Sharon Dijksma reageert op plannen nieuw kabinet; Amelisweerd, criminaliteit en betaalbare woningen Sharon Dijksma reageert op plannen nieuw kabinet; Amelisweerd, criminaliteit en betaalbare woningen

Sharon Dijksma reageert op plannen nieuw kabinet; Amelisweerd, criminaliteit en betaalbare woningen

Sharon Dijksma reageert op plannen nieuw kabinet; Amelisweerd, criminaliteit en betaalbare woningen
Archieffoto Sharon Dijksma
De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma laat weten ontzettend blij te zijn dat er mogelijk een alternatief komt voor de verbreding van de A27. Ook ziet ze andere aanknopingspunten voor Utrecht in het nieuwe regeerakkoord.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma laat weten ontzettend blij te zijn dat er mogelijk een alternatief komt voor de verbreding van de A27. Ook ziet ze andere aanknopingspunten voor Utrecht in het nieuwe regeerakkoord.

“Utrecht is ontzettend blij dat het Utrechtse alternatief voor de verbreding van de A27 in het regeerakkoord staat,” zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Utrecht houdt van Amelisweerd. Het voornemen van het vorige kabinet om de A27 bij Amelisweerd te verbreden, heeft mensen in Utrecht en ook ver buiten Utrecht de afgelopen jaren flink bezig gehouden. We gaan dit samen met het Rijk verder uitwerken.”

Een andere ‘belangrijke stap’ is volgens de burgemeester het afschaffen van de verhuurderheffing. Dit is een belasting die woningcorporaties moeten betalen. “Het afschaffen van de verhuurderheffing is een belangrijke stap voor Nederland waardoor woningcorporaties meer kunnen investeren in sociale woningbouw en waardoor Utrecht een flinke stap kan zetten met het verduurzamen van huizen”, is te lezen in een persbericht van het gemeentebestuur.

Er komt ook geld beschikbaar voor de 14 verstedelijkingsgebieden, zoals het Utrechtse Groot Merwede. “We zien dit als een steun voor onze koers”, aldus Dijksma. “Utrecht werkt als belangrijkste knooppunt van Nederland graag samen met het toekomstige kabinet om meer betaalbare woningen toe te voegen, deze bereikbaar te maken en de leefbaarheid verder te vergroten.”

Criminaliteit

Dijksma gaat ook in op de punten die in het regeerakkoord staat over criminaliteit: “De genoemde speerpunten sluiten aan bij onze nota Grenzen stellen, perspectief bieden. We zien een effectieve balans tussen de repressieve aanpak van drugscriminaliteit en de preventieve aanpak om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit raken en doorgroeien. Streng met een helpende hand.”

Wietexperiment

Het college vindt het verder goed dat het kabinet werk wil maken van een progressiever drugsbeleid en dat er een grote stad wordt toegevoegd aan het wietexperiment. Dijksma: “Utrecht wil hier graag een rol in vervullen. We kijken ernaar uit om dit samen met het kabinet verder uit te werken.”

Klimaat

Het Utrechtse college is ook tevreden dat er een klimaat- en transitiefonds wordt opgericht voor verduurzaming. “Het is goed dat het kabinet oog heeft voor het versterken van de financiële positie van steden en van inwoners om werk te maken van de klimaatdoelen. Als gemeenten hebben we al veel eerder gezegd: we gaan ervoor. Maar we kijken wel goed hoe de plannen worden uitgewerkt en hoe dit uitpakt voor de gemeente en vooral voor onze inwoners.”

Gelijke kansen voor kinderen

In het regeerakkoord is veel aandacht voor onderwijs. “Gelijke kansen voor alle kinderen is een belangrijk speerpunt voor Utrecht en onderwijs speelt daarin een cruciale rol”, aldus de Utrechtse burgemeester. “We vinden het mooi om te zien dat het kabinet herkent hoe we in Utrecht het aanmelden op scholen dusdanig hebben ingericht dat iedereen dezelfde kansen krijgt.”

Tijd voor actie

Dijksma benadrukt ook het belang van de paragraaf in het regeerakkoord over de relatie tussen burger en de overheid. “Als gemeente zijn wij het eerste aanspreekpunt van de inwoners. Wij merken dat er behoefte is aan een Rijksoverheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Goed dat hiervoor nadrukkelijk aandacht is in het regeerakkoord.”

Tot slot benadrukt Dijksma dat Utrecht de komende jaren vooral met het Rijk wil samenwerken: “Utrecht heeft oplossingen voor de maatschappelijke problemen van nu. Deze oplossingen zullen we de komende jaren natuurlijk steeds blijven bieden. Daar horen ook structurele afspraken over de financiële positie van gemeenten bij.”

Gekoppelde berichten

20 Reacties

Reageren
 1. Paul

  Blij met deze goede Burgemeester die zorgt dat Utrecht beter een rol speelt in de nationale politiek.
  Hopelijk gaat ook Rijnenburg door het rijk aangewezen worden als intensieve bouwlocatie met goede tram metro verbinding naar bv Montfoort.
  Wat de huidige problematiek vraagt niet om , of dit of dat, maar en & en ook.
  Bij de architectuur van Rijnenburg moet dan na gedacht worden hoe alle woningen samen ook als een energie centrale voor de stad kan werken.

 2. Scherpschutter

  Een zeer teleurstellende reactie van de burgemeester, van wie ik toch op zijn minst een kritischere houding jegens dit vod van een ‘regeerakkoord’ verwacht (in essentie gewoon uitvoering van alle E.U. en V.N. marsorders), waarin met geen woord(!) gerept wordt over het belangrijkste dossier van allemaal…De coronacrisis.

  Wat is de visie van het kabinet? Wat wordt de strategie en middels welk beleid gaat dit uitgerold worden? Hoe gaat dit Utrecht beëinvloeden? Dat lijken me toch wel de minimale vragen waar je als burgemeester van de 4e stad van Utrecht antwoord op EIST in naam van haar inwoners.

  Hoe is het mogelijk dat Dijksma als burgemeester van Utrecht hier geen enkele kritische vraag over stelt…?

 3. Lombokker

  Dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft is inderdaad iets waar we blij mee mogen zijn. Nu maar hopen dat we volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een college zonder Groen Links krijgen, zodat het bouwen van woningen in Rijnenburg mogelijk wordt.

 4. [email protected]

  O dus er gaat weer enorm veel geld naar de criminele probleem jongeren, laten we dat geld steken in jongeren die wel willen meedoen, en dat zijn er genoeg, alleen hebben die vaak de financiële middelen niet om door te gaan, maar ook ondersteuning.
  Een drugsdealer die veel geld verdient kun je niet meer veranderen, die gaat niet voor een minimumloon werken.

 5. Bill

  Blij met deze burgemeester. Iemand die onze stad leefbaar houdt zonder te vervallen in het bijna woordelijk napraten van lobbyisten, zoals zo vaak in de reacties hier gebeurt.

 6. Anne Hillmann

  Erg blij dat er weer nieuwe kansen zijn, dat de A27 niet verbreed gaat worden. Minder blij, dat er weer sprake is van de bouw van 2 kerncentrales. In de jaren tachtig hebben duizenden mensen acties gevoerd om beide te voorkomen en nu staat nucleaire energie weer op de agenda van het kabinet. Daar word je toch wel eens erg moedeloos van.

 7. Martin van 't Klooster

  De corporaties hoeven per 2023 de gelden van de verhuurdersheffing niet meer af te dragen aan het rijk, maar moeten meer bouwen en verduurzamen. De huidige huurders die jarenlang de verhuurdersheffing hebben opgebracht zien nog geen cent terug. Huurders brengen dus weer miljarden op voor nieuwbouw en verduurzaming. Rutte cs spelen mooi weer met geld van de huurders. Er moet nog onderhandeld worden met de corporaties hoe de huidige huurders te compenseren. Wellicht.
  O ja. De hypotheekrenteaftrek blijft wel.

 8. Nina

  @Anne Hillman

  Wat is jouw oplossing dan voor het feit dat de zon niet altijd schijnt op zonnepanelen en de wind niet altijd wait om de wieken van de windmolens te laten draaien?

  We moeten van het gas af en de benzine/diesel auto’s worden vervangen door elektrische auto’s. Daardoor hebben we dus meer electriciteit nodig.

 9. RABE

  Blij met deze burgemeester. Maar waar rook is, is vuur. Zij doet haar best, maar echt vertrouwen doe ik het nog steeds. Er zijn meer mensen die anders denken en is zij dan wel sterk genoeg.?

 10. Hans Keuren

  Verbreding A27? Met in het vooruitzicht dat bedrijven, na bijna 2 jaar te hebben geproefd, thuiswerken niet nadelig is voor de productiviteit van medewerkers en het kosten bespaart. En daarmee de keuze thuiswerken structureel in te voeren voor de hand ligt. Spin-off van thuiswerken is o.a. dat er bewezen minder woon/werk verkeer is. A27, en andere verkeersaders, minder ‘belast’ is door drukte (lees fileleed). Minder milieu belastend. Kosten voor verbredingen van snelwegen beter investeren in OV infrastructuur en dat goedkoper misschien wel gratis(?) aanbieden.

 11. Hans

  Nina,
  we moeten van het gas af.
  Ja!
  En ook met de voet van het gaspedaal af. M.a.w. het roer moet volledig om. Ongebreideld vliegen, autorijden, consumeren en potverteren kan niet meer. Soberheid is het sleutelwoord. Energie sparen in plaats van verspillen. Repareren in plaats van weggooien en nieuw aanschaffen. Minder – of zelfs helemaal geen – vlees eten. Investeren in zonne-energie en plekken als de Sahara benutten om daar grootschalig elektriciteit op te wekken. Windmolenparken op zee aanleggen. Etc. etc. Maar de rekening in de vorm van kernafval andermaal doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen? Dat nooit!

 12. Kerncentrale Utrecht

  Ik ben blij met de nieuwe kerncentrales,eindelijk de juiste weg naar co2 vrije uitstoot.

 13. Koel Hoofd

  Mwah, de 2e Kamer is anders net helemaal los gegaan op dat coalitie akkoord.
  Vakkundig gefileerd Haagse stijl.
  En dan moeten al die plannen ook nog worden doorgerekend door diverse instanties…
  Ik denk niet dat dit kabinet in spé een lang leven beschoren is.
  Het is slechts de vraag of de boel voor of na de diverse parlementaire enquetes in elkaar zakt.

 14. Toine Goossens

  @Anne Hillman,

  Aan het verzet tegen die kerncentrales hebben we de kolen- en nu biomassa centrales te danken die Nederland in Europa op grote achterstand zet wat de CO² reductie betreft.
  Accepteer nu eens dat Nederland grote elektra centrales nodig heeft als garantie dat wij, bij het wegvallen van zon en wind, samen met de buren een houtvuurtje moeten gaan stoken om het eten warm te krijgen. Of gaat u dan op uw fiets zitten om Nederland van stroom te voorzien?
  Aan de eigen gaswinning komt een eind. Dat leidt tot afhankelijkheid van de vileine dictator Poetin die alle middelen gebruikt om Europa uit balans te brengen en te bedreigen.
  Al het gas uit het Midden oosten gaat momenteel richting China, die betalen daar meer voor. Energiepolitiek baseren op droomdenken is levensgevaarlijk.

 15. Toine Goossens

  @Hans,

  U vergeet helemaal om nooit meer naar Ikea te gaan, maar tafels, stoelen, zitmeubelen te kopen die 50 jaar of langer meegaan. En bij het betrekken van een nieuw huis louter en alleen nog investeren in energie reductie en niet in het verbeteren van het leefcomfort. Gewoon tevreden zijn met wat er is.

  Kernafval doorschuiven???? Luister even mee:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/15/169-moeten-we-bang-zijn-voor-kernafval-a4069122

 16. Ron

  Ik als ergens dat ze het uitgespaarde geld willen gebruiken om polder Rijnenburg toegankelijk te maken. Velen klagen steen en been dat het bizar is dat er nooit was gebouwd, maar vergeten dat er voor honderden miljoenen in bereikbaarheid geïnvesteerd moet worden voor je daar een woonwijk kan bouwen. Dit ging toen precies zo toen de wijk Leidsche Rijn werd aangelegd. Nu lijkt dat geld er eindelijk te komen.

  Overigens; dit wil niet zeggen dat die windmolens er niet komen. Er is genoeg plek dat windmolens en woningen hier – met genoeg onderlinge afstand – samengaan. Beide hebben we immers nodig; dak boven ons hoofd én duurzame energie. Met alleen windmolens op zee en zon op land – en zelfs inclusief die twee kerncentrales – redden we het niet. Er is ook wind op land nodig om de energiemix rond te krijgen.

 17. Bruin

  @ Anne Hillmann 16/12/2021 – 12:50
  In de jaren tachtig waren de demonstraties vooral gericht tegen kernwapens, niet kernenergie.
  Hoe ziet u het opwekken van schone energie het liefst, windmolens, biomassacentrales, zonnepaneelparken?
  Wellicht onbekend hier in Nederland, maar de fabricage van windmolens is zeer vervuilend, er komt zelfs radioactief afval vrij bij het winnen van zeldzame metalen benodigd voor de dynamo (wat niet heel netjes wordt opgeruimd), daarnaast hebben ze een zeer slecht rendement (tenzij je belegd/investeert in windmolenparken).
  #thoriumreactor #kernfusie

 18. Hans

  JA! Toine, helemaal gelijk.
  Ikea ben ik sinds 1996 niet meer geweest. Heb er wel twee rechte keukenstoelen van, van straat opgepikt een jaar of 10 geleden. In de grondverf, dan in de lak. Prima stoelen die het in de tuin goed doen.
  Broodrooster kapot? Geduld, goed licht, een schroevendraaier en voortschrijdende handigheid doen de rest.
  Een huis isoleren in basis is iets wat de doorsnee knutselaar tot op zekere hoogte heel goed zelf kan doen. Bij Hornbach of een andere bouwmarkt kun je daarvoor best terecht. Kwestie van fantasie, wil en een beetje het luie zweet op de koop toe nemen.

 19. Hans

  @ Bruin
  Wat je zegt strookt niet met de feiten.

  Er was een zeer breed gedragen anti-kernenergiebeweging in Nederland in de jaren tachtig. Er werd ook veel actie gevoerd tegen kernenergie.
  Lees het maar na:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Anti-kernenergiebeweging

 20. Nina

  @ Hans

  Mee eens, maar hoe zet je de karavaan stil? De meeste mensen blijven al die dingen wel doen en het ziekenhuis heeft ook nog gewoon stroom nodig…..

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).