DataDUIC: Rek uit effect maatregelen milieuzone | De Utrechtse Internet Courant DataDUIC: Rek uit effect maatregelen milieuzone | De Utrechtse Internet Courant

DataDUIC: Rek uit effect maatregelen milieuzone

DataDUIC: Rek uit effect maatregelen milieuzone
Uit onze analyse blijkt dat het nieuwe college van B&W een tandje bij moet zetten. De effecten van de milieumaatregelen van het vorige college werken niet langer door.

Uit onze analyse blijkt dat het nieuwe college van B&W een tandje bij moet zetten. De effecten van de milieumaatregelen van het vorige college werken niet langer door.

Het nieuwe college van B&W gaat van start met ambitieuze groene doelen. Maar ze starten met de erfenis van het vorige college. Een van de grootste projecten van dat college was het instellen van de milieuzone in het centrum. Ruim tweeënhalf jaar geleden hebben we hier verslag gedaan van het effect. Nu is het een goed moment om de stand opnieuw op te nemen, al was het maar omdat de staatssecretaris met extra geld gaat strooien.

Bij de vorige meting bleek het effect van de milieumaatregelen duidelijk zichtbaar. Maar nu zien we dat het daarna een beetje stilviel.

Als eerste kijken we naar de lopende meetwaarden van de drie gebieden die we in de gaten hebben gehouden. Vervolgens geven we deze waarden weer in verhouding tot het gemiddelde van ieder gebied tijdens de eerste periode 2011-2012 (dat staat dus gelijk aan 1).

Grafiek met verloop gemiddelde meetwaarden NO2 in Utrecht, uitgesplitst naar milieuzone en daarbuiten. Vanaf 2011 tot en met begin 2018.

Gemiddelde jaarwaarden NO2 afgezet tegen de periode 2011-2012 voor de gebieden milieuzone, rand en daarbuiten.

De eerste grafiek laat al zien dat er sowieso over de hele linie sprake was van een daling. Maar de tweede grafiek laat opnieuw duidelijk zien dat de daling binnen de milieuzone relatief veel groter was gedurende de periode van 2014 tot begin 2016. Daarna lopen de veranderingen binnen en buiten de milieuzone weer in de pas.

De conclusie is dan ook nog steeds dat het instellen van de milieuzone effect heeft gehad. Het heeft er alleen nog niet toe geleid dat de vervuiling binnen de zone net zo laag is geworden als daarbuiten. Verder is het zo dat het effect dus wel blijvend is, maar dat voor verdere verbetering meer maatregelen nodig zijn.

Het vorige college krijgt op dit punt van ons dan ook een ruime voldoende voor het doorvoeren van dit plan, maar een zes min voor het doorpakken. Het is dus echt aan het nieuwe college om hier weer werk van te maken.

Toelichting datagebruik
De grafieken zijn op gelijke wijze tot stand gekomen als bij de vorige meting. De toelichting bij het vorige artikel is dus nog steeds van toepassing. Gelukkig zijn sindsdien alle gebruikte meetpunten actief gebleven. Wel bleek er bij het nogmaals nalopen van alle gebruikte berekeningen dat er een fout geslopen was in het bepalen van de lopende gemiddelden. Hierdoor vlakte de eerdere versie meer af dan uit de echte data bleek.

De DataDUICers

De DataDUICers

Als je echt alles wilt weten over Utrecht, dan zal je de data in moeten duiken. De DataDUICers doen dit voor DUIC! Verhalen maken met Utrechtse data. De DataDUICers zijn Sebastiaan ter Burg, Tom Kunzler, Stephan Okhuijsen, Jurriaan van de Reep en Frank Verschoor.

Profiel

8 Reacties

Reageren
 1. Dinges

  Tijd om alle niet-electrische bromfietsen uit de binnenstad te weren!

 2. Mic

  Logisch toch? Als je alles buiten de stad vastzet door stoplichten langer op rood te zetten wordt het niet beter. Ook kilometers omrijden helpt niet, integendeel. De lucht stopt echt niet bij de milieuzone. Graag doorstroming verbeteren door wegen terug aan te passen naar betere doorstroming en natuurlijk schonere auto’s en fietsen verder stimuleren, het is de enige toekomstgerichte weg!

 3. JdV

  Wat een prachtig onderzoek. Alleen jammer dat ‘vergeten’ is een aantalzaken mee te nemen. Door de toename van auto’s zonder verbrandingsmotoren is de uitstoot altijd al lager dan in de periode voorafgaand aan 2014. Ook zonder millieuzone zou dit effect dus zijn bereikt.

 4. De DataDUICers

  JdV, bij dat punt van toename auto’s zonder verbrandingsmotor is het zo dat het aantal auto’s met verbrandingsmotor in die periode nog altijd sneller toenam. Dus in absolute zin kwamen er gewoon meer.
  Verder gaat het in dit onderzoek natuurlijk om het verschil binnen en buiten de zone. Bij gelijkblijvende omstandigheden zouden beide trends de hele periode parallel moeten lopen.

 5. AvN

  Dat is een foute conclusie als je de data bekijkt. Het eerste wat de data toont is dat ook als je niet een milieuzone hebt de lucht schoner wordt. Daarnaast toont de data dat de dat de milieuzone de lucht wat schoner maakt in de stad. ‘Rek uit het effect’, natuurlijk neemt het effect niet toe over tijd als alle auto’s schoner worden. De data pleit meer voor het afschaffen van de zone op termijn.

 6. cas

  Hoe verder van het centrum, des de groter het gebied is waarover de auto’s worden verspreid. Het is niet vreemd dat rond dit gebied iets hogere concentraties zullen zijn.

 7. vragenderWijs

  Wat ik mis in dit artikel en de duiding daarvan. De milieuzone is ingevoerd per 1-1-2015. En handhaving pas per 1-6-2015. De grootste afname (trendbreuk) in schoner wordende lucht is in 2014 toen er geen milieuzone was.

  Resume. De getallen zullen met de juiste zuiverheid verkregen zijn. De duiding, daar plaats ik vraagtekens bij.
  Schone lucht oké, maar niet door symbool regels.

 8. Blijf kritisch

  De conclusies die op basis van de data getrokken worden zijn erg bijzonder te noemen.

  We zien in alle drie de gebieden een dalende trend wat betreft NO2 uitstoot. Dus ook buiten de milieuzone. De regio buiten de milieuzone zou gezien kunnen worden als een “controle groep”.
  Dat de daling daar even sterk is als binnen de milieuzone lijkt mij een bewijs dat het instellen van de milieuzone geen enkel effect heeft op de NO2 uitstoot. Als het instellen van de milieuzone effect zou hebben gehad, zouden de lijn van binnen de milieuzone steeds dichter bij de lijn van buiten de milieuzone moeten gaan lopen.

  Daarnaast heeft ‘vragenderWijs’ een goed punt: de milieuzone bestaat pas sinds 1-1-2015 en wordt gehandhaafd per 1-6-2015. Toch zien we al in de periode hiervoor een daling. In principe kan dat veroorzaakt worden door een steeds groter aandeel schone auto’s. Maar, de daling is na 2015 niet veel sterker. Dat pleit weer tegen het effect van de milieuzone.

  Tenslotte, de conclusie dat “het college van B&W een tandje bij moet zetten” is op basis van deze data niet te maken. Die conclusie lijkt eerder ingegeven door politieke voorkeur dan door puur de data. En dat is jammer.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).