Smakkelaarsveld moet woontoren en park krijgen | De Utrechtse Internet Courant Smakkelaarsveld moet woontoren en park krijgen | De Utrechtse Internet Courant

Smakkelaarsveld moet woontoren en park krijgen

Smakkelaarsveld moet woontoren en park krijgen
De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten een park met woningbouw te gaan realiseren op het Smakkelaarsveld. Momenteel is het Smakkelaarsveld een fietsenstalling waar ooit de Bieb++ zou moeten komen. Voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld is 2018 het richtpunt. 

De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten een park met woningbouw te gaan realiseren op het Smakkelaarsveld. Momenteel is het Smakkelaarsveld een fietsenstalling waar ooit de Bieb++ zou moeten komen. Voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld is 2018 het richtpunt. 

Er werd gestemd over drie scenario’s (Basis, Park+ en Park ++), waarvan de optie Park+ vooraf al werd gezien als meest voor de hand liggend. Hierin is een combinatie gemaakt van woningbouw en park. De opbrengst van het vastgoed moet bijdragen aan de inrichting van het park en aan het doortrekken van het water (Leidsche Rijn) richting de Catharijnesingel.

Wethouder Everhardt moet nog wel marktpartijen vinden om het vastgoed te realiseren. Na deze marktconsultatie moet eind 2016 het participatietraject starten.

Park+

In het plan gaat op het deel tussen het spoor en de busbaan waarschijnlijk studentenhuisvesting ontwikkeld worden. Kwaliteitsimpulsen zijn de aanleg van de Leidsche Rijn en het oplossen van het probleem van de sociale onveiligheid, die wel kan ontstaan bij een park.

Verder voldoet de realisatie van vastgoed in combinatie met het park, aan de ambities uit het Masterplan en Structuurplan. Zeker als het vastgoed deels wordt ingevuld met een publieksfunctie (bijvoorbeeld horeca). Door middel van de realisatie van vastgoed moet de gewenste ‘eyecatcher’ worden gerealiseerd die bezoekers naar de binnenstad begeleidt, vanuit de OV-terminal en terug.

De fietsenstalling, die nu op het Smakkelaarsveld is, wordt overbodig als de nieuwe overdekte fietsenstalling vlak naast het station klaar is.

Kritiek

De Partij voor de Dieren en ChristenUnie zijn het niet eens met de gekozen richting. Raadslid Eva van Esch: “De PvdD vindt het een onzalig plan om een gebouw in plaats van groen op deze locatie te realiseren.” De plek zou, volgens de partij, de laatste mogelijkheid vormen om het stationsgebied – dat vol komt te staan met hoge kantoor- en woontorens – een beetje te vergroenen.

Van Esch: “We worden geconfronteerd met een voorstel waarin de financiering van een parkje gekoppeld wordt aan nog meer gebouwen in dit gebied, alsof er zonder gebouw helemaal geen groen meer mogelijk is.”

Gekoppelde berichten

38 Reacties

Reageren
 1. Jeroen

  Hoezo nou weer studentenhuisvesting? Levert dat echt het meeste rendement op?

 2. Johan

  Prima dat gekozen wordt voor deze invulling en dat daardoor de Leidsche Rijn weer teruggebracht kan worden. Maar och och och. Alweer studentenwoningen. Nagenoeg elk bouwplan in en rond de binnenstad betreft studenten/startershuisvesting. De stad heeft behoefte aan diversiteit, zorg nu ook eens voor hoogwaardige woningbouw. Stop de studenten- en startersschimmel.

 3. HJ

  Ik snap niet dat men zo tegenover studenten zoals in de comments hierboven staat. Utrecht is nou eenmaal een studentenstad, accepteer het en ga verder met je leven. Zeurkousen..

 4. kees van oosten

  De bevolking koos bij het referendum in 2002 voor de groene variant (alternatief A). De gemeenteraad besloot daarna echter voor de stenige variant met veel hoogbouw.

  Echter, ook bij de stenige variant zou het Smakkelaarsveld als park gespaard worden. Dat raken we nu dus ook kwijt. Alleen de PvdD en de ChristenUnie blijken tegen.

  Voor de mensen die op een groene partij willen stemmen blijft er niet veel over. Hulde in elk geval voor de PvdD en de ChristenUnie.

 5. Johan

  @ HJ

  Uit het FD vandaag, over Utrecht: “Ook daar een trek naar omliggende gemeenten als Zeist, De Bilt, nieuwegein en Maarssen. Vertrekkers willen heel graag in de stad blijven wonen maar vertrekken noodgedwongen naar de buurgemeenten vanwege hoge prijzen en gebrek aan passend aanbod in de stad”.

  Ik heb niets tegen studenten, maar ik heb wel iets tegen het langzamerhand volstrekt eenzijdige woningaanbod dat in en rond Utrecht centrum onstaat. Voor de sociale cohesie en economische dynamiek is een gemeleerde en diverse bewonerssamenstelling noodzakelijk.

 6. Rob

  Het is echt zo zonde om van het laatste stukje grond in het gebied weer te kiezen voor vastgoed. Een park, in het centrum van de stad, geeft de mogelijkheid voor ontspanning, recreatie, tussen al het betongeweld.

 7. J.H.

  @HJ:
  Er zijn genoeg argumenten te verzinnen tégen studenten, maar dat is het punt niet.

  Het punt is dat studenten het centrum hebben overgenomen en Utrechters zelf worden gedwongen uit te wijken naar de Vinex of randgemeenten. De gemeente faciliteert nieuwkomers, met name studenten, om in het centrum te gaan wonen, mede door deze woningbouw. Waarom niet gewoon grootschalige studentenhuisvesting bouwen op de Uithof en zorgen voor fatsoenlijke (starters)woningen voor Utrechters? Of is dat weer te min voor studenten, omdat de kroeg dan niet op kruipafstand zit?

  Overigens ben ik van mening dat je daar helemaal niet per se woningen hoeft te bouwen. Een mooi stadspark aldaar zou fantastisch zijn! Ik ben het dan ook helemaal eens met de PvdD, wat dit dossier betreft.

 8. Y

  Parken zijn daar niet genoeg van in Utrecht? Zo een woontoren is natuurlijk wel een eyecatcher voor Utrecht, maar maak er aub iets speciaals van zodat je er ook van buitenaf kan genieten. Utrecht begint eindelijk een echte stad aan het worden.

 9. Felix Visser

  Uit een gecondenseerde reactie op Bieb++ plannen, november 2013:

  ‘Smakkelaarsveld zou een schitterend park met veel groen en hoge bomen kunnen worden, waardoor de gigadobbelsteen (Tivoli/Vredenburg) met teveel ogen – gejat van Philipsontwerpen uit de jaren ‘80 – en voor de komende twintig jaar een beeld van pretentieuze, en qua ornamentering onbeschrijfelijke, burgermans-lulligheid van de bovenste plank, nog enigszins allure krijgt. In elk geval decent verhuld zal zijn door de liefdevolle mantel der natuur die altijd fraai is en geen kapsones heeft.’

  ‘Een extra long voor de stad waar hij broodnodig is, met een enorme parkeergarage voor auto’s en fietsen ondergronds. Ik wed dat Q-Park en/of Vinci staan te trappelen, en dat kost de gemeente die dan van een paar heel grote problemen af is, weinig tot niets. Rust in de stad die eruit ziet als na het geallieerde vergissingsbombardement op Utrecht in WO II.’

  Niks ‘woontoren’ dus.

 10. R

  Voor alle klagers dat er te weinig woningen in het centrum zijn: het halve centrum staat leeg.

  Leeg?

  Ja, leeg! Boven de meeste winkels althans. De Oude gracht alleen al telt 100+ leegstaande etages. Reden is dat de toegang naar boven de winkels gelegen etages óf is weg gehaald óf in de winkel zit. Je kan er niet meer zelfstandig vanaf de straat bij. Gevolg is dat de 1e etage gebruikt wordt als koffiehoek voor het personeel en wat opslag en de rest van het pand leeg staat.

  Nu zijn er in het land diverse Wonen Boven Winkels projecten, maar:
  – het is soms heel moeilijk om lege etages weer bereikbaar te maken. Achterstraten, al dan niet op +1 niveau, huizen koppelen, etc,; er zit een grens aan;
  – veel van bovenstaande klaagmensen willen best in een centrum wonen, alleen ontdekken ze dan dat huizen gehorig zijn (heb je met huizen van voor 1970) of dat er cafés in de straat zitten, er veel winkelend publiek zijn, etc. Kortom: de gemoedelijke, flexibele binnenstadbewoner van welleer is er bijna niet meer. Precies daarom richten velen zich op studentenvastgoed; die zeuren niet zo over gebrek aan parkeerplaatsen en dat de achtertuin te klein is.

  Eenzijdige binnensteden met leegstaande centra; alleen met een flexibele mindset kunnen we dat sámen oplossen; samen met vastgoedeigenaren, bestaande en nieuwe bewoners, winkeliers, horeca-uitbaaters, etc.. Alleen moeten we dat wél samen willen! Helaas strijden veel groepen, ook in de politiek, meer tegen dan met elkaar.

 11. joep

  10% van de bevolking is student, die moeten ook ergens kunnen wonen. Het blijft vreemd dat ze hier geregeld als ongewenste parasieten worden afgeschilderd, terwijl ze misschien wel de belangrijkste levensader van de stad zijn.

 12. Lauk

  Utrecht een ‘echte stad’, wat is dat nu weer? Hoogbouw en eye-catchers? Liever een ‘eigen’ stad, een aparte stad, en graag een groene long naast al die toch al gerealiseerde hoogbouw (voor de liefhebbers van een ‘echte stad’). Parkeergarage eronder, ruimt weer een hoop auto’s op, en liever geen extra studentenhuisvesting in het centrum, maar eerder richting Uithof (scheelt weer een hoop vervoersproblematiek, fietsersoverlast en herrie in de binnenstad)

 13. Johan

  @ Joep

  Beter lezen. Gaat om de noodzakelijke mix in de bevolkingssamenstelling bij bouwplannen ipv het steeds eenzijdiger accent op invulling voor studenten.

 14. RobH

  @Johan: Momenteel is die mix veruit in het nadeel van studenten en starters (groot tekort aan kleinere appartementen en studentenkamers in Utrecht) dus deze bouwplannen zijn om de mix evenwichtiger te maken.

 15. Niels Bokhove

  Er is ooit, in een grijs verleden, een referendum in Utrecht gehouden over de vernieuwing van Hoog Catharijne e.o.. De keuze was, simpel gesteld: groen of steen. Er is toen heel duidelijk voor groen gekozen. Stelselmatig wordt sindsdien die keuze genegeerd door bestuurders en ambtenaren en investeerders. Wanneer houdt dat wangedrag – want dat is het – nou eindelijk eens op?! Zitten ze daar nu voor zichzelf of voor de burger/kiezer?
  De burger spreekt zich als democratische kiezer duidelijk uit, het referendum is bindend (als ik het wel heb) en vervolgens gaat de overheid doodleuk haar eigen gang. Het is de overheid die de democratie tot een lachertje maakt, terwijl ze juist de democratie zou moeten respecteren en versterken en zo de burger weer vertrouwen geeft in die democratie. En natuurlijk kan niet elke burger zijn zin krijgen, dat lijkt me duidelijk. Het zijn altijd meerderheidsbesluiten, waarbij het wel van belang is dat de meerderheid ook goed rekening houdt met de minderheden.
  Geen wonder dat het populisme terrein wint: de burger wordt niet serieus genomen, wendt zich af van de overheid en de regerende partijen en volgt dan populisten die voornamelijk emotionele wartaal uitslaan.

 16. Niels Bokhove

  Sterker nog: misschien moet er een formele aanklacht wegens misleiding c.q. bedrog c.q. contractbreuk bij justitie worden ingediend. De overheid misleidt de burger, bedriegt de burger en houdt zich niet aan haar eigen afspraak/contract met de burger. Alledrie zijn strafbaar, als het een individueel persoon of een organisatie betreft.
  Maar ja, wie gaat die aanklacht indienen? En tegen wie of wat precies? En is zo’n aanklacht überhaupt juridisch te onderbouwen?
  Advokaat Bernard Tomlow reageert regelmatig op deze plek. Wat vind jij ervan, Bernard?

 17. Rietje

  De uitgelezen plek voor een mooi park. Zo tussen CS en Tivoli / de binnenstad. Tot nog toe is er vooral heel veel groen en ruimte verdwenen. Hou de stad leefbaar.

 18. Jansen

  Simpel, er moet gewoon een park komen, dat is de burger al jaren toegezegd!

  Laat nu eindelijk eens zien dat de gemeente en dus de inwoners de baas zijn ind e stad en niet de projectontwikkelaars. Kan de gemeente niet of wil de gemeente niet?

  Sociale onveiligheid in een park ontstaat alleen maar wanneer de overheid/ de gemeente, te laks is om te investeren in veiligheid of wil onvesteren tegen verromeling. Dat beteket dus gewoon, stadswachten/ parkwachten/ politie inhuren, een open structuur met open zichtlijnen, een hek dat op slot gaat om 23 uur, goede mooie verlichting en een onderhoudsteam dat het park mooi en schoon houdt.

  Echter weigert de overheid in Nederland structureel om in dits oort zeer belangrijke zaken te investeren. Zaken die juist een stad leefbaar houden. Het enige waar overheden in Nederland in geïnterseerd lijken te zijn is cashen, geld verdienen; ipv geld uitgeven aan zaken die ten goed ekomen aan de burger. De gemeente verkoopt grond die ons allen toekomst aan de hoogste bieder en is daarna de controle kwijt over dat gebied.

 19. Amerikaanse Nederlander

  @HJ Misschien omdat meer studenten thuis blijven wonen? http://www.nrc.nl/next/2015/12/12/thuis-wonen-is-trend-bij-eerstejaars-1570055

  Net als met de Bieb++ (wie gaat daar nog heen?), laat de gemeente met studentenhuisvesting zien dat ze niet naar trends kijkt.

 20. Erwin

  Parken in de buurt verworden toch maar tot junkontmoetingsplekken. Wanneer hebt u lekker voor het laatst in het Moreelsepark gezeten..?

 21. Johan

  @ RobH

  Dat klopt als je het hebt over Utrecht als geheel. Maar nu juist niet in de gebieden die overspoeld worden met studenten/startersprojecten: de binnenstad en omliggende wijken Wel in Leidsche Rijn. En in Oog in Al. Tuindorp niet te vergeten. Etc, etc.

 22. TP

  Ik ben op zich voor een gebouw met openbare plint op het Smakkelaarsveld. Het parkje was altijd een junkenverzamelplaats. Met woningen en bijv. horeca stijgt de sociale veiligheid hier

  Daarnaast ben ik voor alle initiatieven om de Leidsche Rijn sneller open te graven. In dat kader wel vreemd dat het onlangs door het college vergrootte bouwvolume dat NS mag bouwen aan de van Seijpesteijnkade blijkbaar niet hoeft bij te dragen…

 23. Jansen

  @ Erwin,

  Die parken zijn verworden tot dergelijke plekken, omdat de overheid er weigert geld, tijd en aandacht aan te schenken. Net zo als dat ze het junkenprobleem in Hoog Catherijne destijds uit de klauwen hebben laten lopen. Je nooit afgevraagd hoe het kan dat een niet meer dan gemiddelde stad op wereldschaal het grootste junkenprobleem van Nederland had?

 24. Maria

  Verstandige keuze. Opvulling van het tochtgat met een mooie toren, voldoende groen om het ruimtelijk te houden en de Leidsche Rijn terug in het centrum. Kan mooi plekkie worden als het kwalitatief hoogstaand wordt ingevuld.

 25. Hans Versnel

  Waren deze protesten tegen bebouwing van het Smakkelaarsveld er ook toen de plannen voor de Bieb++ nog aan de orde waren? Die zouden ook niet veel groen overlaten behalve wat gebruiks- of recreatief groen als aankleding van een kolossaal groot gebouw. Bebouwing hier was opgenomen in het masterplan stationsgebied dat na het referendum werd vastgesteld in de gemeenteraad.

 26. Felix Visser

  @Niels, ter gelegenheid van 20 jaar Hoog Catharijne schreef ik in 1994 een artikel voor een toen nog door-en-door Utrechtse krant. “Leuk, maar ook een beetje pijnlijk, want het Utrechts Nieuwsblad heeft veel Bredero-boter op het hoofd”, was het commentaar van de stadsredactie. Het werd dus niet geplaatst. (Ik had destijds een wekelijkse column en kreeg daarnaast geregeld ruimte voor een pagina in het cultuurkatern van het UN voor andere uitstapjes.)

  In het bewuste artikel met als titel Utrecht City Project en de ondertitel ‘Van Rijnkade tot Centraal Station, de onherroepelijkheid van het onherstelbare’, waarschuwde ik voor de bezwerende woorden van Utrechtse bestuurders in het kader van het (op)nieuw gelanceerde (Utrecht) City Project.
  Het artikel geeft een aardig tijdsbeeld en is als zodanig bij mij opgeslagen in m’n mapje ‘Utrechtse notities’. Je leest erin hoeveel er in de iets meer dan 20 jaar die achter ons liggen is veranderd – en hoeveel helaas niet.

  Ik luchtte mijn hart al eerder over het totale misverstand over de waarde van ‘voortschrijdend inzicht’, en in het artikel kun je lezen hoe in (inmiddels 40 jaar dus) is bewezen dat een dergelijk inzicht niet bestaat.

  Weer spreekt men van gezelligheid, groen, ontmoetingsplaatsen, knus, terrasjes, water in de singel.
  En weer trappen we erin. Ik weet het: tempora mutandur, de tijden veranderen en dus moet af en toe koers kunnen worden gewijzigd. Maar had in 1970 geluisterd naar de talloze kunstenaars en andere tegenstanders van HC en de korte racebaan waar eerste rustgevend water was. In die jaren sindsdien zijn we niet gelukkiger geworden met de plannen van Bredero.

  Het getetter van tegenstanders van een park, dat nu zal ontstaan zal ongetwijfeld over ‘veiligheid’ gaan.
  Er is altijd wel een stok te vinden, evenzo tegen een woontoren waarin waarschijnlijk slechts gefortuneerde studenten kunnen wonen – de Gemeente is toch niet gek, zo’n AAA locatie ga je toch niet weggeven?

  Als je mij via een van de mensen die wij beiden kennen je e-mailadres laat weten, stuur ik je het artikel toe. Alsnog publiceren zou natuurlijk ook kunnen, maar ik heb geen zin om ermee te gaan leuren.

  @Maria: Wat bedoel je met tochtgat? Tochtgaten ontstaan juist waar hoge gebouwen/torens staan. Ga maar eens naar het Domplein als het een beetje waait en steek eens een parapluutje op. En kijk eens in de geschiedenis (1674) hoe een tornado het hele middenschip van de Domkerk tot een eeuwenlange puinhoop herschiep.

  @Hans Versnel: jawel, die protesten tegen bebouwing waren er ook tijdens Bieb++. Lees mijn eerder commentaar. Dat park is niet uit de lucht komen vallen.

  Als er een gebouw moet komen: zet iets moois, laag en transparant, midden in dat park. Vooral niet iets dat weer gigagroot moet worden. Een toeristisch informatiecentrum (VVV) met een prachtige expositieruimte voor geschiedenis en kunst uit Utrecht-stad en -provincie. Betrek de HKU erin, het Centraal Museum, andere cultuurorganisaties. Maak eens een groots gebaar naar kunst en cultuur die inmiddels tot blauw aanlopen is gewurgd. Met een half miljoen bezoekers per jaar vast wel te runnen.
  Dát is promotie voor Utrecht.

 27. Niels Bokhove

  @ Hans Versnel,
  Ik zou die Bieb++ op die plek toentertijd ook niet goed gevonden hebben, maar ten eerste was ik toen onvoldoende geïnformeerd door het ontbreken van een goede Utrechtse krant en bovendien bestond toen DUIC nog niet met deze reactiemogelijkheid. En verder: sindsdien is veel duidelijker geworden dat het plan “groen” met voeten getreden wordt.

 28. Jansen

  @ Hans Versnel

  Uuuuuh, een van de renden waarom Bieb ++ niet is doorgegaan waren de protesten tegen bebouwing en protseten tegen het met voeten treden van de uistlag van het referendum. Inderdaad is er NA het referendum beslist over volbouwen, tegen de wens van de uitkomst van het referendum in nota bena.

 29. Niels Bokhove

  Even iets anders. Nog nooit heb ik een DUIC-medewerker zien reageren in deze rubriek. Erger nog: nog nooit heb ik een gemeenteraadslid zien reageren. Zitten die raadsleden angstig verschanst achter hun pc-schermen en hun muren?
  Ik bedoel: wat heeft het voor zin dat wij hier met zijn allen (soms minder) verstandige opmerkingen zitten te maken en op elkaar reageren, als het niet aankomt bij degenen voor wie het eigenlijk bestemd is? Op die manier wordt deze rubriek wel een uitlaatklep voor frustraties, irritaties, e.d., maar daarna valt het meteen dood.
  Ik roep opnieuw: laten de gemeentepolitici zich aub eens horen!

 30. Maria

  @ Felix Visser

  Tochtgat = kale lege plek die erom schreeuwt met een stedenbouwkundig element verbinding tussen spoor en binnenstad te creëeren. Met wat groen? Ja graag. Alleen maar groen? Please no. Dan blijft het een kale lege plek die erom schreeuwt met een stedenbouwkundig element verbinding tussen spoor en binnenstad te creëeren.

 31. Max

  Toen het nog een parkje was… was het een depri junken plek.
  Het is gewoon weg veel te klein !
  Plaats er dus een mooie eycather die een kwalitatieve toevoeging architectonisch is. Meer vaste bewoners komt de sociale veiligheid van het gebied ten goede. Bovendien als Centrum West bebouwd is dan ontstaat er een vloeiende doorlopend centrum. Een top lokatie om te wonen !

 32. JdV

  Door al die fijne studenten ontstaan er overal fietsoverlastpunten. Ook juich-berichten dat steeds minder inwoners een auto bezitten vallen prima te verklaren door de ongebreidelde bouw van studenten en starterswoningen. Zo creert de gemeente haar eigen gelijk.

 33. Marco Knol

  @Hans Versnel
  Hans, ik was medio jaren 90 als actief lid van de JS zijdelings wel bekend met een en ander. Ik was voorstander van “Groen” tijdens dat referendum. Hier en daar een gebouw; soit. Herontwikkeling is tenslotte ook niet gratis. In die context moet je mijns inziens ook het vroegere ontwerp zien. Dat vroegere ontwerp was echter, als ik mij goed herinner, ook een stuk groener. Wat er nu komt is hier en daar een boompje, maar dan vooral als pleinaankleding. Je kritiek is daarom mijns inziens niet terecht.

  @ Maria; Tochtgaten zijn juist goed want dat betekent dat lucht zich verplaatst en dus ververst wordt.

  Persoonlijk zie ik trouwens niet in waarom het een probleem zou zijn als het Smakkelaarsveld een grasveld met een paar bomen zou zijn.

 34. Toine Goossens

  Studenten en startershuisvesting voegt niets aan de centrumfunctie van Utrecht toe. De nabijheid van het station en de verbinding met Schiphol vraagt om een woon-/kantoorbestemming voor MKB ondernemers die vanuit Utrecht hun wereldmarkt aansturen.

 35. Mikel

  Man elke yup haalt het zich toch niet in het hoofd om daar in een dure woontoren te gaan wonen. Ene kant die pokke piepende treinen. Andere kant die stinkkbussen. En 30.000 fietsers.
  Maak er gewoon een betonnen bunker van. 85 meter hoog. Kleine raampjes. Kleine studentenkamertjes. Met een beetje geluk 20 op 1 verdieping. 750 stuks ala Ibb. 7,5 miljoen huurinkomsten voor de gemeente per jaar. Kassa.

 36. Erwin

  Ik moet een beetje lachen om de term stadspark op die plek, daar is het toch veel te klein voor. Stadspark is voor mij een Wilhelmina of Julianapark, En voor wat betreft de woontoren, een mooie slanke woontoren met dakterras zoals bij de Sijp zou best kunnen met daarom heen groen en misschien een kleine vijver met een fontein en/of een kleine horecagelegenheid met terras. Dan krijg je wat levendigheid maar in Nederland zijn ze niet zo sterk in het inrichten van openbare ruimtes zoals die kolossale Bieb die er moest komen. Daarom begrijp ik de protesten niet zo, die had veel meer ruimte in beslag genomen. Ik heb jarenlang daar in de buurt gewerkt en 1 ding moeten ze zeker niet doen; weer alleen zo’n lullig stukje groen er van maken met wat bomen en beton want dan krijg je zeker weer dezelfde verpaupering en ellende als vroeger.

 37. humbly

  @erwin weer zo een…..u heeft er jarenlang ? hoelang ? in de “buurt” gewerkt en komt dus duidelijk van buiten het centrum maar heeft wel een mening hoe het volgens u ingevuld dient te worden . heeft nou niemand er ooit bij stil gestaan dat er mensen maar een paar meter verder al hun leven lang aan de rand van het centrum o.a daalsebuurt etc wonen die elke tegen dit oprukkende betonnen geweld aan moeten kijken en dat waarschijnlijk de rest van hun leven zullen moeten blijven doen ? vraag die mensen eens om hun mening en ik denk dat deze mensen dat kleine stukje park zeer zullen waarderen omdat het groen in de buurt met een vergrootglas gezocht moet worden .

 38. Erwin

  Nou men/mevr Humbly ik heb jarenlang voor de Rabo gewerkt op diverse locaties, Gildekwartier, Leidseveer, Graadt van Roggeweg, Croeselaan en ken het centrum dus heel goed. Ik zeg niet dat alles volgebouwd moet worden want ik zeg duidelijk dat ik die BIeb ook te groot vond voor dat stukje. Daarom ben ik ook voor een combinatie van groen en wonen met evt horeca met terras. Dat lijkt me voor de levendigheid beter of heeft u liever weer, vooral ‘s-avond, een verlaten stukje park met alle ellende vandien. Het zag er toch niet meer uit op het laatst. Daar heeft u dan ook last van. U bent dan zeker ook niet blij met de ontwikkeling van de 2e Daalsedijk, ik zou blij zijn als inwoner dat de gemeente bepaalde gebieden een opknapbeurt geeft. Maar goed, ieder zijn mening.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).