Sharon Dijksma en veertig andere burgemeesters vragen om landelijke wetgeving om rellen te voorkomen Sharon Dijksma en veertig andere burgemeesters vragen om landelijke wetgeving om rellen te voorkomen

Sharon Dijksma en veertig andere burgemeesters vragen om landelijke wetgeving om rellen te voorkomen

Sharon Dijksma en veertig andere burgemeesters vragen om landelijke wetgeving om rellen te voorkomen
Archieffoto Sharon Dijksma
Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft samen met veertig andere burgemeesters in het NRC gevraagd om landelijke wetgeving om rellen en wanordelijkheden te voorkomen. Aanleiding is de uitspraak van de rechter die vorige week werd gedaan. Burgemeester Dijksma mocht een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 geen online gebiedsverbod opleggen, nadat hij had opgeroepen om in opstand te komen tegen het 2G-(corona)beleid en het vuurwerkverbod. 

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft samen met veertig andere burgemeesters in het NRC gevraagd om landelijke wetgeving om rellen en wanordelijkheden te voorkomen. Aanleiding is de uitspraak van de rechter die vorige week werd gedaan. Burgemeester Dijksma mocht een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 geen online gebiedsverbod opleggen, nadat hij had opgeroepen om in opstand te komen tegen het 2G-(corona)beleid en het vuurwerkverbod. 

De jongen had in november 2021 in de groepschat ‘Verzetsstrijders Utrecht’ op Telegram het volgende bericht geplaatst: “Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee.” 

Om rellen en ongeregeldheden te voorkomen, besloot Dijksma in de vorm van een online gebiedsverbod in te grijpen tegen de oproep tot rellen. Op het moment dat deze jongen opnieuw een soortgelijke oproep zou doen, zou een dwangsom volgen. 

De rechter zette afgelopen vrijdag echter een streep door dit instrument in Utrecht. Volgens hem was het gebiedsverbod een te grote beperking van de vrijheid van meningsuiting en bleek het online verbod geen goede juridische basis te hebben. Dijksma gaf aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechter: “Wat in de digitale wereld gebeurt heeft directe gevolgen in de fysieke wereld. Dat hebben we meerdere malen in onze stad gezien toen, na een digitale oproep om te komen rellen, er vervolgens ook daadwerkelijk rellen plaatsvonden. Ik vind het van groot belang dat er – net als in de fysieke wereld – ook in deze gevallen opgetreden kan worden om rellen en wanordelijkheden te voorkomen.”

Landelijke wetgeving

Ook in het opiniestuk in NRC staat dat het digitale tijdperk volgens de burgemeesters invloed heeft op de problemen die zich nu aandienen. De huidige wetgeving is van vóór het online tijdperk, waardoor de wetgeving volgens de burgemeesters is verouderd. “Een groot deel van ons leven en de manier waarop we met elkaar communiceren vindt online plaats. Online oproepen tot geweld hebben daarmee in potentie een enorm bereik maar vallen in sommige gevallen blijkbaar buiten de wet. We willen ons instrumentarium inzetten dáár waar rellen daadwerkelijk voorkomen kunnen worden: ook online dus”, zo is te lezen in het opiniestuk op de website van NRC.

Samen met veertig andere burgemeesters vraagt Dijksma dan ook om landelijke wetgeving. “Nu de rechter in dit geval een waardevol, preventief instrument uit handen heeft genomen, lijkt het noodzakelijk dat Den Haag met landelijke wetgeving komt. Zodat burgemeesters in staat worden gesteld om preventief te kunnen optreden tegen online oproepen tot rellen en geweld, en zo hun gemeente veilig te houden.”

19 Reacties

Reageren
 1. Lombokker

  Wat die jongen heeft gedaan noemt men “opruiing”, en volgens mij is dat gewoon verboden volgen artikel 131 uit het Wetboek van Strafrecht. Het lijkt mij sterk dat er nieuwe wetgeving voor zou moeten komen, maar ik ben natuurlijk geen jurist.

  Waar wellicht wel eens kritisch naar moet worden gekeken, zijn de richtlijnen die het OM hanteert in welke gevallen men daadwerkelijk tot vervolging overgaat.
  En natuurlijk ook wat voor interpretatie de dames en heren rechters aan het betreffende artikel geven, want die laten naar mijn mening de verdachten vaak wel erg makkelijk met een smoesje weg komen (we gingen alleen maar “koffie drinken”).

 2. Bert

  Dus 40 ongekozen bestuurders willen – nadat een van de vinger is getikt wegens schenden van de grondwet – méér regelgeving zodat ze nog meer vrij spel hebben.

  Overigens zie ik nergens in het bericht van de jongeman dat hij oproept op geweld, slechts tot het in opstand komen.

 3. Rob

  Wat Lombokker zegt. In de 60´s lieten ze gewoon de jantjes los op demonstranten. Was ook geen extra wetgeving voor nodig..

 4. Scherpschutter

  Dat burgemeesters rechter, jury en beul willen spelen, is meer dan genoeg reden om ze deze bevoegdheden niet te geven. Geen verdere argumenten nodig.

 5. Taeke D.

  Een jury noch een beul hebben we in Nederland. Onzin dus.

 6. Anne Marie ten Berge

  Dijksma: “Nu de rechter in dit geval een waardevol, preventief instrument uit handen heeft genomen, lijkt het noodzakelijk dat Den Haag met landelijke wetgeving komt.”
  Hier krijgt de rechter weer de schuld en hier krijgt de machtige coalitie met hun landsadvocaten weer de kans een wetsherziening in elkaar te draaien.

 7. Coen

  Deze burgemeesters willen geen rechter spelen. Een rechter toetst individuele gevallen aan algemene regels (de wet). Die algemene regels worden door de Tweede Kamer vastgesteld (wetgevende macht). Deze burgemeesters die onderdeel zijn van de uitvoerende macht zeggen nu enkel tegen de Kamer ‘kijk nou nog eens naar die (algemene) regels, want die zijn verouderd en die blijken in onze praktijk niet altijd goed werkbaar’.
  Dat is dus gewoon een logisch onderdeel van het werk van het lokaal bestuur. Feedback geven over de praktijk van de wetgeving aan de regering en Tweede Kamer.

 8. Rob H.

  Moeilijk moeilijk. Als Scherpschuttert hier oproept om een demonstratie tegen de linkse politiek houden, met knappertjes en ratels, dan heeft hij daar alle recht toe.

  Je wilt alleen voorkomen dat onverlaten dat al te letterlijk gaan nemen en met Cobra 6 de boel af gaan breken. Hoe kun je dit voorkomen, zonder al te veel inbreuk te maken op het eerste?

  De vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijhijd zijn van wezenlijk belang. Maar hoe zorg je ervoor dat het niet uit de hand loopt. Ik weet het niet.

 9. Realist

  De vraag is begrijpelijk maar dit is geen goed plan. Burgemeesters zijn letterlijk partijdig en die juist die partijdigheid moeten we vooral buiten het rechtssysteem houden.

 10. Christel van Walveren

  @ Bert

  De burgemeesters zijn gewoon gekozen in Nederland hoor. Ze worden geselecteerd, voorgedragen en aangenomen door de gemeenteraad, die gewoon door de kiezer gekozen wordt. Gemeenteraadsverkiezingen zijn erg direct. Als je als burger niet gaat stemmen…..tja. Dan is dat je eigen keus.

  Vacatures staan in de Staatscourant en het staat eenieder vrij om te solliciteren op een burgemeesterspost, als je denkt dat je geschikt bent.

  @Bert: de jongeman heeft opgeroepen te rellen, het gebruik van vuurwerk en geweld. Dat noem je opruiing. Eigenlijk moet het openbaar ministerie deze jongeman aanpakken, maar dat verzuimt ze net als dat boeren nauwelijks aangepakt worden; allemaal uit angst voor het populisme. Daarom moeten burgemeesters in actie komen, omdat het OM verzaakt in dezen.

 11. Scherpschutter

  @Coen

  Onjuist. De burgemeesters willen juíst rechter spelen. Dat is zelfs exact en letterlijk(!) wat mevrouw Dijksma hier aangeeft:

  “Nu de rechter in dit geval een waardevol, preventief instrument uit handen heeft genomen, lijkt het noodzakelijk dat Den Haag met landelijke wetgeving komt. Zodat burgemeesters in staat worden gesteld om preventief te kunnen optreden tegen online oproepen tot rellen en geweld, en zo hun gemeente veilig te houden.”

  Zit geen woord Chinees bij. De burgemeesters willen instrumenten uit handen van rechters halen zodat ze zelf rechtertje kunnen spelen.

  @Rob H

  Dat hoef je helemaal niet te voorkomen. Je moet alleen de individuen die zich misdragen wel aanpakken. En wellicht dat áls je ze eens aanpakt, dat daarmee ook nog voorkomen wordt dat het de volgende keer weer gebeurt. Maar burgemeesters rechtertje laten spelen? Dat is een buitengewoon slecht idee.

 12. Rutger

  @Realist: daarom stellen de burgemeesters niet de wetten op maar vragen ze of de wetgever haar wetten wil toetsen aan de nieuwe werkelijkheid. Google op trias politica .

 13. Coen

  @Realist: graag een kleine les openbaar bestuur. De politiek stelt algemene regels op die voor iedereen gelden. Dat gebeurt per definitie ‘partijdig’. Want iedere keuze voor een algemene regel is gebaseerd op opvattingen/overtuigingen over wat wenselijk is. Bij wetgeving is het de Tweede Kamer die het laatste woord heeft en de wet vaststelt.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. Dat een burgemeester dus vanuit die verantwoordelijkheid oproept om de algemene regels aan te passen is gewoon onderdeel van het werk.

  Bij een vermeende overtreding van de algemene regels (die dus voor iedereen gelijk gelden), is het aan de rechter om onafhankelijk vast te stellen of er inderdaad een overtreding was en de passende strafmaat te bepalen.

 14. Uuu

  @ Mistoetert

  Nergens willen de burgemeesters voor rechter spelen. Hoe verzin je het?

  Wat is het toch altijd opvallend hoe slecht reaguurders (moedwillig) thuis zijn in Staatsinrichting of het Recht (Trias politica anyone?).

  De burgemeesters willen simpelweg dat het OM optreedt of instrumenten ontwikkeld, zodat zij zelf opruiing of doelbewuste grootschalige orderverstoringen en rellen kunnen tegen houden. Ze willen gewoon hun werk kunnen doen> orde handhaven.

  Overigens zijn de dubbele standaarden bij de conservatief/ zeer rechtse complotdenkende vrijheidsstrijders altijd fascinerend om te zien. Alsof wij dat allemaal niet doorzien?

 15. Rutger

  @Scherpschutter: vermakelijk hoe slecht je leest en dingen verdraait: de burgemeesters vragen de landelijke wetgever (is kabinet en kamer en niet de rechterlijke macht!) om de wetten te herijken en indien mogelijk aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Niet om de wetgeving aan hun over te laten.

  De wetten zijn de basis waarop burgemeesters maatregelen kunnen nemen, ben je het met een maatregel niet eens dan ga je naar de rechter, check ook trias politica.

  Trouwens n.a.v. een eerdere discussie: u bent in de war, ik ben psycholoog.

 16. Realist

  @Coen. Dat ik het niet eens ben met een wetswijziging wil nog niet zeggen dat ik een staatskundig lesje nodig heb.. Een burgemeester hoort niet op de stoel van een rechter te zitten.

 17. Len

  De wetten herijken gevoelsmatig altijd maar één kant op. En het is doorgaans niet in het voordeel van de burger. Nu ben ik niet zozeer anarchistisch aangelegd, maar we zouden de dingen soms best wat meer op zijn beloop mogen laten.

 18. Peter

  Realist en Scherpschutter,: rechters maken geen wetten, het kabinet en de eerste en tweede kamer wel. Rechters kijken alleen maar of de wetten juist worden toegepast.

 19. Geenstijl@Utrecht

  Deze burgemeester moet gewoon lekker weggaan uit de stad Utrecht …..

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).