Ondanks uitspraak rechter gaat reorganisatie bibliotheek gewoon door | De Utrechtse Internet Courant Ondanks uitspraak rechter gaat reorganisatie bibliotheek gewoon door | De Utrechtse Internet Courant

Ondanks uitspraak rechter gaat reorganisatie bibliotheek gewoon door

Ondanks uitspraak rechter gaat reorganisatie bibliotheek gewoon door
Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht
Afgelopen week won het FNV een kort geding tegen de Bibliotheek omdat er sprake zou zijn van werkverdringing: de bibliotheek had het plan om 15 medewerkers te ontslaan, en daar 100 vrijwilligers voor te laten terugkomen. De Bibliotheek gaat in hoger beroep tegen het vonnis en SP heeft vragen gesteld over de toekomst van het personeel van de Bibliotheek.

Afgelopen week won het FNV een kort geding tegen de Bibliotheek omdat er sprake zou zijn van werkverdringing: de bibliotheek had het plan om 15 medewerkers te ontslaan, en daar 100 vrijwilligers voor te laten terugkomen. De Bibliotheek gaat in hoger beroep tegen het vonnis en SP heeft vragen gesteld over de toekomst van het personeel van de Bibliotheek.

Het leek er op dat FNV een stokje voor de ontslagen had gestoken, maar DUIC werd er op gewezen dat de vakbond op de zaken vooruit heeft gelopen. De uitspraak van de rechter was enkel dat er geen vrijwilligers ingezet mochten worden. Er is nog steeds te weinig geld bij de bibliotheek, en de reorganisatie gaat door.

SP Utrecht is hoe dan ook blij met de uitspraak van de rechter, maar wil weten wat de gevolgen zijn voor de bibliotheek. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. “We constateren dat de begroting van de Bibliotheek nu niet meer sluitend is. Dat was een eis in het pas aangenomen raadsvoorstel”, aldus SP-raadslid Hilde Koelmans. Het raadslid vraagt bijvoorbeeld met hoeveel extra personeelskosten de bibliotheek naar aanleiding van de uitspraak van de rechter te maken krijgt, en met hoeveel personeelskosten rekening was gehouden in de begroting. De partij vindt verder dat de financiële consequenties van de uitspraak van de rechter niet mogen worden afgewenteld op de dienstverlening aan de burgers.   

Directeur Ton van Vlimmeren van Bibliotheek Utrecht heeft in een brief aan de Raad laten weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter. De bibliotheek deelt de afweging van de rechter niet, en wil ook bezwaar maken tegen de aanvullende beperking die in het vonnis is opgelegd ten opzichte van de Cao. In de brief is te lezen: “De Cao staat vrijwilligers toe mits dit niet ten koste gaat van de betaalde formatie; het vonnis gaat verder en verbiedt de inzet van vrijwilligers op alle werkzaamheden die door bibliotheekmedewerkers gedaan werden en daarmee feitelijk de inzet van vrijwilligers alles wat binnen een bibliotheek gedaan wordt.”

Van Vlimmeren laat in de brief weten dat medewerkers op 16 juni geïnformeerd worden over de functies waarop zij geplaatst zijn. Dan zal tevens bekend worden ‘wie er moet afvloeien’.

Gekoppelde berichten

11 Reacties

Reageren
 1. Dick van Rees

  Er is maar 1 oplossing voor dit soort problemen: voor iedereen een behoorlijk basisinkomen.
  Dan is alle werk: vrijwillig werk, en de ongelijkheid verdwenen.

 2. Utrechter

  Of een beter idee: het salaris van de directeur verminderen, die man verdient veel te veel geld.

 3. Onin

  Waarom moet een directeur van de bibliotheek jaarlijks € 143.000 verdienen. Dit bedrag is inclusief het werkgeversdeel van de jaarlijkse pensioenstorting, € 21.000. Gezien de “complexiteit” van een bib lijkt me dit volsterk belachelijk.

 4. Jan van Ravenhorst

  Kennelijk raakt de bibliotheek volstrekt verstrikt in der bozen netten van vakbonden en gemeenteraad. De bond die wil halen en de gemeenteraad die niet wil betalen. En allen blijven het hoogste lied zingen en de verantwoordelijk ligt bij………..

 5. Wim

  Niemand moet zich als vrijwilliger aanmelden
  Dit zijn jobs die door bettalde krachten gedaan moet worden
  En niet door mensen die een uitkwring krijgen en dan masr als vrijwilliger gaan werken

 6. TP

  Als men dit werk als vrijwilliger kan doen, waarom moeten we dan als burger hiervoor belasting betalen, zijn dus een soort verkapte melkertbanen? Sowieso werk afdwingen via een rechter kan nooit heel zinnig zijn en werkt alleen op de korte termijn.

 7. jabus

  Een en ander ligt in het verlengde (wie zag het niet aankomen?) van de “expansie drift” van een directeur. Prententieuze uitbreiding van ruimte! Alleen staatspresidenten willen iets na laten, niet een directeur van een boeken uitleen! De huidige behuizing voldoet uitstekend. Alle toekomstige “bedenkingen” lopen dankzij de directie-wensen mis. Er gaat namelijk meer gelezen worden maar via andere media mogelijkheden (electr.boek) en luisterboek dan de papieren edities. Derhalve minder ruimte nodig. Blijf waar men nu is -= flauwekul die behoefte aan wijder en meervoudige vierkante meters. Huidige Personeelsbezetiing kan dan & daarom blijven.

 8. Tja

  @ Onin

  Welkom in de wereld van de elitekliekjes, vaak voor links aangezien, maar het rechts gedachtegoed uitdragend. Inderdaad hoeft een biebdircteur geen 143 duizend euro te verdienen, het betreft hier een lokale bibliotheek runnen, die nauwelijks nog nevenvestigingen heeft bovendien. Het gaat hier om iemand die pochen wil met zijn functie en status en mee moet met de salarissen van zijn netwerk, dat is de enige reden voor dit hoge salaris. Het idee dat men diet salaris moet bieden, omdat men anders geen goede kracht an vinden is onzin. Kijk eens buiten de geijkte paden en buiten de geijkte netwerkkringen. Het is namelijk geen rocketsicende, een bieb runnen. Dat kan je ook iemand met een klein netwerk of zelfs een pas afgstudeerde laten doen. Net zoveel garantie voor succes en nog goedkoper ook.

  De grap is dat mensen van de elitekliek zichzelf functies en salarissen toeëigenen en dat wij ze daar alle ruimte voor geven. De fout die de elite maakt en waarom ze ook nooit zullen winnen is de volgende; het aanzien onder mensen buiten hun netwerk, pak ‘m beet 95 % van de bevolking, blijft ze met de nek aankijken en zal ze, juist, steeds minder respecteren. Succes met in de waan leven, elite!

 9. Mimi

  Bovendien: in dit specifieke geval komt het ook nog eens op hetzelfde neer. Ofwel de gemeenschap betaalt voor iemands uitkering en diegene gaat dan als vrijwilliger bij de bieb aan de slag. Ofwel de gemeenschap betaalt voor de bieb en die neemt dan volwaardig personeel in dienst. Dat laatste lijkt mij een stuk zuiverder en ook motiverender.

 10. WP

  Ik ga niet vaak mee in een zeker populisme, maar de salarissen in deze kunnen best wel even tegen het licht worden gehouden… Een salaris van zeg 80.000 euro is een mooi salaris voor een gesubsidieerde culturele instelling met slechts 160 man personeel. Hij kan natuurlijk ook gewoon 1 van de 15 worden…

 11. herman

  @jabus
  Spijker op zijn kop!
  De bieb verkeerd in de laatste fase van zijn levenscyclus. Daar past beetje hoognoodzakelijk onderhoud bij en verder zo efficiënt en menselijk mogelijk afbouwen. Vraagt een ander soort management dan een cultuurpaus met hoogmoedswaanzin

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).