Renovatie of sloop woningen Queridostraat in Utrecht? Bewoners lijken in ieder geval de dupe Renovatie of sloop woningen Queridostraat in Utrecht? Bewoners lijken in ieder geval de dupe

Renovatie of sloop woningen Queridostraat in Utrecht? Bewoners lijken in ieder geval de dupe

Renovatie of sloop woningen Queridostraat in Utrecht? Bewoners lijken in ieder geval de dupe
Foto: Robert Oosterbroek
Terwijl spandoeken die oproepen tot sloop in de wind wapperen aan de gevel van een verouderd huizenblok aan de Queridostraat, wordt er in sommige woningen juist hard gewerkt om de afbraak tegen te houden. Hoewel bewoners van mening verschillen over de gedroomde toekomst, lijkt het erop dat vooral woningcorporatie Bo-Ex hier een steekje heeft laten vallen. Jarenlang stond het huizenblok met 36 woningen op de nominatielijst voor grondige renovatie, jarenlang werd echter alleen het hoognodige onderhoud gedaan, en nu zijn de flatjes volgens Bo-Ex rijp voor de sloop. “Buikpijn”, krijgt wethouder Dennis de Vries ervan. “Tegen de afspraken in”, menen verschillende politieke partijen. De bewoners lijken ondertussen de speelbal.

Terwijl spandoeken die oproepen tot sloop in de wind wapperen aan de gevel van een verouderd huizenblok aan de Queridostraat, wordt er in sommige woningen juist hard gewerkt om de afbraak tegen te houden. Hoewel bewoners van mening verschillen over de gedroomde toekomst, lijkt het erop dat vooral woningcorporatie Bo-Ex hier een steekje heeft laten vallen. Jarenlang stond het huizenblok met 36 woningen op de nominatielijst voor grondige renovatie, jarenlang werd echter alleen het hoognodige onderhoud gedaan, en nu zijn de flatjes volgens Bo-Ex rijp voor de sloop. “Buikpijn”, krijgt wethouder Dennis de Vries ervan. “Tegen de afspraken in”, menen verschillende politieke partijen. De bewoners lijken ondertussen de speelbal.

“Wij worden ziek”, staat geschreven op een van de spandoeken aan de gevel van het huizenblok in Nieuw Engeland. Terwijl koopwoningen in de Queridostraat voor ruim 400.000 euro over de toonbank gaan, bladdert de  verf van de kozijnen van de sociale huurwoningen. Een van de bewoners die al jarenlang in het huizenblok woont, vertelt aan DUIC dat er al heel lang geen grote renovatie is geweest. Maar ze hadden iets om naar uit te kijken: de afgelopen jaren is ze altijd de worst voorgehouden dat de upgrade eraan zat te komen. Dat de woningen in de twee betwiste huizenblokken stevig gerenoveerd moesten worden, wist Bo-Ex ook. Er was sprake van schimmel, er zijn vocht- en ventilatieproblemen en de huizen hebben enkel glas. Het is allemaal niet meer van deze tijd. Met de gemeente werd afgesproken dat de renovatie in 2021 zou beginnen. 

Dit was dan ook de wens van de meeste bewoners, bleek uit verschillende peilingen. Reden voor Bo-Ex om uitvoerig onderzoek te doen naar renovatie en hier dan ook jaren over te communiceren met bewoners. Toen werd het echter december 2021 en trok Bo-Ex de stekker uit de toekomstige renovatie, de woningcorporatie besloot dat de sloopkogel door de 36 woningen heen moet. 

“Wij worden ziek”

Waarom Bo-Ex van gedachten is veranderd? De woningcorporatie omschrijft het zelf als: “Een renovatie lost echter niet de problemen op die er spelen bij de flats op gebied van energie, duurzaamheid en geluid. Zeker ook naar toekomstige huurders biedt een renovatie onvoldoende oplossing. Dit alles en de kosten voor een renovatie in afweging genomen is Bo-Ex tot het besluit gekomen dat renoveren een onverantwoorde oplossing is en sloop nieuwbouw wel de mogelijkheden biedt voor huidige en nieuwe bewoners.”

Sloop

Te lang geen groot onderhoud, er wordt niet geluisterd naar de wensen van de bewoners en het spel zou niet eerlijk gespeeld worden; dat zijn de zorgen en kritiekpunten die verschillende bewoners hebben. “Een onbetrouwbare partner”, zegt een bewoner over Bo-Ex. Bij de laatste peiling onder bewoners, in mei 2021, was 27 procent voor sloop en nieuwbouw, 48 procent voor renovatie en 24 procent gaf te kennen geen voorkeur te hebben. Bewoners die voor renovatie stemmen wonen graag in de buurt of willen niet de onzekerheid van een andere woonplek. Maar dit onderzoek was voor Bo-Ex geen reden om niet verder te gaan met het sloopplan. 

De weg van sloop is dus ingeslagen door Bo-Ex. Binnenkort komt er een officiële stemming die gaat over het zogenoemde ‘sociaal plan’. Zo’n plan is een soort reglement dat wordt opgesteld als een woningcorporatie – zoals in dit geval – woningen wil slopen. Bewoners kunnen in het plan zien waar ze recht op hebben en welke afspraken er gelden. 60 procent van de bewoners moet instemmen met het sociaal plan voordat er gesloopt kan worden. “Bij onvoldoende draagvlak kijken we opnieuw naar het plan”, antwoordt Bo-Ex op vragen van DUIC. Maar Bo-Ex schrijft naar bewoners dat ook bij onvoldoende draagvlak voor het sociaal plan, sloop niet van de baan is en de wens blijft van Bo-Ex.

Tekst loopt door onder de foto

Er zijn bewoners die de hele peiling sowieso al niet eerlijk vinden. “Er is geen vrije keuze. Er is nu zoveel achterstallig onderhoud dat bewoners eigenlijk gewoon uitgerookt worden. Met de staat van deze woningen kiest menig bewoner uiteindelijk eieren voor z’n geld door te kiezen voor sloop en daarmee voor een verhuizing naar een andere woning. En daar komt bij dat Bo-Ex zegt zich niet te gaan neerleggen bij een eventuele negatieve uitkomst. Waar kiezen we dan eigenlijk voor?” 

De spandoeken aan de gevels getuigen er natuurlijk van dat er zeker ook mensen voor sloop zijn. Een van hen vertelt: “Op deze manier kunnen we niet meer leven, het moet snel gesloopt worden en dan kunnen wij verhuizen.” Wat de hele zaak ook nog ingewikkelder maakt is dat de bewoners van de 36 woningen twee bewonerscommissies hebben, waarmee Bo-Ex communiceert. Door het stroperige proces lijkt er dus ook enige frictie te zijn ontstaan tussen bewoners. De woningcorporatie schrijft hierover aan DUIC: “Bo-Ex praat en overlegt met alle bewoners en met beide commissies. Bo-Ex ziet het als haar verantwoording om alle bewoners te horen en heeft verschillende pogingen gedaan om de bewonerscommissies bijeen te brengen en samen het vervolg op te pakken. Dit is helaas niet gelukt. De spanningen onder de bewoners onderling is waar Bo-Ex zich ook zorgen over maakt.”

Buikpijn

Verschillende politieke partijen en wethouder Dennis de Vries hebben vraagtekens bij het hele proces dat al jaren duurt en de manier waarop Bo-Ex hiermee omgaat. Naar aanleiding van vragen van Yvonne Hessel van politieke partij Utrecht Solidair vertelde wethouder De Vries buikpijn te hebben van deze casus. ‘Buikpijn’ vanwege de omstandigheden waaronder deze mensen moeten wonen maar ook van het hele proces. “Worden bewoners wel op de juiste manier geïnformeerd?” en “luisteren ze daadwerkelijk naar de wensen van de bewoners?”, vraagt de wethouder zich af. “Ik heb daar mijn vraagtekens bij”, vult de wethouder aan. In het huidige coalitieakkoord staat ook dat de gemeente zeer terughoudend wil zijn met het slopen en vervolgens opnieuw bouwen van sociale huurwoningen. 

“Op deze manier kunnen we niet meer leven”

Niet alleen Utrecht Solidair vraagt aandacht voor de zaak, ook Bij1, GroenLinks en PvdA roeren zich. De wethouder moet ook nog een hele set vragen vanuit de politiek beantwoorden. Een van die vragen gaat over de afspraken die de gemeente jaarlijks maakt met woningcorporaties zoals Bo-Ex, dit worden prestatieafspraken genoemd. De afgelopen jaren stond in dat document steeds dat de woningblokken gerenoveerd zouden worden. Toen bewoners van de Queridostraat recent bij Bo-Ex deze eerder gemaakte afspraak benoemden, schreef de woningcorporatie: “De prestatie afspraken zijn een tijdsmoment met een ambitie van een voornemen om te komen tot de prestatie afspraken die we met de gemeente maken.”  

Toekomst

Dus wat gaat er gebeuren met de huizenblokken? Dat is nu nog niet helemaal zeker, al is eigenaar Bo-Ex in ieder geval ervan overtuigd dat slopen en nieuwbouwen de beste optie. De stemming over het sociaal plan is voorlopig de belangrijkste stap. Als er gesloopt gaat worden omdat bijvoorbeeld iedereen instemt met het sociaal plan, dan krijgen de bewoners een verhuisvergoeding en een vervangende woonruimte. Maar ja, wat als minder dan 60 procent voor het sociaal plan stemt? Dan moet men weer naar de tekentafel, maar Bo-Ex geeft nu al aan dat sloop niet van de baan is. Ondertussen moeten de huizen aan de bouwtechnische eisen blijven voldoen, maar dat is ook weer voer voor discussie. Nu voldoen ze volgens Bo-Ex net aan de ‘minimale eisen’. Onlangs hebben woningen een schimmelbehandeling gehad en zijn ventilatieroosters schoongemaakt. Maar zowel de verschillende politieke partijen als de wethouder geven aan zorgen te hebben over de staat van de woningen. De rust is dus nog niet teruggekeerd in de Queridostraat.


Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.

15 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Tja. Je woont in een woning die niet jouw eigendom is. Dan heb je in principe niks te zeggen over wat er met de woning gaat gebeuren. Is dat een probleem voor je? Koop dan zelf een huis en zorg dat je als eigenaar wel kunt beslissen. Beggars can’t be choosers.

 2. alex

  Persoonlijk vind ik dat wanneer je in een hevig gesubsidieerde woning woont, grotendeels betaald door je medemens, je je niet zo heel veeleisend op moet stellen. Maar goed, misschien ben ik bescheiden.

 3. Koel Hoofd

  Jarenlang stond het huizenblok met 36 woningen op de nominatielijst voor grondige renovatie, jarenlang werd echter alleen het hoognodige onderhoud gedaan, en nu zijn de flatjes volgens Bo-Ex rijp voor de sloop.

  Bekende standaard traditionele strategie van grootwoningbezitters.

  Geeft ook de bekende gevolgen:
  Sprake van schimmel, vocht- en ventilatieproblemen, enkel glas.
  Enkel glas, terwijl de overheid dankzij de oliecrisis in de jaren zeventig al is begonnen om de meute aan te sporen woningen te isoleren….

  Dus inderdaad: Het is allemaal niet meer van deze tijd.

  En dan komt de marketing aap uit de mouw:
  “Een renovatie lost echter niet de problemen op die er spelen bij de flats op gebied van energie, duurzaamheid en geluid.”

  Energie als argument gebruiken is verschuilen achter een opendeur intrappen want ze hadden al jaren geleden die woningen moeten isoleren.

  Duurzaam….hysterisch argument.
  Want het is op geen enkele wijze duurzaam om de sloopkogel er doorheen te jassen en dan opnieuw op te bouwen.

  Geluid… Het lijkt een heel rustig straatje, dus geluid van buiten wordt al fors gereduceerd met dubbel glas, wat er al in de jaren zeventig in had gemoeten…
  Gehorige oude appartementen zijn op vrij eenvoudige wijze fors minder gehorig te maken.
  Maar 100% stilte zal in dergelijke oude appartementblokken niet haalbaar zijn.
  De vraag is echter of de bewoners dat ook willen?
  Want al die 100+ jaar ouwe huizen in Utrecht zijn gehorig, maar men betaald er wel grof geld voor om de buren te kunnen horen….

  Maar hier gaat het echt om:
  “Zeker ook naar toekomstige huurders biedt een renovatie onvoldoende oplossing.”

  Op Funda staat daar een appartement van bijna 4 ton in de verkoop. Op de bijgevoegde kadastrale kaart is te zien dat die 36 woningen op een fors stuk grond staan. Met nieuwbouw kan je er wel 72 planten want dat duurzame groen = Majellapark. De bouwkosten zijn gigantisch gestegen en landelijk hebben al meerdere projectontwikkelaars zich teruggetrokken omdat de risico’s en onzekerheden te hoog zijn.
  Dit is echter gegarandeerde verhuur (zekerheid) voor de hogere huursegmenten.
  Dus het plan is om er ongeveer 70 peperdure konijnenhokjes te realiseren met een paar vanaf 30m2 (kan de sociale huur met max toeslag net betalen).

  Maar dat zal pas na de vragen vanuit de politiek op tafel komen, want dat is de verkoopstrategie van BO-EX aan de gemeente. Die zal er in mee gaan want het is een mooi sociaal verhaal met politiek geladen spin…woningen voor docenten en politieagenten.

  Ik wordt hier heel cynisch van…

 4. Alberr van der Steen

  Hier blijkt maar weer dat ook de woningsector weer een staatsaangelegenheid oet worden. Zodra je zaken privatiseert komen de onetisch werkende hebzuchtige rijken de boel verzieken en blijft er van eerlijk verdelen niets meer over! Het woord sociaal zit niet voor niets in de tweeledigheid. Sociale woningbouw. Een ieder is voor de wetgelijk. Een ieder heeft dus ook recht op een kwaliteitswoning in een kwaliteitswijk. Het beste is om koop-en huurwoningen binne wijken te combineren waarbij sociale hiir een aandeel heeft van 60 procent zodat ook mensen die tussen wal en schip zitten een huis k7nnen huren ipv kopen en mensen met een hogere opleiding zich kunnen mengen tussen mensen met minder capaciteiten om zo dingen te kunnen uutwisselen en weer een volwaardige samenleving te krijgen wArbij begrip, wederzijds respect, sociaal gedrag, rust reinheid en regelmaat weer volledig terugkeren.

 5. Scherpschutter

  Ik sluit me aan bij Alex. De houding van deze huurders is werkelijk stuitend. Wat een ongekende ondankbaarheid. Pak je biezen en vertrek.

 6. Klaas

  1) Deze woningen zijn makkelijk en goedkoop te renoveren en verduurzamen. Hoe langer je er mee wacht (in het geval van Bo-Ex al een jaar of 30/ 40) hoe slechter de staat van de woningen natuurlijk wordt.

  2) De reden van sloop is dat nieuwbouw duurder te verhuren is. Ook meer vrije sector verhuurd en verkocht kan worden waarop gecasht kan worden door de projectontwikkelaars. OP nieuwbouw zijn ook subsidies en fiscale voordelen te verdienen. En je kan weer bepaalde eisen vanuit het rijk afstrepen. Een bepaald deel zal dan tegen de maximale sociale huurprijs (en een beperkt aantal m2) verhuurd gaan worden, wat nu niet gaat gelet op puntensystemen. Door de ouderdom kan men slechts een beperkte huur rekenen).

  3) Bo-Ex kent maar 2 opties. Sloop of sloop. Dat staat nu al vast.

  4) De gemeente Utrecht, Utrechtse politiek en bewoners zijn bewust voorgelogen/ aan het lijntje gehouden.

  5) Het ambtelijke jargon vanuit Bo-Ex is te triest voor worden. Wat is een afspraak eigenlijk nog ooit waard, als je standaard zo met afspraken omgaat? “Nieuwe inzichten”. Yeah right.

  5) Het bewust laten verloederen heeft vaak maar 1 gevolg: sloop. Bewust voor gekozen dus.

  6) De staat van de Utrechtse coöperaties is diep triest te noemen. Wat voor onmensen werken daar en maken daar het beleid?

 7. Geenstijl@Utrecht

  Aaaa die Alex,nou ik betaal graag voor mijn medemensen, stukje solidariteit naar elkaar toe.

 8. JdV

  Mooi. Factuur naar geenstijl@utrecht graag.

 9. Johan van Veen

  Dat er mensen zijn die huurders ‘beggars’ vinden is van een buitengewone arrogantie. Ook huurders – van sociale woningen of niet – hebben rechten en hoeven echt niet alles voetstoots te accepteren. En mensen die in een sociale huurwoning wonen, adviseren maar een huis te kopen, is behalve arrogant ook nog eens wereldvreemd. Onder welke steen heb je de afgelopen – pakweg – tien jaar dan gelegen?

 10. Ronald

  Het is nogal makkelijk (en ik denk voor journalistiek niet een gepaste drogredenering) op (koop)woningen uit 1935 te vergelijken met revolutiebouw uit de 1951
  Het is weliswaar vervelend, maar mag toch ook bekend verondersteld worden dat de huizen van net ná de oorlog van allerbelabberdste kwaliteit zijn.
  “In de jaren vijftig en zestig bouwen gemeenten en woningbouwverenigingen, met geld van het Rijk, woningwetwoningen die gebonden zijn aan strenge normen tot op het niveau van de keukenkastjes. Een nieuw huis is gemiddeld 55 vierkante meter en in Groningen van binnen precies hetzelfde als in Maastricht. De woningbouw is in die jaren een voortdurend schipperen tussen kwaliteit en kwantiteit, waarbij de kwantiteit het noodgedwongen toch meestal wint. Kees de Cler, architect en ambtenaar op het ministerie van Wederopbouw, herinnert zich terugkijkend op de naoorlogse woningbouw: ‘Schraal, monotoon, burgerlijk, armelijk. Je kunt er een hoop lelijke dingen van zeggen, maar vergeet niet dat we verdomd veel moesten bouwen en we leefden in een tijd waarin lonen en prijzen strak beheerst werden.’ ”

  https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=11&canon_id=487

 11. Binnenstadbewoner

  Slopen uiteraard. Voor iedereen het beste. Ook voor de gezondheid van die huurders. Oplappen is al geprobeerd en werkt niet. Nieuwe basic appartementen ervoor in de plaats zetten die ook gelijk van het gas af zijn, voorzien van zonnenpanelen etc..

 12. Cico

  Huurrecht en rechtsgelijkheid. Het voorspelbare, rechts-dommig gezwets over de woonsituatie van een ander is niet relevant.

  Aan de andere zijde van de Vleutenseweg heeft de BOEX wel een complete buurt gerenoveerd, na jarenlang precies hetzelfde uitrookbeleid. Geen enkele onderhoud totdat de woningen verkrotten. Het is immers dure grond. Blijkbaar waait er nu een andere wind bij de corporatie, of er was een steviger lobby dan de Queridostraat.

 13. JdV

  @Johan van Veen: Als je niet eens in staat bent om in je basis levensbehoefte van een dak boven je hoofd te voorzien zonder daarvoor subsidie van de overheid te moeten ontvangen sta je niet ver boven niveau beggar hoor. Je bent namelijk niet zelfstandig in staat om te wonen, je ziektekosten te betalen, je kinderen te onderhouden etc etc. Dat kun je moeilijk een zelfstandig, volwassen bestaan noemen, altijd afhankelijk zijn van de belastingbetalers om je heen die wel hun eigen broek op (moeten) houden. Accepteer dan ook maar dat aan die rechten/voordelen ook plichten/nadelen hangen. Niet de baas zijn over je woonruimte is er daar 1 van. Wie betaald bepaald.

 14. isabelle

  Ik huur (helaas) ook bij de Bo-ex.

  De Bo-ex is de nieuwe Mitros. Met een sterke lobby naar het stadsbestuur toe en een paar prestigeprojectjes die steeds weer in de schijnwerpers worden gezet, kopen zij hun ondermaatse prestaties naar de rest van hun real estate af.

  De performance van de onderhoudsdienst van de Bo-ex is ronduit bedroevend, daar is ook al jaren geen verbetering in te krijgen. Het personeel doet maar wat, aangetrokken derde partijen worden enkel op laagste prijs gekozen. Maar dat zal de Bo-ex boeien, zij hebben geen enkele betrokkenheid bij de bewoners van hun vastgoed. Iedere vorm van protest of bezwaar wordt door hun juridische team vakkundig afgemaakt.

  De huurprijzen zijn 100% hoog! Dat dan weer wel!

 15. Lexus

  @JdV: vooral die dubbele spelfout op het eind doet het hem. Moet ik daar meelij mee hebben? Dat heb ik liever voor mensen die om wat dan ook moeilijk meekunnen met de huidige ratrace, waarin u kennelijk graag een hoofdrol speelt en dat ook aan anderen voorschrijft.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).