Plan voor omgeving Fortlaan in Utrecht aangepast; het wordt een ‘ecologische plek met spannende bossages’ Plan voor omgeving Fortlaan in Utrecht aangepast; het wordt een ‘ecologische plek met spannende bossages’

Plan voor omgeving Fortlaan in Utrecht aangepast; het wordt een ‘ecologische plek met spannende bossages’

Plan voor omgeving Fortlaan in Utrecht aangepast; het wordt een ‘ecologische plek met spannende bossages’
Het braakliggend stuk grond aan de Fortlaan. Bron: Google Maps
Het plan voor de herinrichting van de omgeving van de Fortlaan in de Utrechtse buurt Zuilen is op een aantal punten aangepast vanwege reacties van betrokkenen. Het gaat overwegend om kleine wijzigingen zoals het verplaatsen van een picknickbank en het opheffen van drie extra parkeerplaatsen. De gemeente schrijft dat het gebied na de herinrichting uitgroeit tot ‘een prachtige, ecologische plek met spannende bosschages’.

Het plan voor de herinrichting van de omgeving van de Fortlaan in de Utrechtse buurt Zuilen is op een aantal punten aangepast vanwege reacties van betrokkenen. Het gaat overwegend om kleine wijzigingen zoals het verplaatsen van een picknickbank en het opheffen van drie extra parkeerplaatsen. De gemeente schrijft dat het gebied na de herinrichting uitgroeit tot ‘een prachtige, ecologische plek met spannende bosschages’.

Het gebied dat opnieuw moeten worden ingericht wordt ingeklemd door Jachtwerf de Klop, Stichting Scouting Zuilen, Speelbos Zuilen en de Vecht. Grof gezegd ligt daaromheen het Niftarlakepark. “Het belangrijkste doel van de herinrichting is natuurontwikkeling en de uitbreiding van het Niftarlakepark, waarmee we de wijk verbinden met de ecologische zone van de Vecht”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Het gebied bestaat straks uit dichte beplanting, waar mensen niet makkelijk kunnen komen zodat het aantrekkelijker is voor dieren, en open delen. Er komt een speelveld en ondiepe sloten die onder meer het water opvangen bij hevige neerslag. Ook deze sloten zouden weer plekken zijn waar planten en dieren goed vertoeven.

Reacties

De eerste variant van het plan lag tot maart ter inzage. De gemeente ontving daarop 15 ingezonden reacties en ook waren er opmerkingen binnengekomen tijden informatieavonden. “Uit de reacties maken we op dat er breed draagvlak is voor de herinrichting. Er is geen bezwaar gemaakt.” Op basis van deze opmerkingen is het plan op een aantal punten aangepast.

Zo worden bovenop de vijf parkeerplekken die verdwijnen aan de Fortlaan nog eens drie plekken opgeheven. In totaal blijven er dan zes parkeerplaatsen over. “De parkeerdruk in de wijk neemt hiermee toe, maar dit vinden we acceptabel.”

Eetbare planten

Een picknickbank wordt vanwege de reacties dichterbij de Fortlaan geplaatst om hangjongeren en de daarmee gepaarde overlast tegen te gaan. Op de nieuwe plek zou meer sociale controle zijn.

Ook komen er meer eetbare planten, zoals een hazelaar en tamme kastanje, om, zoals de gemeente omschrijft, ‘natuurbeleving en -educatie te ondersteunen’. Tot slot wordt de vlonder in de natuurvriendelijke oever aangepast. Hierdoor zouden de bezoekers nog beter kunnen beleven wat er in het water rond de oever groeit en bloeit.

Zwemmen

Sommige reacties zijn echter ook afgewezen. Zo wordt zwemmen in het gebied niet aantrekkelijk gemaakt. “Dit stelt andere eisen aan de inrichting van de natuurvriendelijke oever en vlonder en om diverse redenen (riooloverstort, recreatievaart, woonboten) is zwemmen hier minder wenselijk.”

Ook komt er geen wandelpad dat aansluit op het straatje waar de woonboten liggen. De gemeente zegt de drukte namelijk rond de Fortlaan en het speelbos te willen concentreren. “Een wandelpad gaat ook in tegen de wens van de woonbooteigenaren die hiervan directe overlast ervaren.”

Lente

De herinrichting moet in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen. “Waarmee we als eerste de grondsanering afmaken en dan de kavel herinrichten, zodat deze nog in de lente van 2024 kan begroeien.”

Gekoppelde berichten

5 Reacties

Reageren
 1. Jacht Haven Utrecht ?

  Was ook een ideale plek voor een grotere Utrechtse Jacht Haven aan de vecht rivier.
  Een andere optie is bij de sluizen complex Merwede kanaal, of aan de Vaartste Rijn bij de Goylaan.

 2. W

  @jhu: ja, of gewoon geen jachthaven.

 3. Hanneke Wortel

  Ingeklemd door een jachtwerf, scouting en een speelbos. Voorzien van bossages.
  Alleen overdag komen hier dus mensen en vanaf de openbare weg is er ook geen zicht op. En dan zijn we volgend jaar allemaal verbaasd dat dit een hangplek is geworden met veel drugsoverlast, criminaliteit en gedumpt afval/gestolen goederen. De gemeente schermt wel met dat er sociale controle hier zijn, maar van wie dan? Hier is al het donker wordt werkelijk niemand meer te vinden

 4. Koel Hoofd

  @Hanneke Wortel
  Kortom, een ‘ecologische plek met spannende bosschages’.

 5. Nina

  Spannende bossages? De verkooppraatjes worden steeds vreemder 🤦‍♀️

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).