of naar de dokter te gaan. Huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen en buurtteams hebben er hun handen vol aan, zeker in wijken waar geen burennetwerken of vrijwilligers te vinden zijn.

Er zijn her en der mooie sociale initiatieven in buurten die soelaas kunnen bieden, maar die komen niet overal van de grond. Ook bewonersplannen voor nieuwe woonvormen krijgen in Utrecht nog te weinig ruimte, letterlijk en figuurlijk. De verschillen tussen goed georganiseerde bewonersgroepen en de minder (draag)krachtigen zullen denk ik groter worden.

Wat mijn organisatie, op basis van de vele contacten met ouderen en degenen die vaak met en voor ouderen werken, de gemeenteraad in februari onder meer zal meegeven is:

  • Verhoog het tempo waarin nieuwe woonvormen gestalte kunnen krijgen, passend bij de uiteenlopende wensen van bewoners(groepen).
  • Doe meer aan persoonlijke advisering en ondersteuning van ouderen in hun woonsituatie (wooncoach in plaats van verhuisadviseur): dit kan doorstroom bevorderen en latere (complexe) zorg voorkomen.
  • Help mensen de weg te vinden in het woud van mogelijkheden: meer onafhankelijke cliënt- ondersteuning en goed vindbare informatiepunten in alle wijken. Zo komen degenen met wie het niet zo goed meer gaat ook eerder in beeld op de juiste plekken.

Ouder worden of zijn is een levensfase en dat moet je niet problematiseren. Dat zou je terug moeten zien in alle beleidsplannen van de gemeente.

Martina van den Dool
Directeur COSBO Stad Utrecht (belangenbehartiging voor senioren)

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).