Nieuwe afspraken voor bed-bad-brood opvang | De Utrechtse Internet Courant Nieuwe afspraken voor bed-bad-brood opvang | De Utrechtse Internet Courant

Nieuwe afspraken voor bed-bad-brood opvang

Nieuwe afspraken voor bed-bad-brood opvang
De gemeente Utrecht heeft nieuwe afspraken gemaakt met betrokken organisaties omtrent de bed-bad-brood opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

De gemeente Utrecht heeft nieuwe afspraken gemaakt met betrokken organisaties omtrent de bed-bad-brood opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

De gesprekken tussen de overheid en de VNG over een bed-bad-brood akkoord hebben nog niet tot overeenstemming en een sluitende landelijke aanpak geleid. Daarom heeft de gemeente Utrecht haar eigen beleid omtrent de bed-bad-brood opvang weer aangescherpt in samenspraak met de organisaties SNDVU, Weerdsingel, Toevlucht, Seguro, MOO, STIL en Vluchtelingenwerk.

De instellingen die de opvang verzorgen, bepalen vanaf nu zelf welke kandidaten zij toelaten, dit dus zonder tussenkomst van de gemeente. Vervolgens heeft Vluchtelingenwerk drie maanden de tijd de situatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker in kaart te brengen. In deze periode krijgen de mannen nachtopvang in de Toevlucht in Oudwijk en wordt de vrouwen 24-uurs opvang geboden in de Weerdsingel aan de Wittenvrouwenkade.

Wel of niet naar 24-uurs opvang?

Stichting INLA toetst of een ongedocumenteerde kan doorstromen naar de reguliere 24-uurs opvang. De stichting hanteert hierbij de gemeentelijke richtlijnen; de persoon in kwestie heeft recht op 24-uurs opvang wanneer de ongedocumenteerde binding heeft met Utrecht en geen recht heeft op Rijksopvang, én vervolgens of een (kansrijk) juridisch traject verloopt om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, actief en controleerbaar werkt aan terugkeer naar het land van herkomst of ernstige humanitaire problemen heeft (bijvoorbeeld zware medische of GGZ problemen).

Wanneer een ongedocumenteerde aan deze eisen voldoet en zo een positief oordeel krijgt, overlegt Stichting INLIA met de instellingen waar de kandidaat het beste geplaatst kan worden. Op dit moment biedt de gemeente 228 plekken in Utrecht aan in een 24-uurs opvang. Wanneer de ongedocumenteerde een negatief oordeel krijgt en zo geen recht heeft op de 24-uurs opvang, helpt Vluchtelingenwerk de ongedocumenteerde aan een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld terugkeer naar het land van herkomst (of derde land) zijn, of alsnog legalisering van verblijf in Nederland.

Opvang voor vrouwen
De opvangorganisaties in Utrecht hebben aangegeven dat er te weinig plekken zijn om vrouwen op te vangen. Daarom is besloten om tien bestaande plekken in de eerste opvang voor vrouwen te reserveren bij de Weerdsingel. Dit blijven 24-uurs plekken. Wanneer er een positief oordeel luidt vanuit Stichting INLA, kunnen de vrouwen doorstromen naar de Stichting Noodopvang en huize Agnes. Om die doorstroom blijven te kunnen garanderen, maakt de gemeente acht extra plekken bij de twee huizen.

1 Reactie

Reageren
  1. Snapt u het nog.

    Het is wel erg goed dat mensen na 10 keer een aanvraag te hebben gedaan en afgewezen zijn, ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen.
    Asielmaffia, leuker kunnen wij het niet maken, maar na zoveel aanvragen alsnog bingo een verblijfsvergunning.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).