Oordeel rechter: milieuzone mag blijven | De Utrechtse Internet Courant Oordeel rechter: milieuzone mag blijven | De Utrechtse Internet Courant

Oordeel rechter: milieuzone mag blijven

Oordeel rechter: milieuzone mag blijven
De Utrechtse Milieuzone mag blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het college van B&W ‘in redelijkheid’ de zone mocht instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de Milieuzone mogelijk beperkt zijn, doet daar niets aan af.

De Utrechtse Milieuzone mag blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het college van B&W ‘in redelijkheid’ de zone mocht instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de Milieuzone mogelijk beperkt zijn, doet daar niets aan af.

Dat is de uitkomst van een rechtszaak die Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) tegen de gemeente Utrecht waren begonnen. Beide organisaties zijn om verschillende redenen tegen de zone. De gemeente stelde per 1 januari 2015 een milieuzone in het centrum van Utrecht in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de zone worden personen- en bestelauto’s op diesel van voor 2001 geweerd.

Plaatselijk verkeersbord

Anders dan eisers vindt de rechtbank dat de gebruikte combinatie van verkeersborden die de milieuzone aanduidt door de beugel kan, ook al komt deze nergens anders in Nederland voor. KNAC vindt dit verwarrend, maar de rechter oordeelde dat uit de regelgeving blijkt dat Utrecht de mogelijkheid heeft om een plaatselijke combinatie van verkeersborden en onderborden te gebruiken.

Effecten wellicht marginaal

SSLU stelde zich op het standpunt dat de effecten van de milieuzone marginaal of mogelijk zelfs negatief zijn, zeker omdat de aanvankelijke plannen om ook bepaalde benzineauto’s te weren niet doorgingen. De rechter oordeelde dat de gemeente een incompleet beeld heeft gegeven van de effecten die milieuzone heeft na bijstelling van de plannen, maar vond dit onvoldoende om een streep door het besluit te halen.

Daarbij woog mee dat de effecten van de milieuzone op zichzelf wellicht marginaal zijn, maar dat de maatregel onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht. De rechtbank zag niet in waarom elke maatregel op zichzelf zou moeten leiden tot een in absolute termen significant groot effect.

Euroklassen

Naast een serie andere argumenten, die de rechtbank verwierp, stelde de SSLU ook vraagtekens bij het gebruik van Euroklassen, omdat deze norm weinig zegt over emissies bij het dagelijkse gebruik van een auto. De rechtbank oordeelde dat de gemeente er op het moment dat het besluit genomen werd van uit mocht gaan dat de Euroklassennorm representatief is. De omstandigheid dat in de media en het publieke debat na de behandeling ter zitting informatie bekend is geworden waardoor aan de representativiteit van de euroklasse bij bepaalde auto’s moet worden getwijfeld, was toen nog niet bekend.

Gemeenteraad
De rechtbank benadrukt in de uitspraak dat de afweging van alle betrokken belangen die bij het instellen van de zone een rol speelden in de gemeenteraad, heeft plaatsgevonden. De rechter heeft niet de taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan die betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen, maar toetst alleen of het besluit dat de gemeente heeft genomen redelijk is.

Gekoppelde berichten

10 Reacties

Reageren
 1. Willem

  Zeer goede zaak!

 2. Frank

  Hup. Op naar de Raad van State.

 3. [email protected]

  Ik rij net op de fiets langs een scan-apparaat, en wat was de diesel generator stil zeg, dat is echt goed voor het milieu.

 4. piet

  Toch leuk om te zien: 2 dagen eerder staat op duic dat de milieuzone werkt.
  Nu staat hier dat het effect minimaal is in het eerste jaar en daarna nog minder.
  Wat is het nu?

 5. Peter

  Wat de rechter heeft gezegd is dat de gemeente, hoe zinloos de zone ook is, zelf mag weten wat ze doet. Oftewel; je bent volwassen, dus als je per sé paarse make up op wil kan ik je niet tegenhouden.

  @Willem, hoe kan je het nu een goede zaak vinden dat iets wat als ‘marginaal’ bestempeld is maar wel ‘miljoenen’ heeft gekost door mag gaan? Wat minder wensdenken bij GL had er misschien voor gezorgd dat het geld voor de marginale milieuzone echt duurzaam was besteed!

 6. johan

  @ piet. De kop dat de milieuzone werkt was nogal misleidend. Het onderzoek van DUIC en de uitkomsten rechtvaardigen zo’n stellige conclusie niet.

 7. kees van oosten

  De rechtbank overwoog dat het effect van de milieuzone “wellicht marginaal” is. De bewering van Van Hooijdonk en Milieudefensie over 30% verbetering vinden dus, om het zacht te zeggen, geen steun in de uitspraak.

  De rechtbank stelt zich op het standpunt dat het de gemeente vrij staat een maatregel te nemen die nauwelijks effect heeft (zolang die maar niet de luchtkwaliteit verslechtert), ook als dat de gemeente 10 miljoen kost en autobezitters gedwongen worden om veel geld uit te geven voor een nieuwere diesel die niet of nauwelijks schoner is.

  Verder overwoog de rechtbank dat de gemeente toen het besluit genomen werd nog niet kon weten dat nieuwe diesels Euro 3 en hoger niet of nauwelijks schoner zijn dan Euro 1 en 2. De SSLU had echter aangevoerd dat de gemeente daar al sinds medio 2013 van op de hoogte was en TNO vanaf eind 2012.

  De vraag is of de politiek het na deze uitspraak nog kan maken door te gaan met de milieuzone. De SSLU stelt hoger beroep in-

 8. Johan

  @ Piet

  De conclusie dat de milieuzone werkt is misleidend. Zowel het onderzoek als de daaruit voortvloeinde bevindingen rechtvaardigen deze conclusie niet.

 9. Toine Goossens

  10 miljoen Kees?, daar moeten dan 125 gewonnen levensjaren tegenover staan! Dat wordt flink rekenen voor de voorstanders.

 10. woutvr

  Helemaal mooi!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).