Natuurgebied of toch helemaal volbouwen? Bekijk hier de mogelijke scenario’s voor polder Rijnenburg Natuurgebied of toch helemaal volbouwen? Bekijk hier de mogelijke scenario’s voor polder Rijnenburg

Natuurgebied of toch helemaal volbouwen? Bekijk hier de mogelijke scenario’s voor polder Rijnenburg

Natuurgebied of toch helemaal volbouwen? Bekijk hier de mogelijke scenario’s voor polder Rijnenburg
Polder Rijnenburg
Hoe de toekomst voor polder Rijnenburg in Utrecht eruitziet is nog onduidelijk. Sommige partijen willen dat er zo snel mogelijk woningen worden gebouwd en andere willen de ruimte aan de rand van de stad juist gebruiken om duurzame energie op te wekken. Het lijkt er echter wel op dat er op de lange termijn uiteindelijk gebouwd gaat worden in Rijnenburg. De gemeente Utrecht heeft de bureaus PosadMaxwan en Goudappel gevraagd een ontwerpstudie te maken, waarin onder meer drie eventuele toekomstige modellen voor het gebied zijn geschetst.

Hoe de toekomst voor polder Rijnenburg in Utrecht eruitziet is nog onduidelijk. Sommige partijen willen dat er zo snel mogelijk woningen worden gebouwd en andere willen de ruimte aan de rand van de stad juist gebruiken om duurzame energie op te wekken. Het lijkt er echter wel op dat er op de lange termijn uiteindelijk gebouwd gaat worden in Rijnenburg. De gemeente Utrecht heeft de bureaus PosadMaxwan en Goudappel gevraagd een ontwerpstudie te maken, waarin onder meer drie eventuele toekomstige modellen voor het gebied zijn geschetst.

In Model Groen Rijnenburg worden er geen woningen of werkplekken in de polder gebouwd. Hierdoor ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld groen en recreatie. Naast een bescheiden fietsnetwerk zal er verder nagenoeg geen infrastructuur worden aangelegd in Rijnenburg. In dit model is bijvoorbeeld ook ruimte voor een roeibaan, voor onder meer de Utrechtse roeiverenigingen.

Het gebied zou bereikbaar zijn via de bestaande onderdoorgangen onder de A2 en A12, maar, zo is te lezen in de studie, het gebied zou nog beter te bereiken zijn als er extra onderdoorgangen onder de snelwegen komen. Tot slot stellen de bureaus dat er in dit model veel keuzevrijheid overblijft wat betreft de invulling.

Model Klein Rijnenburg

In dit model worden in het zuidelijke deel van de polder ongeveer 21.500 woningen gebouwd en zo’n 12.500 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Ter hoogte van de Galecopperzoom in Nieuwegein komt de lightrailverbinding het gebied binnen en vanaf het noorden een bus- of trambaan.

Er is in dit model ook nagedacht over wandelen en fietsen, en goede verbindingen met de verschillende gebieden. Dit in het kader van ‘gezond stedelijk leven’. Auto’s kunnen ook het gebied inrijden, maar in het model Klein Rijnenburg zijn deze gebieden minimaal met elkaar verbonden. Dit om sluipverkeer tegen te gaan.

Het noordelijke deel van de polder wordt in dit model opengehouden. Er komen wel ov-verbindingen en andere infrastructuur, en ook kan er in het gebied duurzame energie worden opgewekt. Want bij zowel ‘Model Groen Rijnenburg’ als ‘Model Klein Rijnenburg’ gaan de bureaus ervan uit dat het tijdelijke energielandschap is aangelegd, of nog aangelegd moet worden.

Model Groot Rijnenburg

In dit laatste model wordt ervan uitgegaan dat het tijdelijke energielandschap weer is vrijgegeven. In dit scenario wordt namelijk de hele polder gebruikt om te bouwen. Er worden zo’n 33.500 woningen gebouwd en ongeveer 16.500 werkplekken gerealiseerd. Wat betreft de ideeën over het openbaar vervoer, wandelen, fietsen en de auto is dit model vergelijkbaar met ‘Klein Rijnenburg’.

De gemeente benadrukt dat deze studie een eerste stap is in het ontwerpproces. “We willen inzichtelijk krijgen welke uitdagingen naar voren komen en welke consequenties dit in hoofdlijnen heeft.”

Bekijk hier de volledige ontwerpstudie van PosadMaxwan en Goudappel.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

Gekoppelde berichten

20 Reacties

Reageren
 1. Nina

  We wonen allemaal op een voormalig natuurgebied / weiland.

  Er is een gigantisch woningtekort en nu willen we opeens geen weilanden opgeven om te bouwen?

 2. stefan

  als er al in rijnenburg gebouwd gaat worden, dan worden het villa’s voor de rijken. dus ‘volgebouwd’ is echt onzin.

 3. Realist

  Zonde zonde zonde om alles vol te bouwen. We hebben geen tekort aan huizen, we hebben teveel mensen.

 4. JdV

  Of we stoppen de instroom en hebben genoeg huizen voor de huidige bevolking. Win-win situatie. We houden natuur in stand. En we besparen veel kosten.

 5. Herman

  Prima plek voor nieuwe Zandpad. Geen overlast voor omwonenden.

 6. Bromsnor

  Bromsnor denkt dat het goed is on scenario’s te bekijken, dat is altijd beter dan roeptoeteren. Volbouwen lijkt Bromsnor een slecht idee, daar lijkt de polder niet geschikt voor te zijn, maar toch. Bromsnor zal de scenario’s tot zich nemen en zich later een genuanceerder oordeel vormen.

 7. Lachgas

  Vraag die nooit gesteld wordt is: hoelang gaan we door met volbouwen Nederland. Rijnsburg ligt straks tegen IJsselstein aan. Houten wil naar noordwesten uitbreiden, Bunnik wil groter groeien.
  Uiteindelijk is dit ook allemaal te krap en gaan we nog meer gebieden bebouwen.
  Reken maar dat Oekraïners ook hierheen komen.
  Waarom doen we niet aan bevolkingspolitiek?

 8. isabelle

  Bouwen natuurlijk! Wat is dit voor zinloze discussie!

 9. Martin van 't Klooster

  Laten we Rijnenburg groen houden. Ook ten westen van de stad een natuurgebied, waar je gemakkelijk met de fiets en roeiend kunt komen. Bouwen van woningen in deze polder (onder NAP en onbereikbaar tenzij miljarden beschikbaar om toiegankelijk te maken voor de bewoners van nieuwbouw) Binnenstedelijki bouwen (met duidelijke afspraak tegen bouw ‘kippenhokken’) is goedkoper (infrastructuur is er al). En het is mogelijk. Groenlinks wil 3.000 tot 4.000 woningen per jaar in de stad bouwen, Dat kan op op plekken waar nu nog (kantoor) leegstand is, in Rijnsweerd en Papendorp,. We hebben ook bedrijventerreinen (nu langzamerhand in verval omdat werkgelegenheid is verplaatst naar HC/kantoren en buiten de stad ) in Overvecht en de A12 zone tussen Utrecht en Nieuwegein. En vergeet Merwede Kanaalzone en Carthesius gebied niet of gebied rond DE terrein. Rijnenburg is een speeltje voor beleggers; laten we kiezen voor groen, recreatie en onze energiebijdrage leveren. Utrechters verdienen dat. Op 16 maart is er dus wat te kiezen!

 10. Katja

  Natuur !!! Bos !!!

 11. Bromsnor

  Bromsnor aan Lachgas, wat bedoeld u met “bevolkingskingpolitiek”? Het gedwongen steriliseren van bepaalde bevolkingsgroepen? Het deporteren van “ongewenste elementen” naar verre oorden? Het “euthanaseren” van ouderen en gehandicapten? Bromsnor moet nogal huiveren bij die gedachte.

 12. Realist

  @Isabelle. Zinloos? Als de oorzaak niet aangepakt wordt blijven we eindeloos doorbouwen.

 13. Rutger

  Moet je hier een bureau voor inhuren: zo is te lezen in de studie, het gebied zou nog beter te bereiken zijn als er extra onderdoorgangen onder de snelwegen komen….

 14. Hans

  Misschien kan dit puntje even meegenomen worden in de discussie:

  het Waterschap waarschuwde twee jaar geleden al voor de gevolgen van het bouwen in deze polder.

  Bij een dijkdoorbraak langs de Lek of Hollandse IJssel kan deze vrij diepe polder vol water lopen.

  De polder ligt op 0,5 tot 2,5 meter onder NAP, en de lagere delen zouden volgens het hoogheemraadschap beter geschikt zijn voor waterberging.

  Waarom bouwen in polders en waarom wordt er niet veel meer gedacht aan het bouwen boven NAP? We weten allemaal dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft voor het stijgen van de zeespiegel en het steeds moeilijker worden van het afvoeren van water naar zee.
  Nederland, althans grote delen van het westen, alle polders eigenlijk, zijn grote badkuipen. Bij het verder dalen van de bodem in combinatie met zeespiegelstijging en een toenemende hoeveelheid regen tijdens herfst en winter lijkt het bouwen in polders een kortzichtig en niet bijster verstandig idee. Er moet zeker gebouwd worden, maar wil de toekomstige generatie ook droge voeten houden dan moet er gebouwd gaan worden in hoger liggende gebieden.

 15. BdV

  @Nina – Inderdaad. De vraag is of we hier door mee moeten gaan en wanneer het te laat is om nog ‘nee’ te zeggen. Degenen die hier baat bij hebben zijn degenen die daar zonder scrupules zouden komen te wonen en de projectontwikkelaars. Weegt dat nog altijd zwaar genoeg om groen- en natuurgebieden overbodig te verklaren?

 16. Erik

  Belangrijk is de kosten goed in beeld te brengen. Stel dat wij de inwoners van de polder 50 jaar droge voeten willen garanderen. Wat betekent dit voor hypotheken en toekomstige verkoop maar ook wat betekent dit voor de maatschappelijke kosten om dat te garanderen. Immers de woningen moeten in 50 jaar worden afgeschreven maar ook de infrastructuur. Maar ook de toekomstige voorzieningen om dit te garanderen hebben een beperkte levensduur. Op wie gaan wij al die kosten verhalen. Laten de verkopers van de grond ook maar een steentje bijdragen aan dit kostenplaatje.

 17. Pee

  GroenLinks kan zoveel willen met 3.000 tot 4.000 woningen per jaar er bij bouwen.
  En aan de andere kant willen ze de klimaatdoelen halen , wat nu al onmogelijk is laat staan als de boel volgebouwd word.
  De meeste huizen gaan toch niet naar de Nederlander die gaan naar die asielzoekers die binnen een jaar een woning kringen .
  Aangezien de AZC’s overvol zitten en er nog meer onze kant opkomen zijn de mensen op de wachtlijst nog lang niet aan de beurt.
  Niks volbouwen dus.

 18. Nina

  @BdV

  Er is een gigantisch woningtekort en er komen steeds meer Nederlanders bij.

  Het is onvermijdelijk om huizen bij te bouwen.

  Of heb jij een andere oplossing?

 19. Bram de Goede

  Waterberging combineren met wonen op het water.
  Zelfbouw project van een woonboot op een betonnen casco. Is goedkoop, heel gewild en snel te realiseren.

 20. T.Ruijter

  In UTRECHT geboren…dan ben je VERLOREN!!!! Als er al gebouwd gaat worden in de polder Rijnenburg dan zou dat alleen moeten zijn voor de jonge volwassenen, geboren in Utrecht. In de prijsklasse, € 150.000/ 175.000 voor alleenstaanden. En verder eengezinswoningen, tussen de 3 en 4 ton. Dit zou trouwens in heel Nederland zo moeten, zodat onze kinderen niet als Nomaden over ons land hoeven zwerven. DANK voor uw aandacht

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).