Opnieuw onderzoek naar discriminatie Utrechtse woningmarkt Opnieuw onderzoek naar discriminatie Utrechtse woningmarkt

Opnieuw onderzoek naar discriminatie op Utrechtse woningmarkt

Opnieuw onderzoek naar discriminatie op Utrechtse woningmarkt
Archiefbeeld Utrechtse binnenstad.
Dit jaar zal er nogmaals onderzoek gedaan worden om te achterhalen in hoeverre makelaars en particuliere verhuurders Utrechtse woningzoekenden discrimineren. Dit wordt onder andere gedaan via undercover telefoontjes naar makelaars. Bij onderzoek vorig jaar bleek dat meer dan 80 procent van de makelaars geneigd was mee te gaan met een discriminerend verzoek.

Dit jaar zal er nogmaals onderzoek gedaan worden om te achterhalen in hoeverre makelaars en particuliere verhuurders Utrechtse woningzoekenden discrimineren. Dit wordt onder andere gedaan via undercover telefoontjes naar makelaars. Bij onderzoek vorig jaar bleek dat meer dan 80 procent van de makelaars geneigd was mee te gaan met een discriminerend verzoek.

In 2018 dienden de Utrechtse fracties van DENK, Student & Starter en de PvdA de motie ‘Aanpak van discriminatie op de woningmarkt’ in. Stichting Academie van de Stad is toen ingeschakeld om praktijkonderzoek te doen. Bij de testen werd gekeken naar discriminatie op basis van etniciteit en seksuele geaardheid.

Mystery calls
Dit werd getest op twee verschillende manieren. Via correspondentietesten, waarbij twee mensen die verschillen in etnische afkomst of seksuele geaardheid op een advertentie reageerden. En via ‘mysterycalls’, waar undercover kandidaat-verhuurders een discriminerend verzoek deden aan de makelaar. Een ruime 80 procent van de makelaars ging toen in op het verzoek, ondanks het feit dat zij zich er bewust van waren dat dit wettelijk gezien niet mag.

Uit dat onderzoek is ook gebleken dat mannelijke kandidaat-huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht, veel minder kans hebben op een bezichtiging, ten opzichte van mannelijke kandidaten met een Nederlandse naam of met een partner van het andere geslacht.

Wethouder Linda Voortman van GroenLinks kondigt aan dat dezelfde test dit jaar weer gedaan wordt, om te controleren of de makelaars hun leven gebeterd hebben. Na de  vorige uitkomsten hebben de leden van brancheorganisaties NVM en Vastgoedbelang gezegd hun best te gaan doen om discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.

Ook zal de gemeente binnenkort een onderzoekspilot starten in samenwerking met het Ministerie van BZK. Daarin worden de manieren onderzocht waarop makelaars op systematische manier kunnen worden gecontroleerd en beboet op discriminatie.

Anti-discriminatiebeleid

Deze plannen maken allemaal deel uit van het anti-discriminatiebeleid van Voortman, dat op nog veel meer terreinen in Utrecht discriminatie probeert tegen te gaan. In een inwonersenquête uit 2019 werd namelijk duidelijk dat 16 procent van de Utrechters zich in dat jaar gediscrimineerd voelde. 26 procent hiervan kwam uit Overvecht en 19 procent uit Zuidwest. De cijfers laten geen verbetering zien ten opzichte van 2018.

Onderdeel van het beleid is bijvoorbeeld ook onderzoek naar het Utrechtse slavernijverleden, het verzoek voor een Utrechts slavernijmonument en het inzetten van sportpedagogen om voor een discriminatie-vrije omgeving op sportclubs te zorgen.

Een ander belangrijk project momenteel is het onderzoek naar moslimdiscriminatie en islamofobie in Utrecht. Uit cijfers van dit voorjaar kwam naar voren dat 72 procent van de mensen die zichzelf als moslim beschouwen wel eens te maken heeft met discriminatie op basis van hun geloof.

Begin juli is een enquête uitgezet om breed in de stad input op te halen voor een nieuwe antidiscriminatie agenda van de gemeente Utrecht. “We streven er naar de agenda en het pact vóór de zomer van 2021 te presenteren”, laat het college weten.

19 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Het is niet alleen afgrijselijk amoreel wat de Gemeente hier doet (een woningeigenaar bepaalt zelf aan wie hij of zij de woning wenst te verhuren en om welke redenen, daar gaat mevrouw Voortman niet over), het is bovenal ook totaal zinloos….

  Als Fatima haar woning niet aan Henk wil verhuren maar liever aan Mohammed (hetgeen uiteraard geheel haar recht als eigenaresse is) dan kan de Gemeente iedere makelaar in het land bellen en nepbrieven schriiven tot ze een ons weegt, maar dat gaat Fatima echt niet tegenhouden om uiteindelijk de woning aan Mohammed te verhuren….Fatima selecteert uiteindelijk de gewenste huurder.

  Ik stel voor dat de Gemeente wat zinnigs gaat doen voor het lieve sommetje geld dat wij belastingbetalers betalen voor nuttige diensten in plaats van zich te bezigen met dit soort onethische volksopvoeding die tot overmaat van ramp in geen 1000 jaar iets oplost. Zoals ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is van huizen…

 2. Bernhard

  Je moet zelf kunnen bepalen aan wie je je eigendom verhuurt.

 3. Utrechter

  Discriminatie is altijd slecht en moet worden bestreden maar waarom houdt de gemeente zich zo bezig met ‘islamofobie’ terwijl de culturele herkomst van de nasissers (oorzaak van het feit dat de helft van de Utrechtse vrouwen zich afgelopen jaar ongewenst benaderd voelde) met angst en beven verdoezeld wordt? Als je echt tegen discriminatie bent, kijk je ook naar discriminatie tegen vrouwen.

 4. jan

  Uiteindelijk is het kansloos. Je mag als eigenaar van een woning je huis verhuren aan wie je zelf wil. Dan kan je die makelaar wel dwingen om iedereen te woord te staan maar de eigenaar kiest toch binnen zijn gewenste profiel.

 5. GeeWee

  Het lijkt of de personen boven mij het goedpraten dat mensen hun huis liever niet aan ‘een buitenlander’ verhuren. Juridisch mag je als eigenaar natuurlijk kiezen aan wie je wel of niet verhuurt maar als je dat doet op basis van iemands etnische kenmerken of iemands achternaam dan vind ik dat persoonlijk echt heel erg.

  Wat juridisch zeker niet mag is je makelaar/tussenpersoon de opdracht geven om alleen lelieblanke kandidaten voor te stellen. Dat is wat er aan de kaak gesteld wordt met o.a. mystery calls. Goed dat men daarmee doorgaat vanuit de gemeente!

 6. JJ

  O my god.

  Je mag wel beslissen aan wie je verhuurt, maar je keuze mag niet gebaseerd zijn op keiharde doscriminatie. Dat is nu eenmaal keihard vetboden en moreel gezien juist, verboden. Maar ja, sommige lieden hier zijn tegen regels, 3x raden waarom, omdat ze geen zin hebben om de regels te volgen. De personen dus waarom de regels in de eerste plaats er gekomen zijn en nodig zijn. Ik ben blij met regels en afsoraken. Ze zijn er om mij te dienen en beschermen als burger. Tegen malloten. Dat discriminatie niet gewenst is, is een afspraak in onze samenleving. Je kan niet een bij voorbaat onschuldig persoon vanwege zijn mogelijke herkomst verantwoorderlijk houden voor aannames over de betreffende groep waaroe deze persoom zou kunnen behoren.

 7. Nogsteedsbenieuwd

  Wellicht ook een idee om een jonge blonde dame met bodycam ‘s avonds door Kanaleneiand, Lombok en Overvecht te laten lopen. Benieuwd of zij wordt gediscrimineerd t.o.v. een dame met hoofddoek. Wellicht ook interessant om te kijken op zwarte (vmbo) scholen hoe de witte kinderen het daar vergaat.

 8. Hans

  Iedereen in dit forum, alle respondenten die hier boven hun steentje bijdragen missen 1 essentieel punt in deze discussie, zij gaan namelijk voorbij aan de vraag wat het motief is wat ten grondslag ligt aan het weigeren van een woningzoekende en het bevoordelen van een andere. (Daarbij heeft een verhuurder een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid want het betreft hier geen verhuur van strandstoelen of fietsen; woonruimte behoort, net als stromend water en voedsel tot de eerste levensbehoefte. Daar dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee omgegaan te worden en willekeur mag hierbij geen enkele rol spelen). Als het motief bij de toekenning van woonruimte dus discriminatie is, hetzij op grond van huidskleur, leeftijd, geslacht of levensovertuiging dan deugt dat motief niet en is het zaak dat de overheid hierop ingrijpt. Een woning, een dak boven het hoofd is een grondrecht. Als dat grondrecht iemand ontzegt wordt door discriminatie op geslacht, etniciteit etc. terwijl je als burger van dit land gelijk bent voor de wet (rechten en plichten) dan is dat ten principale onjuist en dient de overheid al het mogelijke te doen om deze verkeerde tendens een halt toe te roepen.

 9. woutvr

  Ongelofelijk dat die discriminatie maar doorgaat. Fijn dat daar nou eens wat aan gedaan wordt. Aan de reacties hier blijkt dat het kennelijk diep in onze wortels zit…

 10. Wim Vreeswijk

  Er is een extra stress ontstaan de afgelopen maanden, nl. coronastress. Mensen moeten vanwege corona 24 uur per dag met een meetlat van 1,50 meter rondlopen om niet tegen een BOA-bekeuring op te lopen van 370 euro, terwijl de mensen al stijf van de stress staan vanwege de razendsnel instortende economie. Dit terwijl onze eigen premier ook nog eens honderden miljarden in de Middellandse Zee landen weg smijt waar 69% van de Nederlanders helemaal niet blij mee is. Als dan ook nog eens allerlei actiegroepen, zoals BLM, ons proberen te criminaliseren met hun gekrijs en gewijs raakt het geduld van menige landgenoot en Utrecht uiteraard op en is ‘het ergernisemmertje’ echt vol.

 11. Yoshua

  Wij doen hier eigenlijk ook aan mee, wij verhuren niet aan Nederlanders.
  Wij bezitten een aantal panden, gewoon voor de leuk ,de woningen verhuren wij aan bedrijven die veel met expats werken.
  Vroeger wel een paar pandjes met studenten gehad en met gezinnen.
  Maar je kan beter bedrijven als klant hebben die er expats in stoppen.
  Nederlandse huurders klagen altijd en maken er een rotzooitje van.
  Wij maken geen onderscheid of de Nederlanders nu Henk en Ingrid of Mohammed en Fatima heten, ze gaan maar gezellig op de wachtlijst staan bij makelaars die wel willen verhuren aan Nederlanders.

 12. AB

  Hans heeft natuurlijk gelijk waar het woningen betreft die met (deels) gemeenschapsgeld worden verhuurd. Dat zijn sociale huurwoningen. Daar waar de woningen particulier bezit zijn is er een recht van gunning. Zoals dat ook bij verkoop van woningen geldt. De verkoper heeft uiteindelijk het recht de woning te verkopen aan wie hij wil. Dat geldt eveneens voor de particuliere verhuurder.

  Het recht op wonen betekent niet dat er een recht bestaat om op een specifieke plek te wonen.

 13. HArry

  Een nieuwe vorm van discriminatie is ontstaan. Dat je beperkt en onderdrukt wordt van de mogelijkheid om je woning inclusief te verhuren. De UN Agenda 2030 in de praktijk.

 14. jan

  Tja als iemand zijn huis bijvoorbeeld niet wil verhuren aan iemand uit India omdat die met kruiden koken die vlekken maken in je keuken. Of aan iemand die rookt of aan iemand die een kat of hond heeft etc etc. Dan staat dat de eigenaar van een huis vrij! En ja ik wil ook liever iemand die atheïst is dan iemand die een geloof aanhangt en zo zijn er nog veel meer dingen die ik kan bedenken. Zoals de krapte op de huizenmarkt is kan de huiseigenaar zelf kiezen en dat is maar goed ook.

 15. Toine Goossens

  De eigenaar van een woning schakelt een makelaar in voor de verhuur van een woning aan 3 huurders die een gezamenlijk huurcontract sluiten. De makelaar komt met 2 stelletjes.

  Stelletje 1. Drie jongens. De ouders wonen in Nederland. Zij geven een garantie af.
  Stelletje 2 Drie meisjes. van 2 daarvan wonen de ouders buiten Nederland. Ook zij willen een garantie afgeven, maar alleen lokaal.

  De makelaar adviseert stelletje 1 te nemen. Jongens veroorzaken wel meer overlast, maar een eventuele incasso van de garantie gaat naar Nederlands recht. Bij stelletje 2 moet de eigenaar een procedure in het buitenland gaan voeren.

  De keuze is een zakelijke. Het betreft een risico afweging. Stel dat de verhuurder op grond daarvan van te voren zegt: ‘Geen buitenlanders’. Is er dan sprake van discriminatie?

 16. Hans

  @AB
  Dat klopt.
  Neemt niet weg dat eigenaren / verhuurders een maatschappelijke taak hebben. Misschien zien ze die taak wel, of soms ook niet. Maar deze taak is – in mijn opvatting – dat zij hun vastgoed, wat zij willen verhuren op een rechtvaardige en sociale manier moeten aanbieden aan diegenen die een onderdak behoeven. Dit gaat natuurlijk ook over een maatschappijvisie en over de vraag hoe je wilt dat onze samenleving zo humaan mogelijk functioneert. Dat kan natuurlijk conflicteren met de meningen van mensen die hier anders tegenaan kijken. Mensen die veel bezitten hebben wellicht andere belangen. En daarom hebben we een overheid, langs democratische weg gekozen, die hierin regulerend moet / kan optreden.

 17. Koel Hoofd

  Hans is van het padje af.
  Een particulier mag zelf weten aan wie de woning wordt verhuurd want het is particulier bezit. Alleen communisten vinden dat privaat bezit eigendom van iedereen moet zijn en misbruiken daarvoor de ideologie van “maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

  Daarnaast, elke deskundige bioloog, antropoloog, socioloog en psycholoog kan vertellen dat discrimineren natuurlijk gedrag is. Op de universiteit geloven studenten bijvoorbeeld heilig in het “community learning”, oftewel in een homogene groep studenten in in een homogene taal (Engels) over één en hetzelfde hetzelfde onderwerp kletsen… Maar als je zegt dat dit ook discriminatie is omdat de groep bewust homogeen wordt gehouden en daarmee andere insteken/visies worden gecancelled, dan worden ze boos.

  Maarre, is het nou niemand opgevallen dat de gebruikte onderzoeksmethoden uiterst discutabel zijn? Het is namelijk uitlokking en dat mag niet.

 18. trol

  Utrechter…dit is een makkelijk onderwerp, om aandacht af te leiden van waar de echte discriminatie plaatsvindt. Enorm opzichtig, maar kennelijk werkt het. Heb je ook ooit bijvoorbeeld een groepje feministen bij een al Fitra zien demonstreren. Het zijn constant de marginale problemen als sollicitatie (bij mijn bedrijf gewoon een diverse toplaag, dus kan gewoon) discriminatie bij politie en discriminatie op de woningmarkt.

 19. JP

  @ Trol

  Extreem religieuzen zijn welliswaar een probleem in Nederland, maar het is in percenrages echt maar een zeer klein marginaal deel van de bevolking, dit terwijl 3/4 van de mensen met een andere afkomst die zichtbaar is in naam of huidskleur met discriminatie te maken krijgt. Wie bagataliseert er hier?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).