Mitros bouwt te weinig sociale huurwoningen; PvdA stelt Kamervragen | De Utrechtse Internet Courant Mitros bouwt te weinig sociale huurwoningen; PvdA stelt Kamervragen | De Utrechtse Internet Courant

Mitros bouwt te weinig sociale huurwoningen; PvdA stelt Kamervragen

Mitros bouwt te weinig sociale huurwoningen; PvdA stelt Kamervragen
Utrecht gezien vanaf de Apollo Residence in Utrecht Oost. Foto: DUIC
Update: Mitros ontkent dat er sprake is van het niet nakomen van afspraken. Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros, stelt dat er geen 434 – zoals werd vermeld in de schriftelijke vragen – maar 723 sociale nieuwbouwwoningen bij zijn gebouwd en dat er bovendien geen beloftes zijn gedaan voor het terugbouwen van 1100 woningen maar een ambitie. In het onderstaande artikel is dit aangepast.

Update: Mitros ontkent dat er sprake is van het niet nakomen van afspraken. Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros, stelt dat er geen 434 – zoals werd vermeld in de schriftelijke vragen – maar 723 sociale nieuwbouwwoningen bij zijn gebouwd en dat er bovendien geen beloftes zijn gedaan voor het terugbouwen van 1100 woningen maar een ambitie. In het onderstaande artikel is dit aangepast.

Er zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over het ‘niet nakomen van afspraken door woningcorporatie Mitros’. In mei bleek volgens het AD dat Mitros tussen 2016 en 2020 veel minder sociale huurwoningen ging bouwen. 

Naar aanleiding van berichtgeving hierover in het AD heeft Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) een aantal vragen gesteld aan Minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren.

Hij wil weten of er maatregelen kunnen worden genomen om de bouw van sociale huurwoningen te bevorderen en of er een stop kan komen op de verkoop van sociale huurwoningen. Ook maakt hij zich zorgen over de verkoopprijzen; huurders die hun woning willen kopen moeten vaak meer dan de geschatte waarde betalen terwijl beleggers veel minder hoeven te betalen.

Panden binnenstad te duur

Uit jaarverslagen van de woningcorporatie bleek dat de doelstelling het bouwen van 1.100 sociale huurwoningen tussen 2016 en 2020 bij lange na niet gehaald ging worden. Ook verkoopt Mitros huurwoningen. Volgens Mitros is de verkoop van de woningen nodig om op andere plekken nieuwe woningen te kunnen bouwen. Het onderhoud van de vaak zeer oude woningen in de binnenstad zou te hoog zijn om deze nog als sociale huur te kunnen aanbieden.

13 Reacties

Reageren
 1. Utrechter

  Het is aan de gemeente om Mitros hierop aan te spreken, maar de gemeente laat dit na omdat ze zelf de oorzaak zijn van de trage woningbouw. Bijvoorbeeld door niet toe te staan dat er in Rijnenburg sociale huurwoningen (op grond al in bezit van corporaties) mag worden gebouwd.

 2. Joep

  Mitros doet wel heel erg veel meer verkeerd.

  Als een geïnteresseerden journalist hier zijn e-mail neerpent, wik il wel mijn boekje opendoen. Ik wil momenteel best graag mijn verhaal kwijt.

  Je zou ze bijna een criminele organisatie kunnen noemen

 3. JdV

  Meestal bemoeit de gemeente zich zaken waar ze niet iver gaat, dit keer een keer het omgekeerde. Partij van de arbeidslozen zoekt iets om zich druk over te maken, tenslotte zijn alle serieuze problemen al opgelost. Gemeente Utrecht bemoeit zich met snelwegen, PvdA met een lokale cooperatie. En iedereen zich maar afvragen waarom dingen in NL altijd zo duur en inefficient zijn.

 4. Jaap

  Huurverhoging bij de middenhuur van mitros was afgelopen 6,6%. Hoog tijd dat er een bezem door deze club gaat.

 5. Tim

  Mitros is sowieso niet van de afspraken, bij ons gaat het ook zeer regelmatig mis. Alleen als het ze uitkomt of als ze min of meer gedwongen worden, komen ze eens een keer in actie.

 6. cameo

  Mijn huis…..Ooit bezit van het gem. woningbedrijf maar destijds helaas overgenomen door deze … woningbouwvereniging (ik laat het sociale er bewust vanaf).
  Ellende ellende!
  Laatste jaren staan ze om de haverklap voor de deur voor meting zus, kijk-momentje zo… Tja, huis in de binnenstad! Daar mogen mensen met een laag inkomen eigenlijk toch niet wonen! Ze kunnen niet wachten tot je opdondert. Ongestoord woongenot? Dat neem ik zelf maar in de hand. Ze komen er niet meer in!!!

  Buurhuizen worden verkocht en worden bijna zonder uitzondering in hokken opgedeeld (als ze al niet gesplitst worden) en voor idioot veel geld verhuurt/verkocht aan studenten zodat er hele buurten veranderen en niet in positieve zin! Een hand in eigen boezem steken is die club vreemd.
  Zij zijn er al lang niet (meer) voor de gewone mensen, (het bestaansrecht nota bene van een woningbouwvereniging) maar vooral voor hun bestuurders/graaiers! $$$$
  Het woord speculanten ligt op mijn lippen!
  Ik ben blij dat ook anderen nu zien wat ik allang weet! Ze zijn NIET sociaal en liegen de boel bij elkaar. Blijkbaar mag dat van deze gemeenteraad maar ik blijf hopen dat deze club eens flink aangepakt gaat worden!

  Jammer dat huurders niet hun eigen woningbouwvereniging kunnen kiezen. Ze zouden leeglopen! Ik zie Mitros al jaren als een van de slechtste van Nederland.

  cameo

 7. Lauk

  De zoveelste stap om de Utrechtse binnenstad te reserveren voor mensen met veel geld. Dit tast de rijke schakering van de bevolking in de binnenstad aan. Utrecht (Groen Links stad…) DOE hier iets mee! Ik woon hier zelf tot grote tevredenheid, was in de crisis van 2010 in staat iets te kopen, maar ik wil niet in een bubbel van geprivilegieerden wonen!

 8. Scherpschutter

  @Lauk 6/6/2019 – 12:18

  Het staat u vrij om te verhuizen naar een wijk waar u zich wel thuisvoelt natuurlijk. Hetgeen minder verkoopbaar is, is om AAA grond te gebruiken voor sociale woningbouw, waarbij een klein deel van de onderkant van de samenleving zwaar gesubsidieerd (en dus op kosten van de belastingbetaler) kan wonen op een extreem gewild stukje grond, daarmee de mogelijkheid ontnemende om op dat stukje grond te wonen voor mensen die het wel zelf kunnen bekostigen.

  Sociale woningbouw is er om ervoor te zorgen dat diegenen die het extreem zwaar hebben een dak boven het hoofd hebben. Niet om diegenen die het zwaar hebben een luxe dak boven het hoofd te bieden op een nog veel luxere locatie, op kosten van derden. Want ook bouwen in de binnenstad is extreem duur natuurlijk. Grondprijs, uiterlijk van het gebouw moet passen, etc etc.

  Sociale woningbouw hoort simpelweg niet in de binnenstad. Sociale huurwoningen horen aan de rand van de rand van de stad, op de goedkoopst mogelijke grond en in de goedkoopst mogelijke gebouwen met de goedkoopst mogelijke voorzieningen.

 9. WvR

  @Joep:
  Waarom neem je je verhaal dan niet naar een journalist als het zo interessant is?
  Ik wel best geloven dat het allemaal niet deugt bij Mitros, maar volgens mij zijn er dan in jouw geval een paar opties:

  (1) Je weet dat het slecht is, hebt de verhalen, maar zegt er niks van.
  (2) Je weet dat het slecht is, hebt de verhalen, en doet er iets aan.
  (3) Je weet dat het slecht is, hebt de verhalen, maar wacht, wacht & wacht tot iemand, die toevallig ook journalist is en duic,nl leest, en denkt dat het interessant genoeg is bij je langs te gaan.

  Je hebt optie (3) gekozen.

  Mijn voorlopige conclusie is dan dat je verhalen niet zo heel interessant, schrijnend, of betrouwbaar zijn. Berichtjes op een forum plaatsen kost weinig tot geen moeite. Actie ondernemen wel. En dat vond je blijkbaar de moeite niet waard.

  PS:
  Nooit te maken gehad met Mitros. Ken de naam, weet wat ze doen, that’s it.

 10. Binnenstadbewoner zonder subsidie

  Eens met scherpschutter.
  Je KRIJGT spotgoedkoop woonruimte aangeboden. Vervolgens ga je lopen piepen dat het allemaal niet goed genoeg is. Sociale woningbouw hoort niet op toplocaties.

 11. bezorgde burger

  Met verbazing de update van het bericht gezien.
  Waarom?
  – De ambitie waar Mitros over spreekt kan uitsluitend betrekking hebben op het door haar ingebrachte bod bij de onderhandelingen over de prestatieafspraken. Hierin geeft Mitros jaarlijks aan wat in redelijkheid haar bijdrage aan het gemeentelijke woonbeleid is.
  De ambitie leidt wel degelijk tot resultaatgerichte en afrekenbare gekwantificeerde prestatieafspraken. Afspraken die door partijen ook qua financiën realiseerbaar worden geacht. Afspraken waar Mitros op kan worden afgerekend. Mitros gaat immers een inspanningsverplichting aan. Dit geldt trouwen ook voor de Utrechtse gemeente, die haar afspraken wel nakomt.
  – In ieder geval zal geen enkele gemeente ermee akkoord kunnen gaan, dat (zelfs niet-te-liberaliseren) huurwoningen gewoon worden verkocht als daarmee die gemeentelijke taakstelling inzake volkshuisvesting wordt ondermijnd.
  Gelukkig heeft de Utrechtse gemeenteraad al weer enige tijd geleden bepaald wat de kaders en spelregels zijn bij verkoop van huurwoningen door toegelaten instellingen zoals Mitros. Na verkoop moeten er nieuwe woningen worden gebouwd; geen tijdelijke maar permanente en gelijkwaardige woningen. Ook logisch terugbouwen want hier is sprake van geoormerkt geld. Niet bedoelt voor het verduurzamen maar voor het bouwen. Een afspraak (beter gezegd: de kaders en de spelregels) waar Mitros zich ook zonder prestatieafspraken aan moet houden. Zaken in de raad besloten zijn geen ambities, maar zijn zaken om na te leven en na te komen.
  Niemand dwingt Mitros om huurwoningen te moeten verkopen, als Mitros weet ‘ik kan wat de raad wil niet nakomen, want zonder bouwlocaties gaat dit nooit lukken’. Nu niet met de verkoop van die 22 huurwoningen. Ook in 2018 niet met die verkoop van 239 huurwoningen. Hoe zit het trouwens met de compensatie hiervan; bouwplicht?

  Tot slot nog iets over sociale huur. Blijkbaar laten velen zich leiden door het potentiele huurpuntentotaal om te bepalen of een huurwoning is aan te merken als een sociale huurwoning. Het mag duidelijk zijn dat deze manier van denken volledig mank gaat, als onze minister recentelijk aan de Tweede Kamer schrijft “of een woning is aan te merken als sociale huurwoning is niet het puntenaantal bepalend maar wel de bij aanvang overeengekomen huurprijs. Elke woning is aan te merken als sociale huurwoning als de huurprijs lager is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens.”

  Verder is het wel heel jammer, dat de enige inbreng steeds gaat over het verschil tussen de ambities en het niet nakomen van afspraken, terwijl op de gemaakte fouten (het miskennen van de belangen van de huurders) nooit wordt ingegaan.
  Fouten vanuit de verhuurder om uitsluitend met het bestuur van de huurderskoepel te communiceren en niet met die 22 huurders. Waarom worden de belangen van deze huurders zo miskend, als de voormalige RvC-voorzitter van Mitros als voormalig minister weet, dat als het om zaken gaat die de directe levenssfeer van huurders kan raken -verkoop of overheveling huurwoningen- dat de verhuurder niet alleen met de koepel moet overleggen, maar ook met dé huurders van die woningen. Niet dus terwijl deze voormalige minister dit heeft lopen verdedigen bij het wijzigen van de Wet op het overleg huurders verhuurder medio 2007.
  De koepel had nooit een zienswijze mogen afgeven zonder deze af te stemmen met deze huurders. Zeker geen positieve zienswijze, nadat de voorzitter wist dat de zienswijze van deze huurders nog steeds negatief was. Niet voor niets geeft deze voorzitter toe, dat hij fout zat. Alleen nu zitten deze 22 huurders nog wel op het moment te wachten, dat deze voorzitter zijn fout hersteld door het intrekken van de afgegeven zienswijze. Zeker nu er nog niets onomkeerbaars heeft plaatsgevonden kan de voorzitter dit morgen alsnog doen.

  Met de kennis van nu is mijn inziens de verkoop van deze 22 woningen niet meer te rechtvaardigen en ook niet echt nodig. Hoe kan Mitros zonder bouwlocaties deze verkoop überhaupt gaan compenseren!?

 12. Joep

  @ WvR

  En jij weet wat er achter de schermen vanuit mij al allemaal gebeurd inzake Mitros?

  Nee, dus, dan doe je wel heel erg veel ongefundeerde aannames die je zelf bij elkaar fantaseert en waar je dan ook nog eens je mening op baseert. WTF!?!?!

  Je weet ook dat Mitros iedereen die het ook maar aandurft iets tegen ze te ondernemen kapot procedeert? Ook al staan ze in hun ogelijk?

  Ik doe dus EN, EN, EN. En dat weet jij dus niet, maa ik wel.

  Als extra stap mogen journalisten, buiten iemand waarmee ik al contact heb, dus ook mijn verhaal hebben. Omdat het belangrijk genoeg is er iets mee te doen.

  Metros zelf heeft ook zo zijn contactjes met journalisten en zo zouden ze dus verhalen uit de pers kunnen halen. Vandaar dat een oproep wellicht effectief zou kunnen zijn vanuit mijn hand.

 13. Sjors

  Hahaha

  Die Scherpschutter toch.

  Sociale Woningbouw is voor mensen die minder verdienen dan 22.000 euro.
  Dat kan iedereen zijn, van beginnen Universitair docent tot aan een medewerker uit de zorg.

  Niets meer en minder. Echt niet voor mensen die het zwaar hebben. Daar hebben we andere oplossingen voor.

  Marktprijzen doen er niet toe, omdat wij gewoon als samenleving vinden dat sociale huurhuizen overal in een stad mogen en moeten staan. Dat hebben we herhaaldelijk met elkaar afgehamerd in parlementen, gemeenteraden en eerste kamers.

  Uw verhaaltje, waarbij mensen die over geld beschikken meer rechten menen te moeten hebben doet volledig niet terzake.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).