Minister IenW komt niet over de brug met geld voor onderdoorgangen NRU | De Utrechtse Internet Courant Minister IenW komt niet over de brug met geld voor onderdoorgangen NRU | De Utrechtse Internet Courant

Minister IenW komt niet over de brug met geld voor onderdoorgangen NRU

Minister IenW komt niet over de brug met geld voor onderdoorgangen NRU
Artist impression NRU
De gemeente Utrecht gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen en heeft de plannen daarvoor voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente Utrecht gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen en heeft de plannen daarvoor voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente wil drie onderdoorgangen op de vernieuwde NRU, maar moet daarvoor nog wel meer geld bij elkaar krijgen. Ondanks een aangenomen motie in de Tweede Kamer komt er voorlopig geen geld van het Rijk vrij.

Bij de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) worden de drie gelijkvloerse kruisingen vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De voorkeur van het college en bewoners gaat hierbij uit naar drie onderdoorgangen. Momenteel is er budget voor één onderdoorgang, bij het Robert Kochplein. Voor het Gandhiplein en het Dunantplein is daarom rekening gehouden met een viaduct als terugvaloptie.

Omwonenden

De onderdoorgangen zouden beter zijn voor omwonenden door minder geluidsoverlast, beter zicht op het Noorderpark en aantrekkelijker oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

De gemeente en de provincie hebben voor een extra budget aangeklopt bij het Rijk. Vorig jaar werd hiervoor ook een motie aangenomen, maar de minister zal geen geld vrijmaken voor het plan.

Geen geld

In een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit) en gedeputeerde Dennis Straat, zei minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga donderdag geen geld vrij te maken voor de tweede en derde onderdoorgang.

Het college zet de zoektocht naar extra geld voort. Een van de mogelijkheden is het sluiten van een zogeheten Regio Deal met het Rijk. Vrijdag heeft Utrecht samen met de provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht een voorstel hiervoor ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hierin wordt onder andere een bijdrage gevraagd voor het verbeteren van de verbinding tussen Overvecht en het Noorderpark door de aanleg van een onderdoorgang voor de NRU bij het Dunantplein.

8 Reacties

Reageren
 1. Barend

  Kweste van prioriteitstelling. Het gemeentebestuur trekt tientallen miljoenen uit voor de onbereikbaarheidsprojecten. Zo kost het versmallen van de westelijke binnenring dertig mln. Besteed dat geld aan de NRU. Vele malen nuttiger en zinniger.

 2. JdV

  Tja, als je liever je geld uitgeeft aan fietsboulevards geef ik het rijk groot gelijk dat ze de wethouder lekker op haar eigen hobby-blaren laten zitten. Er was geld maar dit is verkwanseld aan autootje pesten. Dus jammer dan.

 3. Tom

  @Barend
  Dat is al gedaan door de vernieuwing van de Kardinaal de Jongweg uit te stellen en het gereserveerde geld in de NRU te steken. Ik vraag me af of het te verantwoorden is om al het beschikbare geld in één project te steken in plaats van het te verdelen over projecten door heel de stad. Inderdaad, als je het geld voor de westelijke stadsboulevard ook naar de NRU overhevelt komt dat ten goede aan de leefbaarheid in delen van Overvecht, maar gaat dat ten koste van de leefbaarheidsverbeteringen in West. Met de Kardinaal de Jongweg was dat nog enigszins te verantwoorden omdat Overvecht een achterstandswijk is, maar er is ook ergens een grens.

 4. WV

  @ Tom

  Dat is het eufemistische understatement van de eeuw. Maatregelen die de doorstroming belemmeren ‘vernieuwing’ noemen.

  Overigens dacht ik dat die versmalling van de Kardinaal de Jongweg van de baan was. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zeg maar. Maar nu lees ik uitstel, komt dat dwaze plan toch weer terug op de agenda?

 5. Tom

  @WV

  Of ze er nou een zesbaansweg van maken, alleen een zandweg laten liggen of het precies hetzelfde laten maar alleen een nieuw laagje asfalt leggen maakt niet uit, zolang ze iets ouders vervangen door iets nieuwers blijft het vernieuwing.

  Vorig jaar hebben ze het geld bij de Kardinaal de Jongweg weggehaald en was het project dus praktisch geannuleerd. Maar volgens mij is de ambitie altijd gebleven om het op de lange termijn alsnog uit te voeren. Die ambitie is in het coalitieakkoord van dit voorjaar nog eens bevestigd. Het is natuurlijk maar de vraag of ze er weer budget voor kunnen vinden, maar in principe is het plan nooit echt weggeweest.

 6. Toine Goossens

  Utrecht wordt door het ministerie voor mobiliteit terecht niet serieus genomen. Wethouder Lot van Hooijdonk heeft een visie op mobiliteit die fundamenteel afwijkt van de landelijke visies. Lot van Hooijdonk denkt dat de 4e stad van het land het beter weet dan de rest van het land, inclusief wetenschap en diverse invloedrijke mobiliteitsadviesraden en -organisaties

  8% van de landelijke personenvervoerkilometers worden lopend, fietsend en met het OV gemaakt. De andere 92% is automobiliteit. Ook ik zie dat graag veranderen, maar het getuigd van groot onbenul om dan niets meer voor automobiliteit te willen doen.

  Al langer dan 20 jaar wordt het landelijke beleid vastgelegd in het MIRT. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt

  Het MIRT staat voor mobiliteitsbeleid waarin alle vervoerswijzen integraal op elkaar worden afgestemd. Het MIRT is gebaseerd op het bestaande mobiliteitsgebruik en werkt met scenario´s om de groei en de toegenomen vraag naar mobiliteit in kaart te brengen. Op basis van de prognoses en prioritering van OV worden de budgetten voor regio´s en vervoerwijzen vastgesteld.

  Iedere regio doet voor haar budget voorstellen aan het ministerie. Het MIRT voorstel van Lot van Hooijdonk ging louter over OV. Automobiliteit en transport en logistiek spelen in die Utrechtse voorstellen en een ondergeschikte rol. De Utrechtse voorstellen zijn per kerende post afgewezen.

  Nu krijgt de wethouder ook de deksel op haar neus voor de aanleg van de Noordelijke Randweg. Essentiële randvoorwaarden zijn niet meer in te vullen.

  Utrecht stopt haar geld in het verfraaien van de binnenstedelijke wegen. Die verfraaiing gaat gepaard met het reduceren van de wegcapaciteit. De westelijk boulevard gaat 35 miljoen euro kosten. Tel daarbij alle uitgaven om andere straten fiets en wandelvriendelijk te maken, tel het op en zie hoeveel geld Utrecht verspild. Door inzet van dat geld voor het gehele brede programma van het MIRT zou Utrecht een multiplier van laten we zeggen 3 of 4 hebben kunnen realiseren.

  Dat geld gaat onze neus voorbij en zo krijgt niet alleen de wethouder, maar de hele stad de deksel op zijn neus. In mijn ogen is dat onbehoorlijk bestuur.

 7. Angelique

  @Toine
  Bedankt voor zulke informatieve reacties

 8. Wim

  En toch nog op haar clubje stemmen blijft ze lekker aan de mscht
  Gefeliciteerd Utrecht

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).