Meerderheid Utrechtse raad stemt in met voorstel om leegstandsverordening in te voeren Meerderheid Utrechtse raad stemt in met voorstel om leegstandsverordening in te voeren

Meerderheid Utrechtse raad stemt in met voorstel om leegstandsverordening in te voeren

Meerderheid Utrechtse raad stemt in met voorstel om leegstandsverordening in te voeren
Archieffoto panden Burgemeester Reigerstraat
De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen om de leegstand van woningen in de stad aan te pakken. Een van de maatregelen die het college van burgemeester en wethouders voorstelde is het invoeren van de zogenoemde leegstandsverordening. Wie zich hier niet aan houdt riskeert een boete die kan oplopen tot 9000 euro.

De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen om de leegstand van woningen in de stad aan te pakken. Een van de maatregelen die het college van burgemeester en wethouders voorstelde is het invoeren van de zogenoemde leegstandsverordening. Wie zich hier niet aan houdt riskeert een boete die kan oplopen tot 9000 euro.

Er staan in Utrecht zo’n 1590 woningen langdurig leeg en dat aantal is de afgelopen jaren gegroeid. Dat is volgens de gemeente niet uit te leggen in tijden van woningnood. “Met de huidige woningnood kunnen we niet accepteren dat woningen langdurig onbewoond blijven”, zo liet wethouder Dennis de Vries eerder weten. “Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden. Ook geven we hiermee een signaal af aan eigenaren om zo snel mogelijk weer een nieuwe bewoner te vinden. Als dat niet lukt, gaat de gemeente helpen.”

Boete

Daarom is er gewerkt aan een zogenoemde leegstandsverordening, een plan met regels om langdurige leegstand van woningen tegen te gaan. Met de leegstandsverordening gaat Utrecht woningeigenaren verplichten om een melding te doen als een woning langer dan zes maanden leegstaat. Wie dit niet doet, riskeert een boete tussen de 4500 en 9000 euro. Na de melding gaan de gemeente en de woningeigenaar in gesprek om de woning zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen.

Als dit na twaalf maanden nog steeds niet is gelukt, kan de gemeente een gebruiker voordragen. De eigenaar van de leegstaande woning is dan verplicht om een overeenkomst aan te bieden aan de gebruiker die de gemeente heeft voorgedragen.

Meerderheid

Het voorstel werd donderdag besproken tijdens de raadsvergadering. De lokale fractie van VVD kwam met een voorstel om per leegstaande woning te kijken of er sprake is van verklaarbare leegstand of niet en indien het verklaarbaar is, om enige coulance te hanteren. 

Ook stelde de VVD voor om vooral te handhaven op panden die langdurig leegstaan en waarvan de eigenaar geen medewerking verleent om een invulling te geven aan het pand. Een ruime meerderheid van de partijen was het niet eens met het voorstel en dus is de motie niet aangenomen. 

Tweede woning

In het raadsvoorstel van het Utrechtse college werd echter een uitzondering in de leegstandsverordening gemaakt voor tweede woningen. Het college liet weten dat er een meldplicht voor tweede woningen wordt ingevoerd, maar volgens enkele lokale fracties is het niet duidelijk wanneer een tweede huis is toegestaan en wanneer niet. Ook zou de meldplicht alleen zorgen voor inzicht en niet voor handhaving. 

Daarom droegen de lokale fracties van PvdA, Utrecht Solidair, BIJ1 en GroenLinks het college op om duidelijkheid te creëren over hoe de leegstandsverordening van toepassing is op een tweede woning. “Laat het tweede huis geen geitenpaadje worden”, aldus Rick van der Zweth namens PvdA. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit voorstel. 

In werking treden 

Buiten PVV, Stadsbelang Utrecht en VVD, stemden alle overige lokale fracties donderdag in met het raadsvoorstel en dus gaat het plan van het Utrechtse college om de leegstandsverordening in te voeren door.

De verordening treedt per 1 oktober 2023 in werking. De regels gelden niet voor corporatiewoningen. 

Gekoppelde berichten

17 Reacties

Reageren
 1. Claire Obscur

  Het recht van eigendom omvat onder andere het recht om te doen en ook te laten met een zaak zoals je wilt. Ik zie het aantal rechtzaken wat wordt aangespannen met belangstelling tegemoet. Ongeacht de uitkomst van deze rechtzaken zal Nederland ook hiér weer onwijs druk mee zijn. Nederland is KING in dit soort dingen. Gaaf land.

 2. Koel Hoofd

  Volgens mij is dit een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht, het meest omvattende recht dat een persoon kan hebben.
  (https://wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2023-05-01#Boek5)
  Daarbij geldt bij privaatrecht dat de in het Burgerlijk Wetboek gegeven regeling uitputtend is. Sociaaleconomische (of politieke) doelstellingen zijn dan ook geen grondslag om daar inbreuk op te maken.
  En, verordeningen van lagere bestuursorganen mogen niet met wetten en verordeningen van hogere bestuursorganen in strijd zijn.
  BW 5 is De Wet dus wat de gemeente politiek (laagste overheidslaag) hier wil mag niet. Het komt zelfs neer op het communisme invoeren in een vrij land. Kortom, er zullen heel veel rechtszaken gevoerd gaan worden tegen de gemeente. Advocaten krijgen hiermee een gouden toekomst in de schoot geworpen.

 3. Peter

  Waarom gaat de gemeente pas in gesprek met een eigenaar als deze een leegstaande woning heeft gemeld?

  Panden Reigerstraat staan al jaren leeg dus had de gemeente al lang een afspraak met de eigenaar kunnen maken, en die ligt niet wakker van een bekeuring van 5k als hij niet gaat melden.

  Dus meer regie vanuit de gemeente had de opdracht vanuit de raad moeten zijn.

 4. W

  Van 5000 euro schrikken de meeste eigenaren niet. Waarom niet 50.000 of 100.000?
  De PVV zakt wederom door het ijs. Die heeft niks met woningzoekenden. Dat blijkt wel weer.

 5. FH

  Waarom geldt het niet voor corporatiewoningen, van clubs die nb als doel hebben om voor huisvesting voor gewone luiden te zorgen? Dat is een vreemd ‘Herenakkoord’ (tja, ken geen synoniem).
  Het klinkt sws als een strijd tussen twee welgestelde groepen (Raad vs speculanten) waar vele gewone opbouwende burgers onder gemangeld worden?
  Zoals vele nieuwe regels hier nepsociaal en vooral schadelijk onlogisch?

 6. Pee

  @W 24/6/2023 – 11:41
  Waarom noem je alleen de PVV terwijl zij niet de enige zijn die tegen zijn.
  Onzin wat je beweerd.

 7. W

  @pee: van de vvd en stadsbewoners kon je dit verwachten, hierover hoef je je geen illusies te maken.
  De pvv zegt geregeld op te komen voor de gewone man. Quod non

 8. M.

  AClaire Obscur en Koel Hoofd: jullie zien het tweede lid over het hoofd:
  “Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.”
  Gelukkig maar.
  Maar van de huidige, nog steeds grotendeels neoliberale rijksoverheid zijn de hoognodige maatregelen helaas niet te verwachten en de lagere overheiden zijn nagenoeg onmachtig. Buitengewoon sneu voor vooral de woningzoekenden met een kleine beurs. Ik zie de noodtoestand niet snel verbeteren. Om te beginnen niet meer op — al dan niet neoliberaal — rechts stemmen! Dat dient alleen de belangen van de bezittende klassen. En dan nog veel geduld hebben…

 9. Mia

  Ga als gemeente gewoon praten met eigenaren van wie een pand overduidelijk jarenlang leeg staat en zoek samen een oplossing.

  Het eigendomsrecht beknotten met een dwangmaatregel voor alle woningeigenaren is niet de oplossing voor zeer uitzonderlijke gevallen.

 10. VincentZ

  Ten eerste: Voor 5.00 euro deinst niemand terug. Cynische opkopers laten voor dat geld met liefde een pand compleet wegrotten voor prijsopdrijving.
  Ten tweede voor de honderdduizendste keer al gemeld. De gemeente kan de vergunning voor de Burgemeester Reigerstraat intrekken.De algemene regel is dat een vergunning kan worden ingetrokken indien er gedurende drie jaar geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.
  Als het gaat om een vergunning die verleend is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a onderscheidenlijk b of g Wabo, kan de vergunning na 26 weken worden ingetrokken.
  Wat een labbekakkerig bestuur dat maar niet optreedt. De vergunning had al lang ingetrokken kunnen worden. De gemeente geeft niets om beschermd stadsgezicht.
  Het gave land maakt het allemaal mogelijk. Buitengewoon grappig dat claire obscure.de.draak steekt met beleid van een overheid die hij/zij van harte ondersteunt.

 11. VincentZ

  5.00 moet natuurlijk 5k zijn

 12. Utrechtse Jantje

  Als ik al zolang op zoek zou zijn naar ‘n woning , dan kraakte ik gewoon zo’n lang leegstand pand …Waar zijn trouwens al die krakers bewegingen van vroeger gebleven !!! Leegstand met deze woningnood is ronduit schandalig !!!

 13. Marco

  Heel goed. Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren.

 14. Koel Hoofd

  @W
  De wet is duidelijk en de wetwebsites van de overheid zijn uitstekend.

  @M
  Lees die wet ff helemaal door, en lees dan nog eens wat je hebt opgeschreven…

 15. Leon

  Terecht. Goed idee.

 16. uuuuuuuuuuu

  hmm ik ben met pensioen ben en ik overwinter ieder jaar in spanje 7 maanden, moet ik daar dus melding van maken bij de gemeente , wat willen ze dan gaan doen mij verplichten mijn huis te verhuren voor 6 maanden

 17. Nina

  @ uuuuuuuuuuuu

  Je bent toch ingeschreven op het adres van je huis in Utrecht? Ik denk niet dat dat tel als leegstand.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).