Roep om raadsenquête over gasvrij Overvecht; vier vragen over de problemen Roep om raadsenquête over gasvrij Overvecht; vier vragen over de problemen

Roep om raadsenquête over gasvrij Overvecht; vier vragen over de problemen

Roep om raadsenquête over gasvrij Overvecht; vier vragen over de problemen
Een deel van de gemeenteraad in Utrecht is voorstander van een raadsenquête over de problemen die zijn ontstaan in Overvecht in Utrecht. In 2030 zouden duizenden woning aardgasvrij moeten zijn, maar dat gaat niet meer lukken nu Eneco de stekker eruit heeft getrokken. Wethouder Lot van Hooijdonk liet weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn en moest zich donderdag verantwoorden in de gemeenteraad.

Een deel van de gemeenteraad in Utrecht is voorstander van een raadsenquête over de problemen die zijn ontstaan in Overvecht in Utrecht. In 2030 zouden duizenden woning aardgasvrij moeten zijn, maar dat gaat niet meer lukken nu Eneco de stekker eruit heeft getrokken. Wethouder Lot van Hooijdonk liet weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn en moest zich donderdag verantwoorden in de gemeenteraad.

De oppositie was kritisch op het handelen van de wethouder, terwijl het college juist Eneco een gebrek aan transparantie verweet. Verschillende partijen in de raad zien graag dat er een raadsenquête wordt georganiseerd – het zwaarste instrument van de gemeenteraad waarmee het handelen van het college gecontroleerd kan worden. Bij zo’n onderzoek kunnen getuigen en deskundigen gehoord worden onder ede. Of zo’n enquête er ook echt komt is nog maar de vraag, er moet namelijk een meerderheid voor zijn in de raad. Daar is nog niet over gestemd.

Wat was precies het plan voor Overvecht-Noord?

De gemeente heeft grootse ambities als het gaat om de zogenoemde energietransitie. Alle huizen in Utrecht moeten vanaf 2050 van het gas af. Met geld van de gemeente en het Rijk loopt in Overvecht-Noord daarom al een aantal jaar een proef, waarmee onder meer de gemeente en energiemaatschappij Eneco kijken hoe uiteindelijk alle Utrechters zonder gasgebruik kunnen. De woningen in Overvecht-Noord zouden in 2030 van het gas af moeten zijn.

In Overvecht-Noord staan zo’n 8000 woningen, waarvan een groot deel aangesloten is op het warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd. Deze woningen zijn vrij makkelijk van het gas af te halen, want dat gebruiken ze eigenlijk alleen om te koken. Een grotere uitdaging is er bij woningen die nu nog gas gebruiken voor verwarming en warm water. Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van het stadswarmtenet het voordeligst is voor het grootste deel van deze woningen, 1900 stuks. Het plan was altijd dat Eneco bij deze woningen stadsverwarming gaat aanleggen, zodat de woningen uiterlijk in 2030 van het gas af zouden zijn. Inmiddels is duidelijk dat dat niet meer haalbaar is. De samenwerking tussen Eneco en de gemeente is beëindigd.

Waarom wordt nu de stekker uit het project getrokken?

In het heel kort: vanwege de betaalbaarheid. In november 2023 werd bekend dat huiseigenaren in Overvecht-Noord een eigen bijdrage van 1.500 tot 2.000 euro zouden moeten ophoesten voor de overgang op het warmtenet. Te veel, vindt de gemeente. “Dat vinden we, zeker voor Overvecht-Noord met de beschikbare subsidies en vanwege de financiële kwetsbaarheid bij veel bewoners, te hoog.

In Overvecht-Noord streven we naar een eenmalige eigen bijdrage van 0 euro voor de eigenaar-bewoners”, schreef het college van burgemeester en wethouders (B&W) destijds in een brief aan de gemeenteraad. Toen bleek ook al dat het nog niet zo makkelijk zou zijn om de eigen bijdrage naar nul euro te brengen. Het college van B&W noemt het nu een ‘lastige financiële puzzel’. De afgelopen tijd is daarom gekeken naar alternatieve scenario’s.

Op woensdag 3 april was er echter ineens nieuws van de kant van Eneco. De energiemaatschappij laat daarin weten de stekker uit de ontwikkeling van een warmtenet in Overvecht-Noord te trekken. Volgens Eneco is de belangrijkste reden daarvoor dat de betaalbaarheid van de uitbreiding van het warmtenet voor bewoners niet gegarandeerd kan worden. Eneco denkt dat alternatieven zoals isolatie en warmtepompen voor de energierekening van bewoners in Overvecht-Noord gunstiger uitvallen en dat daardoor te weinig bewoners bereid zullen zijn om over te stappen op het warmtenet. Voor een betaalbaar warmtenet moet minimaal 70 procent van de bewoners overstappen.

Verder zou de aanleg van het warmtenet kostbaar zijn omdat in het definitieve gebied voornamelijk eengezinswoningen zouden staan, die ver uit elkaar liggen. Volgens Eneco moeten alleen warmtenetten worden aangelegd in wijken waar dat ‘significant goedkoper’ is dan andere technieken. “Alleen dan is het aantrekkelijk voor huurders en woningeigenaren om over te stappen op een warmtenet en kan er voldoende draagvlak ontstaan.”

‘We zijn onaangenaam verrast’

Wethouder Van Hooijdonk liet kort na de publicatie van Eneco weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn door de manier waarop de energiemaatschappij dit besluit communiceert. “We zijn onaangenaam verrast dat Eneco ervoor kiest dit persbericht online te zetten, in plaats van bewoners in de wijk eerst fatsoenlijk te informeren. Eneco is zonder medeweten van ons naar buiten gegaan met dit nieuws, terwijl er andere afspraken waren over de timing van de communicatie”, liet Van Hooijdonk weten in reactie op het nieuws.

Niet alleen de communicatie verraste de wethouder. Er zou namelijk ook nog een overleg in de agenda hebben gestaan met Eneco, de gemeente en betrokken woningbouwcorporaties Woonin en Portaal. Dat overleg was bedoeld ‘om tot een definitief besluit te komen en de wijze van communicatie met elkaar af te stemmen’. “We betreuren dat door deze ontwikkelingen ons de kans wordt ontnomen om uw raad en de bewoners van Overvecht-Noord tijdig en fatsoenlijk te informeren over een gezamenlijk genomen besluit”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Een gezamenlijk genomen besluit, dus. Wat was dan het standpunt van de gemeente?

Volgens wethouder Van Hooijdonk had het college ook geconcludeerd dat er ‘geen haalbaar en betaalbaar aanbod aan bewoners mogelijk is’. Vanaf het moment in november dat bleek dat de eigen bijdrage voor bewoners hoger was dan de gemeente wilde, heeft het college naar eigen zeggen geprobeerd om een alternatieve warmtevoorziening ‘zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep bewoners’. “Dat heeft er ook toe geleid dat we heel ver zijn gegaan om tot dat aanbod te komen”, aldus het college. “Ondanks alle inspanningen vonden we het aanbod aan de bewoners niet voldoen aan onze voorwaarden.” Volgens het college is in de week van 18 maart al duidelijk geworden dat het een lastig verhaal zou worden.

‘De verdeling van deze risico’s tussen gemeente en Eneco was niet in balans’

Een belangrijke voorwaarde is dat een alternatief voor aardgas voor de meeste bewoners goedkoper moet zijn dan aardgas. Volgens het college is dat momenteel niet het geval, waarbij landelijke wet- en regelgeving een belangrijke rol speelt. Daarnaast vindt het college dat de verdeling van de ‘risico’s en meerkosten’ uit balans raakte. Er is gekeken naar manieren om te besparen, zodat de eigen bijdrage van nul euro voor bewoners mogelijk zou worden. Een van die manieren was het combineren van de aanleg van het warmtenet met vervanging van het riool, maar dat zou leiden tot grote risico’s.

“De verdeling van deze risico’s tussen gemeente en Eneco was niet in balans, waardoor effecten voor de gemeente onevenredig groot zouden worden. Ook op andere onderdelen bleek Eneco onvoldoende bereid om risico’s die samenhangen met de ontwikkeling van het warmtenet (zoals het risico op het contracteren van voldoende afnemers) naar zich toe te trekken”, aldus het college. Ook zou Eneco kosten te krap hebben begroot, waardoor extra kosten gemaakt zouden moeten worden om woningen aan te sluiten. “Voor het afdekken van al deze risico’s, die in de miljoenen liepen, was binnen het gemeentelijke projectbudget onvoldoende ruimte.”

Een derde punt van het college heeft betrekking op de transparantie van Eneco. Zo zou de energiemaatschappij niet steeds open zijn geweest over berekeningen, omdat het ‘bedrijfsgevoelige informatie’ betrof. Ook zouden de berekeningen ‘sterk wisselende uitkomsten’ hebben gehad. “We begrijpen deze opstelling van Eneco als commercieel warmtebedrijf, maar betreuren tegelijkertijd dat daarmee zij de enige partij zijn die ‘aan de knoppen’ kan zitten. Meer gezamenlijk optrekken in onder andere het bepalen en beperken van risico’s had ons inziens tot een beter resultaat kunnen leiden”, vindt het college.

De conclusie van de gemeente was dus ook dat er op deze manier geen haalbaar en betaalbaar aanbod gedaan kon worden aan de bewoners van Overvecht-Noord. “Dit zou donderdag 4 april in een gezamenlijk bestuurlijk overleg worden besloten, inclusief de wijze van communiceren daarna.” Eneco besloot – ondanks het nog geplande overleg – dus op woensdag 3 april te komen met het bericht dat het bedrijf de stekker uit de plannen trekt.

Kan Overvecht-Noord nu nog wel van het gas af?

Het college hamert erop dat het project alleen kan doorgaan als de overstap voor bewoners betaalbaar is. Nu de samenwerking met Eneco is gestopt, gaat de gemeente opnieuw met bewoners in gesprek over welke stappen er gezet kunnen worden in de richting van een aardgasvrije wijk. Hoe het verder moet, is dus nog onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat Overvecht-Noord niet voor 2030 van het gas af zal zijn. Die termijn is door het beëindigen van de samenwerking tussen Eneco en de gemeente niet meer haalbaar.

‘We gaan ons beraden over alternatieven voor deze wijk’

“De afgelopen jaren hebben we veel geleerd van alle onderzoeken die zijn uitgevoerd en de vele gesprekken die we hebben gevoerd met bewoners en ondernemers uit Overvecht-Noord. Dit heeft veel waardevolle inzichten en ervaringen opgeleverd die we graag willen gebruiken voor het bepalen van een nieuwe koers. We gaan ons daarom de komende maanden beraden over alternatieven voor deze wijk”, aldus het college. Eind 2024 moet hierover meer bekend worden.

Gekoppelde berichten

33 Reacties

Reageren
 1. Miss Money

  Doe deze wethouder maar weg. Ze heeft nu al meermaals laten zien dat zij niet overweg kan met grote complexe projecten. Zij kost de stad teveel tijd en geld.

 2. Peter

  Zal Lotte het weer overleven na de debacles met de Uithoflijn, Balijelaan, overal betaald parkeren, de parkeerapp, de Maliebaan, Marialaan, Ledig Erf, Graadt van Roggenweg etc,etc….iedere andere bestuurder zat al thuis, maar deze zonnekoningin overleeft alles, wuift alles weg, excuses? Wat is dat?

  Nu coalitiepartner D66 niet mee wil gaan in het onderzoek, weten we de uitslag al. Lotte blijft zitten en dit ” democratische ” College gaat gestaag verder met hun EIGEN plannen er doorheen te drukken!

  Het is een kartel die bij blunders elkaar de hand boven het hoofd houdt.

  Schande en laf coalitiepartijen!

 3. Lombokker

  Nog afgezien van de eigen bijdrage voor het aansluiten, is zo’n warmtenet ook veel duurder dan verwarmen op gas. De gemeente kan beter subsidie geven voor het isoleren van woningen; dat levert meteen minder uitstoot van CO2 op, én ook nog eens kostenbesparing voor de bewoners. Bovendien wordt het dan ook gemakkelijker om t.z.t. een warmtepomp te plaatsen.

 4. Bill

  Eenzijdige journalistiek, @Duic, hebben jullie ook daadwerkelijk bij Eneco om uitleg gevraagd? Nu komt het over alsof Eneco een en al de boeman is, maar het verweer van Eneco klonk namelijk als redelijk plausibel.

 5. Roland Goetgeluk

  De Duic als spreekbuis van het college. Dit is geen journalistiek te noemen.

  Zowel door bewoners, deskundigen en nb Eneco is gemeld dat er goedkopere en prima alternatieven zijn. De gemeente weigert deze alternatieven te waarderen. Raadsleden hebben hierover dan ook vaker vragen gesteld. De antwoorden van de wethouder waren gisteren wederom onder de maat zo vindt een deel van de raad. Ware journalistiek zou ook deze verhalen verwerken in een stuk.

  Naast het niet willen waarderen van de alternatieven, geldt wederom de systematische weinig coöperatieve en professionele bestuurlijke houding jegens de raad, burgers en bedrijven van deze wethouder. Het is dan ook interessant waarom Eneco zo gecommuniceerd heeft en waarom de wethouder nadien geen contact heeft gezocht met een grote speler in Utrecht.Ook dit is een aspect dat genoemd had horen te worden.

  Ten slotte geldt dat m.i. niet veel mis is met de missie van deze wethouder (groen, schoon), maar dat haar kennis, kunde en ervaring rond het inhoudelijk, technisch en politiekbestuurlijk operationele uitvoering als jaren ver beneden de maat is. Het is slecht de macht van het coalitieakkoord waardoor zij wordt beschermd (zie de houding van D66) en waarmee zij intern binnen GL opereert. Ze kent Mchiavelli helaas te onvoldoende om op meerdere schaakborden het spel te spelen. Ook deze aspecten zouden in een goed journalistiek verslag gemeld horen te worden.

  Deze wethouder moet m.i. vanwege onvermogen gestimuleerd worden om te stoppen. Een goede vervanger is niet zo moeilijk te vinden binnen GL.

 6. Jaap

  Lot van Hooijdonk kan wel inpakken nu weg er mee alle voorstellen van haar afwijzen ook die al waren behandeld nog een keer herzien en afkeuren ..

  Kan ze genieten van haar stad zonder leef vreugde waar ze zelf verandwoordelijk voor was als raadslid van Utrecht

 7. Koel Hoofd

  Kom maar op met die raadsenquête. Het aantal lijken wat er de afgelopen 10 jaar in de groene deugkast is gepropt zal schrikbarend zijn omdat die hele energietransitie een topdown geforceerde exercitie van de politiek en lobbyisten is. Elke proeftuin faalt in NL.

  Maar rubberen robbie Jette staat intussen wel te kraaien van gelukzaligheid omdat het gasverbruik door zijn beleid is afgenomen.
  Hij verzwijgt daarbij moedwillig dat bedrijven vanwege de gasrekening failliet zijn gegaan of op halve kracht draaien of op papier zijn vertrokken, dat het juist die arme mensen zijn die de termostaat lager hebben gezet, en dat de CO2 emissies onder de streep zijn toegenomen vanwege de inzet van kolen en LNG uit verweggistans waar mensenrechten niet bestaan en het milieu er niet toe doet.

 8. Scherpschutter

  @Roland Goetgeluk 13:14

  Als het aan mij zou liggen schaffen we de gemeente als zodanig af (totaal overbodig), maar zolang dit Utopia niet in het zicht van de realiteit is, is mevrouw van Hooijdonk eigenlijk wel een droombestuurder, hè? Die krijgt echt he-le-maal niets voor elkaar! Uithoflijn, parkeerapp, energietransitie, nu weer Overvecht. Weer 7 jaar in de prullenbak gegooid met een totaal gefaald project. Dat gaat fantastisch zo!

  Dus voordat u haar afserveert, stel ik voor dat u eens nadenkt over het alternatief; een GroenLinks bestuurder die wél capabel is en zaken voor elkaar krijgt; dát is pas horror.

  Wat mij betreft nog vele jaren Lot, tot we klaar zijn voor Utopia. Kom op, college, stem die raadsenquête maar snel even weg (zoals iedereen al weet dat gaat gebeuren) en op naar de volgende gigaflop.

 9. Toine Goossens

  Citaat: ‘Eneco denkt dat alternatieven als isolatie en een warmtepomp gunstiger voor de energierekening van de bewoners uitvallen dan een warmtenet. en ‘Een warmtwnet is alleen een oplossing als dat de goedkoopste optie is’.

  Klare taal van Eneco. De alpha’s en gamma’s van GroenLinks houden echter vast aan hun walhalla dromen. Wist u dat een derde van de GL raadsleden hun opleiding aan de HKU hebben gevolgd? En er onder de anderen slechts een weldenkend persoon is te bespeuren?

  Groenlinks Utrecht is een superbubbel waarin alleen het eigen denken en het eigen gelijk centraal staan. Met als resultaat, de dictatuur van de meerderheid, zoals voorspeld door de grondlegger van het Europesche democratisch denken.

  Laatst ventileerden ambtenaren tijdens een energiebijeenkomst voor Noordoost nog met droge ogen dat warmtenetten daar de primaire oplossing zijn. Daarom moet de wethouder opstappen en dient GL een partijloos kundig bestuurder voor te dragen.

 10. Andere

  LOTVERDORIE NOG ES AN TOE!!
  Is het weer zover?

 11. Wim

  @ Bill

  Eneco heeft een brief aan de raad gestuurd, om het frame van de wethouder te corrigeren. Daar wordt in dit bericht helaas geen melding van gemaakt.

 12. JdV

  Glas.plas.was. De wethouder kan doen en laten wat ze wil, de coalitiepartijen steunen haar toch. Verspilde energie dus, de enige manier om dit te veranderen is anders te stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

 13. R. Jansen

  Door dit zoveelste hobbyproject komen huurders behoorlijk in de problemen en dit allemaal buiten hun schuld om , en zoals gewoon is niemand thuis en wordt het afgedaan als kinderziektes en het is nog even wennen, leuk zo’n gratis kookplaat maar dan heb je ook wat voor 150 Euro extra per maand , Woonin doet er nog een schepje bovenop met een behoorlijke huurverhoging, en in de folder was het allemaal zo aardig van minder betalen , ja ja.

 14. Homie B

  Wat ook schrijnend is, is dat Groen Links zo groot is dankzij de studenten. Die betalen weinig belasting en hebben geen last van al die geldklop of anderszins mislukte projecten Krijgen gouden bergen voorgeschoteld. Zodra ze klaar zijn met studeren, verdwijnen ze en gaan ze anders stemmen. Gelukkig voor hun staan dan de opvolgers klaar

 15. Johnny

  Ik heb meer aan de kunde van de vorige eeuw dan hooidonk ooit gepresteerd heeft.

 16. butaaatjooo

  Waarom pikken mensen het wereldwijd toch om in allemaal dezelfde hokken te willen wonen? Over het gas… Gas kun je ook zelf inkopen . En er bestaat ook nog butagas ……….. Een fles kan je zo laten plaatsen en ophalen.

 17. Koel Hoofd

  @JdV
  Zou ik niet op willen inzetten.
  Deze wethouder is net politieke pek geworden, je raakt er door besmet.

  @Scherpschutter
  Je maakt me aan het schrikken!

 18. W

  Toine zet z’n grijsgedraaide alfa-gamma-plaat nog een keer op 🥱

 19. Nina

  Hieronder de uitleg van Eneco:

  https://nieuws.eneco.nl/laagbouwwoningen-in-overvecht-noord-niet-geschikt-voor-betaalbaar-warmtenet/

 20. Johan

  In het bedrijfsleven was zo’n programmamanager allang de laan uitgestuurd. Het is duidelijk dat in de politiek andere competenties tellen dan hoe capabel je bent.
  Jammer dat aan wethouders geen resultaatverplichting opgelegd wordt.

 21. Wies

  Inmiddels heb ik ook een hekel aan stadsverwarming. De wegen en fietspaden hier in Zuilen zijn al bijna een jaar een hel door werkzaamheden aan de leidingen.

 22. Peter

  Heldere uitleg van Eneco waarom ze stoppen en liever dit nu niet door een publiek gemeentelijk bedrijf laten uitwerken want die letten nooit op de financiele haalbaarheid.

  Vreemd dat Van Hooijdonk verrast was door Eneco, ik was altijd wel fan van haar maar in deze laatste coalitie maakt ze fout op fout.

 23. Toine Goossens

  @W,

  Helaas voor U @W. Dit moet nog vaak gezegd worden. Er is verandering nodig, er heerst een verkeerde bestuursmentaliteit in Utrecht. Dat zal alleen veranderen na heel veel tegenspraak.
  Ik adviseer u voor mijn commentaren een zonnebril met zwartgeroette glazen op te zetten.

 24. W

  @goossens: voor veranderingen zijn creativiteit, verbeelding, en vrije geesten noodzakelijk. Over het algemeen te vinden bij alfa’s en gamma’s en zeker geen beta-eigenschappen.

 25. Claire Obscur

  Ik lees hier al jaren dat geklaag over dat Utrechts bestuur wat men zogenaamd niet wil en tóch zit het er. Kan iemand mij uitleggen hoe dat komt? Als ik iemand niet in mijn woonkamer wil hebben zitten dan zit die er ook niet.

 26. Toine Goossens

  Ach @W,

  De belangrijke Nobelprijzen gaan systeemdenkers. Logisch ook, creativiteit is niet voorbehouden aan alfa’s en gamma’s. Zonder technische creativiteit was de evolutie van de mensheid nooit van de grond gekomen.
  Lees eens wat de Europesche unie van ASML of Airbus vindt. Dat zijn de EU gangmakers met verbeelding en creativiteit. Kent u alfa/gamma bedrijven die iets dergelijks presteren?

 27. Wim

  @ Claire obscur

  Nou heel simpel hoor. De Utrechtse politiek wordt gedomineerd door de jonkies die hier een paar jaar wonen, Groen66 in het bestuur zetten en voor ze er last van krijgen alweer weg zijn. Ergo, degenen die ons bestuur kiezen klagen niet omdat ze de stad alweer verlaten hebben.

 28. Nina

  @ Claire Obscure
  Zoals al vaker gezegd hier:

  Er is een groot aantal stemmers die student zijn en die stemmen veelal op Student en Starter en GL. Studenten en oud-studenten die blijven wonen in de stad doen daardoor een flinke duit in het zakje, Dat is in veel studentensteden zo, volgens mij.

 29. M.

  Ik vraag me af of het niet mogelijk is voor de hele stad een aardwarmte-intallatie aan te leggen. De energie uit aardwarmte is onuitputtelijk en geheel CO2-vrij. Alleen de aanleg is kostbaar. Of denk ik hier te gemakkelijk over?

 30. Toine Goossens

  @M,

  Ja, inderdaad. Ga eens te rade bij ß opgeleidden. Zij berekenen dat dit een droom is.

 31. M.

  Los van de vraag welke mensen er het creatiefst zijn, op het internet vond ik: “Niet geschikt voor individuele warmtevraag: aardwarmte wordt alleen gebruikt voor groepen woningen en gebouwen. Dus niet voor een enkel huis. Samenwerking noodzakelijk: samenwerking tussen diverse partijen is noodzakelijk voor efficiënte levering van warmte.”
  P.S. Onder de bèta’s trof ik veel mensen aan met een totaal gebrek aan sociale intelligentie. Dat is ook niet bevorderlijk voor veranderingen die nodig zijn. En waar de techniek allemaal toe kan leiden: denk aan de uitvinding van het buskruit, de atoombom en, niet te vergeten, bijvoorbeeld de plastics en de pesticiden.

 32. Toine Goossens

  @M,

  Doe eens onderzoek naar de achtergrond van dictators.

 33. Nina

  @ M.

  De twee extremen die jij noemt (geen EQ en te dromerig) zijn zeer waarschijnlijk allebei niet de oplossing.

  De waarheid ligt, volgens mij, in het midden bij de mensen die de samenhang der dingen zien, die empathisch zijn en begrijpen hoe de economie werkt om dingen te kunnen veranderen op een geleidelijke, verantwoorde manier.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).