Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Geen onderzoek naar alternatief plan verbreding A27’ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Geen onderzoek naar alternatief plan verbreding A27’

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Geen onderzoek naar alternatief plan verbreding A27’

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Geen onderzoek naar alternatief plan verbreding A27’
Archieffoto van de A27 naast Amelisweerd
Er komt voorlopig geen onderzoek naar alternatieve plannen voor de verbreding van de A27, iets wat de gemeente en provincie Utrecht in september opperden. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De gemeente en provincie kwamen zelf met de optie om het aantal rijstroken binnen de bestaande snelwegbak bij Amelisweerd uit te breiden, waardoor de snelweg zelf niet verbreed zou hoeven worden.  

Er komt voorlopig geen onderzoek naar alternatieve plannen voor de verbreding van de A27, iets wat de gemeente en provincie Utrecht in september opperden. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De gemeente en provincie kwamen zelf met de optie om het aantal rijstroken binnen de bestaande snelwegbak bij Amelisweerd uit te breiden, waardoor de snelweg zelf niet verbreed zou hoeven worden.  

De verbreding van de A27 is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen. Maar ook bestuurlijk loopt het niet allemaal soepel. Er lopen ook nog beroepsprocedures tegen het plan.

De gemeente en de provincie zagen in september momentum om met alternatieve plannen te komen. Ze pleitten voor een onderzoekscommissie om ‘kansrijke alternatieven in beeld te brengen’.

D66 in de Tweede Kamer wilde weten hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar dit plan kijkt. Dat laat nu weten dat een onderzoek naar alternatieve plannen niet aan de orde is. “Het Tracébesluit ligt nu voor bij de Raad van State die uitspraak zal doen over de beroepen die zijn ingediend. Omdat de beroepsprocedure nog loopt en het kabinet demissionair is, is een hernieuwd alternatievenonderzoek, of instelling van een commissie niet aan de orde”, schrijft minister Visser.

De minister schrijft ook dat in een eerder stadium al onderzoek is gedaan maar mogelijke alternatieven, maar die bleken allemaal te zijn afgevallen. Er zou toen ook gekeken zijn naar een optie die lijkt op het plan dat de provincie en de gemeente voorstellen; het toevoegen van extra rijstrokken binnen de bestaande snelwegbak. Dat plan zou niet haalbaar zijn vanwege veiligheidszorgen.

Thuiswerken

D66 wilde ook nog weten of de populariteit van thuiswerken effect heeft op plannen zoals de verbreding van de A27. Het ministerie laat weten dat zaken als thuiswerken deels al meegenomen zijn in de cijfers, maar schrijft ook: “In algemene zin geldt dat heroverwegingen niet aan een demissionair kabinet zijn. Het Tracébesluit A27/A12 ligt nu voor bij de Raad van State die uitspraak zal doen over de beroepen die zijn ingediend. Een toename van het thuiswerken betekent niet dat in de toekomst geen nieuwe investeringen in infrastructuur nodig zijn. Ook bij een blijvende toename van het thuiswerken zijn de opgaven fors.”

Door onder meer de groei van de bevolking en welvaart blijven volgens het ministerie investeringen in infrastructuur nodig. “We werken weliswaar meer thuis, maar daartegenover staan ontwikkelingen die zorgen voor een sterke toename van mobiliteit, zoals de groei van de bevolking en de welvaart. Daarnaast treedt er een verschuiving van reismotieven op. Mensen maken bijvoorbeeld meer recreatieve verplaatsingen. Het CBS verwacht dat de bevolking groeit tot 19,1 miljoen inwoners in 2040. Tot 2030 zijn bijna een miljoen extra woningen nodig. Het is een grote opgave om de extra woningen die de komende decennia worden gebouwd bereikbaar te maken en te houden.”

Gekoppelde berichten

42 Reacties

Reageren
 1. Piet

  Mooi geen alternatief plan. Dus als de raad van state straks tegen de uitbreiding beslist is het hele plan van de baan. Kunnen alle investeringen naar het OV en fietspaden.

 2. Scherpschutter

  Uitstekend! Daar is vooralsnog nog niet het begin van een spoortje van een voornemen te ontdekken om van de verbreding af te zien. De vooruitgang laat zich niet stoppen.

  Als die notoire verantwoordelijkheidsontduikers te 070 nou nog eens even een coalitie bij elkaar durven te formeren (niemand wil z’n eigen corona-puinhopen opruimen de komende jaren…), dan kunnen de bulldozers met gezwinde spoed richting dat nutteloze bomenrijtje in Ameliswaard…

 3. Probleem

  ”Door onder meer de groei van de bevolking en welvaart blijven volgens het ministerie investeringen in infrastructuur nodig. “We werken weliswaar meer thuis, maar daartegenover staan ontwikkelingen die zorgen voor een sterke toename van mobiliteit, zoals de groei van de bevolking en de welvaart.”

  Nou D66 en GroenLinks, wanneer gaan jullie eens een standpunt innemen tegen immigratie? Het ministerie doet immers wel alsof deze bevolkingsgroei onvermijdelijk is maar dat is in zijn geheel onjuist. Onze bevolking groeit louter door immigratie. Het is interessant om te zien hoe standpunten van GroenLinks en D66 elkaar nu beginnen te bijten. Migratiebeperking is niet louter een rechts nationalistisch stokpaardje maar een noodzakelijke ingreep om te voorkomen dat onze natuur wordt opgeofferd aan huizen/kantoren/wegen.

 4. JdV

  1200 nieuwe nederlanders komen per week het land binnen. Tel daar de bevolkingsgroei bij op, en je weet dat het aantal mensen en dus ook het aantal auto’s alleen maar zal blijven toenemen de komende jaren. Dus is het inderdaad verstandig om nu vast te acteren om te voorkomen dat de ellende straks niet meer te overzien is.

 5. Koel Hoofd

  @Probleem
  Goed verwoord.

  Maar er is nog een probleempje:
  “Daarnaast treedt er een verschuiving van reismotieven op. Mensen maken bijvoorbeeld meer recreatieve verplaatsingen.”
  Dat betekend dat, naast de vergrijzing, het parttime werken te veel vrije tijd geeft en dus nodeloze mobiliteit (i.e. milieu-klimabelasting) in de hand werkt.
  Ga de auto’s met fietsen (racefietsen, mountainbikes, toerfietsen, kinderfietsjes) achterop onderweg naar ‘de recreatienatuur’ maar eens tellen op de wegen, dat zijn echt indrukwekkende aantallen.

  Nederland is al kampioen parttime werken, maar heeft oren om de werktijden nog verder te reduceren vanwege de balans privé-werk.
  Misschien toch maar terug naar de 40 urige werkweek voor iedereen, in plaats van alleen voor iedereen die geen HBO/WO diploma heeft? Dan is ook gelijk het arbeidstekort opgelost wat het migratieprobleem ook weer reduceert.

 6. Geenstijl@Utrecht 🤔

  @Probleem.

  U heeft volkomen gelijk in uw verhaal, immigratie zorgt juist voor nog meer mensen in Nederland, en dus druk op onze natuur en leefomgeving.

 7. Bill

  @Probleem: “Onze bevolking groeit louter door immigratie”. Graag even een linkje naar overheidscijfers waar dit in staat?

 8. Utrechter2

  Het Rijk heeft de bevolkingsgroei ook als argument opgenomen in de communicatie. Het was vooral dhr. Vreeswijk die hier in de DUIC vaak op wees, zowel met betrekking tot de wooncrisis als m.b.t. de A27 volgens mij.

 9. Herman

  Als in Nederland “men” ergens een besluit heeft genomen een infraproject te bouwen dan gaat dat meestal hoe dan ook door in de bedachte vorm.
  Zie Betuweroute, HSL zuid e.d. daar kunnen geen 100 alternatieven iets aan veranderen…..

 10. Tim

  Het klinkt toch ergens als onwil vanuit het ministerie om mee te denken naar andere oplossingen, en stug door te gaan met dit veel te dure project dat het mobiliteitsprobleem op de lange termijn niet oplost en allesbehalve duurzaam is.
  Maar aan de andere kant valt wel te begrijpen dat je beter nergens aan kunt morren zolang er nog een beroep loopt en er nog geen nieuw kabinet is.
  Ben benieuwd wat het nieuwe kabinet hierover gaat zeggen, al is dat weer goeddeels VVD en CDA dus die gaan vast en zeker vrolijk verder met het inslaan van deze onverstandige weg.

 11. Koel Hoofd

  @Bill
  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84974NED/table?ts=1634569647454
  immigratie(binnenkomers) – emigratie (vertrekkers) = migratiesaldo.

  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70703ned/table?ts=1634569851627
  Geboorten – sterfte = natuurlijke aanwas + migratiesaldo
  De bevolking groeit door immigratie.

 12. Toine Goossens

  Utrecht is een kennisstad die zeer aantrekkelijk is voor het opleiden van buitenlandse studenten en voor het aantrekken van buitenlands talent door universiteit en andere opleidingsinstituten en het bedrijfsleven.
  Het is niet voor niets dat de Nederlandse economie zich zo sterk hersteld. Utrecht als stad van en voor hoog opgeleiden profiteert daar sterk van.

  In een niet Coronajaar komt ca. 50% van de groei van, dus meestal hoog, opgeleide immigranten.Wen er maar aan. De andere 50% is voornamelijk de trek van het platteland naar de stad.

  En inderdaad al die pensionado’s reizen veel. Hun aantal groeit veel sterker dan het gemiddelde. Dus wen maar aan meer mobiliteit. Het zijn feitelijke ontwikkelingen die je niet met GroenLinks en D66 praatjes kunt veranderen. Net zomin als de horeca-lisering van de binnenstad en de woonwijken met forse stappen doorgaat, en net zomin dat lopen en fietsen de korte afstand mobiliteiten zijn geworden.
  En net zo min als de coca-inisering en het gebruik van genotsmiddelen van Nederland met voorlichting te veranderen valt. Thema’s waar je GroenLinks en D66 nauwelijks over hoort.

 13. Utrechter2

  @Tim: onwil is een weigering om goed te lezen waarom het Rijk de uitbreiding door laat want zij geeft aan dat de bevolking groeit. Het linkse Utrecht wil groeien naar 400.000 inwoners en ook het linkse Utrecht wil dat Nederland immigranten blijft verwelkomen. Die kun je niet allemaal met een uitkering naar Limburg en Groningen sturen, alleen D66 al wil dat deze immigranten bij de (meeste) banen zijn, dus bij Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
  1 miljoen erbij is nog een zeer beperkte schatting. 20 miljoen wordt ook zonder blikken of blozen genoemd. En zoals ik al aangaf, bevolkingsgroei concentreert zich al jaren in de Randstad.

 14. Probleem

  @bill: koel hoofd heeft de data gepubliceerd. Ik verzin het niet, het is echt waar. De 19,3 miljoen die het ministerie aanhaalt was dan ook 1 vd 3 prognoses van het CBS. In het scenario van extreem lage immigratie zou Nederland zelfs krimpen volgens het CBS.

  Maar wat koel hoofd terecht aanhaalt is het probleem van recreatieve verplaatsingen. Maar wat achter zowel immigratie als recreatie zit is dat wij te rijk zijn geworden, geloof het of niet. De ironie is dat onze rijkdom straks juist gaat zorgen voor een lagere levensstandaard. Je komt de stad niet uit met de auto want je staat in de file omdat iedereen een auto kan betalen, je hebt geen parkeerplek bij het bos want iedereen is lui en gaat met de auto naar het bos om zijn hond uit te laten (Nederland heeft extreem veel huisdieren omdat we het kunnen betalen), in het bos is het file lopen omdat er niet genoeg natuur is want er waren immers een miljoen huizen nodig voor een stijgende bevolking…die maar blijft stijgen want onze economie moet blijven groeien…bij de pretparken sta je een uur te wachten voor attracties etc etc.

  Kijk, ik heb ook niet alle antwoorden maar een aantal zaken zijn voor mij helder: een stijgende bevolking is qua leefbaarheid negatief maar in ons economisch systeem klaarblijkelijk nodig (we hebben immers groot sociaal stelsel). Om de samenleving dan nog leefbaar te houden is er wat mij betreft nauwelijks plaats voor auto’s. Deze claimen extreem veel ruimte en je kan wegen blijven uitbreiden maar dat is een nooit eindigend project, zie bijvoorbeeld de VS. Tegelijkertijd is dat een enorme inperking van de individuele vrijheid. Het OV is in Nederland wanneer het erop aankomt dan ook ruk en je wordt van de asociaalheid van andere mensen. Kortom, de keuze voor immigratie en verbreding van snelwegen gaat om fundamentelere keuzes van individuele vrijheid vs leefbaarheid vs economische groei. Dit zijn afwegingen die in de politiek niet worden benoemd: wat voor soort land willen wij eigenlijk zijn? Wat heeft onze prioriteit? Hoe verhouden deze belangen tussen groepen zich eigenlijk?

 15. wollie

  immigratie = expats + asielzoekers. minder expats dan maar? asml leest u mee?

 16. Bill

  @Koel Hoofd, okee, bevolking groeit volgens de data dus niet “louter door immigratie”, helder.

 17. Katja

  Gevalletje tunnelvisie.

 18. Probleem

  @bill: volgens mij begrijpt u de data niet, de bevolking groeit wel louter door immigratie. Ja theoretisch door een stijgende levensverwachting maar dat telt mijns inziens niet. Enfin, u zult wel vast willen houden aan uw eigen gelijk los van welke cijfers ik u geef.

 19. Scherpschutter

  Weinigen lijken door te hebben dat immigratie van levensbelang is…voor de overheid. Binnen nu en 20 jaar gaat een demografische tijdbom af. De overheid heeft allerlei totaal omhoudbare sociale beloften gedaan (systeem staat nu al onder hoge druk), maar de mensen om te betalen voor de ponzi-scheme raken op….Er is met een geboortecijfer van 1.4 te weinig aanwas. Met 2.1 of hoger hou je een bevolking in stand.

  Alleen de massa immigratie nog veel verder opschroeven kan de overheid nog redden.

 20. Utrechtse

  Een lijstje filevoorspellingengen vanuit de politiek om ze te bestrijden door de jaren heen. Dat levert een spectaculair rijtje verbroken beloftes op:

  – In 2010 waren de files drie keer zo lang als in 1988, terwijl het kabinet destijds had beloofd ze tot één derde te reduceren. Een misrekening met een factor 9.
  – In 1997 voorspelde men dat er in 2010 niet veel meer files zouden zijn dan in 2000. In werkelijkheid nam het totale aantal files toe met 50 procent.
  – In 1993 was de verwachting dat de filelengte ongeveer gelijk zou blijven tot 2000, maar in werkelijkheid was de lengte in dat jaar bijna verdubbeld.

  Maar in diezelfde decennia, werd het snelwegennetwerk van Nederland juist sterk uitgebreid, van ongeveer 2.100 kilometer in 1988 tot bijna 2.500 kilometer nu.¹8 Net als de parkeerplaatsen zijn ook de snelwegen veel breder geworden: er kwam per jaar soms wel 250 kilometer aan rijstroken bij. Alles om het fileprobleem op te lossen.

  Maar de files werden dus niet korter en het werden er niet minder. Het werden er juist meer en ze werden langer. Tot 2030 moet er nog eens 1.000 kilometer aan rijstroken tegen de file bij
  komen. Inmiddels wordt erbij gezegd dat zelfs dat niet genoeg

  Dus, hoe duidelijk wil je het hebben. Extra asfalt gaat het fileprobleem nooit oplossen. Denk een keer buiten het asfalt-doosje en stop het geld ergens anders in.

 21. Fiederelsje

  Waarom hoor ik nou niemand, werkelijk niemand, vragen om geluid werende maatregelen. Want wees nou eerlijk: bij wind uit het zuiden en westen en alles daar tussenin, ligt half Utrecht te denderen in bed van de geluidsoverlast van de snelwegen rondom de stad. Utrecht zou de verkeersrotonde van Nederland zijn. Doe dan wat aan de herrie.

 22. Metropool Utrecht

  @toine, mee eens wat je schrijft.
  De migratie is van groot belang voor onze welvaart en kunnen voorzien in voldoende zorg personeel etcetera.
  @ probleem, jammer die negatieve instelling t.o.v. migratie. De sampling wordt juist verrijkt door deze diversiteit. Dat is juist de rede dat ik graag in een grote stad woon, en niet in een provincie stad.
  Groei van stads bevolking koppelen aan automobiliteit is geen vanzelf sprekenheid.
  Verbreding van wege trekt meer verkeer aan, blijkt steeds weer uit onderzoek. Een groot deel van files wordt veroorzaakt door spits forensen, deze kunnen of willen niet in de stad waar ze werken wonen. Bij gebrek aan onvoldoende OV verbindingen ( metronetwerk) die juist gericht zijn op de 25 km straal rondom de stad is het makkelijker een auto te kiezen als transport middel. Automobiliteit is per km per persoon zo ongeveer de meest klimaat negatiefste optie, en verdient dus juist geen aanmoediging.

 23. Wim

  Goed besluit en nu ophouden met zeuren maar bouwen, goed voor de bouw wnijverheid,de natuur minnaars want er komt een goede verbinding met de 2 gebieden (eindelijk een wild viaduct voor mensen), het verkeer kan goed doorstromen dus minder luchtvervuiling etc etc etc

 24. Probleem

  @scherpschutter: niet vaak met u eens maar hier wel. Dit is exact het probleem….het aloude probleem van oneindige groei.

  @toine Goossens: nee daar een ik dus niet aan en het is ook een keuze. Een keuze waar mensen uit het gehele politieke spectrum een mening over hebben. Voor wie bouwen we woningen, voor het personeel van ASML uit India of voor Nederlanders die hier jarenlang onderdeel uitmaken van deze gemeenschap? Hetzelfde geldt voor buitenlandse studenten, dat is totaal uit de hand gelopen. De door u gepresenteerde ‘feiten’ zijn geen feiten maar door ideologie en dogma’s gedreven gevolgen. Het probleem is dat de mensen die de voordelen van deze ideologie propageren (en die zijn er uiteraard) nooit verantwoordelijkheid nemen voor de schaduwkanten. En daarom zal de verbreding er komen..en nog 1 en nog 1 en nog 1..tot Nederlanders nog louter omringd worden door beton, auto’s en mensen. Ik zal u zeggen, aan geld is straks helemaal geen gebrek meer in dit land…iedereen woont straks in een huis van 8 ton (fantastisch die economische ‘groei’ toch?) met een grote tv. Maar ruimte en vrijheid worden schaars en zullen nooit te koop zijn.

 25. Pee

  @Metropool Utrecht
  “In een niet Coronajaar komt ca. 50% van de groei van, dus meestal hoog, opgeleide immigranten. ”
  Dit zegt Toine Goossens.
  Ik weet niet waar die hoog opgeleide migranten gebleven zijn want ik zie alleen maar gelukzoekers die echt niet aan het werk gaan, daar komen ze ook niet voor hierheen.
  Jij zelf zegt ”De migratie is van groot belang voor onze welvaart en kunnen voorzien in voldoende zorg personeel etcetera. ”
  Dat kan wel zo zijn maar de migrant is biet aan het werk te krijgen,op een enkeling na.
  Huizen en uitkeringen die ze krijgen zijn dus een groot probleem erbij in plaats van een oplossing.

 26. wollie

  laten we meteen heel Nederland asfalteren; dan kun je overal in een rechte lijn naartoe rijden. alleen het ijsselmeer en de scheldes nog even dempen.

  gaaf land!

 27. JdV

  @utrechtse: goed plan. Er zijn niet te weinig wegen. Er zijn teveel mensen. Minder mensen betekent minder wachtlijsten in de zorg. Minder overvolle klassen. Minder woningnood. Minder milieuvervuiling.
  2 eenvoudige maatregelen die geen geld kosten. 1) grenzen dicht. Geen immigratie meer. 2) afschaffing kindertoeslagen, subsidies voor opvang etc etc en invoering van een kindbelasting. 1e kind gratis. 2e kost 25k. 3e 100k. 4e 250k. Etc etc.

 28. Speak Up

  Kennelijk willen ze graag keer op keer door de Europese Unie en de rechter teruggefloten worden daar op het ministerie.

  Alle beroepszaken op uitbreiding van de snelweg gaat men namelijk verliezen. Uitbreiding is helemaal niet mogelijk.

  Door dit onnodig hakken in het zand zetten van het ministerie en door de vele goedkopere logische alternatieve aanpassing van de snelweg te blokkeren, verspild het ministerie alleen in de projectfase al de nodige miljarden en dan is er nog niks gebouwd. Geld over de balk smijten dus, terwijl je al weet dat je de rechtszaken op voorhand gaat verliezen. Deze onzin is al vanaf 2009 bezig en de snelweg is nog geen cm verbreed.

  Deze totaal onnodige, veel te dure, veel te grote aanpassingen (de verkeerstromen kunnen de komende 35 jaar met uitbreiding van de rijstroken binnen de bestaande tunnelbak en 80/ 100 km/ u gerealiseerd worden> een VERRUIMING van de verkeerstromen dus) zorgt er juist voor dat het verkeer nu en de komende 10 jaar (door de wekrzaamheden) compleet dichtslibt.

  Dat noem je dom gedrag. Hugo de Jonge zou er voor verantwoordelijk kunnen zijn. Het gaat immers bij de VVD die de lakens uitdeelt op het ministerie, alleen maar over de beeldvorming (en niet de effectiviteit). Het beeld moet zijn dat de VVD voor vroem vroem is.

  En de bouw- en vastgoedberdrijven moeten natuurlijk grof kunnen verdienen aan het project. DAAROM wordt deze verbreding er doorgedrukt. Niet omdat het nodig is.

 29. Ger

  Tijd dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een niet VVD’er als bewindsvrouw krijgt

 30. Probleem

  @ JDV: ja maar onze welvaaaaart, en voor vergrijzing hebben we immigranten nodig en we hebben handen aan het bed nodig etc etc. Mensen zitten vast in de leugens van westerse politici die een bevolkings ponzi bouwen. Een nooit eindigende honger naar mensen wordt ons door links en rechts voorgespiegeld als iets positiefs. We hebben zogenaamd een woningnood in Nederland, waarom komen er dan duizenden en duizenden mensen ons land binnen? Het doet mij denken aan Noord-Korea dat in een hongersnood voedsel exporteert.

  @ Metropool Utrecht: de culturele aard/meerwaarde van migratie (die ik ook in twijfel trek) is hier geenszins van belang. Het gaat hier om ruimtelijke problemen die het gevolg zijn van een teveel aan mensen in combinatie met een hoge welvaart.

 31. Utrechter2

  @Utrechtse: als je discussie hier had gevolgd had je zelf één van de antwoorden kunnen bedenken: de bevolking is in de tussentijd gegroeid. Ook op voorspraak van links.

 32. Utrechter2

  @Speak Up: waarom? Door stikstof en CO2 regels waar de VVD en het CDA zelf voor getekend hebben?

 33. Utrechter2

  @Toine Goossens: Je zei: “De migratie is van groot belang voor onze welvaart en kunnen voorzien in voldoende zorg personeel etcetera.”

  1) waarom mogen PVV en Fvd dan nauwelijks onderzoeken of dat inderdaad zo is? 😉
  2) hoe verklaar je dat er, na 30 tot 50 jaar enorme immigratie, nog altijd tekorten zijn in de zorg? Moeten we de afgelopen decennia gewoon over doen qua immigratie zodat de “tekorten in de zorg opgelost worden”?
  Of is het toch wijzer om de verklaring voor de tekorten in de zorg in een andere hoek te gaan zoeken?

 34. Derk van Dorth, kandidaat gemeenteraadslid

  @JdV, @Probleem @ GeenStijl@Utrecht, @ Koel Hoofd Rijden deze immigranten, expats dan allemaal in een auto, langs Utrecht? Vluchtelingen echt niet, kenniswerkers ook meestal niet. Meer behoefte aan recreatie? Dat is toch niet in de maatgevende spitsuren, waarin files ontstaan?

 35. Hans

  Die verbreding gaat er niet komen.

 36. Utrechter2

  @Derk van Dorth: ja, net zoals andere Nederlanders. Mensen die nog toegelaten moeten worden uitgezonderd. Of ben je vergeten dat Utrecht haar welvaart grotendeels te danken heeft aan haar centrale ligging qua autowegen, spoorwegen en waterwegen?

 37. cas

  @ Metropool Utrecht, helaas heeft het ov geen flexibiliteit en concurrentiekracht om meer mensen aan te trekken. in 95% van de gevallen is de reisbeweging met de auto sneller en rijdt een collega met je mee ook al snel goedkoper. Prijs en reisduur bepalen de keuze, misschien niet naar centrum Amsterdam door de immense parkeerkosten, maar over het algemeen biedt het ov geen alternatief. Zeker niet nu steeds meer buslijnen en verbindingen worden geschrapt.
  En verhuizen voor je werk is echt verleden tijd en komt niet meer terug.

 38. Speak Up

  @ cas

  Complete nonsens. Waar de f*ck baseer je je onzin op?

  Ik, EN OV-gebruiker en auto-gebruiker weet dat wanneer ik van stad tot stad moet (ik woon op loop-fietsafstand van het station en daartoe reken ik 20 minuten reistijd), ik met het OV vele malen sneller ben.

  Automobilisten rekenen heel veel tijd, die wel reistijd is, niet mee in hun berekening. Het naar een auto lopen, ijskrabben, tanken, in de file staan, parkeren, wederom wandelen, etc., etc..

  Veel steden in Nederland en met de name de grote, hebben een systeem van iedere 5-10-15 minuten een bus op een lijn op drukke tijden, vaak aansluitend op treintijden, waarmee je grote delen van die stad kan bereizen. Je hopt zo over van vervoersmiddel. Ook is er nog altijd de OV-fiets tegen zeer geringe kosten voor je reis op maat.

  Je bazelt maar wat. Als ik bijvoorbeeld van Hilversum naar Utrecht reis (Media Park), doe ik daar 23 minuten over en dan ben ik hartje centrum dus. Dat lukt met de auto niet. Die 23 minuten zou nog sneller kunnen als er niet op Hollandse Rading en Sportpark gestopt zou worden. effectief zou de treinreis 13/ 15 minuten kunnen zijn.

  Een trein mag ook op bepaalde stukken 140 km/u rijden en doet dat ook vaak.

 39. VincentZ

  @Utrechter2: 1)”” waarom mogen PVV en Fvd dan nauwelijks onderzoeken of dat inderdaad zo is? 😉”
  Wat is dit voor flauwekul?? Niemand, maar dan ook niemand weerhoudt PVV of FvD ervan onderzoek te doen naar wat dan ook. Dat is kwalijke Calimero framing en buitengewoon zielig.
  Ik sluit me aan bij de mensen die stellen dat meer asfalt geen oplossing is voor het fileprobleem. Daar zijn sterke argumenten voor aangevoerd. Natuurlijk betekent bevolkingsgroei meer druk op de wegen. Maar uit de praktijk zien we dat meer asfalt de verkeersdruk slechts tijdelijk doet afnemen. Pim Fortuyn, voor veel asfalt-fetisjisten toch een vorbeeld, verwoordde dat al kernachtig.

 40. Cas

  @ speak up, is een rapport van het planbureau voor de leefomgeving. Gewoon van onze overheid en betrouwbaar. En 3 voorbeelden opnoemen die in jouw voordeel spreken is geen enkele basis om maar te denken dat jij gelijk hebt

 41. Utrechter2

  @VincentZ: met weerhouden bedoel ik natuurlijk niet dat ze naar de gevangenis worden gestuurd maar dat ze voor racist, populist of xenofoob uitgemaakt zullen worden. Genoeg kreten voorbij zien komen van mensen die zeggen nooit aan dit soort onderzoeken mee te zullen werken omdat ze dat ‘ immoreel’ vinden (vluchtelingen ontvang je op basis van barmhartigheid en niet op grond van verondersteld nut).
  Pim Fortuijn waar je je mede op beroept was trouwens een dodelijk slachtoffer van de demonisering terwijl hij gewoon dingen wilde benoemen. Maar ja, aanval (Calimero-beschuldiging) is de beste verdediging. Vraag is of Pim Fortuijn de anti-asfalt-uitspraak deed in een context waarbij de bevolking van Nederland nog met een extra paar miljoen inwoners toeneemt. Want die effecten kun je niet wegpoetsen met wat stellingen die neerkomen op: ” we hebben de discussie gewonnen, want we hebben ‘sterkere’ argumenten” en met een disclaimer die neerkomt op ” natuurlijk zal een paar miljoen inwoners er bij ‘wat druk’ geven op de snelwegen” zonder te kwantificeren wat ‘die druk’ ongeveer is.

 42. cas

  @ Speak-up, ik maak mij wel zorgen om de tunnelvisie waar jij in leeft. Ga eens voor de grap vanaf houten naar Nijkerkerveen, of enig omliggend dorp daar in de buurt. Misschien eens vanaf Utrecht naar dorpen als Doorn, Montfoort of buiten de stad. Dan zit je al op (kleine) tijdwinst met de auto en dat is dan zonder de 20 min loop/fiets tijd die jij er nog bij moet rekenen…. En parkeren en naar de auto lopen is misschien 3 minuten… tenzij je echt niet kan inparkeren.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).