Onderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod | De Utrechtse Internet Courant Onderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod | De Utrechtse Internet Courant

Onderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod

Onderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod
Archieffoto Stadskantoor
Het vermogensonderzoek dat de gemeente Utrecht in Turkije heeft laten uitvoeren om bijstandsfraude op te sporen, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag geoordeeld in 5 uitspraken.

Het vermogensonderzoek dat de gemeente Utrecht in Turkije heeft laten uitvoeren om bijstandsfraude op te sporen, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag geoordeeld in 5 uitspraken.

De gemeente Utrecht heeft eerder een risicoprofiel opgesteld voor vermogensonderzoek in het buitenland. Hiermee wordt gekeken in wat voor situaties er meer risico is op mogelijke fraude.

Hierbij zijn personen geselecteerd die een geboorteplaats buiten Nederland hebben én die sinds 2010 één of meerdere keren langer dan de toegestane periode – meer dan 28 dagen – met vakantie in het buitenland zijn geweest én die een lopende uitkering ontvangen.

Uit de geselecteerde bijstandsgerechtigden is een steekproef genomen. Via deze steekproef zijn betrokkenen geselecteerd voor onderzoek in het buitenland. Dat onderzoek, uitgevoerd door het Internationaal Bureau Fraude van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (IBF), heeft in de 5 zaken waarin uitspraak wordt gedaan, uitgewezen dat in Turkije op naam van de betrokkenen onroerende zaken stonden geregistreerd.

De gemeente heeft vervolgens de bijstand ingetrokken en/of teruggevorderd. Daarnaast heeft de gemeente in twee van de gevallen een nieuwe bijstandsaanvraag afgewezen en in één geval een boete opgelegd.

Rechtszaak

De discussie bij deze handelswijze gaat over het gegeven dat de gemeente de geboorteplaats buiten Nederland als selectiecriterium hanteerde. Er mogen wel bepaalde groepen bijstandsgerechtigden worden uitgekozen voor onderzoek, maar er mag niet worden gediscrimineerd. Door het hanteren van het selectiecriterium geboorteplaats buiten Nederland maakt de gemeente Utrecht een onderscheid naar nationale of maatschappelijke afkomst.

Maar de Centrale Raad van Beroep oordeelt dat er geen sprake is van verboden discriminatie. “De criteria die de gemeente Utrecht hanteert in het risicoprofiel zijn samen voldoende relevant en objectief om het onderscheid te rechtvaardigen. Daarnaast vormt de rechtmatige toepassing van de bijstandswetgeving een zeer zwaarwegende reden voor het gemaakte onderscheid en staat het toegepaste middel in een redelijke verhouding tot dat doel.”

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).