Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan; Wethouder geschrokken | De Utrechtse Internet Courant Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan; Wethouder geschrokken | De Utrechtse Internet Courant

Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan; Wethouder geschrokken

Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan; Wethouder geschrokken
Een onderzoek van Academie van de Stad toont aan dat er discriminatie is op grond van etniciteit en seksuele geaardheid op de particuliere woningmarkt in Utrecht. Huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht hebben minder kans op een huis en veel makelaars waren bereid op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan.

Een onderzoek van Academie van de Stad toont aan dat er discriminatie is op grond van etniciteit en seksuele geaardheid op de particuliere woningmarkt in Utrecht. Huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht hebben minder kans op een huis en veel makelaars waren bereid op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan.

De Utrechtse fracties van Denk, Student & Starter en de Partij van de Arbeid dienden een motie in ‘Aanpak discriminatie op de woningmarkt’, waarna een onderzoek werd gedaan door de stichting Academie van de Stad naar de omstandigheden op de Utrechtse woningmarkt. Uit de testen bleek dat er inderdaad sprake is van discriminatie op de woningmarkt.

Er zijn ‘correspondentietesten’ en ‘mysterycalls’ ingezet om discriminatie op de woningmarkt in Utrecht te onderzoeken. Bij correspondentietesten reageren twee personen die verschillen in etnische afkomst of seksuele geaardheid op een advertentie van een verhuurder.

Bij mysterycalls benaderen (fictieve) kandidaat-verhuurders de makelaars met een discriminerend verzoek om te onderzoeken of zij daar op ingaan.

Resultaten

Mannelijke kandidaat-huurders met een niet-westerse naam blijken significant minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging te hebben dan mannelijke kandidaten met een Nederlandse naam. ‘Abdel El Amrani’ wordt minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging van een particuliere huurwoning dan ‘Stef de Vries’.

En ook ‘Max en Thijs’ hebben minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging dan ‘Daan en Julia’. Daarnaast was bijna 90 procent van de makelaars bereid op een discriminerend verzoek van een verhuurder in te gaan. Enkele reacties waren: ‘Dat zouden wij kunnen doen voor u’ of ‘Wij verhuren standaard niet aan bepaalde groepen’.

Geschrokken

Wethouder Kees Diepeveen zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten. “Wij nemen dit hoog op. Discriminatie is onacceptabel. De gemeente spreekt zich nadrukkelijk uit tegen discriminatie en maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving. Wij ondernemen dan ook onmiddellijk een aantal acties om discriminatie op de Utrechtse woningmarkt te bestrijden.”

De gemeente wil in overleg met Utrechtse brancheorganisaties van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoed Belang. “Ook daagt de gemeente de Utrechtse verhuurders en de brancheverenigingen uit om met een plan van aanpak te komen”, aldus de gemeente. Daarnaast moet bewustwording worden vergroot en komen er herhaaldelijke praktijktesten. Tot slot worden de mogelijkheden voor controleren en beboeten verkend.

Diepeveen roept ook de minister op om het probleem landelijk aan te kaarten en hierover afspraken te maken.

29 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Waar bemoeit die overheid zich mee!? Eigenaren van woningen bepalen zelf wel aan wie hun woning verhuurd wordt en om welke reden. Dat is een onvervreemdbaar recht van een eigenaar.

  Als Fatima haar woning liever aan ene Mohammed verhuurt dan aan ene Jan en Kees dan is dat toch echt een zaak die alleen Fatima iets aan gaat! Daar is ze tenslotte de eigenaar van de woning voor…

  De overheid behoort zich in het geheel niet met dit soort zaken te bemoeien. Ambtenaren gaan niet over het bezit van hun opdrachtgevers en broodheren: burgers.

 2. Grondwet

  @Scherpschutter: Artikel 1 van de Nederlandse grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
  Prima dus dat een huiseigenaar z’n woning wil verhuren, maar daarmee laat je los wie dat is. Risico van het vak, zegmaar. 😉

 3. Cees

  @ scherpflapdrol.

  Nee, we hebben een wet en een grondwet, met een reden.

  U weigert keer op keer zich neer te leggen bij Nederlandse wet- en regelgeving. Hoogste tijd om te wieberen dus 😉

 4. Lombokker

  Wanneer ik als particulier mijn woning of een deel daarvan zou verhuren, dan doe ik dat toch het liefst aan iemand met wie het ‘klikt’. En waarmee ik goed kan communiceren.

  In de huidige woningmarkt is er een enorm aanbod van potentiële huurders. Verhuurders kiezen daaruit degene die het beste bij hen ‘past’, dat is hun goed recht. Ik vind niet dat je dat discriminatie kunt noemen.

 5. Tsja

  @scherpschutter

  Uhm dit gaat over grootschalige discriminatie voor allerlei soorten mensen die een thuis zoeken.
  Vind je het gek dat je witte en zwarte buurten hebt omdat de spreiding gewoon onvoldoende is.
  De mensen moeten niet zo afstandelijk doen en leren om met elkaar om te gaan de wereld is kapot en het wordt alleen maar erger helaas.

 6. MJPD

  @Scherpschutter
  Er is natuurlijk een verschil tussen het hebben van een “voorkeur” en bewust anderen uitsluiten op grond van. Het gaat hier ook om makelaars en niet om private personen die hun huis verhuren zoals in uw voorbeeld.

  Leest u anders artikel 1 van onze Grondwet nog eens…

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 7. Dirk Plijter

  Eerste conclusie is stuitend.

  Maar dan…
  “En ook ‘Max en Thijs’ hebben minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging dan ‘Daan en Julia’.”

  Vind ik opvallend. Wat zegt dit over de waarde van dit onderzoek?

 8. JdV

  Tja. Ik vermoed dat mijn woning zal worden gebruikt als wietkwekerij. Dan staat het mij vrij die niet te verhuren aan iemand die dit graag wil. Nergens staat in de wet dat ik moet motiveren waarom ik dit denk. Dus de oplossing voor kritische verhuurders is heel simpel.

 9. trol

  Wordt discriminatie bij toewijzing sociale woningbouw ook meegenomen? Zwakkeren, statushouders, “zieken” etc.worden regelmatig voorgetrokken. Om over mogelijk toewijzingsfraude bij coöperaties maar te zwijgen. Ik ken genoeg verhalen van mensen die “iemand kennen bij een coopratie en daardoor

  Verder inderdaad er is een grondwet: maar is er wel sprake van gelijke gevallen? Op basis van statistiek zijn bepaalde groepen oververtegenwoordigd in criminaliteit, betaalproblemen, fraude, overlast etc. Ik zou ook twee keer nadenken. Zeker als ik de naam bijvoorbeeld niet kan vinden via linkedin o.i.d. Je gaat toch eerst zoeken wie de kandidaten zijn…

  Iedereen kan hier wel moord en brand schreeuwen, maar in de praktijk zal een deel van de reageerders exact hetzelfde doen.

 10. Scherpschutter

  @Grondwet 30/10/2019 – 11:52

  Inderdaad. De Grondwet in Nederland moet herkend worden voor wat ze is: een grote grondPLICHT. Dat ding moet door de shredder.

  @Cees 11:53

  U bedoelt: tijd om dat ding aan te passen en door de shredder te halen! Een grondwet die u verplicht om op wijze a, b of c met uw eigendom te handelen, is natuurlijk geen grondrecht maar een grondplicht….De plicht om uw overheid te gehoorzamen…of anders. En dat blijkt ook maar weer eens uit deze situatie! Waarom zou een overheid in hemelsnaam Fatima moeten verplichten om haar Fred en Hans evenveel kans te geven op het huren van haar bezit, waar ze zelf liever aan Mohammed zou verhuren dan aan Hans en Kees? Het deugt niet!

  @Tsja 12:12

  Nee, dit gaat over eigenaren onteigenen en ze dwingen hun bezit te verhuren aan personen die ze liever niet hebben. Make no mistake about it!

  U lijkt verder te suggereren dat er zoiets bestaat als een optimale spreiding van mensen op basis van huidskleur. Dat is ronduit racistisch, nog los bezien van de tamelijk belachelijke notie die daarin besloten zit, namelijk dat er kennelijk zoiets bestaat als een optimale spreiding…

  @MJPD 12:18

  Dat verschil is helemaal niet relevant. Wat relevant is, is dat de overheid er niet over behoort te gaan aan wie ik MIJN eigendom verhuur en om welke reden dat is….Als Fatima liever een Mohammed verhuurt dan aan Fred en Jan, dan behoort niet alleen Fatima natuurlijk de vrijheid te hebben om zulks te doen (het huis is van haar, niet van de overheid), ook behoort een makelaar uiteraard de vrijheid te hebben om de wensen van Fatima gewoon uit te voeren.

 11. Bastiaan

  @Dirk:
  Dit zegt dat op naam en aantal is gekeken. Mohammed komt als absoluut aantal nu eenmaal vaker voor dan Max. Dat verhuurmakelaars bereidt zouden zijn om onderscheid te maken zegt natuurlijk niets over de huiseigenaar. Vreemd onderzoek en waarschijnlijk onvolledig toegelicht in het artikel.

 12. Gregor

  De moskee aan het Westplein bezit vele panden in Lombok, waar een woon-, dan wel winkelbestemming op rust. Ik kan je 1 ding vertellen: Als autochtone ondernemer die een zaakje wil beginnen ben je in deze op voorhand kansloos. Die gaan allemaal onder de tafel linea recta naar allochtone (voornamelijk islamistische) ondernemers. Grappig dat discriminatie altijd vanaf 1 zijde wordt belicht.

 13. Ton

  @ jdv. Wiettelers zijn herkenbaar aan hun naam ? Johnny ? Diederik ? Miep ? Ton ? S. Schutter ?

 14. Paul G.

  Makelaars in Bodegraven doen het ook, heb het zelf ondervonden, dat wij (mannelijk homostel)een huisbezichtiging deden en de makelaar keek vreemd, stelde geen vragen en een dag later was plots de woning al verkocht

 15. JdV

  @Ton. Wie(t) weet. Punt is dat ik niet hoef toe te lichten waarom ik denk dat Lot, Kees, Linda, Victor, Klaas, Anne of Maarten wiet gaan kweken in het huis dat ze van mij willen huren. Als ik dat denk, om wat voor reden dan ook, is dat voldoende volgens de wet. Uitleg ben ik niet verschuldigd, en ik verhuur het huis aan iemand waar ik dat vermoeden niet heb. Simpel.

 16. Bert

  Voor degenen die de grondwet aanhalen: dat is tussen jou en de Staat en niet tussen jou en een andere burger.

  Daarnaast discrimineren woningcooperatie ook – op last van de overheid – namelijk op basis van inkomen. En als klap op de vuurpijl doet de gemeente Utrecht zelf ook steevast aan discriminatie: functies alleen aan vrouwen of mensen ‘met een biculturele achtergrond’ geven of nog erger: “bij gelijk geschiktheid gaat de voorkeur uit naar…”

 17. Ton

  @ JdV. Maar als nu blijkt dat de meeste wiettelers rood haar hebben. En dat daardoor mensen met rood haar plotseling heel moeilijk aan een huis kunnen komen. Terwijl slechts 2 % van alle roodharige aan wietteelt doet. Dan is het toch niet meer zo simpel lijkt me. In ieder geval niet voor roodharigen.

 18. Marcel

  Het meest verbaasd mij dat een wethouder verbaasd is. Onder welke keutel heeft ie gelegen? Verhuur/verkoop van onroerend goed , aan wie, bepaal ikzelf. En inderdaad, onder voorbehoud van gunning krijgt diegene het die ik het leukste vind. Grondwet of niet maakt mij niks uit. Gij zult niet stelen, doden etc staat er ook in. Zijn er velen die zich daar niet aan storen.

 19. Mark van Roozendaal

  Ik ben er vrij zeker van dat ‘Stef de Vries’ minder vaak wordt uitgenodigd voor een bezichtiging dan ‘Abdel El Amrani’ van een particuliere huurwoning die verhuurd wordt een verhuurder met allochtone achtergrond. Het is heel natuurlijk om een voorkeur te hebben op iets en iemand die het meest op onszelf lijkt en het dichste bij ons staat qua opleiding en interesses.. discriminatie? wellicht. maar denken dat dit moedwillig kwaad doen is is iets anders

 20. Knuppel

  Wat lastig om op DUIC een discussie te voeren op basis van feiten. En vreemd dat mensen met voorbeelden moeten komen om duidelijk te krijgen dat Artikel 1 van de Grondwet niet een links ballonnetje is om bekrompen azijnpissers te irriteren.

  Als er twee mails binnenkomen die praktisch identiek zijn maar één ondertekend door Fatima en één door Femke en als Femke altijd te horen krijgt dat ze welkom is en Fatima steevast niet, klopt er iets niet. Met statistiek hebben Femke en Fatima niks te maken, ze moeten beoordeeld worden op wie ze zijn. Half reagerend DUIC wordt ook niet opgepakt “omdat ze man zijn en wat ouder, en verkrachters meestal ook man zijn en wat ouder”.

  In het onderzoek is het natuurlijk wel onhandig dat Max en Daan zowel voor vrouwen als voor mannen gebruikt worden.

 21. Daniel

  @paul g
  Klinkt als zeer geloofwaardig. Ik denk dat de makelaar in een geval van een koopwoning in sommige wijken enkele uren nodig heeft om een woning te verkopen

 22. Trol

  Gregor en Mark….helemaal gelijk.

 23. JdV

  @Ton. Zoals Eric Cartman in een aflevering van Southpark al eens heeft bewezen hebben mensen met rood haar geen ziel en zijn het daywalkers. Aan dat soort mensen moet je dus sowieso je huis niet verhuren, wietkweker of niet.

 24. Scherpschutter

  @Gregor 13:40

  Ook daar is niets mis mee! Als een moskee als eigenaar van diverse panden islamitische huurders prefereert boven niet-islamitische huurders, dan behoort zulks volkomen haar goedrecht te zijn.

  We hebben hier in Nederland een beetje te maken met een eigenaardige mentale eigendomsziekte…Namelijk dat iedereen lijkt te denken iets te kunnen mogen beslissen over het eigendom van anderen.

 25. Het is vast goed

  Ik begin nou wel benieuwd te worden naar de uitvoering van dit hele onderzoek, want hoe betrouwbaar zijn die zgn. ‘mystery calls’ van die ‘fictieve kandidaat-huurders’? Zijn de gesprekken vastgelegd? Misschien kwam de geacteerde Abdel wel helemaal niet geloofwaardig over. Kan ik dit onderzoek ergens inzien? Was het niet geloofwaardiger als het onderzoek onderbouwd was met iets als hard bewijs? Publicatie van beeld/audio materiaal en emailwisselingen kunnen dit soort harde beweringen onderbouwen.

 26. Frits

  Ik heb bij een verzekeraar gewerkt. Daar werden bepalingen gehanteerd als “de woning mag niet worden verhuurd aan Polen”. Deed de verhuurder dat toch, dan geen schadevergoeding.

  De discriminatie is wijdverspreid.

 27. Michael

  Daaswerkelijk probleem… iets met woningnood…

 28. Hadjememaar

  @Bert, daarin vergis je je schromelijk. De grondwet geld voor het “maatschapelijk verkeer” tussen burgers, bedrijven en instellingen en de overheid. Bedrijven mogen ook niet discrimineren en burgers ook niet.

 29. VincentDV

  @Bert (en al die anderen die het over de Grondwet hadden):
  Het is waar dat de Grondwet gaat over de plichten van de staat t.o.v. de burger en de rechten van de burger t.o.v. de staat. Artikel 1 gaat dus niet over hoe burgers onderling met elkaar dienen om te gaan.

  Maar in het Wetboek van Strafrecht wordt discriminatie in het maatschappelijk verkeer strafbaar gesteld. Een verhuurder of verkoper mag een woning niet gunnen op basis van discriminatoire criteria.

  Artikel 429quater:
  “Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, of hun seksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.”

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).