Milieudefensie: Fiasco van Fyra-proporties dreigt bij verbreding A27 | De Utrechtse Internet Courant Milieudefensie: Fiasco van Fyra-proporties dreigt bij verbreding A27 | De Utrechtse Internet Courant

Milieudefensie: Fiasco van Fyra-proporties dreigt bij verbreding A27

Milieudefensie: Fiasco van Fyra-proporties dreigt bij verbreding A27
Het ontwerp van de overkapping van de A27
Een verbreding van de A27 en A12 wordt een fiasco van Fyra-proporties. Dat stelt Milieudefensie in aanloop naar het Tweede Kamer-debat van aanstaande donderdag.

Een verbreding van de A27 en A12 wordt een fiasco van Fyra-proporties. Dat stelt Milieudefensie in aanloop naar het Tweede Kamer-debat van aanstaande donderdag.

De plannen om de A27 en A12 bij Amelisweerd te verbreden zijn volgens Milieudefensie niet goed doordacht, duur en schadelijk voor het milieu. De milieuorganisatie vindt dat de honderden bomen en 13 voetbalvelden aan waardevol landschap die moeten verdwijnen veel te veel ecologische schade met zich meebrengen.

“Een Fyra-fiasco dreigt. Straks hebben we 75 euro per inwoner van Nederland uitgegeven aan een hobbyproject van minister Schulz dat veel geld kost, weinig oplevert en grote risico’s met zich meebrengt voor het milieu en de schatkist”, zegt campagneleider Anne Knol van Milieudefensie.

“Er zijn betere maatregelen te bedenken om het transport in en rond Utrecht toekomstbestendig te maken. Als het echt nodig is, kan de A27 binnen de bestaande bak verbreed worden. Als er vervolgens 80 km per uur gereden wordt verbetert dat de luchtkwaliteit, de doorstroming en voorkom je problemen met de verkeersveiligheid. In en om Utrecht kan en moet er juist werk worden gemaakt van een beter openbaar vervoer, en meer infrastructuur voor de fietsers.”

Kritiek

Naast Milieudefensie hebben ook de gemeente Utrecht, lokale milieu- en bewonersorganisaties,verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, en diverse omwonenden forse kritiek op de plannen. De Provincie nam, met steun van de VVD, een kritische motie aan en vindt dat nut en noodzaak van de wegverbreding niet goed zijn onderbouwd.

De wegverbreding zal volgens de planning ruim een miljard euro gaan kosten. Of het project ook voor dat bedrag uitgevoerd kan worden is echter onzeker.

 

Gekoppelde berichten

24 Reacties

Reageren
 1. Wegmoet

  Lijkt me echt objectieve conclusie. Stemmingmakerij dus.

 2. cas

  RWS had ook kritiek op de plannen van de stadsboulevards, niks van aangetrokken… Waarom zou RWS nu naar de gemeente luisteren?

 3. Inge

  Als Wegmoet de studies en publicaties van zeer respectabele instellingen en organisaties had gelezen. Zou hij weten dat het inderdaad een objectieve conclusie is!

 4. Scherpschutter

  Een hoop luid geblaat van Milieudefensie en ook weer eens ouderwets weinig wol. Waar zijn de argumenten en feiten?

  Een Fyra-fiasco dreigt (goedkope beeldschets)
  Hobbyproject (holle catchphrase om de minister fact-free in diskrediet te brengen)
  Kost veel en levert weinig op (waar zijn de cijfers dan?)
  Grote risico’s voor het mileu (wat voor een risico’s en hoe groot dan?)
  Te veel ecologische schade (volkomen arbitrair)

  Wie denkt Milieudefensie hiermee te kunnen overtuigen? Geen weldenkend mens dat op basis van dit soort onzin in ieder geval overstag zal gaan, zo denk ik.

 5. Niels

  Natuurlijk.. werk maken van beter OV en fietspaden. De forenzen die dagelijks langs Utrecht over de A27 rijden komen in het vervolg wel met de fiets vanuit Brabant naar Amsterdam om zo over de mooie fietspaden te rijden?! Dat lost toch niet het probleem op? Het probleem is natuurlijk niet alleen de Utrechter die hier op de A27 rijd.. maar half Nederland.

 6. Wegmoet

  Dag mijnheer Inge,

  Shoppen uit onderzoeken heet dat. Toen Milieudefensie vorige maand concludeerde dat de Utrechtse lucht gezond was sprong voltallig Groenlinks er bovenop om die conclusie onderuit te halen.
  Waaron dan nu deze kretologie van Milieudefensie wel omarmen…

  Vriendelijke groet,

  Mevrouw Wegmoet

 7. Meeneer voor u

  @ de gebruikelijke rechtse brallers.

  Het heeft hier op DUIC de laatste weken vol gestaan met artiekelen waaruit blijkt dat er weinig noodzaak is voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

  Ik zal het even kort voor jullie samenvatten. Overigens zijn dat resultaten afkomstig uit niet 1 maar mederere onderzoeken. Net doen alsof Milieudefenise, de gemeente Utrecht> en dat is meer dan Groen Links. Ook Provinciale Staten en zelfs de VVD in provinciale staten vindt de uitbreiding van de A27 ter hoogte van Amelisweerd een onzalig plan.

  De A27 staat niet in de file top zoveel. Gaat daar ook niet inkomen. Even verderop, ter hoogte van Overvecht zit het ware probleem. Dit knelpunt wordt, net als andere knelpunten op de A27 niet opgelost. het is dus slechts een symbooloplossing van de minister.

  Het autogebruik neemt gigantisch af. Zo hebben steeds minder jongeren, tussen de 18 en 35, een eigen auto. De cijfers die gebuikt worden om verbreding te beargumenteren houden met dat argument geen enkele rekening en die cijfers zijn daarom discutabel.

  Binnen nu en tien jaar zal er door technisch ingrijpen, betere computerregulatiesystemen en zelfrijdende auto’s, waarschijnlijk binnen nu en twee jaar toegestaan op de Nederlandse wegen, een betere doorstroming zijn van auto’s.

  En ja, het is een hobbyproject van de VVD in de Tweede Kamer en van de minister, puur omdat er in de verkieingscampange mere asfalt is beloofd en de A27 bij Amelisweerd als voorbeeld is gebruikt. Er zijn snelwegproblemen die in Nederland eerder en sneller om een oplossing vragen en die een groter effect gaan hebben dan dit project. Door de complexiteit van de tunnelbal en het te sparen natuurgebied gaat dit project veel meer geld kosten dan waarschijnlijk nu geschat, zoals dat gaat met grote bouwprojecten. Gelet op de zeer kleine afstand van de verbreding zal dit wel eens het duusrte stukje snelweg in Nederland kunnen gaan worden; en dat voor een snelwegstukje dat niet in de file top zoveel staat.

  Een kleine hypothese, Amelisweerd is ooit gered, godzijdank, door krakers en milieuactivisten. Daar is de stad en provincie nu reuze blij mee, zelfs de VVD in de provincie, wie had dat ooit kunnen denken in de jaren tachtig. Het scoort wel lekker in de beeldvroming om nu alsnog wraak te nemen op deze linkse mensen, want dat scoort lekker onder rechtse brallers, die echter alleen mondig zijn op het internet, zoals ook hier en op andere sites wel vaker blijkt. Symboolpolitiek dus. Zoals wel vaker bij deze minster, wel hondderdertiig per uur invoeren en vooraan staan bij lintjes knippen en openingen, want daar staan camera;s bij, maar het hele falende spoorbeleid in Nederland en alle problemen rondom Schiphol overlaten aan een staatssecretaris van een concurrerende partij, waarvan er dus al 1 gesneuveld is. Terwijl dat nu net taken zijn voor een minsiter en waarop een minsiter zich kan onderscheiden. Deze minsiter kiest zelfs voor het korte termijn succes, voor de bühne en om de autominded achterban te pletsen. Met feiten heeft het weinig van doen.

  En ja, de kosten van dit leuke projectje niegen al snel naar de miljard. Bepaal zelf maar of dat de kosten waard zijn. Raar dat een beetje geld voor vluchtelingen door dezelfde rechtse schreeuwers hier als geld ten koste van de ouderen en de zwakkeren in de samenleving gezien wordt, maar dat een veelvoud hiervan uitgeven aan een niet echt bewezen noodzakelijk project wordt toegejuichd en niet gezien wordt als geld dat bij de ouderen en zwakkeren wordt afgepakt, dat terwijl dat meer richting de waarheid komt, dan zo onderhandelt de VVD dat namelijk feit uit in de Tweede Kamer, de PvdA mag met minder geld zich bekommeren over haar hobby’s, a;s de VVD maar mag investeren in haar hobby’s. Zo raar is die uitspraak dus uiteindelijk niet van MD.

  Eeen Fyraedebacle, zou kunnen, vanwege de giga te verwachten kostenoverschrijding, de jarenlange nasleep van de bouw als gevolg daarvan en tegen de tijd dat het eenmaal af is, is de A27 op dat stukje waarschijnlijk nog verder gedaald in de file top zoveel. Maar inderdaad, dat zijn slechts verwachtingen en misschien moeten ze het geen Fyra debacle noemen, dat is misschien goedkoop scoren. Noem het een Amelisweerd debacle.

  Veemd dat een minister zo hard blijft doordrammen, terwijl de democratische organen die de inwoners van de stad en provincie vertegenwoorden faliekant tegen zijn en ook nog een veel goedkoper plan hebben laten doorrekenen: http://www.struktonrail.nl/global/rail/dutch/documenten/…/kracht%20van%20utrecht.pdf

  Daarnaast heeft het CBS de gemeente en provincie al meerdere malen gelijk gegeven inzake hun berekeningen.
  http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/3578174/cpb-stel-verbreding-ring-utrecht-uit.aspx

 8. Ben

  OK, deze framing is niet al tegelukkig gekozen door MD, maar dat aanleg van de weg onzinnig is klopt wel. Het biedt maar even soulaas. Uit onderzoek blijkt dat er meer mensen in de auto stappen als er minder files staan. Ook de A2 (10 banen breed) staat nu weer regelmatig vast en dat wordt alleen maar erger. Je zult het fundamenteler moeten aanpakken, zoals beprijzing invoeren. Minister Netelenbos wilde dat indertijd al, maar werd als Tineke Tolpoort weggezet. Als ze haar plannen had kunnen doorvoeren dan waren we nu een stuk verder geweest.

 9. Dirk

  @Wegmoet
  De business case is niet heel sterk volgens het CPB op basis van bijgewerkte prognoses over de verkeersgroei de komende jaren en zij raden een nieuw onderzoek aan naar of het economisch gezien wel zin heeft. Daarnaast is het project op dit moment alleen rendabel bij relatief hoge economische groei.

  Dit staat nog los van de bouwkundige uitdaging waar men voor staat omdat er nieuwe technieken uitgevonden zullen moeten worden om dit te voltooien en het is de vraag of ze het project binnen de begroting kunnen opleveren met zo veel onzekerheid.

  Dus: onzekere noodzaak, optimistische inschatting over maatschappelijke opbrengsten en hoge onzekerheid aan de kostenkant met groot risico dat dit project in de rode cijfers duikt.

  Negeer de milieu-angle en lees wat hier verzameld staat over dit project: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/386-verbreding-a27-ring-utrecht-duur-en-onnodig-persbericht-utrechtse-bewoners-en-organisaties

  Iedereen die vindt dat de overheid niet met geld moet smijten en die wil dat er objectief en vanuit business cases beslissingen genomen zouden moeten worden, zou in ieder geval voor een nieuw haalbaarheidsonderzoek moeten zijn en zou niet klakkeloos voor moeten zijn.

 10. Wegmoet

  @ Meeneer voor u

  Uw betoog had aanmerkelijk aan kracht gewonnen als u het zakelijk gehouden had en niet was begonnen met schelden. Reageerders wegzetten als rechtse brallers is pvv-like discussieren. Niet meer doen.

 11. Meneer voor u

  Mensen als een Scherpschutter en consorten doen wel degelijk aan brallen.

  Roepen vanaf de zijlijn, zonder zich ook maar ooit op een feit te baseren. Dat is dus geen schelden wat ik doe.

  Ook u zelf heeft in uw eerste reactie over stemmingmakerij, terwijl er weet ik niet hoeveel onderzoeken aan ten grondslag liggen. Vandaar dat de gemeentem, de provincie en het CBS bepaalde conclusie delen. Het is nogal wat en dat een minster van een bepaalde partij zo schofferend te werk gaat en haar plannen letterlrijk er doorheen drukt. Over een decenium zit de stad en de provincie met alle mogelijke problemen van dien opgescheept en met een sterk aangetsast natuurgebied, dat juist de leefbaarheid in een dichtbevolkte stad erg vergroot.

 12. Scherpschutter

  @Meneer voor u 22/6/2016 – 14:42

  Ik voel geen behoefte om gefrustreerden die direct met termen als ‘rechtse brallers’ beginnen te smijten van repliek te dienen. Het heeft bovendien ook geen enkele zin, aangezien de verbreding er gaat komen….Het besluit is genomen.

  Waar ik straks wel enig genoegen uit zal halen, is nog even aan u denken en glimlachend naar u zwaaien als ik straks ein-de-lijk eens ongehinderd (denkende aan u in zijn 3) met 140 kilometer per uur langs Utrecht raas, dankzij een moedige Minister die op basis van wetenschappelijke afwegingen de enige juiste, logische en zinvolle conclusie trok en tegelijk de ‘ballen’ had om ook daadwerkelijk te handelen op basis van deze inzichten.

  U heeft verloren. Rede heeft gewonnen. Het is voorbij. Leg u erbij neer. De vooruitgang laat zich niet stoppen.

 13. Jeroen de vries

  Ha ha ha. Millieudefensie. Die van de zure regen waar je opeens nooit meer wat van hoort. Of van die leugens over de opwarming van de aarde door de uitstoot van uitlastgassen die aantoonbaar niet kloppen. Gelukkig geloven ze wel in de paashaas.
  Feiten? De A2 is verbreed en de problemen daar zijn bijna geheel verdwenen. Dat geldt ook voor vele andere trajecten op het nederlandse wegennet. Feit is dat we voorlopig doorgroeien nasr 18 tot 19 miljoen inwoners en feit is dat het nationale spoornet al op haar maximale capaciteit zit. Dus investeren in extra asfalt is niet alleen slim maar zelfs noodzakelijk als we willen voorkomen dat nederland distributieland geheel tot stilstand komt.

 14. FD

  Of de verbreding van de A27 ter hoogte van Amelisweerd zin heeft is een vraag.
  Als gebruiker van de A27 ter plekke (werk) EN de stadstuin Amelisweerd (wandelen) denk ik dat er eerst andere dingen aangepakt kunnen worden aan de A27.
  Bijvoorbeeld verbreding ter hoogte van het Tuincentrum Overvecht.
  Dat kan vast goedkoper dan die bak verbreden.

  Overigens staan er nu vooral kweekbomen aan de A27-rand van het landgoed die verplaatst kunnen worden.
  De overkapping in het plan zou wel eens goed uit kunnen pakken voor de herrie.
  Hebben we tevens een ecoduct zodat we de wolf op het Neude kunnen begroeten 😉

  Dan de munten.
  Die komen uit de opbrengsten van BPM, wegenbelasting en accijnzen.
  Allen rijkelijk betaald door de automobilist.
  Daar betaalt de fietser/niet autobezitter geen enkele cent aan mee.

  Dat “Amelisweerd is ooit gered, godzijdank, door krakers en milieuactivisten” (Meeneer voor u) is natuurlijk volkomen idioot.
  Amelisweerd was een behoorlijk slecht bosje met heel veel achterstallig onderhoud en over de datum bomen.
  Kennelijk heeft compensatie voor de A27 Utrecht aan fondsen geholpen zodat het landgoed nu heel aardig wordt onderhouden en het er buiten de herrie fijn toeven is.
  Ga er eens wandelen, niet in het weekend maar dinsdag ochtend bijv.

 15. Robb

  Er komen 2 baantjes bij. Dus zoveel extra verkeer erbij zal wel meevallen. Ik ben juist erg blij met de flinke geluidsschermen. Die gaan veel meer geluid tegenhouden dan nu.

 16. Dirk

  @Jeroen de Vries
  Het CPB is het met je oneens en vindt de investering nu niet opportuun. Zij vinden niet dat Nederland vastloopt als we afwachten en nu niet investeren.

  Waar zit de discrepantie tussen jullie beide perspectieven?

 17. Peter M

  Ach, Milieudefensie. Een beetje sneu klupje…

 18. Katja

  Is er nou niemand die vindt dat we gewoon teveel auto’s hebben, en dat het dus gewoon autoterrorisme is ? 1 miljard, dat wordt er dus 2, want altijd duurder. Onlangs bleek dat er 6oo miljoen (een hoop ouderen kunnen daarmee geholpen worden) was verspild omdat er juist méér files ontstonden. En een minister komt er gewoon mee weg…

 19. Scherpschutter

  @Katja 23/6/2016 – 10:12

  Objectief bezien zijn er niet teveel auto’s, maar te weinig. Het is simpel: iedereen die nu geen auto wil hebben, heeft ook geen auto. Auto’s worden niet opgedrongen. Naast diegenen die wél uit vrije wil een auto bezitten is er nog een enorme groep van mensen die graag een auto zouden willen hebben. De vraag naar nog veel meer auto’s is enorm…!!

  Het zou dus eerder van terrorisme getuigen wanneer we deze natuurlijke vraag uit de markt de kop in zouden drukken met -bijvoorbeeld- onnatuurlijk en arbitrair overheidsbeleid (zie beleid Gemeente Utrecht) dan wanneer we de vrije markt in alle rust haar spel van vraag en aanbod zouden laten voltooien en dit juist faciliteren door meer wegen bij te bouwen.

  Automobilisten frusteren = terrorisme. Automobilisten faciliteren = vrijheid.

 20. cas

  Nu ben ik benieuwd. Wat als deze verbreding van de baan gaat, maar er een nieuw besluit wordt genomen om bij Overvecht de rijksweg te verbreden. Zal milieudefensie dan geen actie voeren?
  Nu ben ik niet per se een voorvechter voor de verbreding maar dagelijks fiets ik over de snelweg en in de spits is er altijd file. Er is dus wel actie nodig.

 21. Meneer voor u

  @ Scheprschutter laatste post

  Pertinente onzin.Veel. Heel veel pnderzoeken in de wetsrese wereld laten zien dat een hele groete groep 18-35 jarigen geen enkele boehoefte meer bezit om een auto te BEZITTEN. Simpelweg, omdat hij voor dagelijks gebuirk helemaal niet nodig is. Bijna heel Nederland, bijna alle steden en dorpen, zijn goed te bereiken met het OV, op wat uitzonderingen na. Ja, het kost je meer tijd. Sommige mensen vinden dat prima en ok. Ga dit maar eens lezen>

  http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_008.pdf

  maar ja, eigenlijk weet ik al dat je dat niet gaat doen en toch lijft vast houden aan die ideeën in je hoofd. Triest is dat eigenlijk, dat je iemand nog kan voorzien van argumenten en onderbouwend materiaal en dat iemand nog in zijn eigen waarheid blijft geloven.

  Over je tweede alina zullen we het maar niet hebben. Sjongejonge. Wat zit er allemaal dwars in je hoofd zeg. Ik kan namelijk het woord auto daar ook vervangen door helicopter en vliegtuig. Ieder mens snapt dat een mens niet alles kan bezitten en gebruiken wat hij wil. Ik zou namelijk graag een helciopter op dat parkeervlak voor mijn deur hebben en vliegend naar mijn werk gaan. Zit er helaas niet in en ook dat vind ik prima.

  @ Scheprschutter eerdere post.
  In de eerste zin aangeven geen behoefte te hebben mij van repliek te dienen en dan meteen in de eerste in daarop volgende zin het gaan doen. Niet echt heel consequent of wel?

  @ Jeroen de Vries en anderen
  Grappig dat diegene die aangeven dat de verbreding op deze plek niet heel zinvol is bakken vol met cijfermateriaal, onderzoeken en onderbouwing hebben en dat de voorstanders, ook hier, met geen enkele, geen enkele onderbouwing komen om hun oneliners te staven. Heel simpel, omdat ze niet te staven zijn en het gewoon onzin is wat jullie beweren.

  @ Robb
  Die geluidsschermen zouden ook nu gewoon geplaatst kunnen worden, alleen doet de minsiter dat niet, Ik zou als ik jou was eigenlijk nu en al een paar jaar boos zijn. Kennelijk doe jij als burger er niet zoveel toe. Die gluidsschermen worden alleen geplaatst als uitonderhandeling, compensatie. een soort omkoping. Verder zit de kritiek hem niet per sé in het aanleggen van twee banen. Wel in dat het per sé op dit stuk gebeurd, terwijl het daar niet heel nodig is. De opstoppingen zitten voolral na dit punt, bij Overvecht. Daarnaast heeft de gemeente en provincie, in samenweking met heel wat gerenomeerde partners, aangetoond dat binnen de bestaande tunnelbak, puur door de rijstroken wat smaller te maken, wat lijntjes te verzetten en het asfvalt iets te veranderen, dei rijstroken gewoon gerealiseerd kunnen worden, zonder de tunnelbak berder te maken en zonder dat dit ten koste gaat van Amelisweerd.

  Het dakje , waar hebben we het overm zo kort is het en daarme vrij nutteloos. Je ziet alleen de snelweg niet meer als je met de auto over de weg rijd die over de snelweg heen gaat, zou nog wel eens voor meer lawaai kunnen zorgen.. UIt een tunnel rijdend verkeer zorgt juist voor meer lawaai. De tunnel werkt als klankkast.

  Als de minister echt oog zou hebben voor de omgeving en de omwonenden zou ze het plan van de gemeente en provincie steunen, waarbij gewoon meer rijbanen in de bestaande tunnelbak zouden kunnen komen. Zou ze met het geld dat overblijft het knelpunt bij Overvecht aanpakken en zou ze met het geld dat overvlijft geluidsschermen kunnen neerzetten, forse en het tunneldak over de snelweg kunnen uitbreiden naar het hele stuk naast Amelisweerd. volgens mij houdt ze dan nog geld over, maar kan aan mij liggen.

  Daarom zijn zoveel mensen tegen dit plan.

  @ FD
  “Dat “Amelisweerd is ooit gered, godzijdank, door krakers en milieuactivisten” (Meeneer voor u) is natuurlijk volkomen idioot.”> Kennelijk kent u de eigen stadsgechiedenis niet en bent u puur op uit deze in te kleuren naar gelang uw eigen voorkeuren en dat, dat is nu eenmaal gewoon niet juist. Deze krakers en actievoerder hebben er namelijk voor gezorgd, door hun langlopende en slepende acties, dat de oorspronkelijke plannen, meder onder druk van de publieke opiniel, aangepast werden en de snelweg niet dwars door het landgeod is komen te lopen, maar naar de rand is verlegd. Ken uw pappenheimers.

 22. Ronald

  Ja maar, die overkapping dan? Dat is toch prachtig!
  En @Inge: onderzoeken kun je vinden voor beide standpunten.

 23. Meneer voor u

  @ Ronald

  Waarom komt u dan niet met die cijfers op de proppen? Chop chop!

 24. Dirk

  @Ronald
  Beetje makkelijk om op deze manier onderzoek van het CPB te diskwalificeren.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).