Referendum over de groei van Utrecht definitief van tafel; te weinig steunverzoeken Referendum over de groei van Utrecht definitief van tafel; te weinig steunverzoeken

Referendum over de groei van Utrecht definitief van tafel; te weinig steunverzoeken

Referendum over de groei van Utrecht definitief van tafel; te weinig steunverzoeken
Er komt geen raadgevend referendum over de groei van Utrecht. Een groep Utrechters wilde een referendum over de groei van de stad met 100.000 inwoners, omdat ze zich afvroegen waarom Utrecht eigenlijk zo hard moet groeien. Het verzoek voor een referendum moest ondersteund worden door minimaal 10.000 Utrechters. Dat is niet gelukt, de teller bleef steken op 4.252 geldige steunverklaringen.

Er komt geen raadgevend referendum over de groei van Utrecht. Een groep Utrechters wilde een referendum over de groei van de stad met 100.000 inwoners, omdat ze zich afvroegen waarom Utrecht eigenlijk zo hard moet groeien. Het verzoek voor een referendum moest ondersteund worden door minimaal 10.000 Utrechters. Dat is niet gelukt, de teller bleef steken op 4.252 geldige steunverklaringen.

De kwestie draait om het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, waarin globaal beschreven staat hoe de groei van de stad met 100.000 nieuwe inwoners in goede banen geleid moet worden. De initiatiefnemers van de petitie vinden echter dat een fundamentele vraag niet wordt beantwoord, namelijk waarom Utrecht zo hard moet groeien.

De eerste fase van de referendumaanvraag werd in augustus succesvol afgerond. Er kwamen minimaal 1.000 geldige verzoeken binnen en daarmee werd aan de voorwaarden voldaan. De initiatiefnemers hadden vervolgens tot en met 28 september de tijd om 10.000 handtekeningen te verzamelen. Dat is niet gelukt, de teller bleef steken op 4.252 geldige steunverklaringen.

Belangrijk

Burgemeester Dijksma bedankt de indieners van de steunverklaringen in een brief aan de gemeenteraad voor hun betrokkenheid bij de stad. “Het is belangrijk dat Utrechters hun stem te allen tijde kunnen laten horen. In participatie bij het opstellen van de plannen en met een raadgevend referendum als voldoende Utrechters vinden dat een raadsbesluit om een nieuwe afweging vraagt”, schrijft Dijksma.

Nu er geen raadgevend referendum over de RSU 2040 komt, treedt het raadsbesluit definitief in werking. “Het college wil ook graag verdere verdiepende gesprekken voeren over de toekomst van de stad en de wensen, vragen en zorgen die over dit grote onderwerp leven. De reacties op het referendumverzoek zijn zeer divers, maar het gevoel van trots op de stad zijn is een duidelijke rode lijn”, zegt wethouder Klaas Verschuure. 

“In de reacties herkennen we ook een aantal grote vraagstukken voor het college: dat iedereen in Utrecht mee moet kunnen doen. Dat we moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen en natuurlijk voor voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor een leefbare en groene stad. Voor voldoende en goed werk. Voor een stad die klaar is voor een veranderend klimaat. En dat Utrecht ondertussen gewoon Utrechts blijft. […].”

Gekoppelde berichten

26 Reacties

Reageren
 1. Bromsnor

  Bromsnor is tevreden.

 2. Mart

  Ach, over een tijdje komt er een wat meer bindend referendum: gemeenteraadsverkiezingen. Beter daar energie in steken dan in zo’n raadgevend ref. waar politici zich niks van aantrekken.

 3. Utrechter

  Mooi zo. Nog geen 4.500 stemmen voor een referendum.
  Dit betekent dat 350.000 Utrechters tegen een referendum en dus voor een gezonde groei van de stad zijn (waaronder ik).

 4. Erwin

  Ruim 4.000 stemmen. Het probleem speelt dus echt. Oh nee: n.o.t.!

 5. Ralf

  Kijk daar word ik dan weer blij van. Bovenal omdat de stad zo’n misbaksel als een “referendum” bespaard wordt. Als je de inwoners niet bevalt wat het beleid is, dan is er in maart ‘22 weer een kans om naar de stembus te gaan. En daarnaast, ook op inhoudelijke gronden vond ik geen enkele reden om tegen de plannen te ageren. Utrecht is een van de meest gewilde woonlocaties van het land en er heerst een schrijnend tekort aan woonruimte. Bouwen, bouwen, bouwen dus zou ik zeggen. Daar wordt de stad waarin ik ca. 60jr geleden, in de binnenstad, geboren werd er niets slechter van. De stad is er al decennia lang in vrijwel alle opzichten juist enkel er op vooruit gegaan. Ik gun die extra 100.000 inwoners die er de komende 20 jaar bij kunnen komen ook een goed verblijf in de stad en ze zijn allemaal van harte welkom.

 6. Herman

  Mooi! Scheelt weer veel onnodige uitgaven!

 7. woutvr

  Jammer, maar helaas.
  Haha, ja, da’s een goeie @Utrechter! Het zegt veel over u. Wilt u verdienen over de ruggen van de Utrechters, dan heeft u een punt. Maar heeft u hart voor de stad Utrecht, dan zou ik nog eens goed naar de argumenten luistert van Jan en Anna…

 8. Scherpschutter

  @Utrechter

  Aannemelijker dan dat 350.000 inwoners tegen een referendum zijn, is dat het de organisatoren niet gelukt is om voldoende ruchtbaarheid te genereren…Hoe bedenkt u zulks haha.

  Verder vraag ik me af waarom iemand ooit een voorstander van de groei van een al relatief groot dorp kan zijn. Wat zijn immers de voordelen voor de bestaande inwoners? Ik hoor het graag nog eens.

 9. Lou

  @scherpschutter: het referendum heeft in lokale nieuwsmedia enorm veel aandacht gekregen en zelfs landelijke media gehaald. Het is dus aannemelijk om te stellen dat misschien geen 350.000, maar wel veel Utrechters ervan hebben gehoord, maar net als ik geen behoefte hebben aan een referendum.

  Wat betreft je 2e vraag. Die is o.a. in eerdere berichtgeving op deze site al vaker beantwoord. Ik geef je graag nog eens een bloemlezing. Het allerbelangrijkste: veel huidige inwoners gunnen anderen die (nog) geen plek hebben in deze stad dat ook. Andere voordelen voor de bestaande inwoners: dit bevordert ook hun doorstroming op de woningmarkt, de kans op een woning voor hun kinderen/vrienden, het instand houden en uitbreiden van een stedelijk voorzieningenniveau waaronder goede en frequente OV-verbindingen. Ook kan stedelijke woningbouw de stad er beter uit laten zien en hoogwaardige verblijfsruimte creëeren, bijv Jaarbeursterrein en omgeving, Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone: allemaal centraal gelegen maar nu onaantrekkelijke gebieden. Bovendien ontlast groei in en vlakbij de stad het landelijk gebied.

 10. Bromsnor

  Bromsnor aan Scherpschutter, sommige mensen gunnen anderen ook wat.

 11. Utrechter2

  Wat ik samen met sommige andere reageerders al eerder aangaf is dat de vraagstelling ongelukkig was.
  1) Mensen zijn natuurlijk niet tegen het oplossen van de -bestaande- woningnood door meer woningen te bouwen.
  2) Maar de hamvraag is of Utrechters het een goed idee vinden om de woningnood te verergeren door nog meer mensen aan te trekken, ook van over de grenzen, ook internationale studenten omdat dat de universiteit en de gemeente Utrrecht weer wat subsidie oplevert.
  3) Nog een hamvraag waar het collega zorgvuldig omheen draait is of Utrechters zitten te wachten op Tiny Houses op de 20e verdieping waar ze 3 ton voor moeten betalen.
  3b) Appartementen zijn natuurlijk hip, hot en happening omdat starters dat nu nog associeren met hun eerste eigen koopwoning waar ze als twintiger hun “dinky”-fase (no kids) doorgaan. Maar als dertiger verhuizen ze tot nu toe nog snel door naar de eengezinswoning met de achtertuin als het (tweede) kind eraan komt. Maar met wat het college in Utrecht wil zal het appartement van 68m2 de finale afsluiting van de wooncarriere worden van de dertigers en de veertigers. Hier zullen ze hun twee of drie kinderen in groot gaan moeten brengen. De vraag is of ze dit willen.

 12. Inwoner Jeroen

  Heel fijn te lezen dat merendeel voor groei van Utrecht is binnen de kaders zoals gemeente heeft uitgezet!

 13. GeeWee

  Prima, geen referendum. Maar wel een behoorlijke groep die vraagtekens plaatst bij de plannen van de Gemeente. Welke politieke partij pakt de handschoen op en komt met een duidelijk verhaal in haar verkiezingsprogramma waar het wél heen moet?

 14. Paul

  @ scherpschutter, die de punt vaak mist..
  Voordelen zijn er zeker voor de inwoners en in wijken :
  1) winkel voorzieningen op peil houden. Door groeiend online kopen zijn er steeds meer inwoners nodig indien we deze voorzieningen op peil willen houden.
  2) Gemeente gesubsidieerde faciliteiten. De kosten hiervan kunnen over meer bewoners bashing technisch verdeelt worden, of voorzieningen kunnen kwalitief worden verbeterd, of uitgebreid met bv extra museum voor digitale kunsten.
  3) OV netwerk kan beter en intensiever worden zodat minder auto mobiliteit nodig is.
  4) Wijken kunnen door de groei behoefte worden gereorganiseerd betreft goede verdeling van inkomsten groepen. ( moet subsidie bij voor meer sociale woning bouw uiteraard )
  5) Utrecht trekt makkelijk buitenlandse vestigingen aan door schaal grote met dito voorzieningen.
  6) Grens steden,groen gebieden, van de gemeente Utrecht worden minder belast indien Utrecht opslot zou gaan.
  En deze opgave is zeker nog onvolledig.
  Uiteraard kunnen er ook nadelen zijn, een goede visie zoals neergelegd voorziet hierin.
  Op grond waarvan u Utrecht een dorp noemt is mij een raadsel…gebrek aan realiteits besef.
  Kijk gewoon bij het CBS bv na welke rol Utrecht in alle opzichten speelt in ons land.
  Waarschijnlijk woont u zelf niet in Utrecht?

 15. Koel Hoofd

  @Utrechter2
  Goed verwoordt!
  Tel daarbij op dat het referendum 20 jaar eerder compleet is genegeerd en dat de inwoners ook al sinds 2006 worden geschoffeerd.

  Over 167 dagen zijn er hier weer verkiezingen.

  Ons bestuur heeft er sinds 2006 echt een grote rotzooi van gemaakt.
  Een kleine opsomming:
  De minderbedeelden worden systematisch de stad uit gepest; nieuwe woningen zijn onbetaalbare konijnehokjes met opgelegde beperking vrijheid van mobiliteit (wat een EU mensenrecht is trouwen); wat openbaar groen is of had kunnen zijn wordt volgebouwd met beton; sociale woningbouw moet wijken voor miniparkjes voor de rijken; die duurste tram ter wereld is nog steeds disfunctioneel en geldslurpend; er zijn ettelijke miljoenen verspild aan hobbyisme; je breekt je nek over de fietsen; voor voetgangers en gehandicapten zijn stoepen onbegaanbaar geworden en veilig oversteken onmogelijk; er worden nodeloos files incl milieuvervuiling gecreeerd; verkeersveiligheid verslechterd; woningen worden steeds kleiner omdat ze dan nog betaalbaar zijn want de gemeente klopt de prijs enorm op en wijst dan met het vingertje al stotterend naar een ander; automobilisten worden gediscrimineerd en geplukt omdat ze maar moeten gaan fietsen; groenbeheer wordt niet meer gedaan want onkruid is hip; graffitie wordt niet meer verwijderd want verloedering is eco; om van pretpark binnenstad nog maar te zwijgen…de lijst ellende is echt lang.

  Handhaving is hier ook jarenlang amper gebeurd vanwege de populistische knuffel politiek. Nu stelt Dijksma hier orde op zaken, en dat doet ze goed. Intussen hebben ze wel tot ver in Duitsland de ellende van UTRECHTSE criminelen. Maar wat GL/D66 hier in 15 jaar totaal heeft afgebroken ten gunste van het eigenbelang, gaat ook vele jaren duren om weer op te bouwen in het algemeen belang. Dat geldt ook voor alle andere rokende puinhopen die het bestuur heeft gerealiseerd. Zoals hun plannen er nu liggen, wordt de stad in de toekomst wel bewoonbaar maar compleet onleefbaar en onbetaalbaar.

  16 maart 2022
  Ik zet alvast de popcorn klaar…

 16. Yoshua

  Had verwacht dat ze toch die 10k mensen wel bij elkaar konden krijgen aangezien er een grote media campagne was opgezet.
  DUIC bijna wekelijks, AD kon er niet genoeg van krijgen en dacht dat de Utrechter anti-Utrecht was geworden en de stad niet moest worden geremd of zelfs stilgezet in zijn expansie.
  RTVU was terughoudend, maar berichte met regelmaat.
  Landelijke media dachten dat het referendum er zeker zou gaan komen.
  Toch zijn er bijna 4300 mensen die Utrecht niet het beste gunnen.
  Fijn dat deze mensen ervaren dat de liefde die we voor ons stadje hebben er ook zal zijn wanneer het stadje een stad is geworden.
  Ik gun op zijn minst 10 miljoen mensen om te kunnen wonen in de mooiste stad ter wereld.
  Er is geen enkele reden om niet in het paradijs op aarde te willen gaan wonen.
  Fijn dat de anti-Utrechtgroeibeweging zelf ervaren dat de Utrechters vinden dat Utrecht er voor iedereen is.

 17. Utrechter2

  @Paul: er zijn overheden die op een slimme manier willen groeien, maar er zijn ook overheden die vooral op bevolkingsgroei willen groeien: maar dan zouden Calcutta of Lagos fijne steden moeten zijn. Met andere woorden: u poets heel veel nadelen weg onder deze zin “Uiteraard kunnen er ook nadelen zijn, een goede visie zoals neergelegd voorziet hierin.”

 18. Jeroen

  @Utrechter2 de wooncarriere hoeft niet te stoppen bij een appartement van 68m2. Wellicht wel bij een appartement van 120m2.. ook die worden gebouwd.

 19. Jeroen

  @Koel Hoofd en hoe zullen we je 17 maart 2022 troosten als GL en D66 weer de grootste partijen worden en een coalitie gaan vormen?

 20. Stuurvrouwtje aan wal

  Stuurvrouwtje is blij!

  Een Ruimtelijke Strategie is veel te groot voor een referendum. Een referendum is om te kiezen tussen twee (of meer) duidelijk te onderscheiden keuzes. Niet om een globale toekomstvisie af te schieten vanaf de zijlijn.

 21. Utrechter2

  @Jeroen: rijke uitzonderingen zijn er altijd, er zullen zelfs mensen zijn die wel een eengezinswoning kunnen kopen na 2030 maar dat zullen de happy few zijn, en uiteraard zal er een wat grotere groep zijn die zich nog wel een ruim appartement kunnen veroorloven. Ruime woningen en woningen met tuin raken voor steeds meer mensen uit zicht.

 22. Toine Goossens

  GroenLinks en D66 hebben het machtswoord gebruikt om hun visie op de ontwikkeling van Utrecht door te drukken. Heel veel mensen op een zeer klein oppervlak. We gaan terug naar de middeleeuwen.

  Daar gaat het om, niet hoeveel inwoners Utrecht krijgt.

  Om al die mensen op elkaar te proppen worden er konijnenhokjes van 40/60 m2 gebouwd waar verschrikkelijk hoge huren voor worden betaald. Het kapitalisme zegeviert onder dit ‘links’ college.
  Het groen in de wijk Merwede bestaat uit enkele plantenbakjes die aan de balustrade hangen. Merwede; het Manhatten van Utrecht, maar dan zonder Central Park.

 23. Utrechter2

  @Jeroen: GroenLinks wint vooral in studentensteden. En studenten zijn gewend dat er voor hun woningnood wel al decennia serieuze aandacht is, niet alleen op papier.

 24. Marko

  Gelukkig maar, een referendum hierover uitroepen was al een slecht idee. Het onderwerp leent zich daar niet voor. Een visie of strategie is veel te algemeen om er volledig tegen of voor te zijn. Of je zou er een gelijkwaardige visie of strategie tegenover moeten zetten en daartussen laten kiezen. Groei van een stad is ook niet iets waar je simpelweg tegen kunt zijn, dan moet je een hek om de stad zetten waar zoveel mensen kennelijk graag willen wonen. En dat zou al snel discriminatie zijn, is ook weer niet goed…. De gemeenteraad is een afspiegeling van de totale bevolking in Utrecht dus misschien maar aan dat democratisch gekozen orgaan overlaten?

 25. Paul

  @utrechter 2….Utrecht met nog geen half miljoen inwoners als rijke stad kan je natuurlijk niet vergelijken met miljoenen arme steden als Calcutta, dat overigens nu niet meer zo heet !

 26. Utrechter2

  @Paul: waarom niet? Jij gaat er vanuit dat een stad vanzelf bedrijven aantrekt als ze maar simpelweg blijft groeien in inwoneraantal. Door een stad te noemen die het alleen van bevolkingsgroei moet hebben sluit ik alle andere factoren voor je uit.

  @Marko: waarbij de hele oppositie van VVD tot PvdA, van PVV tot Dierenpartij tegen is. En ook voor jou de vraag: wil je de BESTAANDE woningnood oplossen of wil je de BESTAANDE woningnood verergeren? Moet je perse mensen van buiten de EU hier laten studeren in Utrecht omdat je anders maar een racist zou zijn? Of is het een EU-plicht/wens om elke EU-student die zich bij de Universiteit Utrecht inschrijft te huisvesten? Dat kan dan toch op zijn minst benoemt worden? Of moeten we dat verzwijgen/ bewust niet benoemen? Dat kan, maar dan kun je het proces niet meer democratisch noemen zoals u beweert.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).