Plannen verbreding A27 vanaf morgen ter inzage | De Utrechtse Internet Courant Plannen verbreding A27 vanaf morgen ter inzage | De Utrechtse Internet Courant

Plannen verbreding A27 vanaf morgen ter inzage

Plannen verbreding A27 vanaf morgen ter inzage
De A27 bij Amelisweerd
De verbreding van de A27 gaat er zo goed als zeker komen. Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht zijn door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage.

De verbreding van de A27 gaat er zo goed als zeker komen. Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport A27/A12 Ring Utrecht zijn door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage.

Bewoners en belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de plannen. De capaciteit van de A27 en A12 wordt vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het verbeteren van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is een belangrijk onderdeel van het project. Volgens de huidige planning vinden de werkzaamheden plaats tussen 2018 en 2026. Met het project is ruim 1,1 miljard euro gemoeid.

Indienen zienswijzen

Bewoners en belanghebbenden kunnen vanaf 10 mei reageren op de plannen. Alle stukken zijn vanaf die datum digitaal beschikbaar via ikgaverder.nl en platformparticipatie.nl. Er worden er zes informatieavonden georganiseerd door Rijkswaterstaat, waarvan drie in Utrecht. Te weten:

 • – Dinsdag 17 mei, 16.30 tot 20.30 uur, Aristo Accommodaties, Brennerbaan 150
 • – Woensdag 25 mei, 16.30 tot 20.30 uur, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6
 • – Dinsdag 7 juni, 16.30 tot 20.30 uur, Restaurant ‘t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15

Historie

De plannen voor de verbreding van de A27 houdt al langere tijd de gemoederen bezig in de gemeentelijke en landelijke politiek. Veel actiegroepen zien de verbreding niet zitten omdat er in de toekomst minder auto gereden gaat worden en er nu honderden bomen van Amelisweerd moeten wijken.  Voorstanders vinden dat de vele file’s op dit stuk van de Ring Utrecht voor eens en altijd opgelost dienen te worden.

Gekoppelde berichten

18 Reacties

Reageren
 1. Rietje

  Waanzin.

 2. TP

  Mede door het beleid van auto’s weren uit de stad, is de noodzaak tot het versterken van de Ring (oa A27) en Ring Noord sterk vergroot. Ik ben dus voor.

 3. Barend

  Waanzin inderdaad, dat niet aflatende verzet tegen de bereikbaarheidsplannen.

 4. BramD

  Met ‘dank’ aan de toenmalige D’66 minister van Verkeer (Zeevalking meen ik) die de aanleg van de weg heeft aangemoedigd. Amelisweerd was de moeite niet waard om te behouden (slechts wat struiken).

 5. jeroen de vries

  Yes, eindelijk een einde aan de files. Logisch om meer rijstroken aan te leggen. Elk jaar stijgt nog steeds het totale aantal auto’s in NL. Tel daar bij op het ook jaarlijks stijgende aantal toeristen en het aanleggen van extra rijstroken is logisch. Die paar prutsbomen in Amelisweerd mist toch niemand. Nu nog de ringweg defintief doortrekken bij de noordelijke kant van de stad. Meer rijstroken en geen verkeerslichten of gelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer.

 6. Wspek

  Die paar minuten per dag die mensen misschien extra in de file zouden staan als de verbreding er niet komt, wegen niet op tegen de problemen met astma en COPD die meer luchtvervuiling met zich mee zal brengen als de verbreding er wel komt.

  Niet doen dus.

 7. JK

  @TP: dus om in de stad Groen Links-verkeersbeleid te kunnen voeren, moet op de ring VVD-beleid tot stand komen?

 8. Barend

  Dat verwaarloosbare effect op astma en COPD als de weg er wel komt weegt niet op tegen het totaal vastlopen van het verkeer rond Utrecht als de weg er niet komt.

 9. Erwin

  Tegen! De natuur is destijds al heftig genoeg aangetast, een 10 baans weg langs de sportvelden, waar het verkeer nu al rakelings langs raast?! Waanzin idd. Waarom de staatsecretaris dit er toch willens en weten doorheen drukt is me een raadsel.

  En hoezo vastlopen? Dat stukje rond Utrecht staat niet in de file top 10, daarentegen staat iedereen bij Geldermalsen dagelijks in de file. Wat denk je dat er gaat gebeuren we de capaciteit nog verder vergroten die kant op?

 10. Joris

  Het zal slechts een waterbed effect teweeg brengen.
  Gratis en goed openbaar vervoer is een veel betere oplossing m.i.

 11. robert v T

  auto’s willen we wel allemaal. Ik zie iedere dag de files op de kardinaal de jong weg. Die auto’s zijn veel te gemakkelijk. Dus laten we er maar van uit gaan dat die blijven. Utrecht wil een zogoed als mogelijk is CO2 vrije stad worden.Laten we er maar gewoon van uit gaan dat de auto’s blijven. Ik zie foto’s van Utrecht van boven. Daar ligt vele vierkante meters vrij om zonnepanelen op te leggen Ga daar is wat actiever als gemeente mee om. Ik heb nog wel meer ideeën. Neem maar contact met op .Robertv.t

 12. Kees Schoonhoven

  Het huidige mobiliteitsbeleid is gerelateerd aan onze consumptieverslaving. Iedereen in een eigen, voor 4 personen gemaakt voertuig dat niet alleen co2 uitstoot, fijnstof en ultra-fijnstof veroorzaakt, maar ook een onacceptabel beslag legt op de spaarzame ruimte is rationeel gezien volslagen idioot. Iedere ochtend en avond rijden wij en masse op ongeveer dezelfde tijd met zijn allen van a naar b en vice versa. Thuiswerken, reeds vanaf begin 21ste eeuw ook technisch mogelijk, is door star, conservatief management bij organisaties en bedrijven nooit goed doorgekomen. Spreiding van de mobiliteitsbehoefte en slim inzetten van de middelen die ons ter beschikking staan zou veel meer soelaas bieden dan het huidige beleid. De NS heeft een topprestatie geleverd door volledig op duurzame energie te zijn overgeschakeld. Hierdoor is de trein nog meer dan het al was de meest aangewezen vervoersmethode. Voor het navervoer kan aan fiets, tram of bus worden gedacht en voor diegene voor wie dit vanwege beroep of lokatie echt onhandig is, zouden electrische auto’s, met alle bezwaren die ook daaraan kleven, de voorkeur verdienen.

 13. Jan v Balen

  Overbodig.. plannen uit 2000-2008. Autoverkeer neemt alleen maar af sinds 2012-15.
  Bevorder Openbaar vervoer, vrije busbanen is oké. Maak niet de fout van de A9 naar elk 5 banen !!!
  Jan

 14. Toine Goossens

  Bij de discussies over het beperken van het autoverkeer op de binnenring van Utrecht, staand GroenLinks beleid, heb ik er al twee keer op gewezen dat die plannen alleen realiseerbaar zijn met het opofferen van Amelisweerd. Het is bijzonder opmerkelijk dat daar noch vanuit de hoek van de fietsers, noch uit de hoek van de natuurbeschermers, op is gereageerd. Dat tast de geloofwaardigheid van beide groepen in de kern aan. Inderdaad JK, de VVD krijgt de vrije hand op de buitenring en GroenLinks op de binnenring. Wat de inwoners willen speelt geen enkele rol.

 15. Dirk

  Jammer, het is verouderd verkeersbeleid voor ongeduldige luie tokkies.

 16. Tp

  Ik kom zelf regelmatig in amelisweerd en vind het een prachtig gebied. Daarbij denk ik dat we die 15 m echt niet gaat missen en het gebied erop vooruit gaat als het dak groen wordt. Snap wel dat het principieel bij mensen tegen de borst stuit om natuur in te wisselen voor snelweg maar als wandelaar of als ree merk je er weinig van.

 17. Ronald

  Dan misschien toch liever een brede binnenring? Ook de fietsidealisten gebruiken gewoon de snelweg. Of dachten ze dat de winkeks met bakfietsen worden bevoorraad?

 18. Bart

  Zou fijn zien indien het overdekte deel een stuk groter kan worden dan nu voorzien. Overdekte snelweg aan de westzijde van de stad is een grote vooruitgang voor die zijde van Utrecht.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).