Politiek maakt zich zorgen over voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters Politiek maakt zich zorgen over voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters

Politiek maakt zich zorgen over voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters

Politiek maakt zich zorgen over voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters
Foto: Archief DUIC
De Utrechtse PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen graag dat het voedselinitiatief van ACU door de gemeente wordt doorgezet. ACU deelde sinds het begin van de coronalockdown onder de naam Solidarity Kitchen 18.000 veganistische maaltijden uit aan dak- en thuislozen. Maandagavond deden ze dat voor het laatst, waarna ze de gemeente opriepen het stokje over te nemen.

De Utrechtse PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen graag dat het voedselinitiatief van ACU door de gemeente wordt doorgezet. ACU deelde sinds het begin van de coronalockdown onder de naam Solidarity Kitchen 18.000 veganistische maaltijden uit aan dak- en thuislozen. Maandagavond deden ze dat voor het laatst, waarna ze de gemeente opriepen het stokje over te nemen.

De partijen maken zich zorgen over de voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters en willen dat het college kijkt naar de situatie in de stad. “Toegang tot voldoende gezond en duurzaam voedsel is een basisbehoefte die voor iedereen in onze stad gegarandeerd moet zijn”, schrijven de partijen aan het college. “ACU geeft het signaal af dat wanneer zij stoppen met Solidarity Kitchen, er onvoldoende alternatieven zijn qua voedselvoorzieningen, voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten.”

De partijen vragen het college onder meer naar de geschetste problematiek. Zo willen ze weten of de wethouder zich herkent in de problematiek van onvoldoende alternatieven qua voedselvoorziening. Ze vragen onder meer welke alternatieven er zijn voor mensen die geen aanspraak mogen maken op de voedselbank. Ook willen ze weten of het college in gesprek wil gaan met ACU om te zoeken naar mogelijkheden om het project door te laten gaan.

Gekoppelde berichten

26 Reacties

Reageren
 1. Nina

  Stop dan ook met hoge subsidies verstrekken aan onzinnige projecten waar slechts een paar mensen brood van eten, gemeenteraad van Utrecht.

  Ik koop toch ook geen kunst aan de muur van mijn geld, als ik het nodig heb voor mijn basisbehoeften (eten en onderdak).

 2. Aa

  Nemen dezelfde partijen die nu het hardst schreeuwen ook verantwoordelijkheid voor de situatie waarin ongedocumenteerden zich blijkbaar bevinden? Uitzetten naar land van herkomst wordt gezien als onmenselijk maar we laten wel toe dat deze mensen in een uitzichtloze situatie afhankelijk zijn van een voedselbank. Ik vind dit ronduit asociaal.

 3. hmhmm

  @Aa Omdat ze niet mogen werken of een inburgeringscursus mogen volgen en jaren in de wacht worden gezet #vicieuzecirkel #kip-ei

 4. Toine Goossens

  Goed bedoeld, maar nogal ondoordacht om iets te beginnen waar je de continuiteit niet van kunt garanderen.
  De overheid is er niet voor om dan maar in de bres te springen.

 5. Cor

  @Toine Goossens: Lekker makkelijk roepen vanaf de zijlijn weer. Deze mensen hebben inmiddels wel 18.000 maaltijden verstrekt. Zo ondoordacht!

 6. KP

  @Toine,
  moet je horen, dit project startte uit solidariteit naar mensen die buiten de boot vallen wat betreft voedselvoorziening en werd getriggerd door de aanvang van de coronacrisis. Niemand had kunnen verwachten dat er zo’n enorme behoefte is naar een onvoorwaardelijke en toegankelijke voedselvoorziening.
  Als er een functie is die een overheid heeft dan is het wel het zorgen voor haar inwoners en anderen die hier verblijven, van liefdadigheid mogen primaire levensbehoeften niet afhankelijk zijn.

 7. Arie

  Het zou heel goed zijn als een project als dat van ACU wordt opgezet door de gemeente.

  Ik heb met eigen ogen gezien hoe verschrikkelijk veel mensen gebruik moeten maken van een voorziening als dat.
  Elk persoon is er 1 te veel!

 8. Yoshua

  Het getal 18000 zegt natuurlijk niets over mensen die geen geld hebben om eten te kopen uitgezonderd de illegalen die zijn uitgeprocedeerd en officieel geen geld kunnen bezitten.
  Een dakloze die ontvangt een daklozenuitkering, er is geen dakloze die geen zin heeft op een uitkering aan te vragen, uitgezonderd verwarde personen.
  Een thuisloze ontvangt een uitkering.
  Sommige kunnen niet met geld omgaan, die gebruiken deze voedselverstrekking vanzelfsprekend graag.
  De drie politieke partijen kunnen zeggen dat ze graag door willen gaan met het initiatief van ACU vanwege dat dak en thuislozen liever hun geld niet uitgeven aan eten.

 9. Scherpschutter

  Ja, het blijft een paradox he? Wel het allerlaatste dat de genoemde politieke partijen willen is vrije onafhankelijke burgers die zelfredzaam en economisch succesvol zijn in het leven. Links heeft nu eenmaal de minst geschikten in een maatschappij keihard nodig om de slechtste leiders te blijven aanstellen….

  En dus importeert men op grote schaal kansarmen uit agriculturele samenlevingen naar een hoogontwikkelde technologische kennissamenlevingen en eenmaal aangekomen houdt links ze het liefst volkomen afhankelijk…van links. Met gepamper, met hoge uitkeringen, sociale huurwoningen tot de dood, ov passen, met voorzieningen die de eigen cultuur in stand houden en met allerlei cadeautjes (van subsidies tot voedselbanken) die iedere prikkel tot individuele verbetering wegnemen en met wegkijken bij ieder sociaal cultureel probleem ipv oplossen…Maar ze hebben het beste voor hoor, met de zwakkeren in de samenleving! Echt!

  En nu maken ze zich heus weer heel erg druk over de duurzame (ook echt) voedselvoorzieningen van de minst geschikten in de samenleving om leiders te kiezen zodat ze de slechtste leiders in de samenleving blijven aanstellen…in plaats van iets te doen aan het oplossen van het probleem. Zoals zelfstandige economische succesvolle burgers kweken. ‘Even more free stuff’ voor het dankbare stemvee.

  Het enige dat deze partijen werkelijk interesseert achter de facade van solidariteit en betrokkenheid is een zo groot mogelijke groep kanslozen in een samenleving scheppen voor electoraal gewin. Nummerieke meerderheden. Meer zijn zwakkeren niet voor deze partijen…

 10. Thuisblijver

  Misschien moeten we die mensen echt helpen. Dus “geef ze geen vis, maar een hengel”. Dus iets doen aan de oorzaak ipv symptoom bestrijding. Hoe kan het dat men in Nederland, met perfecte sociale voorzieningen, toch niet voor eten kan zorgen? De “hengel” is dus in dit geval: cursus “hoe ga ik verstandig met geld om”. Dat is dezelfde cursus die iedereen van zijn ouders heeft gekregen. Het kan zijn dat deze cursus een beetje is weggezakt door omstandigheden. Ik weet zeker dat dit de beste methode is, veel beter ook om weer eigenwaarde te krijgen. Ja, intussen hoeven ze geen honger te lijden, dus “diner inbegrepen bij de cursus”.

 11. Toine Goossens

  @Cor en @KP,

  ACU had aansluiting kunnen zoeken bij de organisaties die al bezig zijn met voedseldistributie en maaltijden voor de doelgroep. Dat hebben ze niet gedaan. Iets opzetten en geen continuïteit kunnen garanderen is vragen om moeilijkheden. Die moeilijkheden had het ACU moeten voorzien, over na moeten denken en zelf kunnen oplossen.

  Er zijn andere initiatieven voor daklozen die daar wel over hebben nagedacht.

 12. Bromsnor

  Bromsnor denkt dat de gemeente helemaal geen initiatief moet nemen, maar initiatieven van burgers steunen.

 13. Aa

  @hmhmm: omdat ze geen Nederlands burger zijn of daar uitzicht op hebben. Het betreft hier dan ook illegale immigratie.

 14. Angelique

  Illegalen mogen hier eigenlijk helemaal niet zijn toch?
  Of mag ik dat niet zeggen.

 15. HArry

  Volstrekt eens met Nina.

  Partijen als Groenlinks en D66 zijn zelf verantwoordelijk voor de schrikbarende toenames van daklozen, armoede en honger door het subsidiaal spekken van klimaat miljo en miljardairs geholpen door Nijpels.

  IPV het helpen van deze mensen met hun basisbehoeftes zitten ze honderden miljoenen uit te geven aan tramlijnen, fietsstraten, windmolens en klimaatsubsidies. Voor de komende jaren zijn dat luxeproblemen en is jullie aandacht en zorg gevraagd voor acute honger en dak problemen. Ik weet het, menselijke problemen.

  Laat nu maar eens zien of jullie over je eigen partijprogramma kunnen stappen en laat maar eens zien of jullie nog een graadje fatsoen in jullie donder hebben voor naastenliefde en hulp zonder dat het je ene stem oplevert.

  Stop met klimaat totdat honger en daklozen in NL niet meer voorkomt.

 16. Cico

  Voorspelbare reacties van mensen die zelf geen armoede kennen, laat staan honger. Weet je wat het alternatief is voor zo iemand? Eerst lenen (en verder in de problemen komen). Dan stelen, criminaliteit. Een vicieuze cirkel die bij een individu begint en een last voor de hele groep wordt. Daarom is armoede bestrijding een algemeen belang.

  De voedselbank hanteert toelatingsvoorwaarden (met goede redenen). Maar daarom vallen er toch nog mensen buiten de boot. ACU vulde dat gat even, maar ik kan me voorstellen dat het om een ontzettend grote militaire operatie gaat, met dagelijks een rij mensen buiten de deur. Dat hou je niet eeuwig vol met alle goede bedoelingen.

 17. E Westerhoff beekink

  Helemaal met Harry eens eerst wat naastenliefde tonen voor de dak en thuislozen i.p.v. al die geldverslindende projecten van groen links en D66 die alsmaar meer gaan kosten en waar is de menselijkheid van die twee partijen gebleven ?

 18. Rene

  @Toine Goossens: Er is wel degelijk contact geweest met andere organisaties. De aanname dat er geen aansluiting is gezocht en nagedacht is, is nergens op gebaseerd. De aanvang van het project was een reactie op de situatie die ontstond door de lockdown. Niet iedereen kan zich terugtrekken in de veiligheid van zijn of haar woning en ook voorzieningen moesten maatregelen treffen i.v.m. de lockdown. Gaandeweg werd het ook nog eens duidelijk dat er een veel structureler probleem is. We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren door onze keuken 6 maanden lang 7 dagen in de week in te zetten. Deze kon immers ook niet op de gebruikelijke manier gebruikt worden. We zijn trots op onze vrijwilligers, die zich keihard uit de naad gewerkt hebben in plaats van thuis op de bank in lockdown te zitten en er is juist heel veel en heel goed nagedacht.

 19. Rene

  @Aa en @Angelique Los van mijn mening dat geen mens illegaal is, vraag ik mij af of jullie je afvragen wat er met uitzettingsprocedures is gebeurd tijdens de lockdown en of jullie het een redelijk alternatief vinden om mensen te laten verhongeren.

 20. Hadjememaar

  @Angelique, Illegalen zijn per definitie hier. Als ze niet hier zouden zijn, zouden het geen illegalen zijn toch? En ja illegalen zijn mensen en hebben als zodanig recht op een menselijke behandeling, net als jij.

 21. Hadjememaar

  @HAry, wat een onzin, het is de regering die het beleid bepaald voor steunmaatregelen aan de onderkant van de maatschappij. De VVD domineert het beleid al jaren en heeft flink bezuinigd op opvang van daklozen, illegalen en psychiatrische patiënten. Daar was de hulp van ACU op gericht. Dus hoezo de schuld van GL en D66 en wat heeft het milieu hier mee te maken? Gewoon ordinaire bezuiniging op langdurige opvang en zorg door de VVD.

 22. Aa

  @hadjememaar: een menselijke behandeling betekent niet een oneindig verblijf in dit land. Het betekent dat je na afwijzing van de aanvraag mensen op een fatsoenlijke wijze terugstuurt naar het land van herkomst. Zo stelt onze wetgeving het. Humaniteit en solidariteit zijn net als alle vrijheden niet grenzeloos.

 23. Koel Hoofd

  Helemaal eens met HArry

  @Hadjemaar, een grote bron van ellende is het lenteakkoord geweest.
  En wie stonden vooraan te trappelen om dat te tekenen? inderdaad, D66 en GL.
  Wie weigerde het te tekenen, surprise surprise Geertje Wilders die toen uit de gedoogconstructie is gestapt en sindsdien nog steeds de zwarte piet krijgt en in een cordon sanitair ligt.

  Het is te simpel om de VVD de schuld te geven, ze hebben allemaal boter op het hoofd want er was er niet een die opstond voor onze eigen minder bedeelden in onze maatschappij (op wilders na dan, stond ik ook verrast van te kijken toen). D66 en GL interesseert het al helemaal niet omdat die ijskoud de lagere sociaal economische klasse opofferen voor hun milieuhysterie.
  Laatst nog de keuze tussen goedkoop bouwen in Rijnenburg of energiepark met peperduur binnenstedelijk hokjes bouwen…ze kozen het laatste… Zegt genoeg over hun sociale insteek.

 24. Bromsnor

  Bromsnor is het 100% eens met Aa. Mensen zonder recht op asiel moeten vertrekken, maar als dat even niet kan, dan …..

 25. Hadjememaar

  @Koel Hoofd, volgens mij is het lente akkoord ontstaan onder regie van de VVD. Dat er een parlementaire meerderheid gezocht moest worden bij partijen van de oppositie, die vervolgens verantwoordelijkheid nemen en meewerken om de zittende regering overeind te houden en de toenmalige, door banken veroorzaakte crisis het hoofd te bieden, is echt wat anders dan jij ons wil doen geloven.

  Groen Links heeft met haar actie veel goodwill verloren bij haar achterban.

  @Aa, inderdaad, helemaal met je eens. Ik ben helemaal niet vóór het opnemen van meer vreemdelingen.

 26. HArry

  Stop nou eens met dat achterlijke links en rechts denken wanneer het om basisbehoeftes gaat. Naastenliefde en hulp gaat voor elke politieke hobby van welke kleur dan ook.

  Het land staat in brand en er is dus even geen tijd voor Tesla subsidie, windmolens, stikstof of corona appjes.

  Er moet vreten en huisvesting komen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).