Onveilige Koekoekstraat wordt aangepakt: gemeente presenteert twee varianten | De Utrechtse Internet Courant Onveilige Koekoekstraat wordt aangepakt: gemeente presenteert twee varianten | De Utrechtse Internet Courant

Onveilige Koekoekstraat wordt aangepakt: gemeente presenteert twee varianten

Onveilige Koekoekstraat wordt aangepakt: gemeente presenteert twee varianten
De Koekoekstraat is een doorgaande route vanuit het centrum richting de Adelaarstraat en is niet één van de meest veilige straten van Utrecht. Volgens de gemeente wordt de situatie door veel gebruikers en aanwonenden als onveilig ervaren. Daarom gaat de straat heringericht worden, een fietsstraat wordt als beste oplossing gezien.

De Koekoekstraat is een doorgaande route vanuit het centrum richting de Adelaarstraat en is niet één van de meest veilige straten van Utrecht. Volgens de gemeente wordt de situatie door veel gebruikers en aanwonenden als onveilig ervaren. Daarom gaat de straat heringericht worden, een fietsstraat wordt als beste oplossing gezien.

Dinsdag heeft de gemeente aan bewoners en omwonenden van de Koekoekstraat twee varianten gepresenteerd over de nieuwe inrichting. Tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw reden er trams door deze straat en nu moet de Koekoekstraat worden ingericht als fietsstraat.

Volgens de gemeente wordt de huidige straat als onveilig gezien door de combinatie van eenrichtingsverkeer, het huidige ontwerp dat uitnodigt om te hard te rijden en fietsers die snel geneigd zijn om tegen de rijrichting in te gaan.

In de nieuwe situatie moet de fietser alle ruimte krijgen en wordt de auto te gast. Op een fietsstraat hebben fietsers voorrang en kunnen ze in twee richtingen rijden, de weg moet zo’n 3,5 meter breed worden. Ook moeten er ongeveer 20 extra fietsparkeervakken komen en onderzoekt de gemeente of er voldoende straatverlichting is.

Er zijn kleine verschillen te zien in de twee varianten die de gemeente gepresenteerd heeft. Deze gaan onder andere over de plaatsing van de bomen en plantenbakken. Ook moeten er tekeningen komen op de weg, mogelijk komen er Nijntje afbeeldingen of plaatjes van de Koekoek. Ook kunnen belanghebbenden nog een voorkeur uitspreken over het ontwerp van de rotonde en de stoep. “Alle reacties worden gewaardeerd en dragen bij aan de verdere uitwerking”, is te lezen op de gemeentewebsite.

28 Reacties

Reageren
 1. Ronald

  Dat was ooit een belangrijke winkelstraat.
  Midden in het centrum, maar nu geen enkele winkel meer te vinden. Elke etalage is een huiskamer geworden.
  Had iets te maken met autobereikbaarheid.
  Gelukkig komt er een fietsstraat.

 2. Ouke Arts

  Uitstekend plan!

 3. Evert

  Mooie plannen, maar het wordt er niet minder druk door met autoverkeer. Waarom niet gewoon de brug naar de Noorderstraat afsluiten voor autoverkeer? Dan wordt het ook een stuk rustiger in de Koekoekstraat.

 4. Ot

  Prima idee van Evert! Het autoverkeer zal immers door de inrichting als fietsstraat niet afnemen.

 5. Janneke Kramers

  Meer bomen, plantenbakken en een mooie inrichting maken de Koekoekstraat zo aangenaam dat je er langzamer met de auto doorheen wilt rijden!

 6. Inge

  niet zo’n goed idee Evert en Ot. (vind het zelfs een slecht plan!) Hoe kan je dan via die kant makkelijk het centrum uit…? daar wonen ook veel mensen hè.
  Wel wel raar is, is dat je vanaf Noorderstraat maar 1 van de 4 straten in mag, vandaar dat alles via de Koekoekstraat wegrijdt. Misschien daar ook eens naar kijken. Waarom niet ook langs Weerdsingel Oostzijde richting Hopakker mogen rijden? (om wat verspreiding van het verkeer te krijgen.) En zelfs de andere kant de singel op ri. Griftpark bijv. is de weg breed genoeg.

 7. Evert

  @Inge Via de Hopakker of nog beter via de Blauwkapelseweg, Wittevrouwensingel, etc.

 8. eva

  Dit is weer zo’n gevalletje van jouw probleem, mijn probleem maken. Omdat de fietsers zich niet kunnen houden aan het fietsverbod, is de enige oplossing ze maar de gehele weg te geven en de auto bijna nog onmogelijk te maken om die weg vervolgens te gebruiken!!! Bovendien ben ik het eens met bovenstaande opmerking, het wordt dan echt bijna onmogelijk gemaakt om nog uit de stad te komen van die kant.

 9. Annick Driessen

  Het is wel smal. Als daar bomen en plantenbakken komen waarachter kinderen vandaan kunnen stappen, moet je er misschien wel op ‘woonerfsnelheid’ (15 km/u) doorheen moeten rijden.

 10. Bram

  Waarom wordt verwacht dat hierdoor het autoverkeer zal afnemen.
  Zou het niet beter zijn om het smalle stuk van de straat gewoon te verbieden voor autoverkeer?

 11. dennis

  Wel ja, we verbieden gewoon alles, er wordt nu van alles ervaren, maar is er enig bewijs voor? Meer ongelukken bijvoorbeeld? Het nu reeds nagenoeg onbereikbare centrum nog ontoegankelijker maken lijkt wel een heilige missie!

 12. Dennis

  Is de Burgemeester Reigerstraat veiliger geworden door er een fietsstraat van te maken? Dacht het niet.

 13. Bram

  Nee, daarom moet je de auto’s er ook weg houden 🙂

 14. Bert

  Ik woon in deze buurt. Zoals hierboven al opgemerkt is de Koekiekstraat een van de weinige manieren om het centrum te verlaten. De weg afsluiten zou het probleem alleen maar vergroten, omdat er geen alternatieven zijn. De gemeente was voornemens om de rijrichting op de Weerdsingel om te draaien en zo de Koekoekstraat te ontlasten. Hiertegen is veel verzet geweest van bewoners, omdat de (vogelen)buurt dan nog slechter bereikbaar wordt. Vervolgens heeft de gemeente niets meer van zich laten horen. Geen idee wat er met deze plannen gaat gebeuren.

  Dat het zo gevaarlijk is op de Koekoekstraat komt vooral omdat fietsers, ondanks een verbod, tegen het verkeer in fietsen. Kan daar niets aan gedaan worden?

 15. Anjo Travaille

  Goed initiatief. De Koekoekstraat kan echt veiliger en leefbaarder op deze manier. Op naar een goed ontwerp, rekening houdend met lokale wensen.
  Het zou verstandig zijn om tegelijk de Kievitstraat en Van Humboldt deels tweerichtingen te maken. Mensen die wonen in de omgeving Greitstraat hoeven dan niet door de Koekoekstraat, Adelaarstraat, Joh de Beka, …. om bij hun huis te parkeren. Dat is simpel en vermindert overlast voor iedereen.

 16. Bram

  Daarom ook mijn voorstel om alleen het smalle stuk (dus bij café Focus) autovrij te maken. Dan kun je uit de Nieuwe Koekoekstraat en de Havikstraat gewoon nog steeds de Koekoekstraat in om via de Adelaarsstraat de buurt uit te komen. Net als nu.

  Ook ik woon in deze buurt.

  Fietsers opvoeden gaat niet meer lukken. Daarvoor is het te laat. Ze hebben (krijgen of nemen) inmiddels overal voorrang.

 17. Ouke Arts

  De Koekoekstraat is het eerste uitleggebied van Utrecht. De huizen zijn gebouwd vanaf 1900. De Koekoekstraat is in het eerste deel slechts 7 meter breed, van gevel tot gevel en inclusief een trottoirgedeelte, afgeschermd met paaltjes aan beide zijden. Vroeger zaten er veel ondernemers in de straat maar inmiddels is het een rustige woonomgeving geworden, met één zeer drukke en onveilige straat. De Koekoekstraat is namelijk de enige straat die verkeer afvoert vanaf vier zuidelijker en twee nabij gelegen wegen. Er is hier sprake van een onlogische verkeersindeling.

  Het verzet tegen het omdraaien van de rijrichting op de Weerdsingel kwam met name van bewoners in de omliggende straten die bang waren meer meters te moeten gaan maken bij het vinden van een parkeerplaats. Dat is vervelend, maar van een heel andere orde dan de onveiligheid in de Koekoekstraat.

  Waar het om gaat, en dat blijkt ook hier uit de vele reacties, is de overlast en de onveiligheid door het vele (sluip)verkeer dat op hoge snelheid door de Koekoekstraat raast. Het gaat om gemiddeld 3.000 (vracht)auto’s per dag, zo bleek uit een verkeerstelling in 2012. Zeker in het eerste en smalle deel van de straat voelt dat als onvoorstelbaar veel. Behalve de onveilige situatie voor fietsers en bewoners, veroorzaakt het op hoge snelheid bewegende verkeer trillingen, geluidsoverlast en stank van uitlaatgassen.

  Een straat waar fietsers nadrukkelijk welkom zijn – in beide richtingen en zonder de stoep op te worden gedwongen door het (vracht)autoverkeer – is een eerste stap van een zeer welkome en nodige oplossing. Een fietsstraat past bij een buurt waar wonen en leven een prominente plek heeft en precies zo’n buurt is de Vogelenbuurt.

 18. Bert

  @Ouke Arts
  Prima om de Koekoekstraat autoluw te maken, maar zorg als gemeente dan tegelijkertijd voor een goede afhandeling van het autoverkeer. Alleen van de Koekoekstraat een fietstraat maken lost het probleem maar voor de helft op.

  Zoals Anjo voorstelt lijkt het me goed om op de Van Humboldtstraat verkeer in twee richtingen toe te staan en/of op het stuk Weerdsingel tussen de Noorderburg en Blauwkapelseweg/Wittevrouwensingel. Dat laatste heb ik overigens al eens voorgesteld aan de gemeente, daar veel bewoners dit in de praktijk al doen.

 19. Evert

  Inderdaad gaat het voornamelijk om sluipverkeer dat vanuit Utrecht-noord naar het centrum gaat en weer terug. Door het verkeer in de Van Humboldtstraat in twee richtingen toe te staan creëer je daar een enorm onveilige situatie met de huidige verkeersdruk. Voor fietsverkeer is dit een een erg belangrijke route, door daar (nog) meer autoverkeer (van twee kanten) doorheen te laten rijden maak je het daar levensgevaarlijk.

  De oplossing zal toch moeten zijn om het verkeer dat niet uit de wijken komt, om te leiden.

 20. cornelis

  waarom de singel niet open voor verkeer vanaf Biltstraat naar Hopakker, zodat Koekoekstraat + Breedstraat/Voorstraat ontlast gaan worden…… eerlijker verdelen

 21. Bram

  Nog beter, laten we de singel dempen en ombouwen tot autostraat…

 22. Edgar

  Bram ben je gek? Singels dempen is gek geworden. Verder: kunnen we de Marokannen met de quads weren? Would be nice! #nikstegenislammaarmarokannenopquadszijnkut

 23. Evert

  Antonius Mattheusstraat afsluiten voor verkeer van Meester Tripkade en K. De Jong vanuit de Brailledreef. (Dan wordt je gedwongen om over de Blauwkapelseweg te rijden. Of als je in de wijk wilt zijn Talmalaan) Rijrichting Weerdsingel vanaf Noorderbrug tot aan Hopakker omdraaien. Hopakker eenrichtingsverkeer het centrum uit, V. Humboldtstraat de stad in. En dan ook graag afslaan naar links vanaf kruising Nobelstraat/Witte Vrouwensingel weer mogelijk maken.

 24. Evert

  Wordt=word

 25. tom

  ik woon daar vlak bij en ik ben tegen deze plannen om een fietstraat te doen op koekstraat

 26. Rense

  Zondag was het straatfeest van de Koekoekstraat (top dat dit georganiseerd wordt!). Gevolg was dat er in de Kievitstraat en Humboldtstraat een dag tweerichtingsverkeer ontstond. Dit leverde, zoals Evert al voorspelde, een enorm onveilige verkeerssituatie op met meerdere verhitte discussies tussen fietsers (veelal met kinderen) en automobilisten. Het voorstel van Evert om het verkeer dat niet uit de wijken komt lijkt mij toch de juiste insteek. Daarnaast wordt hier aangegeven dat de Koekoekstraat ook voor fietsers eenrichtingsverkeer is. Hoewel het voor autoverkeer wel onhandig is, staat er voor zover ik weet (weet het niet zeker) op de hoek bij de Adelaarstraat aangegeven dat het niet geldt voor fietsers.

 27. Evert

  @Rense: Je hebt helemaal gelijk. Zondag was echt een drama. Uiteindelijk zag ik dat met tape provisorisch het rode bord was afgeplakt. En kon ik in ieder geval de oorzaak van de chaos achterhalen. Wel jammer dat bewoners van niets weten en dat het ook verder in de straat nergens was aangegeven (bijvoorbeeld bij het Willem van Noortplein). Dat maakte het allemaal nog onoverzichtelijker.

  Ik heb daarom gisteren bij de gemeente een verzoek ingediend voor meer eenrichtingsverkeerborden op de Kievitstraat / Van Humboldtstraat. Want na de rotonde is de eerstvolgende pas op de kruising met Van der Waalstraat.

  Overigens klopt het dat het eerste deel (vanaf de Adelaarstraat) in de Koekoekstraat voor fietsers tweerichtingsverkeer is. Het tweede deel is echter eenrichtingsverkeer: https://www.google.nl/maps/place/Koekoekstraat,+3514+Utrecht/@52.098431,5.119913,3a,75y,155.5h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sx3dvZ6axJYg9iDGNjXs1PQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dx3dvZ6axJYg9iDGNjXs1PQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D100%26h%3D80%26yaw%3D164.36168%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x47c66f46e0f8cdfb:0xa5e98da122eb6fe6

 28. Rense

  Goedemiddag,

  @Evert, bedankt voor de info betreffende het fietsverkeer en het aanvragen van de borden!

  Daarnaast bedoelde ik natuurlijk:

  “Het voorstel van Evert om het verkeer dat niet uit de wijken komt, om te leiden, lijkt mij toch de juiste insteek.”

  Tenslotte ben ik nog wel benieuwd op welk termijn er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).