Provincie Utrecht luidt noodklok over openbaar vervoer; mogelijk flinke kaalslag Provincie Utrecht luidt noodklok over openbaar vervoer; mogelijk flinke kaalslag

Provincie Utrecht luidt noodklok over openbaar vervoer; mogelijk flinke kaalslag

Provincie Utrecht luidt noodklok over openbaar vervoer; mogelijk flinke kaalslag
De Provincie Utrecht luidt de noodklok over het aanbod van openbaar vervoer (OV). De provincie maakt zich samen met alle andere provinciebesturen in Nederland, zorgen over de financiering van het OV. Mogelijk verdwijnt er tussen de 20 en 30 procent van het OV in Utrecht.

De Provincie Utrecht luidt de noodklok over het aanbod van openbaar vervoer (OV). De provincie maakt zich samen met alle andere provinciebesturen in Nederland, zorgen over de financiering van het OV. Mogelijk verdwijnt er tussen de 20 en 30 procent van het OV in Utrecht.

Voor het tweede jaar trekt de provincie aan de bel. Vorig jaar werd er al gewaarschuwd voor een ‘zwart scenario’ en nu dreigt er weer een flink tekort. Het heeft volgens de provincie nog steeds alles te maken met de coronacrisis.

“Het OV kraakt en piept nog steeds onder de gevolgen van corona”, is te lezen in een opiniestuk van alle provinciebesturen in Nederland, inclusief twee vervoerregio’s. Het stuk is ook ondertekend door Arne Schaddelee, gedeputeerde van provincie Utrecht.

“Corona had een enorme impact, ook op ons openbaar vervoer. Het aantal reizigers daalde in 2020 en 2021 met gemiddeld ruim 50%. Overheden hielden ondanks deze daling zo’n 90% van het OV-netwerk in stand.” Ondertussen lijkt het even rustig in de coronacrisis, maar daarmee zijn de problemen voor het openbaar vervoer nog niet weg, aldus het opiniestuk.

“Veel vaste reispatronen zijn immers veranderd, sommige reizigers stapten over op de auto, en we werken en studeren meer thuis. Om het OV niet alleen overeind te houden, maar bovendien voor te bereiden op de toekomst, is een herstructurering nodig. Zodat we het OV in de toekomst aantrekkelijker maken voor de reiziger, en schoner en efficiënter.”

Kloof arm en rijk

De provincie Utrecht meent dat het belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in het OV. Er moeten vele nieuwe huizen gebouwd worden, die  moeten bereikbaar zijn met de bus of tram. Ook brengen bussen en tram mensen naar hun werk, als een deel van het OV verdwijnt zou dit voor sommige mensen een stuk lastiger worden. Daarnaast is het OV volgens de provinciebesturen de oplossing voor de mobiliteitstransitie. Bezuinigen zou ook vooral mensen treffen die het financieel al slechter hebben. De kloof tussen arm en rijk zou daardoor groter worden. “Zoals bij iedere crisis, raakt ook deze crisis vooral kwetsbaren het zwaarst.”

In het opiniestuk staat: “Tegelijk staat het kabinet op het punt om noodlijdende vervoersbedrijven in het OV niet langer te steunen. Hiermee stopt niet alleen de financiële steun, maar loopt men ook weg voor het gezamenlijk afgesproken transitieplan om het OV weer gezond te maken. Het gevolg is dat veel provincies en vervoerregio’s voor 2023 zo’n 20 tot 30% van het OV schrappen.”

De provincie Utrecht roept daarom samen met de andere provincies het Rijk op om ‘verantwoordelijkheid’ te nemen.

Gekoppelde berichten

30 Reacties

Reageren
 1. berend

  iedereen op de (elektrische) fiets!

 2. JdV

  Ik snap die noodklok niet. Het aanbod van OV dreigt te verminderen. Reden? Er is minder vraag.
  Goh, dat lijkt me een hele juiste oplossing. De vraag naar kolenkachels is al jaren behoorlijk laag. De provincie wil echter veel geld om de productie van kolenkachels op een ouderwets hoog niveau te houden ook al wil niemand die dingen hebben. Vreemd hoe het brein van ambtenaren werkt. Maar goed, het gaat tenslotte uit de portemonnee van de inwoners dus het zal ze waarschijnlijk worst wezen. Zolang we maar mensen een salaris kunnen geven voor werk waar geen vraag naar is klaarblijkelijk.

  En aldus bewijst de provincie wederom een volkomen nutteloze en overbodige bestuurslaag te zijn die prima kan worden opgeheven.

 3. Jojo

  Raar dat het overbeladen en uit zijn voegen barstende ov van voor corona als nulmeting en uitgangspunt voor een verdienmodel dient.

  Daarnaast maakten de meeste ov bedrijven pre-corona veel winst die is weggesluisd naar de aandeelhouders.

  Opvallend hoe graag het vrije-markt (zogenaamd)-bedrijfsleven aan de subsidiekraan wil lurken, want daar is dit een pleidooi voor.

 4. Jeroen

  @JdV
  Er zijn genoeg mensen die geen andere keus hebben dan het OV. Ook voor die mensen is het belangrijk dat er niet teveel verdwijnt. Verder is het in deze tijd van olie/klimaatcrisis geen doen om mensen aan te moedigen de auto te pakken, _juist nu_ moet het gebruik van OV gestimuleerd worden.

 5. Lexus

  Zoals het opiniestuk aangeeft, heeft de teruggelopen vraag te maken met de coronacrisis. Nog steeds durven veel ouderen en kwetsbaren niet, of in ieder geval zo weinig mogelijk, te reizen. De vergelijking die JdV maakt gaat volledig mank. Veel mensen zijn en blijven afhankelijk van openbaar vervoer, omdat ze onder de achttien zijn, gehandicapt zijn waardoor ze geen eigen vervoer kunnen gebruiken of omdat ze geen eigen vervoer kunnen betalen. Maar verder zal het openbaar vervoer ook voor degenen die hier niet mee te maken hebben steeds meer te verkiezen zijn boven eigen vervoer, omdat het sneller en veiliger is en, met name in de trein, mogelijkheden biedt om al reizend te werken. Kortom, de toekomst is aan een juiste combinatie van eigen en openbaar vervoer.

 6. Len

  Al die superlatieven ook altijd, noodklok, crisis. Het zijn allemaal hele zware woorden, maar in werkelijkheid zijn het allemaal gewoon gegevens en vooral een kwestie van verandering en adaptatie in plaats van vast te houden aan velerlei gewoontes en bijbehorende dogma’s

 7. Lexus

  @Jojo: de rampzalige gevolgen van het neoliberale beleid van de afgelopen decennia met onder andere het privatiseren van openbare diensten worden inderdaad steeds duidelijker. Het toekomstscenario is buitengewoon somber, omdat het noodzakelijke terugdraaien nagenoeg onmogelijk geworden is.

 8. trol

  Dit is het hoogwaardige OV, dat zo geroemd en genoemd wordt door onze beleidsbepalers als geniaal alternatief. Het blijft hilarisch.

  Overigens is meermaals aangetoond (In NL bij de andere dan NS spoorvervoerders) en ook in Duitsland bij lokale OV bedrijven, dat juist door frequentie te verhogen, snellijnen naast de trage veelstoppers te introduceren (NYC) en lijnen toe te voegen, juist meer mensen met het OV gaan. De reden: Je hoeft niet meer te plannen of bang zijn dat je iets mist en dus een werkend alternatief naast de auto ontstaat.

  Verder geldt ook bij deze bedrijven; investeer eens in plaats van de kosten op pijl te houden en de aandeelhouders te pleasen. Hetzelfde zie je bij de energie sector, de voedselketen (met name supermarkten) etc. Het is makkelijk om steeds de burger direct, al dan niet als belastingbetaler op te zadelen met een verouderd businessmodel en bedrijfstegenslagen. Een jaartje minder winst, kan echt geen kwaad.

 9. Rob H.

  Openbaar vervoer is een nutsvoorziening en dient derhalve niet aan de markt over worden gelaten.

 10. Lexus

  @Len: juist dat neoliberalisme van de afgelopen decennia is door en door dogmatisch. Zo wordt het heil gezien in de markt, zelfs een zogenaamd vrije markt, die echter helemaal niet bestaat. Alle markten werden en worden voortdurend gemanipuleerd door de rijken en de machtigen. Als de bevolking dat eens zou inzien en er ook in het stemgedrag naar handelen, waren we al een stukje verder. Maar helaas, het ziet er vooralsnog niet naar uit.

 11. Joop

  JdV het provinciebestuur bestaat niet uit ambtenaren.

 12. Scherpschutter

  Twintig tot dertig procent van het OV schrappen is een aardige start, maar uiteraard ook niet meer dan dat. We hebben dan immers nog zo’n 70%-80% te gaan. Overheden hebben zich niet met vervoer te bemoeien.

  De overheid moest de afgelopen decennia weer eens zo nodig bedrijfje spelen ondanks de duizenden historische voorbeelden van het totale falen dat zulks oplevert, en ja hoor; ook het OV blijkt een zwart gat waar belastingpoet in niets in oplost.

  De tijd is aangebroken. Het is tijd om vervoer als dienst over te laten aan de markt. Efficiënter, goedkoper, eerlijker en sneller. Het is tijd om het totaal geflopte 19e eeuwse idee van collectivisme achter ons te laten. Op naar de 21e eeuw, de eeuw van het individu.

 13. JdV

  De vergelijking die Lexus maakt gaat volledig mank. Onder de 18 ? (electrische) fiets. Gehandicapt? Gehandicaptenvervoer. Geen eigen vervoer kunnen betalen? Lopen, fietsen of gebruik maken van de overblijvende 70% OV.
  Geen enkele reden dus om de inwoners van deze provincie op te zadelen met stijgende lasten voor een steeds kleiner wordende groep gebruikers.
  Als er 1 ding is dat de corona-crisis ons heeft geleerd dan is het dat OV ronduit gevaarlijk is in tijde van besmettingen. Dat, plus de slechte dienstverlening was de reden dat veel mensen zijn overgestapt op de veilige en snelle privé-auto. Dat is ook de reden dat het aantal auto’s in NL jaar over jaar gewoon blijft toenemen, ondanks alle wensdromen van mensen die in de lexus-bubbel leven.

 14. BW

  @trol
  Dus dat. Letterlijk citaat uit het interview met Lot van Hooijdonk over de Westeljke Stadsboulevard, gepubliceerd op DUIC op 31-5-2022: “We willen juist lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren”.

  https://www.duic.nl/algemeen/nu-de-werkzaamheden-starten-legt-wethouder-van-hooijdonk-uit-waarom-de-westelijke-stadsboulevard-er-komt/

 15. JdV

  Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?
  Op 1 januari 2022 waren er 8,9 miljoen personenauto’s, 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal personenauto’s met 13,8 procent toegenomen.
  En dit bewijst dat OV een niet-werkend concept is.

 16. Lexus

  @JdV: u gaat volledig voorbij aan mijn kanttekeningen. Met name de verder weg liggende bestemmingen zijn niet te voet of per fiets, al dan niet elektrisch, bereikbaar. Gehandicaptenvervoer is veel kostbaarder dan openbaar vervoer. Ook mensen met lage inkomens moeten soms grotere afstanden afleggen. Werken in eigen auto’s is maar in zeer beperkte mate mogelijk, nog los van de enorme belasting van het milieu. Verdere afname van het openbaar vervoer zal tot nog meer verkeersinfarcten leiden. Kortom, het zijn juist mensen als u en Scherpschutter die in een bubbel leven.

 17. Utrechtvoorutrecht

  @JdV De naïviteit van uw reactie geeft aan dat u niemand in uw omgeving kent die op vervoer door derden is aangewezen. Dat is fijn voor u, maar toont weinig meer aan dan uw beperkte wereldbeeld.

  Om het makkelijk te maken, heb ik een multiple-choice vraag voor u. Mevrouw X is slecht ter been en voelt zich niet veilig als zij in de auto door Utrecht rijdt. Hoe komt zij bij haar vriendin? (A) Als je niet wilt rijden, heb je ook geen vrienden nodig. (B) Taxi bellen, die zijn praktisch gratis. (C) Speciaal vervoer bellen, die komen direct langs. (D) Gewoon toch zelf rijden, maar wel een zwaardere auto kopen. (E) Met de bus. (F) Je belt je kinderen. Die wonen om de hoek en hebben tijd zat want ze posten ook onder elk bericht hier.

  En misschien zijn er ook wel 13.8% meer bussen? Dat bewijst wat precies? Dat u fijn in de auto overal naartoe kunt rijden, is prachtig. Maar het lijkt me duidelijk dat dat niet voor iedereen geldt. Uw iedereen-voor-zich-houding zie ik vaker, maar vooral bij mensen die ergens in het leven zijn vastgelopen.

 18. Bert

  Om de ambtenaren maar te quoten:

  “Had je maar geen ondernemer moeten worden”

  Of geldt dat alleen voor mkb’ers en zzpers?

 19. Maarten

  @UtrechtvoorUtrecht,
  Hear, hear! Goed gesproken. Maar ach, de Scherpschutters en JDV’s onder ons (waarschijnlijk een en dezelfde persoon maar als DUIC niet onder echte namen laat publiceren zullen we dat nooit weten) zijn met name van de populistische onderbuikprietpraat; die kan je niet valide argumenten overtuigen.

 20. JdV

  @utrechtvoorutrecht: taxi binnen utrecht is vast maximaal tarief. Speciaal vervoer is ook een optie. Electrische fiets? De door u geroemde bus is geen optie. Zoals gesteld is mevrouw slecht ter been. 10 minuten lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Daarna nog 10 minuten wachten op een propvolle bus die vol zit met studenten. Vervolgens vanaf de bushalte weer 10 minuten lopen naar de woning van haar vriendin? Nee, beste utrecht voor utrecht. Uw alles gratis voor iedereen houding zie je wel vaker. Maar meestal bij mensen die er nooit in zijn geslaagd een rijbewijs te halen en hun leven daardoor laten verzuren. En de rest van de wereld willen laten opdraaien voor hun falen.

 21. Scherpschutter

  @Lexus 15/6/2022 – 15:04

  Onvoorstelbaar. Ik heb het u al 7x uitgelegd, maar u blijft maar hangen in de totale confusie dat ik vervoer wil afschaffen, waar ik openbaar vervoer wil afschaffen. ‘Vervoer’ en ‘Openbaar Vervoer’ zijn twee verschillende (basale) concepten… Wat is er nu toch voor nodig om u hiervan doordrongen van te krijgen?

  Uiteraard zullen private aanbieders van vervoersdiensten in het gat duiken dat het openbaar vervoer achter zal laten. Vervoer als dienst zal gewoon blijven bestaan. Sterker, deze dienst zal alleen maar goedkoper, efficienter en aangenamer worden, want deze private ondernemers moeten vechten om de gunst van de klant. Mooi he? Marktwerking…

 22. cas

  de corona crisis is nu al achter ons. De nasleep is ook al geweest. Ze geven het maar de schuld omdat ze geen enkele oplossing hebben en veel mensen het ov zijn gaan mijden en hebben ontdekt dat het een onsamenhangend netwerk is dat veel extra reistijd kost en niet eens op prijs kan concurreren.

 23. Scherpschutter

  @Utrechtvoorutrecht 15/6/2022 – 16:02

  Mevrouw X heeft wel een waardeloze vriendin zeg, als die haar niet eens even wil komen ophalen ondanks dat ze slecht ter been is.

 24. Utrechtvoorutrecht

  @JdV U laat u kennen. Speciaal vervoer regel je dagen of weken vantevoren. Als u meer mantelzorg zou doen, had u dat geweten. En wellicht heeft niet iedereen een rijbewijs omdat het vrij veel geld kost om te halen. En bovendien zijn er tal van redenen om geen auto te hebben. Zodra ik minder mantelzorg hoef te geven, zal de auto er ook uit gaan. En de electrische fiets die u voorstelt voor mevrouw X? Laten we de ambulance ervoor of erachter rijden?

  Statistisch gezien durf ik het wel aan om te stellen dat ik meer belasting betaal dan u. En dat doe ik graag zodat mensen die het minder breed hebben, ook gewoon een fijn leven kunnen hebben. Dat dat hier altijd gezien wordt als zelfkastijding of roof, is vanuit het perspectief van een klein kind te begrijpen maar voor volwassen mensen toch wat sneu.

  En dat deze lieden, die slechts in de marge bijdragen aan de maatschappij, doen alsof ze de grote redders van het land zijn, heb ik altijd kansloos gevonden. Betaal gewoon braaf je belasting en vertrouw er een beetje op dat daar redelijk mee om gegaan wordt. Die neiging tot kritiek en controle zorgt er alleen maar voor dat alles meer kost, langer duurt en vaker mis gaat.

 25. Rob H.

  De meeste reageerders reageren vanuit de monopolie van de auto. Die is voorbij. Derhalve moet er ingezet worden op een hoogwaardig initiatief.

 26. Berk

  @Scherpschutter noemt u eens een voorbeeld waar volledige marktwerking in het openbaar vervoer (voor zover dat mogelijk is) succesvol heeft uitgepakt? Ik vraag het voor een libertaire vriend

 27. Pee

  @Utrechtvoorutrecht
  Het zijn over het algemeen degenen die zwemmen in het geld die belasting ontduiken .
  Verdienen al bakken met geld en toch nog de belasting ontduiken.

 28. Scherpschutter

  @Berk

  U geeft zelf het antwoord al. Er bestaat niet zoiets als marktwerking in het openbaar vervoer. Vierkante cirkels bestaan ook niet. Je hebt marktwerking OF je hebt openbaar vervoer. Het zijn diametraal tegenovergestelden.

  Weet u overigens wel zeker dat uw vriend libertair is en niet liberaal? Ik vraag het maar even voor de zekerheid, nadat u met bovenstaande definities zo de mist in ging.

 29. JdV

  @utrechtvoorutrecht: geen woord ovet de taxi die mevrouw voor een luttel bedrag van deur tot deur brengt? Wil mevrouw spontaan bij een vriendin langs dan kan dat. Is wat duurder. Wist mevrouw al een paar dagen of een weekje vantevoren dat ze zouden afspreken dan was speciaal vervoer dus wel degelijk een prima optie. Geen inhoudelijk commentaar op mijn bewezen stelling dat een bus geen goed alternatief is voor iemand die slecht ter been is. Wel een stelling dat mevrouw op haar leeftijd ineens niet meer kan firtsen. Mijn moeder van 83 fietst nog elke dag, naar het centrum of naar kenissen. En daar komt geen ambulance bij kijken. Jammer, inhoudelijk zwakke argumentatie van uw kant. Ik heb in 2020 2 modale jaarsalarissen af mogen dragen aan inkomstenbelasting. Klaarblijkelijk u nog meer. Chapeau.
  Voor mij is dat nog geen reden om dan maar weer eens nog meer te gaan afdragen aan provinciale lasten.

 30. Koel Hoofd

  Vandaag headline op nos.nl:
  “Mobiliteitsinstituut: gebruik OV op 80 procent ten opzichte van 2019”
  Dus in verhouding tot 2019 mist er nog 20% reizigers want in 20-21 was nederland totaal ontregeld en mag daarom niet als norm genomen worden.
  Wacht maar totdat de stufie weer wordt ingevoerd met in het kielzog de gratis OV kaart. Dan zit het OV zo weer propvol want er zijn te weinig studentenkamers in de stad.
  Dus niks paniekvoetbal en kaalslag OV, ze moeten gewoon even geduld hebben.
  Dan betaald de overheid de studenten weer om het OV te vullen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).