Rekenkamers zeer kritisch over alle tekortkomingen Uithoflijn | De Utrechtse Internet Courant Rekenkamers zeer kritisch over alle tekortkomingen Uithoflijn | De Utrechtse Internet Courant

Rekenkamers zeer kritisch over alle tekortkomingen Uithoflijn

Rekenkamers zeer kritisch over alle tekortkomingen Uithoflijn
Werk aan de Uithoflijn in de zomer van 2017. Foto: Bas van Setten
De ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het project Uithoflijn vertoont vanaf de start van het project belangrijke tekortkomingen. Zo concluderen de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer in een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek.

De ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het project Uithoflijn vertoont vanaf de start van het project belangrijke tekortkomingen. Zo concluderen de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer in een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek.

De conclusies in het rapport zijn zeer kritisch. Ook de informatievoorziening van de projectorganisatie aan de verantwoordelijke bestuurders was lange tijd gebrekkig. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben daarnaast te weinig samen sturing gegeven aan het project en hebben daarbij te weinig oog gehad voor wat het beste is voor het project.

De integrale verantwoordelijkheid en aansturing voor het totale project waren lange tijd onduidelijk. Het project Uithoflijn is ook nog eens heel lastig project waarbij gemeente, provincie en projectorganisatie Uithoflijn ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van de uitvoering. Volgens het rapport is er onvoldoende integraal gestuurd op de verschillende onderdelen die van belang zijn voor een volledig werkende tramlijn.

Onvoldoende invulling

De samenwerking tussen de gemeente, provincie, projectorganisatie en andere betrokkenen, zoals hoofdaannemer BAM, verliepen moeizaam. Ook deden de provincie en de gemeente te weinig met aanbevelingen van de Adviesraad. De rekenkamers: De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben bij de gezamenlijke aansturing van het project onvoldoende invulling gegeven aan het principe ‘beste voor het project’.”

De informatie over de voortgang van de Uithoflijn aan ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken was lange tijd gebrekkig, onder andere omdat niet over de uitvoering van alle te realiseren onderdelen voor een volledig werkende Uithoflijn werd gerapporteerd.

Niet alle kosten geraamd

De tramlijn zou in juli 2018 gaan rijden. Eind 2017 is echter bekend gemaakt dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar is vertraagd tot eind 2019. Toen is ook bekend geworden dat de kosten van de Uithoflijn met 84 tot 102 miljoen euro zijn toegenomen. Dit komt niet alleen door de vertraging, maar ook doordat niet alle kosten van de tramlijn bij de start zijn geraamd. Zo zijn de kosten voor de voorbereiding van de exploitatie en het beheer van de nieuwe tramlijn pas later bekend geworden.

Gedurende 2018 zijn er volgens het rapport meerdere stappen genomen om beter samen te werken en de informatievoorziening en de opvolging van aanbevelingen te verbeteren. Wel zien de rekenkamers nog risico’s in de samenwerkingsrelatie en de haalbaarheid van het project binnen de planning en het budget. Het is dus nog niet zeker of december 2019 ook echt gehaald gaat worden. “Alle betrokkenen zullen zich de komende tijd stevig moeten inzetten om de beoogde verbeteringen daadwerkelijk te realiseren”, aldus de rekenkamers.

Lees in dit artikel de eerste reacties van politieke partijen.

7 Reacties

Reageren
 1. Nina

  Moeten we de naam nu wijzigen in “Utrecht Science Park”-lijn? Kansloos.

 2. pinguin3

  Ok. En nu? Worden er mensen verantwoordelijk gesteld voor hun mismanagement? Of wordt het onder het tapijt geveegd? Wat kun je trouwens eisen als oppositie als de groen/rode brigade nee zegt terwijl het eigenlijk ja is.
  Triest dit.

 3. Piet

  Lekker makkelijk achteraf de koe in zijn kont kijken.

 4. JdV

  Een glas, een plas en alles blijft zoals het was. Er zit geen enkel verschil tussen politieke partijen van wrlke zijde dan ook. De doofpot gaat open, er komt een intern onderzoekje en de falende wethouders blijven gewoon op het pluche. Maak u geen enkele illusie dat integriteit ook maar enige mate van belang heeft, uiteinddlijk gast het om de eigdn carriere en riante inkomen. Falen is geen reden om hier je partijgenoten op af te rekenen want je weet tenslotte maar nooit wanneer je zelf hun bescherming nodig gaat hebben.
  Goh, waarom vertrouwen de burgers de politiek toch niet?

 5. Tim

  De Uithoflijn ís een tekortkoming

 6. Anthony

  OK, dus over 1 1/2 jaar zullen de nu boordevolle bussen 12 niet meer in de file tussen Utrecht CS en Sciencepark stil komen te staan, want er rijden dan trams.
  Inmiddels heeft ook mevrouw van Hooydonk op basis van cijferinformatie geconstateerd dat de vervoerscapaciteit van de trams tijdens de ochtend- en de avondspits meteen al te laag zal zijn. Wordt daar al op geanticipeerd?
  Tweede vraag: op dit moment zijn de kruispunten waar hordes fietsers de trambaan moeten oversteken, ronduit gevaarlijk. Wachten we op de eerste verkeersdrama’s of pakken we dit soort vragen aan voordat de tram straks in gebruik wordt genomen?

 7. isabelle

  Laat die Rekenkamer het gehele B&W college maar eens doorlichten, met aanhangig ambtelijk apparaat. De ene miskleun na de andere, wanneer het op geld en projectmanagement aankomt.

  KAN geen toeval meer zijn!!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).