Milieuorganisatie Greenpeace demonstreert bij hoofdkantoor Rabobank in Utrecht en beplakt ramen met ‘rekening voor stikstofcrisis’ Milieuorganisatie Greenpeace demonstreert bij hoofdkantoor Rabobank in Utrecht en beplakt ramen met ‘rekening voor stikstofcrisis’

Milieuorganisatie Greenpeace demonstreert bij hoofdkantoor Rabobank in Utrecht en beplakt ramen met ‘rekening voor stikstofcrisis’

Milieuorganisatie Greenpeace demonstreert bij hoofdkantoor Rabobank in Utrecht en beplakt ramen met ‘rekening voor stikstofcrisis’
Foto: Greenpeace / Bart Hoogveld
Activisten van milieuorganisatie Greenpeace Nederland demonstreren maandagochtend buiten het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht om aandacht te vragen voor ‘de verantwoordelijkheid van de bank in de stikstofcrisis’. Daarnaast zijn Rabobank-vestigingen door het hele land beplakt met posters met de tekst: ‘Rabo-schade, nu betalen. Laat Rabobank betalen voor de stikstofcrisis’.

Activisten van milieuorganisatie Greenpeace Nederland demonstreren maandagochtend buiten het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht om aandacht te vragen voor ‘de verantwoordelijkheid van de bank in de stikstofcrisis’. Daarnaast zijn Rabobank-vestigingen door het hele land beplakt met posters met de tekst: ‘Rabo-schade, nu betalen. Laat Rabobank betalen voor de stikstofcrisis’.

De activisten staan met een groot spandoek op de stoep bij het hoofdkantoor van Rabobank aan de Croeselaan. Volgens Greenpeace heeft de bank jarenlang geld geïnvesteerd in uitbreiding van de veehouderij, terwijl duidelijk was dat het houden van zoveel vee in Nederland schadelijk is voor de natuur. De milieugroepering eist daarom dat de Rabobank bijdraagt aan de oplossing van de stikstofcrisis. Volgens Greenpeace moet de Rabobank verantwoordelijk worden gehouden voor de maatschappelijke kosten die zijn ontstaan als gevolg van investeringen in de intensieve veehouderij.

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil afspraken maken met banken over hoe zij boeren kunnen ondersteunen met de landbouwtransitie, maar concrete maatregelen zijn er volgens Greenpeace nog niet genomen. “Vooralsnog blijven concrete maatregelen door de minister uit en laat hij het aan banken en ketenspelers zelf om met plannen te komen”, aldus Greenpeace. De activisten zeggen nieuwe acties voor te bereiden als de Rabobank niet over de brug komt.

21 Reacties

Reageren
 1. Frank Bontekoe

  En volkomen terecht. De RABOBANK heeft tot voor kort boeren overgehaald om toch vooral een lening aan te gaan om te investeren in bijvoorbeeld zeer kostbare melkmachines. “Neem nog 100 koeien erbij, want zo verdient het allemaal snel terug.” Resultaat is dat deze boeren nu in de financiële problemen zitten, en de RABO eist alsnog het geld terug. Recentelijk gaf de RABO toe dat ze “het toch allemaal anders hadden moeten aanpakken”. Schandalig!

 2. Wim

  Kunnen die gasten niet gewoon eens gaan werken bijvoorbeeld in kinder dag verblijven, doen ze nog eens wat nuttigs inplaats van de politie van hun werk houden en mijn kosten opdrijven.

 3. Lombokker

  “Stikstofcrisis”
  Ik denk dat 90% van die demonstranten niet eens het verschil tussen nitraat en ammonium uit kan leggen. Laat staan dat ze weten dat de agrarische sector in Nederland wereldwijd het meest innovatief is als het op duurzaamheid aankomt.
  Nederlandse veehouders hebben vorige jaar wederom minder stikstof uitgestoten, en zitten ruim onder de norm die daar voor staat:
  https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10504114/stikstofuitstoot-veehouders-onder-mestplafond-brussel
  Met de bossen in Nederland gaat het ook al jaren steeds beter:
  https://www.clo.nl/indicatoren/nl0069-ontwikkeling-nederlandse-bos

 4. Adriaan

  Zijn de feiten niet dat in N2000 gebieden ongeveer 67% voldoet aan de richtlijn?
  En als je de Noordzee meeneemt, 80%?
  Er is altijd ruimte voor beter, maar zeker niet zo dramatisch als menig politicus roept.

  Van die 1/3 gaan we overigens zien of die haalbaar is. Het is duidelijk dat sluwe natuurclubs samen met niet oplettende ambtenaren ambities voor soorten hebben gesteld, waarvan men al bij de start wist dat die onhaalbaar zijn.

  Overigens hebben we het hier over de tweede economische export activiteit van NL, 100+ miljard omzet, gerealiseerd door mensen. Die zouden op zijn minst met respect door de politiek mogen worden behandeld…….

 5. Leon

  Heel goed.

 6. Lombokker

  @Redactie
  Waarom wordt mijn reactie niet geplaatst?

 7. Hans

  @ Wim
  Altijd weer dat gelul over ‘mijn kosten’. Hoezo jouw kosten Wim?
  Deze ‘gasten’ zijn heel goed bezig.
  En ze kosten ons geen cent.
  In tegenstelling tot deze bank die een enorme verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappelijke kosten die zijn ontstaan als gevolg van investeringen in de intensieve veehouderij.

 8. Christian

  Het is me deze ochtend helder geworden hoe slecht de RABO-bank gehandeld heeft. Willens en wetens het milieu en de natuur schaden, onverantwoorde uitbreiding van boerenbedrijven financieren, kleine bieren failliet genaakt, miljarden investeert in bestrijdingsmiddelen en dan beweert: growing a better world together? Stuitend.

 9. Pieter Storm

  Kan dat ding niet neergehaald worden? . . . .aub zeg. wat een lelijkheid.

 10. Nina

  @Hans
  Het is ook de betaalde belasting van Wim waarvan de politie-inzet wordt betaald, dus ja…. “mijn kosten” klopt gewoon in dit geval. Jij hebt er ook aan meebetaald en ik ook.

 11. Koel Hoofd

  Domme actie
  De politiek zet de kaders waarbinnen banken en boeren moeten opereren.
  Banken verwijten voor iets waarvan de politiek ze verteld dat ze het moeten doen is letterlijk tegen de verkeerde boom pissen.
  Want de politiek heeft die melkquota verruimd zodat boeren zouden uitbreiden wat banken faciliteren, dat was goed voor de economie.

  @Hans
  Nederland wordt verbouwd tot stadstaat met een diensteneconomie, lekker schoon, goed voor het milieu en imago duurzaamheidsguru van de wereld.
  Echter, In de diensteneconomie zijn mensen productiemiddelen die papieren tijgers in .pdf produceren. Dan is het net zoals met koeien en melk, hoe meer papieren tijgers hoe hoger de inkomsten dus meer mensen = meer productie, 23 miljoen inwoners in NL vind men al volkomen acceptabel…
  Papieren tijgers kan je niet eten en je kan er ook niet in wonen, dus alles wat gemaakt moet worden zal geimporteerd moeten worden.
  Bereken daar maar eens de maatschappelijke kosten van, een stadsstaat met 23 miljoen papieren tijgers producerende koeien die hun shit over de hele wereld verspreiden om in de eigen wensen en behoeften te voorzien.

 12. Hans

  @ Nina
  De overheid, die wij langs democratische weg gekozen hebben, heft belasting. Daarmee worden, nadat dit democratische proces heeft plaatsgevonden, tal van algemene middelen en publieke diensten betaalt. Ook de inzet van politie (verkeershandhaving, ordehandhaving, begeleiding van voetbalwedstrijden etc. etc. ) Als individu klagen over de wijze waarop en het doel waartoe bepaalde belastinggelden worden besteed mag uiteraard. Leg uit waarom je het daar niet mee eens bent. Maar voer het niet ‘naakt’ op als argument tegen bepaalde zaken die jou niet aanstaan. Want dit is geen geldige onderbouwing van je (tegen)argument.veel,te makkelijk. In dit geval moet je inhoudelijk worden! Wim is het blijkbaar niet eens met de acties van Greenpeace in deze. Dat mag! Maarrrrr, dan zou hij op zijn minst moeten (kunnen) beargumenteren wat hij tegen deze activiteiten heeft en waarom. Klagen over ‘mijn belastinggeld’ is flauw, wordt vaak gedaan en is – nogmaals – gemakzuchtig. Het is een bijzonder zwak argument, zo het al een argument is.

 13. Toine Goossens

  Het gaat bijzonder goed met de natuur in Nederland. Geen enkel Europees land heeft zoveel nieuwe natuur geschapen (> 100.000 ha), bovendien hebben boeren 100.000 ha uit productie genomen.

  Stikstofecologen vinden dat de natuur helemaal op eigen kracht moet herstellen. Van grootschalige kweek- en uitplantprogramma’s waarmee de biodiversiteit in no time herstelt, willen zij niets weten. Zij wassen zelfs het stof van hun schoenen als zij een Natura 2000 gebied verlaten. Stel je voor dat een zaadje in een ander gebied terecht komt en daar wortel schiet.

  Ondertussen is de uitstoot met meer dan 60% gedaald. Met gericht nationaal beleid, zie de aanpak voor de CO² reductie/klimaatverbetering, zou de stikstofreductie al lang veel verder zijn geweest.
  Maar nee, de stikstofecologen gaan er met gestrekt been in, zelfs nu Urgenda laat zien wat er met nationale CO² samenwerking gerealiseerd kan worden. Groene vrede?, nee dacht het niet, harde confrontatie is de leus.

 14. Nina

  @Hans
  “Mijn belastinggeld” is geen argument, maar een feit. Verder met je eens: win some, lose some.

  Wel denk ik dat er een herziening moet komen van het coalitieakkoord dat stamt van voor de oorlog in Oekraïne. Meer geld naar de basisvoorzieningen (warm onderdak, electra en eten voor de inwoners) en minder geld naar minder urgente zaken. Vandaag kwam het Nibud met het bericht dat maar liefst 60% van de huishoudens financieel kwetsbaar is en dat is een heel groot probleem. Voor de mensen die het treft èn voor onze economie.

 15. Hans

  Helaas, Toine Goossens zuigt een compleet nonsensverhaal uit zijn duim.
  Lees liever wat de feiten zijn:

  https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland?adview=samenvatting

 16. Pee

  Sommigen weten het verschil tussen stikstof en co2 niet blijkbaar.

 17. Nina

  Hieronder een link naar de verhelderende visie van voormalig bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit prof.dr.ir. Louise Fresco m.b.t “de stikstofcrisis”:

  https://twitter.com/lientje1967/status/1633036771423395841

  Wat ik al eens eerder schreef hebben wij zitten slapen in Nederland bij het toewijzen van Natura 2000 gebieden (veel te veel en te kleine oppervlakten) en het vaststellen van onze stikstofdeposities (1.000 keer lager dan Duitsland). Een zelf gecreëerde stikstofcrisis dus.

  Hieronder de visie van de heer Rob Jetten over stikstof. Geeft maar aan dat D66 niet wordt belemmerd door enige kennis. Stikstof zorgt er juist voor dat planten en bomen groeien. Velen gooien bijv. stikstofkorrel (lees: mestkorrels) in hun tuin. Er zijn slechts een aantal soorten die niet gedijen bij (veel) stikstof, zoals heideroosjes.

  https://www.facebook.com/nietoptv/videos/we-stoten-in-nederland-te-veel-stikstof-uit-dat-is-een-stofje-dat-ervoor-zorgt-d/473620376654239/

 18. Toine Goossens

  @Hans,

  U framed, in plaats van inhoudelijk te reageren en mij tegen te spreken komt u met een simpele verwijzing. De RLI is geen wetenschappelijk instituut maar een landelijke adviesraad. Het is haar verantwoordelijkheid om het natuurbelang te beïnvloeden. Dat gaat verder dan nonsens verspreiden, dat is de werkelijkheid verdraaien; daar bent u heel goed in.
  Alleen de cijfers het PlanBureau voor de Leefomgeving en het CLO zijn relevant.

  In 1990 bedroeg de NH3 emissie van de landbouw 334,5 Kton. In 2020 was dat gedaald tot 113,4 Kton.
  https://www.clo.nl/indicatoren/nl0101-ammoniakemissie-door-de-land–en-tuinbouw
  Volgens de Europese definitie bedroeg de NH3 uitstoot in 2020 107,0 Kton, die tot 2030 daalt tot 97,5 Kton.
  https://www.pbl.nl/publicaties/geraamde-ontwikkelingen-in-nationale-emissies-van-luchtverontreinigende-stoffen-2023

  In 2030 is de uitstoot met 69,11% gedaald tot 30,89% t.o.v. 1990.

  @Hans verspreid geen nonsens, nee hij verspreid leugens. En op de nalatigheid om de biodiversiteit actief te verbeteren gaat hij niet in. Natuurlijk niet, ik leg de vinger op een open wond.

 19. Hans

  @ Toine Goossens

  Beste Toine, u gebruikt tamelijk grote woorden. ‘hij verspreid leugens’. Dat is nogal wat, zo’n uitspraak, nog afgezien van het feit dat in dit geval ‘verspreidt’ met dt geschreven dient te worden. Maar goed.
  Uw stelling was toch dat het ‘bijzonder goed gaat met de natuur in Nederland’? Ja daar lever ik met uw welnemen commentaar op. Het is namelijk nonsens. Ik verwijs niet voor niets naar de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, een belangrijk adviesorgaan van de overheid wat overigens niet bestaat uit ongeletterden of onwetenschappelijk ingestelde leden zal ik maar zeggen. Kijk maar even naar het personeelslijstje op de site.
  Bij dit adviesorgaan stelt men beargumenteerd en met gedegen wetenschappelijke onderbouwingen (waar een overweldigende consensus over bestaat) dat wereldwijd de natuur in een zorgwekkend tempo achteruitgaat. En, zo zegt dit adviesorgaan verder ‘dat geldt zeker ook voor Nederland. Van agrarische gebieden tot natuurgebieden, van binnenwateren tot stedelijke gebieden: overal lopen de natuurkwaliteit en de biodiversiteit terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de voedselvoorziening.’
  Nou kunt u dat natuurlijk ontkennen, dat mag van mij hoor. Mij hoort u dan niet zeggen dat u liegt of dat u de feiten verdraait. Maar ik zeg u wel dat u op zijn zachtst gezegd zeer slecht geïnformeerd bent. Hoe weet ik dat? Dat leid ik – nogmaals – af uit de door uzelf gedane uitspraak ‘dat het bijzonder goed gaat met de natuur in Nederland.’
  Met de feitelijke stand van zaken van de natuur in Nederland heeft dat niets te maken. Ik ben dus zo vrij om uw opvatting in deze ter discussie te stellen en haar te verwijzen naar het aloude rijk der fabelen. Met ‘framen’ heeft dat weinig te maken. Wel met helder redeneren, uitgaande van feiten zoals die wetenschappelijk zijn geconstateerd.

 20. Toine Goossens

  Ach @Hans,

  Wat een voorspelbare reactie. U houdt niet van de waarheid. Blijft lekker door snuffen, van inhoudelijk reageren bent u niet. Dat u dat helder noemt is een gotspe.

  Leest u eigenlijk wel de bladen van natuurorganisaties die zo veel schrijven over de nieuwe natuur die zij realiseren? Denk het niet, tja dan mist u veel van het enthousiasme.

 21. Nina

  Mijn mening:

  De natuur gaat niet acheruit, maar verandert door klimaatverandering.

  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het al vaker is gebeurd dat de aarde opwarmde en daarna in een ijstijd terechtkwam. En uiteraard ging dat gepaard met wijziging van flora en fauna. Alles wat er nu is, was er ooit niet. En veel wat er ooit was, is er nu niet meer.

  Het is ijdel te denken dat wij de natuur kunnen sturen, maar ik snap de poging heel goed. We hebben veel te verliezen, omdat de natuur op aarde nu zo mooi is en wij kunnen leven in het huidige klimaat.

  Het is beter dat wij de klimaatverandering leren accepteren en proberen mee te bewegen. Uiteindelijk gaat de aarde door; zij is er al miljoenen jaren. Of de mensheid deze opwarming met daarna een ijstijd overleeft? Dat weet ik niet, maar dat zij dan zo. Wij zijn slechts een kleine schakel in het grote geheel en veel minder belangrijk dan velen denken.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).