Onderzoek naar bereikbaarheid polder Rijnenburg in Utrecht levert twee voorkeursopties voor ov op Onderzoek naar bereikbaarheid polder Rijnenburg in Utrecht levert twee voorkeursopties voor ov op

Onderzoek naar bereikbaarheid polder Rijnenburg in Utrecht levert twee voorkeursopties voor ov op

Onderzoek naar bereikbaarheid polder Rijnenburg in Utrecht levert twee voorkeursopties voor ov op
Woningbouw, natuurgebied, een energielandschap… Over de polder Rijnenburg is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Nu worden dan toch de eerste plannen gemaakt ter voorbereiding op de woningen die er vanaf 2035 moeten komen. Een belangrijk onderdeel van die voorbereidingen is het vraagstuk hoe Rijnenburg goed bereikbaar te maken.

Woningbouw, natuurgebied, een energielandschap… Over de polder Rijnenburg is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Nu worden dan toch de eerste plannen gemaakt ter voorbereiding op de woningen die er vanaf 2035 moeten komen. Een belangrijk onderdeel van die voorbereidingen is het vraagstuk hoe Rijnenburg goed bereikbaar te maken.

In het coalitieakkoord staat dat voor 2035 niet gebouwd wordt in polder Rijnenburg, maar uiteindelijk moeten er wel woningen komen. Er gaat gebouwd worden in hoge dichtheden, maar huizen kunnen er alleen komen als het gebied goed bereikbaar is. Een tramlijn is daarvoor essentieel.

D66, PvdA, Student & Starter en de VVD vroegen het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar met een motie om onderzoek te doen naar ‘de ontsluiting’ van Rijnenburg. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend.

Autolocatie

Wethouder Eelco Eerenberg schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat Rijnenburg in beginsel een autolocatie is. “Een hoog aandeel duurzame mobiliteit kan alleen bereikt worden door stevig in te zetten op nabijheid, excellente fiets- en ov-voorzieningen, lage parkeernormen en gereguleerd parkeren voor bewoner en bezoeker”, aldus Eerenberg. “Wanneer we er niet in slagen om (delen van) deze inzet te realiseren lopen we het risico dat Rijnenburg een auto gedomineerde wijk zal worden (…).”

De aanleg van een goed openbaar vervoer-netwerk is dus belangrijk. De gemeente heeft de kosten van verschillende tracés in beeld laten brengen, maar er is nog niet gekozen welke variant het moet worden.

Twee varianten

Uit het onderzoek komen twee varianten naar voren die het meest voor de hand liggen. De eerste variant is het doortrekken van de tramlijn vanuit Papendorp, die richting Utrecht Centraal gebruikmaakt van het SUNIJ-traject. De route zou dan via een tunnel onder knooppunt Oudenrijn lopen, maar dat blijkt een ‘zeer kostbare ingreep’.

De tweede mogelijkheid is het aftakken van de toekomstige Merwedelijn bij Westraven. De Merwedelijn zou dan tussen Westraven en Utrecht Centraal ondergronds lopen en zo een ‘zeer snelle’ verbinding vormen.

Woningbouw

Omdat de polder Rijnenburg grotendeels in handen is van private partijen, wil de gemeente samen met hen plannen maken. De bedoeling is dat dat gaat gebeuren volgens het scenario Klein Rijnenburg. In dat model worden in het zuidelijke deel van de polder zo’n 21.500 woningen gebouwd en komen er 12.500 arbeidsplaatsen. In het noorden moeten vier windmolens komen, waarvoor door Rijne Energie inmiddels een vergunning is aangevraagd.

Voordat begonnen wordt met de woningbouw, is de gemeente nog wel even bezig met alle voorbereidingen. “De ervaring leert dat de totale voorbereidingen van een omvangrijke gebiedsontwikkeling als Rijnenburg ruim 10 jaar betreffen”, aldus de wethouder.


Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.

Gekoppelde berichten

23 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Kan de wethouder toelichten waarom een in 2035 door auto (elektrische welteverstaan) gedomineerde wijk slecht is? Waarom is collectief vervoer op onrendabele en peperdure ondergrondse trajecten te prefereren boven individueel electrisch vervoer met aanzienlijk minder aanleg en instandhoudingskosten? Het lijkt er op dat economische motieven ondergeschikt worden gemaakt aan ideologische krachten. Op kosten van de Utrechtse burgers, de inwoners van de provincie of de rijlsbegroting.

 2. Koel Hoofd

  “Een hoog aandeel duurzame mobiliteit kan alleen bereikt worden door stevig in te zetten op nabijheid, excellente fiets- en ov-voorzieningen, lage parkeernormen en gereguleerd parkeren voor bewoner en bezoeker”, aldus Eerenberg. “Wanneer we er niet in slagen om (delen van) deze inzet te realiseren lopen we het risico dat Rijnenburg een auto gedomineerde wijk zal worden (…).”

  Dat is policor marketing prietpraat voor peperdure vervoersarmoede in een eco-enclave. Zeg maar mwkz versie 2.0 op steroïden.

  “De ervaring leert dat de totale voorbereidingen van een omvangrijke gebiedsontwikkeling als Rijnenburg ruim 10 jaar betreffen”

  Dat is een enorm grote en wagenwijd openstaande deur in trappen.
  De eerste woningen in LR werden in 1998 opgeleverd, daar is 25 jaar politiek gesteggel aan vooraf gegaan waardoor er op elke woning een “overhead aan geouwehoer” zit van €45 mille. Dus mensen hebben 2 ton betaald terwijl het 1.5 had kunnen zijn. Anno 2022 is LR nog steeds niet af…en zijn de prijzen verdubbeld.
  Dus deze polder, dat blijft tot 2045 een energiepark en woningprijzen in Utrecht zullen door het dak gaan… met dank aan GL/D66.

 3. Rob H.

  @JdV: Omdat de elektrificatie van de auto, het grootste probleem van de auto niet oplost.

 4. Bill

  Scenario Klein Rijnenburg?? De gemeente heeft weer een ambitieniveau van een dropveter.
  Als je dan toch bouwt, doe het intensief!! Groot Rijnenburg met een tunnel onder knooppunt Oudenrijn door voor de tramlijn. Dan ben je een half miljard verder, maar alle andere scenario’s met HOV zijn niet snel te noemen, en een omslachtige manier om de wijk te ontsluiten.

 5. De count

  Dus je bouwt een stadsdeel/wijk tussen 2 snelwegen in, maar men moet vooral niet met de elektrische auto willen rijden, maar vooral met onbetrouwbaar ov naar utrecht gebracht worden? Ik snap het niet meer. Als auto’s in het straatbeeld een doorn in het oog is verplicht je ondergrondse garages of anderszins. Verkeersremmende maatregelen om aso-gedrag te voorkomen. Verder mensen vooral niet afhankelijk maken van ov dat niet levert

 6. Lexus

  Gevreesd moet worden dat die woningbouw helemaal niet op relatief korte termijn gerealiseerd gaat worden. Volgens een bericht van vanmorgen zullen er om de stikstofnormen te halen zeven maal meer boeren moeten worden uitgekocht dan de 550 à 600 waarvan tot nu toe sprake was. Dat gaat niet gebeuren. De huidige regering is daar niet toe in staat, als ze het al zou willen. Bovendien dreigt dan boerenterreur. Desalniettemin is het verstandig eerst de bereikbaarheid van een toekomstig woongebied te regelen en daarbij is het verstandig in de eerste plaats in te zetten op fietsverkeer en openbaar vervoer. Zoals Rob H. terecht zegt zal de elektrificatie het grootste probleem van de auto niet oplossen. Nog los van het feit dat ook geëlektrificeerde auto’s energie gebruiken die beter anders besteed kan worden, is het rondrijden in voertuigen met vaak maar één persoon erin buitengewoon inefficiënt en legt het een onevenredig beslag op de openbare ruimte die in een klein land als Nederland met zo veel mensen toch al buitengewoon schaars is.

 7. Hans

  Rijnenburg ligt nu 6 meter onder NAP.

  Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) waarschuwt voor de gevaren en zegt dat Rijnenburg geen goede bouwlocatie is. De ‘zakkende’ veenbodem maakt dat toekomstige woningen in een hoog risicogebied liggen; de boel kan fors onder water komen te staan. Herinnert iemand zich 1995 nog? Evacuatie ligt op de loer in dat scenario. Het is dus niet verstandig om daar te willen bouwen. De tendens opwarming van de aarde / stijgende zeespiegel zet intussen onverminderd door. Er zit een grens aan wat een ons land bemalen en wegpompen kan. De grote rivieren zullen voor nog meer opstuwend water zorgen wat niet meer over de zeeweringen heen geloosd kan worden. De badkuip van Rijnenburg zal zich onverbiddelijk vullen met dat water. Het wordt zo dus – onbedoeld – toch een overloopgebied voor het overtollig water. Iedereen die van plan is om daar een huis te gaan kopen is dus gewaarschuwd. De projectontwikkelaars hebben geen boodschap aan deze wetenschap; zij kijken naar het economisch gewin op korte termijn. De rest interesseert hen niet. Als straks in het meest gunstige geval het laminaat tegen je plafond aandrijft zullen de verzekeraars niet uitkeren. Dat komt geheid in de kleine lettertjes te staan.

 8. Klaasjan

  @De count
  Levert u er ook even een oplossing bij waar we al die extra auto’s moeten laten in de stad? Er is nú al nauwelijks door te komen.

 9. Rutger

  is een zeer snel, ondergronds deel van de Merwedelijn eigenlijk een metro? Dat zou een goed begin zijn van een metro netwerk in Utrecht.

 10. Cor Nelis

  Natuurlijk kiest het stadsbestuur voor megalomane vormen van OV met dure tunnels ipv gewone wegen met bussen. Het geld dat dan overblijft kan gebruikt worden voor sociale woningbouw…, en die idioothoge windmolens zijn inmiddels zo achterhaald, die draaien op subsidie ipv op wind…

 11. Don

  @Hans hoe hebben ze dat in Flevoland dan gedaan en moeten de mensen daar niet onmiddellijk geëvacueerd worden.

 12. Erica

  @ De Count “Dus je bouwt een stadsdeel/wijk tussen 2 snelwegen in…….” Heb je al eens gekeken waar die auto’s dan die snelwegen op zouden kunnen. Een aantal jaar geleden is daar nog een op- en afrit van de A2 afgesloten omdat er altijd files waren door te veel op en afritten op korte afstand van elkaar (het probleem was toen inderdaad opgelost). Waar je de A12 op zou kunnen staat het nu ook al altijd vast en er ligt geen ruimte meer.
  @ Hans We moeten inderdaad af van het bouwen in badkuipen (bij Gouda, Rotterdam). Rijnenburg en Reijerscop liggen niet 6 meter onder NAP. Maar als de duinen en dijken het niet houden door de zeespiegelstijging kan daar wel 6 meter water komen te staan. Over 30 jaar zeggen de deskundigen: we hadden gewaarschuwd………..

 13. Nina

  Alles electrisch, maar die windmolens, zonnepanelen en huizen wel aangesloten worden op het overvolle electriciteitsnet?

 14. Hans

  @ Don

  Flevoland, dat was voor de klimaatverandering.
  Onmiddellijke evacuatie is nu nog niet aan de orde.
  Maar die tijd zal komen.

 15. De count

  Klaasjan, die auto’s hoeven de stad niet. Dat ene keertje per jaar door de failliete utrechtse binnenstad wandelen kun je ook wel via het ov doen. Het is vooral dat er in die polder geen werk is en mensen wel naar hun werk moeten en zich dus moeten verplaatsen, bij voorkeur in een zo kort mogelijk tijdsbestek van a naar b. Erica, als je 900.000 huizen wil bouwen zul je ook de infrastructuur er op.moeten aanpassen. En ja, dat kost weer een paar boompjes, maar geloof me, dat zijn er minder dan de oerbossen die in de biomassacentrale verdwijnen. Technologische vooruitgang zal er ook voor zorgen dat auto’s efficienter gebruik kunnen maken van het beschikbare asfalt.

 16. Hans

  @ Erica ‘ Rijnenburg en Reijerscop liggen niet 6 meter onder NAP’.

  Klopt, mijn fout. Het had moeten zijn: 2,5m onder NAP.

  Dat doet niets af aan jouw terechte conclusie, ik citeer ‘m hier: ‘ Maar als de duinen en dijken het niet houden door de zeespiegelstijging kan daar wel 6 meter water komen te staan. Over 30 jaar zeggen de deskundigen: we hadden gewaarschuwd………..’

 17. PeterH

  Er zijn informatieve overstromings kaarten beschikbaar. Bij een negatief scenario staat de hele randstad blank tot aan de Utrechtse heuvelrug. In Utrecht tot een halve meter hoog. Bij zo,n ramp lijkt de discussie over “hoeveel onder NAP” nogal futiel. Laten we het onder ogen zien, een aanzienlijk deel van Nederlands landoppervlak is op onnatuurlijke wijze tot stand gekomen en wordt tot op heden onnatuurlijk in stand gehouden. Niets mis mee, maar wel met een inherent risico.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 18. Derk van Dorth

  Als oud-NS’er (planner) ben ik op zich voorstander van railvervoer. Maar om nu al een voorschot te nemen op “doortrekken van de tramlijn vanuit Papendorp, via een tunnel onder knooppunt Oudenrijn lopen”, of “het aftakken van de toekomstige Merwedelijn bij Westraven.. tussen Westraven en Utrecht Centraal ondergronds: doe maar niet. Dat is planologisch, praktisch en dus financieel een wensdroom, een utopie, waarvan men miljarden van de rijksoverheid verwacht. Reken er echt maar niet op. Aftakken of doortrekken van de IJsselsteinpoot lijkt me maximaal.

 19. Nina

  Nederland (laag land) was ooit voor een groot gedeelte een waddengebied met bijbehorende getijden.

  Door inpoldering (dijk om een gebied en water wegpompen) is het drooggelegd en wonen wij hier en verbouwen wij voedsel. Zoals op de bodem van de Zuiderzee wat nu Flevoland is.

  Een topprestatie. Daar kan polder Rijnenburg vast nog wel bij.

 20. Klaas

  @nina

  Moeilijk voor een Randstedeling, maar er ligt flink wat Nederland niet in de Randstad en er wonen ook miljoenen buiten de Randstad.

  Een deel van NL ligt niet laag en is geen polder.

 21. Nina

  @Klaas

  Je weet helemaal niet waar ik heb gewoond. Zo grappig dit.

 22. PeterH

  @Klaas
  de discussie ging over het overstromings risico bij wonen in een polder in de oostelijke randstad. Niet over een pand op de Lemeler berg, of een ander gebied boven NAP waar dat gevaar nihil is. Ongeveer de helft van het Nederlandse landoppervlak heeft een overstromingrisico, waarbij de randstad het dichtsbevolkt is.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 23. Zonnewende

  Wat betreft de risico’s van overstromen met de huidige en toekomstige klimaatverandering:

  Kijk De stand van het klimaat op npo. Was dinsdag 3 november op tv.
  Daarin wordt heel duidelijk uitgelegd wat er speelt: ja, we zijn heel goed met waterbeheer. Maar nog lang niet goed genoeg voor de toekomstige scenario’s. Voorbeeld: de Deltawerken kunnen slechts een zeespiegelstijging van 40 centimeter aan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).