Rechter: Diakonessenhuis in Utrecht hoeft patiënt vooralsnog geen vergoeding te betalen na beenamputatie Rechter: Diakonessenhuis in Utrecht hoeft patiënt vooralsnog geen vergoeding te betalen na beenamputatie

Rechter: Diakonessenhuis in Utrecht hoeft patiënt vooralsnog geen vergoeding te betalen na beenamputatie

Rechter: Diakonessenhuis in Utrecht hoeft patiënt vooralsnog geen vergoeding te betalen na beenamputatie
Het Diakonessenhuis in Utrecht hoeft vooralsnog geen vergoeding te betalen aan een vrouw uit Cothen wier been werd geamputeerd. De vrouw vindt dat het ziekenhuis niet adequaat genoeg handelde en stelt dat de amputatie voorkomen had kunnen worden als eerder de juiste diagnose was gesteld. Volgens de rechter kan het ziekenhuis vooralsnog niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade en de gemaakte kosten.

Het Diakonessenhuis in Utrecht hoeft vooralsnog geen vergoeding te betalen aan een vrouw uit Cothen wier been werd geamputeerd. De vrouw vindt dat het ziekenhuis niet adequaat genoeg handelde en stelt dat de amputatie voorkomen had kunnen worden als eerder de juiste diagnose was gesteld. Volgens de rechter kan het ziekenhuis vooralsnog niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade en de gemaakte kosten.

De patiënt had in februari 2019 pijn aan haar rechtervoet en werd door haar huisarts doorverwezen naar de reumatoloog van het Diakonessenhuis. Begin april 2019 is de vrouw een aantal keer bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis geweest en uiteindelijk werd ze op 11 april opgenomen.

Twee dagen na haar opname in het ziekenhuis werd een CT-scan gemaakt, waaruit bleek dat de vrouw leed aan arteriële trombose. Het ziekenhuis startte met een behandeling, maar die bleek niet succesvol te zijn. Op 16 april moest het rechteronderbeen van de vrouw worden geamputeerd.

Het Diakonessenhuis heeft vervolgens zelf onderzoek gedaan naar het incident, dat ook als calamiteit gemeld werd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de calamiteitenrapportage die de inspectie opstelde, staat onder meer dat het ziekenhuis niet adequaat genoeg handelde en dat de juiste diagnose mogelijk eerder gesteld had kunnen worden. In dat geval had het ziekenhuis ook eerder met de medische behandeling kunnen beginnen. De inspectie benadrukt in het rapport tegelijkertijd dat het ‘zeer moeilijk in te schatten is’ of het verloop en de uitkomst, de amputatie, anders waren geweest als eerder was ingegrepen.

Aansprakelijkheid

In oktober 2019 heeft de patiënt het Diakonessenhuis aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade door beenamputatie. Ze eiste een voorschot van 75.000 euro, geld dat ze nodig heeft om aanpassingen in haar woning te kunnen betalen. Het Diakonessenhuis betaalde de vrouw uit coulance 25.000 euro, maar deed dat uitdrukkelijk zonder erkenning van aansprakelijkheid.

Volgens de voorzieningenrechter is die aansprakelijkheid bij de huidige stand van zaken niet met voldoende zekerheid vast te stellen. “De calamiteitenrapportage biedt daarvoor naar inhoud en strekking onvoldoende aanknopingspunten. Daarbij komt dat er op dit moment nog een andere procedure loopt waarin een deskundige zich specifiek buigt over de vraag of het Diakonessenhuis medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Pas als die vraag bevestigend wordt beantwoord, kan nader worden beoordeeld welke schade de vrouw als gevolg daarvan heeft geleden. De vordering van de vrouw in dit kort geding wordt daarom afgewezen.”

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).