Zorgen om maatschappelijke risico’s leerlingen salafistische moskeeschool alFitrah | De Utrechtse Internet Courant Zorgen om maatschappelijke risico’s leerlingen salafistische moskeeschool alFitrah | De Utrechtse Internet Courant

Zorgen om maatschappelijke risico’s leerlingen salafistische moskeeschool alFitrah

Zorgen om maatschappelijke risico’s leerlingen salafistische moskeeschool alFitrah
De alFitrah moskee in Overvecht. Foto: DUIC
De salafistische lessen die worden gegeven door stichting alFitrah in Overvecht brengen de nodige risico’s met zich mee voor de leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Insituut in opdracht van de gemeente Utrecht. Het Utrechts college maakt zich zorgen.

De salafistische lessen die worden gegeven door stichting alFitrah in Overvecht brengen de nodige risico’s met zich mee voor de leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Insituut in opdracht van de gemeente Utrecht. Het Utrechts college maakt zich zorgen.

In het onderzoek gaat het om de lessen voor kinderen van 5 tot 14 jaar die alFitrah verzorgt vanuit haar onderdeel Dar al-Hudaa. Hierin volgen de leerlingen een intensief lesprogramma van veertien lesuren per week verdeeld over drie lesdagen (zaterdag, zondag en woensdag). Het gebruikte lesmateriaal hiervoor is vooral afkomstig uit met name Saudi-Arabië of betreft zelf-ontwikkeld materiaal. Dit is voornamelijk in het Arabisch geschreven evenals de voertaal.

In vergelijking met andere moskeescholen is Dar al-Hudaa professioneel opgezet. Onderscheidend zijn volgens het onderzoek vooral de aandacht voor het pedagogisch klimaat, ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van de pedagogische kwaliteit van de leerkrachten. Daarbij zijn er goede voorzieningen om les te geven. Het accent ligt in de lessen sterk op moraliseren. De kinderen wordt geleerd op het rechte pad te blijven en de maatschappij geen overlast te bezorgen.

Risico’s

Daarentegen zijn de normen die worden aangehangen op de school te afwijkend met die van de rest van de maatschappij. Dit kan belemmeringen voor de leerlingen opleveren. Normen als het fysiek scheiden van mannen en vrouwen (en het niet schudden van de handen), het niet vieren van niet-islamitische feesten, niet luisteren naar muziek en bepaalde kledingvoorschriften stroken niet met de maatschappelijke standaard. Een risico volgens de onderzoekers.

Daarnaast wordt het alleen of vooral omgaan met mensen binnen de eigen geloofskring in de vrije tijd als risico gezien. Hierdoor wordt de kans op succesvolle participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt minder groot. Ook het aanspreken door de leerlingen van Dar al-Hudaa van andere kinderen op door hun al dan niet gewenst gedrag kan een risico vormen, aangezien deze kinderen en hun ouders daar niet van gediend zijn.

Tot slot beperkt de manier van lesgeven leerlingen op hun ‘reflexieve vaardigheden’. Dat wil zeggen dat de leerlingen geen ruimte voor reflectie krijgen op de lessen. De interpretatie van Dar al-Hudaa wordt als de waarheid beschouwd. De ruimte voor leerlingen om zelfstandig en vooral afwijkende keuzes te maken kan daarmee onder druk komen te staan.

Zorgen

Het Utrechts college laat weten zich zorgen te maken om de risico’s. “Utrecht streeft ernaar een inclusieve samenleving te zijn waar polarisatie en radicalisering worden bestreden. Dat begint bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In dat licht zijn de risico’s die het Verwey-Jonker Instituut benoemt voor het college een reden tot zorg.”

alFitrah houdt de nadrukkelijke aandacht van het college zolang dat nodig is met een drieledige aanpak door dialoog, aanspreken/controleren en volgen/handhaven.

Het hele onderzoek is hier (.pdf) te lezen.

 

10 Reacties

Reageren
 1. Berend

  Het is al heel lang duidelijk dat dat haatpaleis onze samenleving en de wet ondermijnt. Ook nu zal er wel niets gedaan worden.

 2. Willem

  Een rapport van 65 kantjes en wat zijn de aanbevelingen aan de gemeente ?
  Aanbevelingen aan de gemeente:
  1. Stimuleer het contact tussen partijen in de ‘pedagogische civil society’ in de wijk.
  2. Draag verder bij aan het debat over samenleven. In het belang van een positief pedagogisch klimaat voor de ontwikkeling van kinderen dient de pedagogische civil society in de volle breedte deel te nemen aan een dialoog over samenleven en samen opvoeden.
  3. Blijf het gesprek aangaan met alFitrah

  En de gemeente maakt zich zorgen ? Wat gaan ze eraan doen. Die kindere staan over een paar jaar in de grote mensen maatschappij.

 3. Scherpschutter

  Er worden hier mentaal weerloze kinderen op hun meest kwetsbare leeftijd tot op het bot geindoctrineerd (en in essentie onherstelbaar beschadigd) met een agressieve ideologie die een totaal irrationeel superioriteitsdenken tussen de oren prent en mensen by design degradeert tot volgzame kasplantjes zonder enig vermogen tot zelfstandig kunnen denken. Kindertjes leren hier niet om te denken, ze leren juist om vooral niet te denken en blind te volgen.

  En dat beziet het college als “een reden tot zorg” waar met “dialoog” een oplossing voor moet komen…Lieve hemel. Wat is er dan wél voor nodig om dit soort mentale sloopfabrieken definitief gesloten te krijgen?

 4. Nelleke Wuurman

  De Wijkraad Overvecht heeft vorig jaar al zorgen uitgesproken over de zaken in deze moskee. Die zorgen zijn bepaald niet weggenomen.
  Nelleke Wuurman

 5. maarten van den oever

  Eerst het rapport lezen, svp.
  Wat betreft dit onderwijs: het doet vrijwel hetzelfde als elk religieus gekleurd onderwijs in nederland deed tot de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Moraliserend onderwijs is doodgewoon en wij nederlanders doen dat al vele honderden jaren.
  Drie verschillen:
  – geen handen schudden, maar dat is een voorschrift dat veel orthodoxe joden ook hebben
  – scheiden van meisjes en jongens, waar de sgp ook achter staat
  – het bijvoorbaat superieur verklaren van het islamitisch voorschrift als dat afwijkt van de maatschappelijke standaard. Dat laatste punt is lastig, maar wel altijd aanwezig geweest in onze samenleving, waar gewetensbezwaarden zich altijd tegen de heersende meerderheid in hebben kunnen uiten, soms uit relgieuze motieven (spinoza bijvoorbeeld) ,soms uit pacifisme (dienstweigeraars, of kees boeke van de Wereldschool) . Het is noodzakelijk om die uitlaatklep in stand te houden omdat je zo als samenleving steeds de spiegel kan worden voorgehouden en je je steeds moet afvragen of wij het dan wel zo goed doen.

  Alles bijeen is dit rapport geen aanleiding om dit instituut te sluiten, integendeel. We treffen er een vorm van moraliseren aan die wij ontwend zijn, maar zelf lijden we vaak aan een gebrek aan moraal, dus zo erg kan dat niet zijn.

 6. Toine Goossens

  Er is niets mis mee als ouders hun kinderen normen en waarden willen leren. In tegendeel zelfs, dat gebeurd veel te weinig. Zeer veel ouders praten niet met hun kinderen over tegengestelde standpunten, over hoe om te gaan met morele dilemma´s, over het op een open manier tot je nemen van standpunten van anderen op basis van door door die anderen geschreven teksten, over de noodzaak om in je eigen denken altijd rekening te houden met het denken door de ander. Niet denken op basis van uitsluiting, maar op basis van insluiting, van inclusief denken.

  Daarin slaan alFifitra en Dar al-Hudaa de plank volledig mis.

  Op pagina 20 vermeldt het Verwey-Jonker instituut de doelstellingen zoals gepubliceerd op de websites:

  • het bereiken van het welbehagen van Allah subhaanahu wa-ta3aalaa;
  • verspreiding van het monotheisme en het zuiveren van misvattingen;
  • het opvoeden van kinderen en jongeren met de juiste normen en waarden in navolging van de Profeet en de vrome voorgangers;
  • onze kinderen de juiste gedragscode mee te geven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam

  In het kort samengevat staat hier:

  `Wij, de aanhangers van de enige ware en zuivere islam, die het enige ware en zuivere geloof is, zijn van mening dat de normen en waarden die wij de jongeren leren, dominant zijn boven de normen en waarden zoals deze in Nederland algemeen geldig zijn. Wij accepteren daarom die Nederlandse normen en waarden niet. Wij hoeven ons daar niets van aan te trekken anders tasten wij de zuiverheid van ons geloof aan. Aan alles dat niet in conflict met ons ware en zuivere geloof, doen wij op een verantwoorde manier mee.´

  Wij zijn niet gelijk aan elkaar. Wij staan boven u. Dat is de kern van het conflict tussen de Nederlandse samenleving en alFitrah. Hoe desastreus dit denken uitwerkt in een democratie bleek en blijkt uit de bemoeienissen van de Turkse ambassade en de Turkse, vanuit Ankara, aangestuurde kerkelijke organisatie Diyanet. Ook zij pretenderen boven de Nederlandse democratie te staan.

  Dat is volstrekt niet acceptabel en dient uit alle macht tegengesproken en ongedaan gemaakt te worden. Dat is de opgaaf. Daar is geen analyse van het onderwijsprogramma voor nodig. Hier gaat het om gedrag en cultuur van de leiders van alFitrah en Diyanet. Zij dienen de democratie en haar normen en waarden voor de volle 100% te onderschrijven en uit te dragen.

 7. Bill

  “Zorgen” lijkt me een understatement, ze gebruiken de democratie (nu nog in woordelijke zin) om de democratie omver te werpen. Zo snel mogelijk een ban op die salafistische organisaties die vanuit ideologisch oogpunt niets van de Westerse samenleving moeten hebben.

 8. Nico

  Het onderwijs wordt in hert Arabisch gegeven. En zo leert ook de vierde generatie niet de taal van het land waarin ze zijn geboren en wonen. Wie de taal niet (goed) spreekt, raakt vroeger of later uitgesloten.
  Bizar dat de onderzoekers hieraan voorbij gaan.

 9. Bruin

  @Nico,
  Prima toch dat ze alvast de taal leren van hun toekomstige thuisland. Hoeven we ons geen zorgen te maken of ze in Saoedi wel zullen integreren..

 10. Sjakie

  Huurschuld, dubieuze geldstromen, FIOD onderzoek en niet integreren. Waarom gaat deze moskee niet dicht?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).