Scholen in Utrecht spreken af: basisschooladvies blijft bindend, inschrijven schuift op Scholen in Utrecht spreken af: basisschooladvies blijft bindend, inschrijven schuift op

Scholen in Utrecht spreken af: basisschooladvies blijft bindend, inschrijven schuift op

Scholen in Utrecht spreken af: basisschooladvies blijft bindend, inschrijven schuift op
Schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht hebben voor dit jaar afspraken gemaakt over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het basisschooladvies blijft bindend en de uiterste inschrijfdatum voor middelbare scholen schuift iets op.

Schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht hebben voor dit jaar afspraken gemaakt over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het basisschooladvies blijft bindend en de uiterste inschrijfdatum voor middelbare scholen schuift iets op.

Net als ieder jaar kijkt de middelbare school naar het niveau dat de basisschool adviseert. Basisscholen baseren dat advies vaak op de middentoets in groep 8, maar dit jaar zijn de toetsen vanwege de lockdown en het thuisonderwijs mogelijk minder representatief. Dat maakt ze ongeschikt voor het bepalen van het definitieve schooladvies.

De basisschoolbesturen raden scholen aan om de middentoetsen in groep 8 wel af te nemen, om inzicht te krijgen in de onderwijsontwikkeling van leerlingen, maar niet voor het bepalen van het definitieve schooladvies. Mochten scholen besluiten om geen middentoetsen af te nemen, dan heeft dit geen gevolgen voor het schooladvies.

De schoolbesturen in Utrecht hebben afgesproken om het advies van de Primair Onderwijs Raad, de Voortgezet Onderwijs Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te volgen. “Dat houdt in dat ze de kinderen ‘kansrijk adviseren’”, zegt woordvoerder van het overleg Bram Donkers. “Basisscholen zijn ook zonder de middentoets in staat om de potentie van leerlingen op waarde te schatten. Bij twijfel geven ze leerlingen het voordeel van de twijfel.”

Inschrijven schuift op

Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer de tijd om hun schooladvies te bepalen. Voor de Utrechtse en Stichtse Vechtse scholen betekent dit dat inschrijven voor een middelbare school tot 15 maart kan.

Dit schooljaar kunnen de scholen geen open dagen organiseren. Om ouders en scholen te informeren, hebben de scholen onder meer video’s gemaakt. Ook alle andere activiteiten voor de voorlichting en oriëntatie zijn dit schooljaar online.

Kwetsbare leerlingen

Tijdens deze lockdown volgen de meeste kinderen vanwege de sluiting van de scholen thuisonderwijs. Utrechtse basisschoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben in overleg besloten dat ze voor leerlingen in groep 8 extra kijken naar hun kwetsbaarheid en of die invloed heeft op de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Dit betekent dat scholen ervoor kunnen kiezen om ook (een deel van de) leerlingen van groep 8 als een kwetsbare doelgroep aan te wijzen. Dan kunnen ze fysiek onderwijs krijgen. Scholen moeten dit wel kunnen verantwoorden binnen de landelijke richtlijnen.

Eindtoets

De centrale eindtoets staat gepland in april. Die kan, zoals het er op dit moment uitziet, gewoon doorgaan. Deze toets kan nog meetellen in het basisschooladvies, als scholen dat willen. Als de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan mag de basisschool bepalen of ze het schooladvies omhoog bijstelt.

Gekoppelde berichten

1 Reactie

Reageren
  1. Esther

    “Basisscholen zijn ook zonder de middentoets in staat om de potentie van leerlingen op waarde te schatten. Bij twijfel geven ze leerlingen het voordeel van de twijfel.”

    Ik ben geneigd te denken, daartoe zijn ze toch altijd in staat, waarom dan zoveel toetsen? Enfin. Terzijde-praat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).