Onrust over plannen voor het Ledig Erf in Utrecht; bewoners voelen zich aan de kant gezet Onrust over plannen voor het Ledig Erf in Utrecht; bewoners voelen zich aan de kant gezet

Onrust over plannen voor het Ledig Erf in Utrecht; bewoners voelen zich aan de kant gezet

Onrust over plannen voor het Ledig Erf in Utrecht; bewoners voelen zich aan de kant gezet
Foto's: Bas van Setten
Het Ledig Erf gaat op de schop. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, worden auto’s in de toekomst geweerd. De beslissing om een zogeheten knip toe te passen in de doorgaande weg tussen de Bleekstraat en de Albatrosstraat staat in het coalitieakkoord dat in juni is gepresenteerd. Op het Ledig Erf moet waarschijnlijk ruimte komen voor een stadsplein dat wordt gedeeld door voet- en fietsverkeer.

Het Ledig Erf gaat op de schop. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, worden auto’s in de toekomst geweerd. De beslissing om een zogeheten knip toe te passen in de doorgaande weg tussen de Bleekstraat en de Albatrosstraat staat in het coalitieakkoord dat in juni is gepresenteerd. Op het Ledig Erf moet waarschijnlijk ruimte komen voor een stadsplein dat wordt gedeeld door voet- en fietsverkeer.

Dit tot verbazing van omwonenden en gemeenteraadsleden, want een paar maanden voordat het coalitieakkoord is gepresenteerd, is door het college een onderzoek aangekondigd waarin ook een andere optie – het aanleggen van een fietsstraat waar de auto te gast is – bekeken zou worden. Dit zou onder andere gebeuren door extra participatie van bewoners. De momenten voor de inspraak, lijken er niet te zijn geweest voordat het coalitieakkoord is opgesteld. Ondanks dat daarin staat dat er is gekozen voor een knip, zegt een woordvoerder van wethouder Lot van Hooijdonk dat onderzoek naar beide varianten nog loopt. Ook komt er dit najaar een uitgebreid participatie-vervolgtraject.

Inspraak

Terug naar het voorjaar van 2021. Op 15 maart wordt de uitkomst van het eerste participatieonderzoek naar de herinrichting van het Ledig Erf bekendgemaakt. Daarin zijn zes verschillende opties bekeken. 51 procent van de respondenten gaf aan zich te kunnen vinden in variant 1, het Ledig Erf veranderen in een fietsstraat. Ook bij de vraag welke van de zes varianten de voorkeur had, kwam variant 1 met 31 procent als beste uit de bus.

Tekst loopt door onder afbeelding

Varianten 2 tot en met 6 betroffen allemaal een autoluw Ledig Erf. Gevraagd welke variant hun voorkeur had, gaf bij elkaar opgeteld 58 procent van de respondenten hier hun voorkeur aan. Variant 6, een autoluw Ledig Erf met een knip op de Albatrosstraat, kreeg met 18 procent de meeste stemmen. In de losse beoordeling van de varianten werden deze echter beoordeeld als wenselijk (2)en onwenselijk (3, 4, 5 en 6). Varianten 4, 5 en 6; het volledig weren van doorgaand autoverkeer, bleken het minst populair. Alle drie de varianten werden door meer dan de helft van de respondenten als onwenselijk bestempeld.

Aan de hand van de inspraak presenteerde de gemeente twee nieuwe opties. Variant 1-Plus (nog steeds een fietsstraat) en variant 4A (het weren van autoverkeer). In april koos het college van burgemeester en wethouders voor die laatstgenoemde variant: 4A. Het Ledig Erf wordt hiermee veranderd in een plein voor fietsers en voetgangers – wat niet de voorkeur was die eerder uit het participatieverslag bleek.

Gemeenteraad

Hierop dienden D66, GroenLinks, Stadsbelang Utrecht en Student & Starter een amendement in. Ze pleitten ervoor om zowel variant 1-Plus en 4A verder uit te werken en de besluitvorming erover daarna aan de raad voor te leggen. De gehele raad stemde in met dit amendement

Naar aanleiding van het amendement stuurde het college in februari van dit jaar een brief naar de raad. Hierin stonden de plannen voor het verdere onderzoek naar de twee varianten. Als onderdeel van het onderzoek, werden inspraakmomenten voor omwonenden en belanghebbenden aangekondigd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Alsnog uitvoeren

En toen waren er in maart verkiezingen, en begin juni volgden het nieuwe college van B&W en het nieuwe coalitieakkoord. Daarin stond dat er toch een knip op het Ledig Erf kwam. Dit tot verbazing van menig omwonende en gemeenteraadslid, want de inspraakmomenten die, naar aanleiding van het amendement, in februari werden aangekondigd, lijken er niet te zijn geweest. Bovendien had de knip duidelijk niet de voorkeur van omwonenden, maar wel van het college zelf.

Vorige week dienden de VVD, PVV, CDA en EenUtrecht daarom een motie in. Ze vinden dat het verdere onderzoek waartoe in het amendement besloten is, alsnog uitgevoerd moet worden. Waar het amendement zelf unaniem werd aangenomen, werd de motie om het uit te voeren verworpen. Onder de tegenstemmers waren GroenLinks en D66, die zelf het amendement hebben ingediend. Dat hiermee de in februari aangekondigde inspraakmomenten van omwonenden en belanghebbenden van de kaart zijn, lijkt een feit.

Reacties

Marijn de Pagter (VVD) was een van de raadsleden achter de motie van vorige week. Hij vindt het verbijsterend wat er allemaal gebeurt. “Het college heeft ervoor gekozen om de variant die de gemeente voor ogen had er gewoon doorheen te denderen. Zo ga je niet met bewoners en hun participatie om. Na de eerste participatie, over de zes originele varianten, was er vanuit de bewoners veel kritiek over dat de minst populaire variant alsnog werd uitgewerkt. Daarom werd er toen een amendement ingediend. Daarmee heeft de raad besloten de voorkeur van de bewoners en de voorkeur van het college, allebei uit te werken. Dat kun je dat niet zomaar aan de kant schuiven.”

“Het frappante is”, gaat de Pagter verder, “dat het college de mond vol heeft over het verbeteren van de participatie, en het eerste wat ze nu doet is in dit dossier de participatie doorstrepen. Het is echt bizar. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat de knip echt een coalitieafspraak is. Veel partijen hadden het denk ik liever anders gezien, maar ze hebben zich aan de afspraak te houden.”

Tekst loopt door onder afbeelding

‘Resultaat omgebogen’

Een van de omwonenden die in 2021 deelnam aan de participatie over de zes originele varianten, is Riemer Bouwmeester. Hij woont vlakbij het begin van de knip aan de kant van de Bleekstraat. “De participatie stelde toen ook al niet veel voor. Het resultaat dat daar uitkwam, is zo omgebogen door het college, dat de door hen gewenste variant er alsnog uitkwam. De situatie qua inspraak is de laatste jaren flink verslechterd. Mocht er nu nog inspraak komen, dan verwacht ik daar ook niet zo veel meer van.”

Of het concept van de ‘shared space’ – voetgangers en fietsers die het plein delen – kan werken, vraagt Bouwmeester zich af. Op het Domplein is een vergelijkbare situatie en dat levert soms al rare toestanden op. Het Ledig Erf is daarbij voor veel fietsers een onderdeel van hun route, ze zijn er niet om rond te blijven hangen. Ze zijn op doorgang en willen er zo snel mogelijk langs. In de huidige situatie moet je er al goed uitkijken. Als je in de toekomst over een plein moet waar voetgangers wandelen, wordt het er waarschijnlijk niet beter op.”

Veel twijfels

De voorzitter van actiegroep Binnenstad 030, Egbert Wesselink, heeft ook zijn twijfels over of inspraakmomenten nog wel een verschil kunnen maken. “Ik had graag gezien dat ze er alsnog waren geweest, maar in het algemeen heb ik veel twijfels of de participatietrajecten nog wel nut hebben.” Volgens Wesselink gebruikt de gemeente de momenten vooral om te kijken of bewoners punten hebben waar de gemeente zelf nog niet aan gedacht had. “Dat is op zich geen slechte zaak, maar echt invloed op de besluitvorming heb je zo niet. Voorafgaand aan de inspraakavonden is vaak al veel besloten. De problemen die besproken worden, zijn van tevoren door de gemeente gedefinieerd. De manier waarop een probleem gedefinieerd wordt, bepaalt al voor een groot deel de uitkomst.”

Volgens Wesselink wordt inspraak ook bemoeilijkt door de bureaucratie rondom beslissingen als de knip op het Ledig Erf. “Er zijn al ongelofelijk veel studies naar gedaan en rapporten over verschenen. Die moet je allemaal goed doornemen voordat je als burger echt weet waar het over gaat. Het bedrijfsleven kan daar lobbyisten voor inhuren en ik vrees dat die invloed hebben gehad op de besluitvorming. Binnenstad 030 is bang dat ook het Ledig Erf een groot horecaplein wordt. Er wonen veel mensen, en we horen in toenemende mate dat die door de overlast vertrekken.”

Nog niet afgerond

Wethouder Van Hooijdonk heeft via haar woordvoerder laten weten dat het onderzoek naar de twee opties nog niet is afgerond. “De effecten van de knip voor de routes richting het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn worden nog onderzocht. De variant met de fietsstraat, 1-Plus, wordt in hoofdlijnen in beeld gebracht en ruimtelijk en verkeerskundig getoetst. Maar voor deze variant rijden er nu feitelijk wel te veel auto’s, omdat veel autoverkeer dat niets met het gebied te maken heeft er passeert richting de Waterlinieweg.”

“Op het Ledig Erf rijdt een hoeveelheid verkeer die we zo dicht tegen de binnenstad niet graag zien. Dit autoverkeer zit de kwaliteit voor voetgangers, fietsers, verblijven en vergroening in de weg. We zien dat er aan de Ooster- en Westerkade en op Rotsoord gebieden ontstaan met een binnenstadkarakter en die verbinden we graag beter met elkaar.”

In haar besluit voor een knip, kijkt het college ook naar het participatieonderzoek naar de zes varianten. “32 procent was voor de kleine ingreep, de aanleg van de fietsstraat. 58 procent was voor een stevige ingreep, een autoluw Ledig Erf.” Ook geeft de gemeente nog een kans tot verdere participatie: “We zullen dit najaar zorgvuldig een uitgebreid participatie-vervolgtraject doorlopen met bewoners en andere stakeholders uit de Zuidpoort en het omliggende gebied om tot een voorkeursvariant te komen.”

De Pagter laat het in de gemeenteraad in ieder geval nog niet zitten bij het afkeuren van de motie. “Ik ben er nog over aan het nadenken hoe ik het vervolg vorm wil gaan geven. Ik denk bijvoorbeeld aan een raadsinformatiebijeenkomst waarop de omwonenden ook hun standpunt kunnen delen over de herinrichting, en de stand van de participatie in het algemeen.”

Gekoppelde berichten

37 Reacties

Reageren
 1. Piet

  Tja als de politiek niets doet is ze niet capabel, als ze wel knopen durven door te hakken is het ook niet goed.

 2. Robbert Kalff

  “Binnenstad 030 is bang dat ook het Ledig Erf een groot horecaplein wordt. Er wonen veel mensen, en we horen in toenemende mate dat die door de overlast vertrekken.” 🙂 Binnenstad 030 wil vooral een museum maken van de binnenstad, het liefst alleen toegankelijk voor oude rustige mensen. Inspraak moet maar expertise zit er te weinig bij veel binnenstad bewoners.

 3. Martijn

  Zuidpoort, is dat een nieuwe naam voor het gebied?

 4. JdV

  Ergens zou op te zoeken moeten zijn waar de bewoners van deze omgeving op hebben gestemd tijdens de laatste gemeenteverkiezingen. Per stemlokaal kun je volgens mij zien wat de stemverhouding van de uitgebrachte stemmen was. Ik vermoed dat de meerderheid van de bewoners heeft gestemd op exact die partijen die ze nu kunnen bedanken voor dit resultaat. Das mooi, elk volk krijgt waar het op stemt tenslotte. Iets met eigen schuld en zo.

 5. Nico

  Het probleem wordt verschoven, maar niet opgelost. De focus van de wethouder ligt op het verder autoluw maken van de binnenstad. Ik mis echter het grotere plaatje. Een knip bij het Ledig Erf werkt door tot de ‘t Goylaan. Als het daar vaststaat, dan kan het verkeer de stad niet in of uit.

 6. Rob H.

  Is de gemeenteraad eens een keer pro-actief: autoluw gaat niet werken, want veel te veel auto’s die er helemaal niet hoeven te zijn, is het weer niet goed.

  De autolobby heeft de rechtse partijen in hun zak.

 7. GeeWee

  In een democratie bepaalt de meerderheid. De huidige coalitie heeft een meerderheid in de raad. Tegelijk is het goed om als ‘nieuwe meerderheid per maart 2022’ wel netjes te kijken naar nog lopende trajecten.

  Mijn mening over inspraak: als je deze organiseert, doe dan ook iets met de uitkomsten. Nu lijkt het totaal voor de bühne geweest te zijn. Zonde van ieders tijd en helemaal zonde van het geld.

 8. Hans

  Zo is het Piet. Daar hebben we een college voor. Daarbij komt nog dat niet alleen de omwonenden belang hebben bij het Ledig Erf. In feite is het een plek van alle Utrechters. Persoonlijk ben ik blij met het terugdringen van de auto uit onze binnenstad en de direct daaraan grenzende gebieden. Beter voor het leefklimaat van de stad, de plannen waarborgen m.i. een fijne openbare gebruiksruimte zonder snelverkeer. Passend in de functie die het gebied nu al heeft (filmhuis, horeca, wandelgebied).

 9. A.K

  Het is toch van de zotte dat het de bewoners van de binnenstad vrijwel onmogelijk wordt gemaakt nog een auto te bezitten en daarmee de stad in- of uit te komen. Er wordt alsmaar rekening gehouden met dagjesmensen, toeristen en centrumbezoekers uit de buitenwijken, maar bedenken dat er ook nog mensen binnen de Singels wonen: ho maar!

 10. Nina

  Welkom bij de club.

  Zodra je als omwonende aan overleggen hebt deelgenomen, zet de gemeente een ✅ bij het actiepunt “participatie” en daarna doet ze wat zijzelf of de projectontwikkelaar wil. Juridisch geheel sluitend.

  Mocht je in verzet gaan, komt het altijd tot een rechtszaak ook al is de gemeente kansloos. Het is een tactiek in de hoop dat je als burger afhaakt.

  Een triest gegeven voor een overheid die in dienst hoort te staan van haar burgers en de wet moet volgen. Men geraakt steeds verder van de rechte weg in de put en sleept het land en haar bewoners erin mee.

  Dit klinkt heel bitter, maar eigen belang gaat inmiddels helaas voor het algemeen belang bij veel bestuurders.

  Landelijk zie je het nu ook na de gerechtelijke uitspraak om het WOB-verzoek inzake de sms-jes van minister De Jonge in de mondkapjesdeal. Men betaalt liever de dwangsom, dan dat men de waarheid openbaart. Wat is er eigenlijk te verbergen? Wat een armoe.

 11. Nina

  @ Hans

  Zoek je frisse lucht en veel natuur dan heb je in de stad niks te zoeken. Dat is al eeuwen zo. Ik denk dat mensen zich eens moeten afvragen of zij wel stadsmensen zijn.

 12. ML

  Goed dat de gemeente doorpakt. Participatie is niet mislukt als niet iedereen z’n zin krijgt…

 13. Ruben

  Dit is ook typisch zo’n project waarbij het draagvlak pas enorm stijgt na de uitvoering ervan. Dit geldt overigens voor heel veel projecten waarbij auto’s ergens geweerd worden.

 14. Len

  Mensen trappen er zelf telkens weer in. Met de illusie dat ze ergens iets over te zeggen hebben, maar vervolgens met een hoop verontwaardiging achter blijven zodra precies het tegenovergestelde gebeurt. En het kost allemaal nog eens klauwen met geld ook. De (werkelijke) democratie in een notendop.

 15. Hans

  @ Nina
  ‘niks te zoeken in de stad als je frisse lucht en veel natuur wilt’.

  Beste Nina, dat is de discussie helemaal niet. Het gaat hier om de keuze voor een ander gebruik van de openbare ruimte. Er wordt wat afgebouwd door dit besluit. Wat wordt er afgebouwd? De schijnbaar eeuwige prioritering van het gemotoriseerde snelverkeer.

  Dus: we willen voortaan liever ergens prettig verblijven i.p.v. gehinderd te worden door het dominante autoverkeer. We willen ontspannen kunnen bewegen in een aangename omgeving. Op een terras kunnen zitten zonder je stem te hoeven verheffen vanwege het geronk van auto’s die bijna over je tenen rijden. Dat voegt kwaliteit toe aan het leven van veel mensen. Zo zit dat. Kortom, de stad is van ons allemaal. En dus gelukkig – dat is de onomkeerbare trent – steeds minder van de automobilist die de infrastructuur gebruikt dan wel misbruikt om al afsnijdenderwijze van A naar B te geraken.

 16. Wies

  Dit hoekje van de stad verdient het om zo autoluw als mogelijk te worden.
  Wel eens met JdV dat veel mensen die A stemmen vaak B zeggen in hun eigen leefomgeving. Zo ken ik er ook wel een paar… helaas.

 17. Natte Otter

  @ ML “Goed dat de gemeente doorpakt. Participatie is niet mislukt als niet iedereen z’n zin krijgt…”

  Participatie is mislukt als je niet kiest voor wat er uit de participatie komt als voorkeur, de tevens het meest wenselijk is en het minst niet wenselijk.

  Maar kiest voor eentje die absoluut niet gewild is.

  En de woordvoerder husselt met cijfers, kan ik ook: 81.5% van de kiesgerechtigden heeft niet voor Groenlinks gekozen, hoezo doen we wat GL wil?

 18. Natte Otter

  @Nico helemaal juist. Straks komt Albatros, ‘t Goy, Rijnlaan, Waalstraat, Diamantweg en Briljantlaan verder vast te staan. Meer meters moeten maken in een auto is het resultaat.

  Het is een keuze die veel verdere effecten heeft op andere plekken in de stad. Naast dat ik bijvoorbeeld als bewoner veel minder makkelijk van mijn huis naar een andere plek kan gaan. Of terug thuiskomen.

  A2 Noord is nu voor mij Vondellaan -> Overste Den Ouden. Dat mag straks niet meer. Ik moet straks twee keer zoveel kilometers maken om de stad uit te komen die kant op.

 19. BdV

  Het hoofdstukje inspraak kan dus zorgvuldig worden afgevinkt, maar het bij elkaar optellen van varianten is, heel voorzichtig uitgedrukt, interessant. Zijn er mensen die hier in trappen?

  Het hele verhaal kan als volgt kort samengevat worden: Er zijn 6 varianten, variant 1 krijgt de meeste stemmen, dus het wordt variant 1. Tenzij 1 helemaal geen optie is, maar geef dan ook niet de mogelijkheid om daar op te stemmen.

  Als je achteraf varianten bij elkaar op gaat tellen (waardoor eigenlijk een nieuwe variant ontstaat, waar blijkbaar van tevoren nog niet aan was gedacht), moeten die dus ook gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een autoluwe variant met knip optellen bij een autoluwe variant zonder knip is complete onzin, dat snapt iedereen die al dan niet bij de Gemeente werkt. Hoop ik.

 20. Ties

  De vraagstelling had natuurlijk gewoon simpel moeten zijn. Eerst of je voor of tegen een knip zou zijn. Daarna welke variant je met een knip zou willen.
  Nu zit je met 51% die geen knip niet erg zou vinden en 58% die voor een vorm van een knip is (tja, ga daar maar eens chocola van maken).

 21. TJA…

  Als er maar een verbod komt op van die opgevoerde elektrische fietsen.
  Die zijn erger in het verkeer dan auto’s. En zijn slecht voor het milieu…

 22. Clio23

  Dat dit zou gebeuren had iedereen toch kunnen weten, wat Lot in haar hoofd heeft wordt rechts of linksom uitgevoerd. Zou toch alom bekend moeten zijn dat ze heel Utrecht wil platleggen met alle gevolgen van dien. De uitvoering van al deze veranderingen gaat zelden in 1 keer goed en kost de inwoners kapitalen.

 23. Confusius

  Wat een raar bewust gehannes met het door elkaar vermengen van varianten (achteraf na vraagstelling) en het willekeurig bij elkaar optellen van percentages (dat helemaal niet zomaar kan).

  Ik kan er geen chocola van maken en ik denk menig lezer niet.

  Eigenlijk slaat de hele vraagstelling nergens op als je zo met de antwoorden omgaat. Logisch dat een aantal bewoners zich niet gehoord wordt. Dat waar de mensen specifiek voor gestemd hebben, is in de antwoorden en te realiseren varianten niet terig te vinden.

  Schandelijke houding van het ambtenarenapparaat. De wethouder heeft een leuk PR praatje om het geheel representatief te laten lijken.

  Had dan gewoon als gemeente bepaald wat je had willen bepalen.

  Overigens kunnen de bewoners, als ze zich organiseren, natuurlijk gewoon gerechterlijke stappen ondernemen. Het is inmiddels wel duidelijk dat de gemeenteambtenaren hun cijferwerk niet op orde hebben (doelbewust) en daar zijn ze makkelijk op aan te vallen, als de bewoners een lange adem hebben. Triest dat een overheid zaken op rechtzaken tegen de eigen burger laat aankomen.

  Triest 2: het negeren van moties van de gemeenteraad door wethouder en het college. Het is te makkelijk om te zeggen dat de moties van een vorige gemeenteraad zijn.

  Opvallend: D’66 die wederom het eigen collegebeleid, (zij hebben immers de coalitieafspraken gemaakt) zogenaamd (voor de bühne?) aanvalt.

 24. Nina

  @ Hans

  Ja ja, we zijn een verwend volkje dat graag alles naar onze hand zet. Zo ook onze wethouder met een la vol weggestopte onderzoeksrapporten die haar visie niet ondersteunen en ze is niet de enige.

 25. Natte Otter

  @Ties ja, en de optie, laten we niets doen.

  Duidelijk is dat men in ieder geval over optie 4 heeft geoordeeld:
  27% vind deze wenselijk
  56% vind deze onwenselijk

  Dat is puur op de merits van dit plan. Men wil dit niet.
  Kijk je naar variant 1 is het precies omgekeerd,
  51% vind dit wenselijk (hoogste)
  en 27% vind dit onwenselijk (laagste)

  @BdV het is een knap staaltje creatief rekenwerk. Dat is ook besproken in de raad op die manier. Iedereen met hersens kan door heen kijken. Ik bedoel ik zou het ook op die manier brengen als ik mijn slecht geargumenteerde punt wil ondersteunen, maar het is op zijn minst intellectueel dishonest.

 26. Steve

  De taxi’s naar het UMC ( vanaf het CS) nemen altijd deze route.
  Mensen nemen een taxi omdat ze te laat zijn.
  Zij hebben dus haast.
  Hoe leg je dat dan uit ,dat je dan (noodgedwongen) moet omrijden?

 27. Jantientwintig

  Ach meneer Kalff wat laat u zich kennen …
  Een horeca ondernemer zoals u lijdt nog het meest van het gemis aan extra omzet dat hij vreest.

 28. Peter Vergeer

  DUIC heeft het over “de bewoners” en alsof deze tegen het besluit zijn om het Ledig Erf voor auto’s af te sluiten. Ik ben benieuwd wie die bewoners zijn, want als ik bewoners spreek zijn ze erg blij met het besluit.

 29. Cor Nelis

  Typisch het college van B&W Utrecht. De ene onmogelijke beslissing na de andere. Nog een voorbeeld: de grootste voorstander van windmolens in Rijnenburg, Lot van Hooijdonk, wordt als donderslag bij heldere hemel wijkwethouder van Vleuten-De Meern waar de meeste inwoners tegenstander zijn van deze 270m1 hoge krengen…. Die gaat dus onze belangen niet verdedigen in het college, schande!!

 30. Sjaak

  Gaat de A27-verbreding dan nu wel door of kunnen we straks de ring ook niet op want permanente file?

 31. Speak Upje

  @ Sjaak

  Fake news en desinfo vanuit rechtse kringen, dat gezeur en gestamp over de A27.

  Hier zit een bepaalde lobby achter, die kostte wat kost de A27 wil verbreden.

 32. BdV

  @Sjaak: Interessante vraag. Een onderzoek hoeveel omwonenden een knip op de A27 willen, opgeteld bij de voorstanders om er een fietsstraat van te maken, zou nog best een aanzienlijk percentage op kunnen leveren.

 33. wollie

  er zijn meer gebruikers dan alleen de omwonenden…

 34. Realist

  @Sjaak. Verbreding van de A27 is het noodzakelijke gevolg van keuzes van de gemeente.

 35. Koel Hoofd

  Tijd geleden had Duic hier ook al een artikel over, daarin werd door de wethouder dezelfde creatieve rekenmethode toegepast. Daarom kwam toen ook dat amendement uit de raad. Dat D66 nu weer eens een draaikontje doet is een herkenbaar patroon, verkiezingen zijn geweest en doel is bereikt: 4 jaar op t pluche.
  Maar verbazingwekkend is dat de verantwoordelijke wethouder, die al 8 jaar op hetzelfde stukje pluche zit, nu met kennelijk met weer hetzelfde creatieve rekenwerkverhaal komt als paar maanden eerder. Wat is dit voor raar opportunisme, nieuwe raad nieuwe kansen voor ouwe wijn in een versleten zak?
  Want niet alleen de raad is al jaren kritisch, Den Haag heeft haar ook vaak zat gezegd dat haar plannen onrealistisch en vooral ook onvoldoende onderbouwd zijn. En zij maar roepen dat ze ‘ervan leren en beter hun best gaan’ doen. Wat ze laat zien is echter een leercurve in de vorm van een stip, waar D66 dan ook nog eens omheen blijft draaien alsof t de zon is.

  @JdV
  Die gevens staan op website gemeente.
  In die hoek van de stad heeft de meerderheid op GL/D66 gestemd. Maar mensen zijn ook nimby’s, ze kunnen een beleid van harte steunen… totdat het hun eigen territorium betreft. In Amsterdam was er ook leuk akkefietje met windmolens in het Ij, Groenlinksers waren helemaal voor…totdat ze er achter kwamen dat ze bij hun in de achtertuin zouden komen…toen was A’dam ff te klein.

  @Confusius
  “Overigens kunnen de bewoners, als ze zich organiseren, natuurlijk gewoon gerechterlijke stappen ondernemen. Het is inmiddels wel duidelijk dat de gemeenteambtenaren hun cijferwerk niet op orde hebben (doelbewust) en daar zijn ze makkelijk op aan te vallen, als de bewoners een lange adem hebben. Triest dat een overheid zaken op rechtzaken tegen de eigen burger laat aankomen.”
  Dat klopt,
  maar is een probleem want dat kost geld: advocaten en contra-expertise inhuren en zo. Daarnaast kost het ook tijd omdat bewoners zich als ‘leken’ heel goed in die materie moeten verdiepen. Want ze komen tegenover mensen te staan die zeggen ‘ik heb er voor geleerd en een titel voor’, en ook NGOs die zeggen dat hun eigenbelang het algemeen belang is. En nog meer tijd omdat de politiek en ambtelijke molen nu eenmaal een hele trage machine is.
  Niet iedereen heeft daar zin in om jaren mee bezig te zijn want ze hebben wel iets beters/leukers te doen. Daarnaast komen ze dan bij de bestuursrechter en die kijkt alleen maar of de gemeente de wettelijke vereiste procedures heeft gevolgd en of het resultaat van de naar ‘politieke wens geinterpreteerde cijfers’ aan wet en regelgeving voldoet. Het kost burgers echt moeite om de gemeente van inzicht te laten veranderen. Kijk naar de Maliebaan, jaren over gesteggeld en uiteindelijk gebeurt er wat de gemeente tig jaar geleden al wilde. Omwonenden hebben nu of een kater en wantrouwen de overheid voor de rest van hun leven, of trokken de fles open om het glas te heffen op de overwinning, of hebben de grote verdwijntruc gedaan “cashen en wegwezen.”

 36. Sjaak

  Ja wollie je hebt helemaal gelijk. Ook fietsers, vrachtwagentjes en auto’s trouwens. Ik vind fietsers de ruimte geven heel belangrijk. Alleen alles knippen werkt niet heel bevordelijk voor het verkeer in mijn ervaring. Kunnen we niet gewoon een paar verkeersdeskundigen laten beslissen met input van de gemeente (fietsers meer, auto’s minder ruimte)?

 37. Confusius

  @ Koel Hoofd en JdV

  Jullie maken een cruciale denkfout.

  Dat in een wijk of buurt door een meerderheid op een bepaalde politieke partij of partijen is gestemd wil niet zeggen dat de absolute meerderheid het eens is met beleid vanuit deze partij.

  Zeg dat 40% van de mensen in een wijk op GL en D’66 heeft gestemd, dan hebben deze partijen een ruime meerderheid tov andere partijen te pakken, omdat alle andere partijen veel kleiner zijn en kleinere percentages aan stemmen hebben opgebracht. Toch heeft 60% van de mensen in die bepaalde wijk niet op GL en D’66 gestemd. Dus jullie scheren wel heel gemakkelijk alle bewoners van een wijk over een kam.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).