Rechter: jaar geen nieuwe vergunning voor Koffiehuis Transwijk na illegale bingo onterecht | De Utrechtse Internet Courant Rechter: jaar geen nieuwe vergunning voor Koffiehuis Transwijk na illegale bingo onterecht | De Utrechtse Internet Courant

Rechter: jaar geen nieuwe vergunning voor Koffiehuis Transwijk na illegale bingo onterecht

Rechter: jaar geen nieuwe vergunning voor Koffiehuis Transwijk na illegale bingo onterecht
De rechtbank in Utrecht
Het voor een jaar geen nieuwe vergunning verlenen voor het pand waar Koffiehuis Transwijk zat door de burgemeester was disproportioneel, vindt de rechter. Burgemeester Jan van Zanen besloot in juni 2019 het koffiehuis voor een jaar te sluiten en geen nieuwe vergunning te verlenen, omdat er een illegale bingo zou zijn gespeeld. De ondernemer raakte zijn vergunning terecht kwijt, maar het tegenhouden van een nieuwe vergunningsaanvraag was onnodig.

Het voor een jaar geen nieuwe vergunning verlenen voor het pand waar Koffiehuis Transwijk zat door de burgemeester was disproportioneel, vindt de rechter. Burgemeester Jan van Zanen besloot in juni 2019 het koffiehuis voor een jaar te sluiten en geen nieuwe vergunning te verlenen, omdat er een illegale bingo zou zijn gespeeld. De ondernemer raakte zijn vergunning terecht kwijt, maar het tegenhouden van een nieuwe vergunningsaanvraag was onnodig.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat het sluiten van het koffiehuis disproportioneel was. De rechter besloot echter dat het sluiten van de zaak en intrekken van de vergunning van de ondernemer terecht was, maar dat het op dit adres wel mogelijk moet zijn om nieuwe vergunning aan te vragen.

De sluiting moest ertoe leiden dat het bedrijf zijn bekendheid als goklocatie zou verliezen, waardoor het gevaar voor de openbare orde zou verdwijnen. Er was sprake van illegaal gokken met een bingo waarbij door bezoekers veel geld werd ingezet.

De rechter vond het terecht dat de vergunning van de ondernemer werd ingetrokken. De locatie werd echter ook een jaar gesloten en het was niet mogelijk om een nieuwe vergunning aan te vragen, maar de rechter vond dat onvoldoende gemotiveerd. Dat betekent dat er weer een vergunning aangevraagd kan worden voor dit pand.

Melding

De gemeente kreeg vorig jaar een melding waaruit bleek dat in het koffiehuis tijdens de Ramadan al jaren een illegale bingo wordt georganiseerd. Volgens de melder gaat er veel geld in om en komen daardoor gezinnen onder druk te staan. Tijdens een controle van de gemeente bleek dat er inderdaad bingo werd gespeeld in het koffiehuis.

De rechter oordeelt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn bedrijf en dat hij wist dat er bingo werd georganiseerd. Ook vindt de rechter dat de burgemeester het standpunt mocht hebben dat de illegale gokactiviteiten de openbare orde verstoren.

Disproportioneel

Toch oordeelt de rechter dat de maatregel van de burgemeester om geen nieuwe vergunning te verlenen aan een andere ondernemer op deze locatie disproportioneel is, omdat de maatregel niet in verhouding staat tot het gediende doel.

Volgens de rechter is daarvoor doorslaggevend dat de bingo alleen tijdens een duidelijk afgebakende periode, de Ramadan, plaatsvindt, terwijl de maatregel voor een veel langere periode dan alleen de Ramadan geldt.

De rechtbank vindt dat de burgemeester ook op andere manieren kan bereiken dat er geen gevaar voor de openbare orde ontstaat, bijvoorbeeld door bij het verlenen van een nieuwe vergunning specifieke voorwaarden te stellen.

Slecht levensgedrag

De burgemeester oordeelde vorig jaar dat de eigenaar van het koffiehuis van zogenoemd slecht levensgedrag is, omdat in zijn bedrijf een illegale bingo werd georganiseerd. De rechtbank vindt dat de burgemeester dat oordeel mag hebben. “Van hem (de eigenaar, red.) mag worden verwacht dat hij er streng op toeziet dat in zijn pand geen illegale (gok)activiteiten plaatsvinden”, aldus de rechter.

Het maakt daarbij volgens de rechter niet uit dat de eigenaar er niet van op de hoogte was dat hij een vergunning moest hebben voor de bingo. Dat in Utrecht ook andere cafés bingo organiseren, maakt dat volgens de rechtbank niet anders. “Hieruit blijkt op zichzelf niet of zij al dan niet een vergunning hebben aangevraagd. Eiser had moeten nagaan aan welke voorwaarden er voldaan moest worden in zijn specifieke situatie.”

Hoger beroep

Het feit dat de burgemeester de eigenaar van het koffiehuis heeft aangemerkt als persoon met slecht levensgedrag kan nadelig zijn voor de eigenaar als hij een nieuwe vergunning zou willen aanvragen. De advocaat van de eigenaar van het koffiehuis heeft laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, als het gaat om het slechte levensgedrag.

Volgens de advocaat, Kees van Oosten, wordt in de Utrechtse horeca vaker bingo gespeeld en valt niet in te zien waarom juist in dit geval zware sancties worden opgelegd. Volgens hem werd in meerdere vergelijkbare zaken alleen een waarschuwing gegeven.

De eigenaar van het koffiehuis gaat de gemeente aansprakelijk stellen vanwege gederfde omzet en de huur die tijdens de periode van sluiting moest worden doorbetaald. De advocaat heeft de gemeente Utrecht inmiddels gevraagd handhavend op te treden tegen alle bedrijven die de afgelopen jaren een bingo hebben georganiseerd.

9 Reacties

Reageren
 1. david

  een koffiehuis sluiten om een bingo… mag de burgemeester alle bejaardentehuizen en buurthuizen ook wel gaan sluiten.

  dit is echt belachelijk

 2. Lombokker

  @David
  Verenigingen en stichtingen mogen een bingo organiseren, mits de waarde van de te winnen prijzen niet hoger is dan een bepaald bedrag, ik meen € 400. Dit moet tenminste twee weken van tevoren worden gemeld bij de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om een bingo te organiseren waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, of naar de vereniging zelf.

  Bingo’s die door een commerciële partij worden georganiseerd vallen onder de wet op de kansspelen, en daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd. Zonder vergunning wordt dit gezien als een illegaal kansspel, en is daarom strafbaar. Dit wordt ook behandeld in de lesstof voor het behalen van een horecadiploma.

 3. Scherpschutter

  Gemeente. Ga in vredesnaam wat nuttigs doen, in plaats van je te bemoeien met bingo’s waar mensen vrijwillig aan meedoen. Het is je zaak noch je recht om je met dit soort zaken te bemoeien. Echt, mensen kunnen prima voor zichzelf bepalen aan welke bingo men wenst mee te doen.

  Ga iets zinvols doen voor mijn geld. Verkeer handhaven ofzo. Afval opruimen. Iets…

 4. Utrechter

  @Scherpschutter
  Je zou er goed aan doen je eigen advies ook op te volgen:

  Ga in vredesnaam wat nuttigs doen.

 5. Joaz

  @jeweetwel

  Volgens mij is het de taak van de gemeente en de politie om op te treden tegen illegale activiteiten.

  Gokken met grote bedragen in schimmige zaken is logischerwijs illegaal in Nederland. Ik kan zo al wat redenen bedenken. De vaak verbondenheid met het criminele milieu bijvoorbeeld. Of geldwitwassen. Verder het stimuleren en in stand houden van gokverslaving. (Een verslaving hebben mensen niet voor hun plezier en ze gaan er aan onderdoor.) Mensen kunnen ook schulden opbouwen d.m.v. illegale gokactiviteiten.

  Het betreft hier niet een bingo in het verpleeghuis of voetbalkantine he 😉

  Iedere horecaondernemer leert dat dit soort activiteiten niet toegestaan zijn.

  Ik vind de uitspraak van de rechter maar maf. Er is niks disproportioneels aan het optreden van de gemeente. De ondernemer overtreed door illegaal gokken te faciliteren 1 van de basisregels voor het hebben van een zaak. Sluiting lijkt me dan ook terecht.

 6. Koel Hoofd

  Slecht levensgedrag? Is dat een juridisch oordeel of een moreel oordeel?
  En wat houdt dat in tegenwoordig: roken, drinken, niet biologisch eten, en nu ook bingo? Aangezien je op alles kan gokken, is dan de volgende stap dat ook kaartspelletjes of domino worden aangepakt?

  In een grijs verleden waren er de purtiteinen die alles wat het leven voor de dood enigszins veraangenaamde totaal verketterden. Gaan de moderne gezondheids- en duurzame samenleving moraalridders de geschiedenis laten herhalen?

 7. Coronavirus@Utrecht😷

  Misschien zou de gemeente Utrecht eens wat meer in haar eigen organisatie moeten kijken en handhaven,er wordt erg veel onder het tapijt geveegd terwijl er duidelijk sprake is van ondermijning.

 8. Kloek

  @ KH

  Wat een onzin.

  De gemeente pakt hier illegaal gokken aan.

  Gokken is vaak verbonden met het criminele milieu (denk aan bendes en de ‘micro-maffia’ bijv.) en leidt vaak tot grote schulden bij mensen en gokverslaving.

  Prima optreden van de gemeente.

 9. cico

  Ik geloof er geen klap van dat al die kroegen, bejaardensozen en studentenhuizen dat stroperige bureaucratische proces doorlopen om een bingo te organiseren.

  Dit is 100% een zaak van doorgeschoten regelgeving en selectieve handhaving. Nog afgezien van de discrimerende factor. Excuses zijn op zijn plaats.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).