Precies veertig jaar na aanleg van A27 door Amelisweerd worden nieuwe acties voorbereid Precies veertig jaar na aanleg van A27 door Amelisweerd worden nieuwe acties voorbereid

Precies veertig jaar na aanleg van A27 door Amelisweerd worden nieuwe acties voorbereid

Precies veertig jaar na aanleg van A27 door Amelisweerd worden nieuwe acties voorbereid
Een instructeur legt uit hoe je via een touw de boom inklimt
Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat een groot deel van Amelisweerd bij Utrecht werd gekapt voor de aanleg van de A27. Omdat het erop lijkt dat de snelweg verbreed gaat worden en er daardoor weer een deel van het bestaande groen moet verdwijnen, was een actieweekend georganiseerd. Die bestond onder meer uit een cursus boomklimmen.

Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat een groot deel van Amelisweerd bij Utrecht werd gekapt voor de aanleg van de A27. Omdat het erop lijkt dat de snelweg verbreed gaat worden en er daardoor weer een deel van het bestaande groen moet verdwijnen, was een actieweekend georganiseerd. Die bestond onder meer uit een cursus boomklimmen.

De manifestaties en activiteiten werden georganiseerd door de actiegroep ‘Amelisweerd niet Geasfalteerd’. Op vrijdag werd tijdens een wake op het Domplein stilgestaan bij de bomen die in 1982 het veld moesten ruimen voor de aanleg van de snelweg.

De dag daarna was een fietsprotest tegen de verbredingsplannen van Den Haag. Deze startte in het Wilhelminapark en eindigde in Amelisweerd. Daar waren vervolgens allerlei optredens van onder andere Van Piekeren. Ook waren er een aantal sprekers en werden er workshops georganiseerd.

Tracébesluit

In augustus van dit jaar werd het Tracébesluit A27/A12 getekend door minister Mark Harbers. Dit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel.

Omdat het er steeds meer op begint te lijken dat de verbreding doorgaat konden mensen zaterdag een cursus boomklimmen volgen. Instructeurs legden uit hoe je via een touw de hoogte in kon klimmen en hoe je daar vervolgens enigszins comfortabel kon verblijven. Het idee is dat hiermee de eventuele kap van de bomen wordt bemoeilijkt.

Tekst loopt door onder afbeelding

In beroep

De Kerngroep Ring Utrecht liet overigens, vlak nadat bekend was geworden dat de minister het Tracébesluit had getekend, weten in beroep te gaan. “Dat zo’n besluit zou komen had hij al aangekondigd, maar het maakt het niet minder bizar. We zitten midden in een stikstof- en een klimaatcrisis, de plannen worden alleen maar duurder; burgers, gemeenten en provincie in de regio Utrecht vinden de verbreding overbodig en werken volop aan een alternatief binnen de bak”, liet de actiegroep destijds weten.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.

Gekoppelde berichten

29 Reacties

Reageren
 1. Wim

  Waarom die leugen dat een groot deel van het bos in Amalisweerd wordt gekapt het is een strookje dat wordt weggehaald en er wordt vervangend bos aangelegd

 2. Hans

  Je moet goed lezen wat er in het artikel staat Wim. Voordat je grote woorden gebruikt als ‘leugen’. Er staat namelijk dit:

  “Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat een groot deel van Amelisweerd bij Utrecht werd gekapt voor de aanleg van de A27. Omdat het erop lijkt dat de snelweg verbreed gaat worden en er daardoor weer een deel van het bestaande groen moet verdwijnen (…)”

  Er staat dus niet wat jij hier beweert en wat ik tot de stemmingmakerij zal rekenen. Er staat dat wel dat er veertig jaar geleden (!) een groot deel van Amelisweerd werd gekapt. Dat is volkomen juist. Er staat tevens dat er weer een deel van het bestaande groen moet verdwijnen. Ook dat is volkomen juist. Kun je niet goed lezen of ben je bewust uit op stemmingmakerij? Ik ga uit van het laatste tenzij je zo sportief bent om toe te geven dat je het artikel niet goed gelezen hebt.

 3. Peter

  De bezwaren staan toch keurig vermeld onderin het artikel?
  Uw argumentatie @Wim komt neer op salamitactiek.

 4. Realist

  Deze verbreding is noodzakelijk om het werkende deel van Nederland te ondersteunen in de dagelijkse woon-werk struggle. Dit deel van de bevolking heeft er als grote sponsor van de staatskas gewoon recht op.

 5. Uuu

  @ realist

  Deze verbreding is absoluut niet noodzakelijk.

  1) Er kunnen (veel) meer rijstroken in de bestaande tunnelbak aangelegd worden dan nu het geval is ZONDER snelwegverbreding, ZONDER 10 jaar aan werkzaamheden (en dus 10 jaar aan fileleed) en zonder de honderden miljoenen aan kosten.

  2) Met een lagere snelheid op dit stuk snelweg zijn files al zo goed als verleden tijd.

  3) De ingrijpende maatregelen aan de snelweg zullen maar 1-3 minuten tijdwinst opleveren.

  4) Het probleem op de A27 zit verderop, daar slibt de boel immers dicht. Dat zal in de toekomst blijven gebeuren.

  5) A27 bij Amelisweerd staat niet in de top 10 files, niet in de top 15 en zelfs een paar jaar geleden niet in de top 25. Tijdens Corona al helemaal niet. Er zijn dus urgentere snelwegproblemen waar deze honderden miljoenen niet op ingezet worden.

  6) Niet voor niets is de gemeente, de provincie EN een groot deel van het personeel bij Rijkswaterstaat het eigenlijk niet zo eens met de verbredingsplannen ter hoogte van Amelisweerd.

  7) Een groot gedeelte van werkend Nederland heeft tegenwoordig een administratieve/ kantoorbaan. Dat wil dus ook zeggen dat zij een deel van het werk thuis kunnen doen en ook dat zij flexibele start- en eindtijden op kantoor zouden kunnen hebben. Dat betekent dan ook dat zij niet koste wat kost tussen 7:45 en 9:00 en tussen 15:45 en 17:45 op dat stuk snelweg hoeven te rijden. Dat betekent ook dat de snelweg dan veel beter beschikbaar is (op de genoemde tijden) voor mensen zonder kantoorbaan of flexibele werktijden, zoals mensen in de bouw, het transport of de installatietechniek. Voor hun zou er dan juist vrij baan gemaakt worden. Voor de werkende man of vrouw zoals u het zo mooi stelt.

  U ziet het, dit zijn maar 7 punten (er kunnen er nog meer genoemd worden) die aantonen dat het geen noodzaak is om de A27 nu net ter hoogte van Amelisweerd te verbreden. Er is geen NOODzaak. Het is wel noodzaak om groene longen dicht bij de stad Utrecht niet nog verder aan te tasten dan in het verleden al gedaan is. Niet de hele strook groen of het bos verdwijnt, dat beweert niemand, maar het groen wordt wel weer ONNODIG verder aangetast.

 6. Peter

  Heel veel mensen in Nederland werken niet (meer) maar sponsoren wél de staatskas @ Realist. De gepensioneerden moeten dat vaak al jaren doen zelfs zonder indexatie.
  U suggereert alsof héél “werkend Nederland” nu speciaal dáár langs moet in het spitsuur. En daar dan nog “gewoon recht op heeft” ook. Hoezo, waar ontleent men dat gewone recht aan waarvoor weer een strook bos moet wijken?

 7. Hans

  De wens van de overgrote meerderheid van de Utrechtse bevolking moet gerespecteerd worden. Zie het standpunt van gemeente en provincie in deze: faliekant tegen verbreding van de A 27. Deze mag dan ook onder geen enkel beding doorgaan.

 8. Massegast

  1. 40 Jaar geleden is een deel van Amelisweerd gekapt. Niet een groot deel. Pak de kaartjes er maar bij. 2. Als het immigratie-tempo van de laatste 10 – 15 doorgaat, dan komen er alleen maar automobilisten bij. Meer dan 100.000 mensen (saldo) per jaar = een stad als Alkmaar. Een kind kan begrijpen dat zoiets consequenties heeft. 3. Als de Gemeente Utrecht het slim had aangepakt dan moet ze zoveel mogelijk compenstie vragen. Rijkswaterstaat wil iets. OK, dan zijn ze even als slappe was in je handen en zijn ze bereid tot bijzondere concessies. Er komt wel compensatie, maar ik heb de indruk dat er meer uitgesleept had kunnen worden.

 9. Katja

  Goede actie ! Stop de mobiliteitswaanzin. Twee keer per dag rijdt het even wat langzamer, so what ? En tijdens corona kon het wèl, thuiswerken, weet je nog ? 0,0 files. Goed voor het milieu, en minder geluidsoverlast van razende auto’s.

 10. Nina

  De verbreding wordt meer dan opgebracht door de motorrijtuigenbelasting. Inmiddels zijn er al 9,2 miljoen auto’s in Nederland; meer dan ooit.

  In de plannen voor verbreding komt een overkapping waardoor het verblijfsgebied vanuit Amelisweerd wordt vergroot en er komen meer bomen terug, dan er verdwijnen.

  Er zijn och grotere doelen om voor te vechten, zoals de sluiting van de biomassacentrales, zodat er geen oerbossen uit Estland in verdwijnen.

 11. Scherpschutter

  Die Hans!! Laat geen gelegenheid onbenut om democratie als zodanig op het schild te hijsen…tot de seconde dat iets democratisch besloten wordt waar hij niet op zit te wachten, zoals een bitter noodzakelijke snelwegverbreding. Dan is hij het eerste aapje op de rots dat zijn eigen uitwerpselen begint te gooien naar de op het schild gehesene….LOL

  Wat is het nou Hans? Ben je voor of tegen een democratie? Wat is dit voor een morele schizofrenie? LOL

 12. Hans

  @ Nina, zeker: biomassacentrales moeten dicht. Maar waarom de weg verbreden als er goede, redelijke alternatieven bestaan binnen de bak? En overkappen kan dan even goed ook. Geld genoeg om in zo’n werkelijke verbetering van de infrastructuur te voorzien. Dan zou er pas echt sprake zijn van een goed milieubeleid.
  Kappen met biomassa.
  Kappen met kappen.
  Over-kappen!

 13. Uuu

  @ Nina

  Die overkapping is financieel nog niet geheel gewaarborgd.

  Ter hoogte van woon- (en sportgebieden> Lunetten, Overvecht) komt er geen overkapping terwijl daar mensen fijnstof mogen happen (ook rubberresten) en in het lawaai wonen, zo’n beetje naast de vluchtstroken.

  Boscompensatie vindt niet in de buurt van Amelisweerd plaats, maar elders in de provincie. De stad Utrecht heeft daar niets aan.

  Er is in de politiek alweer een paar jaar een meerderheid die tegen import van houtkap voor biomassa is. Daar zijn dan ook al jaren afspraken over gemaakt met de Vattenfals. Sterker nog, een meerderheid in de politiek is voor sluiting van biomassa voor energie. Voor andere doeleinden zou biomassa nog wel verwerkt kunnen worden.

  Ben je weer eens aan het trollen met behulp van desinformatie?

  @ Massegast

  Die 100,000 nieuwe Nederlanders kunnen misschien wel tijdelijk (een paar jaar) in Nederland verblijven. Voor een deel van hen (eu-burgers) geldt dit. Denk aan expats, die over de hele wereld werken. Dus het is niet zo dat deze 100.000 per jaar zich maar blijven opstapelen.

  In het eerste decennium van deze eeuw had Nederland namelijk ook een negatief migratiesaldo> er vertrokken meer mensen dan er bij kwamen (en dat met een PvdA in de regering nota bene). Deze 100,000 worden niet gecentreerd opgevangen, maar zullen verdeeld over het land een woonplaats vinden. Wel meer mensen in de Randstad dan in de landelijke gebieden en meer mensen in de grotere steden dan in de dorpen, maar wel verspreid. Gemiddeld iets meer dan 8.000 mensen per provincie per jaar. Zeg dat iedere provincie 10 wat grotere plaatsen heeft, dus zullen er gemiddeld 800 mensen per jaar per gemeente bijkomen. Dat klinkt toch al wat anders dan mensen bang maken (want dat is de tollentactiek) met een hoog cijfer, dat in zich weinig zegt.

  800 mensen kun je al bijna in 1 groot appartementengebouw kwijt. Bekt al wat anders.

  De meeste migranten, by far, zijn westerse legale migranten (Canada, VS, Zuid-Amerika, etc.) en de meeste migranten zijn EU-migranten (Spanje, Italië, Duitsland, etc.) . Met asielzoekers, vluchtelingen etc., heeft het allemaal maar weinig van doen.

 14. Angelique

  Ik ben persoonlijk groot voorstander van het geplande dak op de snelweg, zodat er een grote groene verbinding ontstaat tussen stad en Amelisweerd.

 15. Martijn Lafeber

  De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur schrijft:

  “[Resulaten uit het] meest gedetailleerde onderzoek voor Nederland als geheel […] bevestigen dat de mobiliteit na capaciteitsuitbreiding toeneemt, deels door autonome ontwikkelingen en deels door de extra capaciteit zelf. De toename is mede afhankelijk van het tijdstip. Tussen 2000 en 2012 werden 119 extra rijstroken aangelegd op het hoofdwegennet, een toename van 9%. In diezelfde periode nam het autoverkeer op het hoofdwegennet met 16% toe.”

  Kortom: meer asfalt = meer auto’s; de Fundamentele Filewet.

 16. Rutger

  waar blijven de plannen van gemeente en provincie die aan zet zijn? en hopelijk nemen ze 2×6 in de bestaande bak en een goede NRU naast betere fietsverbindingen en een metro van Leidsche Rijn via CS naar USP en verder mee.

 17. Realist

  @Uuu. De 7 ‘argumenten’ kunnen wat mij betreft zo de prullenbak in want het is (zoals ik al eerder vermeld heb) heel simpel. De verkeersdruk is daar te hoog en levert gevaarlijke situaties op, dat los je op met verbreding en niet met houtje touwtje oplossingen. Daarnaast worden nieuwe ‘groene longen’ (lol) gepland en klaar is kees.

 18. Massegast

  @Uuu — Ik had het over immigranten. Het woord asielzoeker heb ik niet gebruikt. Asielzoekers vormen een component van de totale immigratie. Wel met een na-ijleffect, nl. de gezinshereniging. ‘Mijn 100.000’ is een saldo. De echte instroom is ongeveer 200.000. Het wordt dan 100.000 met aftrek van emigranten vanuit Nederland. In de komende jaren zijn de vertrekkers in dat saldo verwerkt en blijft de instroom 100.000, naar verwachting. In 2022 is de instroom 180.000 (saldo), door de Oekraïne-vluchtelingen. Het gaat overigens niet alleen om woningen voor immigranten (je grote appartementengebouw), maar ook om de uitbreiding van de brede infrastructuur: energie, water, verkeer, ICT, onderwijs, justitie, gezondheidszorg, voedselvoorziening, recreatie. Veel van die voorzieningen hebben een groot ruimtebeslag. In dit verband komt dan de verbreding van de snelweg bij Amelisweerd om de hoek zeilen. Nodig, omdat het autopark blijft groeien. Immigranten gaan vroeg of laat nl. autorijden. Vanmorgen in het nieuws: drinkwaterproducenten vrezen voor de drinkwatervoorziening in de nabije toekomst. Eén van de redenen is de bevolkingsgroei, die praktisch geheel door immigratie ontstaat. Wat mij in dit verband irriteert is het taboe in politiek en maatschappij mbt die immigratie. De overheid wil veel regelen, zelfs over hoe de natuur er over 50 jaar uit moet zien (stikstof), maar over de immigratie praat men niet, terwijl de consequenties verstrekkend zijn. Nou ja, eerlijk is eerlijk, ik zag dat Minister Hugo de Jonge deze week een beetje wakker aan het worden is. Zie verder de bijdragen van Prof. Jan Latten (demograaf) in diverse media.

 19. Hans

  @ Realist
  ‘Simplist’ ware een betere nickname voor u. De 7 punten die Uuu naar voren brengt zijn doorwrocht en onderbouwd. Uw bijdrage is een los floddertje wat weinig tot niets om het lijf heeft.

 20. Scherpschutter

  @Hans 09:44

  Hans, wat is hier nou het échte probleem? Vast en zeker dat je in staat bent om in te zien het omzagen van 200 geplante waaiboompjes en deze elders vervangen door 200 nieuwe waaiboompjes helemaal geen probleem is. Het is gewoon een verplaatsing van een park voor een nuttig doel…That’s it!

  Waar gaat dit nu echt om? En waarom krijgt deze mini parkverplaatsing prioriteit boven het oerbosverslindende biomassamonster voor deze activisten.

  Het is je druk maken over een lucifertje terwijl de uitslaande brand in huis genegeerd wordt. Nogmaals; waar gaat het nu écht om?

 21. Peter

  @Realist
  Dag meneer, we gaan een deel van uw mooie oude huis afbreken. Want ja, er komt nogal wat verkeer door uw straat. Corona is voorbij, weet u wel?
  U krijgt in plaats daarvan een konijnenhok op 300 meter afstand. Het konijnenhok breidt zich in de loop van 30 jaar vanzelf uit tot een schuurtje.

 22. Peter

  als een ‘Realist’ niet open staat voor heldere argumenten dan houdt het op en komt hij in de categorie roeptoeter

 23. Uuu

  @ realist

  Heb je ook nog wat cijfers voor de statements: “verkeersdruk” en “gevaarlijke situaties”? Of lul je weer eens alles krom wat in je rechtse straatje past, like usual.

  Beiden zijn niet anders dan op zo’n beetje alle snelwegen in Nederland. De verkeersdruk is er lager dan op 15-25 andere verkeerspunten in Nederland.

  @Rutger

  De gemeente en provincie zijn helemaal niet aan zet. Het is volledig aan het rijk. De gemeente en provincie worden keihard genegeerd door de opeenvolgende VVD-ministers en/ of staatssecretarissen. De VVD wilde namelijk met de A27 verkiezingszetels scoren bij haar eigen vroem-vroem achterban. Logisch of rationeel gezien slaan de plannen in Utrecht t.o.v. andere plekken in Nederland-niet-aan-pakken nergens op.

 24. Peter

  Kennelijk bent u in geen decennia in Amelisweerd geweest, Scherpschutter.
  Waaiboompjes… Poe!

  Ik ben overigens de Peter die Realist een vergelijking met het afbreken van een huis voorhield.

 25. Nina

  @Uuu

  “Ben je weer eens aan het trollen met behulp van desinformatie?”
  Wat zeg ik dat niet waar is? Bron graag, als je zo’n beschuldiging uit.

  De biomassacentrales draaien nog en de bomen worden nog steeds gekapt. Dat is echt verschrikkelijk. Wensdenken lost dat blijkbaar niet op?

 26. Hans

  @ Scherpschutter 🐒

 27. Realist

  @Peter. Voor heldere, goed onderbouwde doorwrochte argumenten sta ik altijd open. Helaas heb ik ze nog niet voorbij zien komen.

 28. Uuu

  @ Non-Realist
  Goed argument. Ik geloof er niet in, dus bestaat het niet. Dat is wat je zegt.

  Dar is dus letterlijk argumentsloos een discussie in- en aangaan. Geloof wat je wil geloven, maar val andere daar niet mee lastig, wil je?

 29. Kharouiah

  Om dit gezeik emigreren mensen dus uit Nederland. Hoe het land ervoor staat weerspiegelt precies wat je in deze comments ziet, een en al stupidity en verdeeldheid. Stelletje toppers!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).