Star Lodge Hotels in Utrecht nieuwe opvangplek voor 350 vluchtelingen Star Lodge Hotels in Utrecht nieuwe opvangplek voor 350 vluchtelingen

Star Lodge Hotels in Utrecht nieuwe opvangplek voor 350 vluchtelingen

Star Lodge Hotels in Utrecht nieuwe opvangplek voor 350 vluchtelingen
Het Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht wordt momenteel gereedgemaakt voor de opvang van maximaal 350 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de eerste mensen volgende week arriveren voor een duur van hoogstens een half jaar.

Het Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht wordt momenteel gereedgemaakt voor de opvang van maximaal 350 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de eerste mensen volgende week arriveren voor een duur van hoogstens een half jaar.

Het COA heeft in samenspraak met de gemeente afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand in de Voorveldse Polder. Ook de brandweer en de GGD hebben positief geadviseerd. Het gebouw heeft naast kamers ook een algemene ruimte en een buitenruimte.

Het COA start deze week met het aanpassen van de inrichting van het pand. Zo worden er stapelbedden geplaatst om de capaciteit uit te breiden. De gemeente zegt het te waarderen dat de ondernemers van het terrein de handen ineenslaan om de opvang tot een succes een te maken.

Activiteiten

“In Utrecht staan we voor kwalitatief goede opvang van asielzoekers. Dat betekent onder meer dat wij het van belang vinden dat er voor de asielzoekers een dagelijks activiteitenprogramma is”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Naast het creëren van opvang voor de korte termijn zoekt de gemeente samen met andere spelers in de regio naar opvangplekken voor de middellange termijn en aan het versnellen van het huisvesten van statushouders.

Momenteel is het hotel City Center Lodge Utrecht een plek waar vluchtelingen worden opgevangen. Ook dit is een tijdelijke opvanglocatie.

Gekoppelde berichten

41 Reacties

Reageren
 1. Realist

  Ik sta echt met mijn oren te klapperen… 350 ‘vluchtelingen’? Ongelofelijk, in een tijd waarin alles kraakt en piept worden we doodleuk opgescheept met een bevolkingstoename van 350 met alle kosten van dien. Over de gevolgen en overlast voor de buurt nog maar niet te spreken.

 2. Bernhard

  Ik begrijp niet zo goed waarom de asielinstroom (uit voornamelijk veilige landen) onverminderd doorgaat, terwijl het maatschappelijk hiervoor draagvlak volledig lijkt te zijn verdwenen… Van mij mag de rem er in ieder geval op, naar Deens model.

 3. Yoshua

  Slechts 350 een warm bed aanbieden is toch te triest voor woorden.
  48 aan de singel en dan deze 350 is veel te weinig, onze stad heeft een naam hoog te houden dat wij gastvrij en barmhartig zijn.
  Vluchtelingen en ontheemden organisaties hebben berekend dat we aan hotelkamers er minstens 1600 kunnen huisvesten.
  Ontzettend goed voor de hoteliers die het al zo zwaar hebben.

  We hebben een tekort aan 300.000 woningen en bouwen er een miljoen.
  Wanneer gaat men eindelijk inzien dat er ruim 5 miljoen mensen aan de poorten van Europa staan te rammelen, en 27 miljoen nadenken hier naartoe te willen gaan vluchten.
  Wij hebben er altijd twee uit een asiel thuis wonen, laat iedere oprechte Utrechter er minstens eentje in huis nemen.
  Het verrijkt je leven enorm en je krijgt vrienden voor het leven die als familie voor je zullen zijn.

 4. Toine Goossens

  @Bernard,

  Het betreft momenteel afghanen die onze soldaten tijdens hun missie in Afghanistan met raad en daad hebben bijgestaan. Het is onze plicht deze mensen te verwelkomen.
  Veilige landers worden niet toegelaten, maar dat weet u ook wel.

 5. Maurits

  @Bernhard
  Wat bedoelt u precies met “asielinstroom”? De asielaanvragen, of wat er van die aanvragen gehonoreerd wordt? Dat laatste is irrelevant voor dit verhaal en daar zit al een aardige rem op, op het eerste kun je geen rem zetten zonder mensenrechten te schenden – Denemarken trouwens ook niet.

  Wat dat maatschappelijk draagvlak betreft, het keyword daar is “lijkt”. De mensen die het hardst roepen krijgen de meeste aandacht.

 6. Realist

  @yoshua. De poort kan ook gewoon dicht en eerst bouwen voor de eigen bevolking en ondertussen proberen de zorg, het onderwijs en veiligheid op orde te hebben in NL. Daarnaast afspraken maken voor opvang in de regio en een actief, desnoods gedwongen terugkeerbeleid. Pas dan, als de huidige problemen opgelost zijn mag de poort misschien weer een klein stukje open.

 7. Bernhard

  @Toine Goossens:
  Leuk geprobeerd, maar naïef en feitelijk onjuist. Kijkt u zelf maar eens naar de cijfers:
  https://ind.nl/over-ind/cijfers-publicaties/paginas/asieltrends.aspx
  Er komen meer asielaanvragen van veiligelanders, die – zoals de ervaring leert – je nauwelijks meer kunt repatriëren, dan van Afghanen. Het wordt tijd dat Nederland aan de grens gaat bepalen wie wel en niet binnenkomt.

 8. Scherpschutter

  @Bernhard

  Listnen very carefully. I shall say this only once.

  De overheid stevent in noodvaart af op een totaal-faillissement, heeft de vergrijzende bevolking schier onbetaalbare sociale beloftes gedaan en heeft de komende jaren/decennia dus hoogstdringend een enorme berg nieuwe schuldenaren en jonge werknemers nodig om een systeemimplosie te voorkomen.

  U weet hoe het Nederlanderschap werkt. Een Nederlands paspoort met sofi-nummer voor de verse immigrant met bijhorend ‘gratis’ abonnement op overheidsdiensten, de overheid maakt als ‘tegenprestatie’ een trust aan op de verse persoon en kan vervolgens als administrator van deze trust direct een klein fortuin op de kapitaalmarkt lenen zonder dat de begunstigde van de trust er ooit weet van heeft. Dat is hoe het systeem werkt he?

  Met 100.000 nieuwe immigranten per jaar tikt dat lekker aan. Dat zijn een hoop royaal gevulde trusts waar de administrator naar hartelust een greep uit kan doen. Dat hotelletje kan er wel vanaf…

  Sterker, de hotels in Utrecht gaan het druk krijgen de komende jaren. Want we zien ook hier het gebruikelijke patroon. Eerst het proefballonnetje met 50 immigranten in een hotel, zogenaamd voor een maand. Vervolgens nu al 350 in een hotel en al voor 6 maanden. Voor de goede orde; dat is dus nu al 15% van het totale hotelkameraanbod in Utrecht. Over ongeveer 6 maanden zitten alle hotels die mee willen werken vol…tot in lengte van dagen. Want waar anders moeten deze mensen naar toe?

  Er komt geen Deens model. Er komt geen rem. Integendeel. De sluizen gaan de komende jaren alleen maar verder en verder open, want het gat in het zinkende overheidsschip wordt ook alleen maar groter en groter…En dan moet de echte vergrijzing nog toeslaan.

 9. Lachgas

  Totale wereldbevolking hier naar toe halen. Geen gezeur meer. En waarom zouden bv Afghanen hier naar toe moeten? Pakistan kan toch ook?

 10. Geenstijl@Utrecht 🤔

  Wat fijn zeg,dat wij zo goed zorgen voor al die mensen die belangeloos onze militairen hebben geholpen met raad en daad.
  Wist alleen niet dat een klein leger zoveel mensen in dienst had,die nu allemaal naar Nederland willen komen.
  Vraag mij wel af hoe wij dit verkopen aan ingezetenen die dakloos zijn door omstandigheden en geen hotel krijgen aangeboden.

 11. Probleem

  @Toine: Onjuist, de regeling voor Afghanen is dermate verbreed dat ook mensen die slechts zijdelings met de missie te maken hebben hier asiel krijgen.

  @Maurits: Wat denkt u bijvoorbeeld van Armeniers waarvan 90 procent een valse naam opgeeft bij de asielaanvraag. Overigens is geen land verplicht om mensen een permanente verblijfsvergunning te geven. Denemarken richt zich dan ook op terugkeer en niet op permanent verblijf. Een permanente verblijfsvergunning is geen mensenrecht. De aanvraag van asiel is wel onderdeel van internationaal recht. Maar dat internationaal recht is steeds verder uitgedijd. Het originele VN vluchtelingenverdrag sprak dan ook van asiel van buurlanden, niet van landen die duizenden kilometers verder liggen.

  Het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers is er inderdaad maar niet in de huidige aantallen. Waarom denkt u dat deze mensen in een hotel zitten en niet in een azc? Precies, omdat talloze gemeentes hebben gezegd dat ze stoppen met de opvang van asielzoekers omdat er in hun gemeenschap geen draagvlak voor is. Als er voldoende draagvlak voor vluchtelingen zou zijn dan zou de nationale politiek zich ook niet constant mengen in de beperking van vluchtelingen. Voor de rest van Europa geldt hetzelfde. Uw visie op asielzoekers is dan ook geen graadmeter voor het maatschappelijke draagvlak.

 12. Dennis

  Er zijn ook duizenden woningzoekenden die hier geboren zijn. Waarom regelt de gemeente daar geen extra woonruimte voor? Het aantal daklozen groet al jaren door een tekort aan betaalbare woningen! Mede door de relatief grote groep statushouders welke voorrang krijgen op de wel betaalbare sociale huurwoningen. Verdienen de mensen die hier geboren zijn dan geen kans?

 13. Massegast

  @Yoshua — Wat prachtig dat u dit allemaal mogelijk maakt en financiert.

 14. Lachgas

  Mogelijk dat tekort aan zorgpersoneel, politie, bouvakkers, enz ook het gevolg is van asielimmigratie. Immers 100000 mensen per jaar erbij, die jaren lang niks mogen of kunnen betekend wel dat zorgpersoneel verdeeld moet worden over meer patienten. Spoeling wordt dun.

 15. Yoshua

  @Realist

  Kom op zeg; nu even realistisch.
  Je denkt toch niet serieus dat in een land waar mensen wonen er ooit een moment zal zijn dat alles op orde en geregeld is in dat land.
  Van geboorte tot je sterven is niets op orde en niets volmaakt.
  Een land dat op orde is, bestaat wel in strips, niet in de realiteit.

 16. Yoshua

  @Massegast,

  Dank u wel voor uw compliment, wij financieren dit wel met zijn allen, complementeer ook de overheid en alle inwoners van Nederland.
  Ik betaal met liefde mijn 49.5% belasting voor dit soort prachtige mensen.
  Beter 10 mensen helpen met een beter leven dan een verbrede A27 gebouwd met mijn 49.5% belasting.

 17. Bromsnor

  Ah! Het is bij Bromsnor in de achtertuin, prima! Misschien meteen de budget camping er bij betrekken, daar kunnen er ook 650 in.

 18. Paula

  Het is bij mij om de hoek. Ik kom graag met mijn man en kinderen bij de restaurantjes daar in de buurt, ik wandel er graag, fiets er langs als ik naar mijn werk ga. Dus ik ga het vast merken. Ik ben wel verbaasd. Ik vind het heel erg dat het nodig is om mensen in een hotel op te vangen. Ik hoop dat ze van hieruit hun weg gaan vinden. Ik maak me voor mezelf in ieder geval geen zorgen. Dat komt wel goed.

 19. Toine Goossens

  @Bernard,

  Dank u voor de link. U krijgt van mij de link naar de Nederlandse lijst van veilige landen.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst

  U ziet dan dat er van de herkomstlanden in de tabel waar u naar verwijst, slechts één land staat dat als veilig wordt aangemerkt: Marokko. Marokko maakt 1,9% uit van de herkomst in oktober. Onbekend is 2,4% en andere landen is 12,7%.
  Afkomstig uit onveilige landen is dus minimaal 83%

  Aantal Afghanen valt inderdaad nog mee, 9,5% komt uit dat land. Aanmerkelijk meer dus dan van veilige landers.
  @Probleem, aan de grens wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die al dan niet rechtstreeks voor Nederland hebben gewerkt. Dat staan de internationale vluchtelingverdragen niet toe.

  @Bernard, ik zou de feiten van te voren checken als ik u was, voordat u iemand naïef noemt en zelf de cijfers niet kent.

 20. Pee

  Vraag blijft waarom Nederland word verkozen in plaats van landen in de omgeving.
  Waarom word er geen asiel aangevraagd in het eerste veilige land waar men doorheen komt ?
  Dat is namelijk verplicht .
  Hoe je het ook bekijkt we kunnen niet aan het ”opvangen” blijven om de simpele reden voor onze eigen veiligheid en leefbaarheid.
  De grens van het toelaatbare is bereikt en daar moet rekening mee gehouden worden wil men de controle behouden over ons land en de burgers.
  De problemen die veroorzaakt worden nemen schrikbarend toe met de komst van nog meer ”vluchtelingen, asielzoekers” en dat is niet door een klein groepje wat er steeds gezegd word want dat kleine groepje zit dan over heel Nederland verdeeld .
  Buiten dat , de eigen burgers worden achter gesteld en mogen nergens iets van zeggen anders word je bestempeld als racist.
  Er moet een stop komen op nog meer toelaten want we kunnen niet de halve wereld op vangen in ons land ,met alle gevolgen die dat in de toekomst gaat geven.

 21. Pee

  @Toine Goossens
  Word jij er financieel beter van als er nog meer ons land in komen?
  Kijk jij niet vooruit wat de gevolgen gaan worden van het blijven toelaten van deze figuren.
  Wie moet dat allemaal blijven bekostigen want ze blijven chronisch geld kosten en krijgen bovendien gratis medische bijstand + tandarts ,
  10,000 euro om hun gekregen huis in te richten ,uitkeringen met alle toeslagen .
  Enz enz.
  Nog even en je kan je , net als in Amsterdam, niet eens meer in het Nederlands verstaanbaar maken.

 22. Massegast

  @Yoshua — Plotseling spreekt u van slechts 10 mensen, terwijl u eigenlijk een open einde voorstaat. En ook financieel is het bij u een open einde. De conclusie laat ik aan de lezer.

 23. Probleem

  @toine: probeer er maar onderuit te praten maar deze mensen zijn letterlijk hierheen gevlogen, zij presenteren zich niet aan onze grenzen. Maar blijf vooral bij uw standpunt en laat u inhalen door een realiteit waarin Polen hekwerken bouwt en Griekenland vluchtelingen terug naar zee duwt omdat mensen zoals u weigeren het asielsysteem grondig te hervormen.

 24. Wim Vreeswijk

  Straks vallen de Russen Oekraïne binnen en kunnen we nog eens duizenden vluchtelingen verwachten. Het wordt tijd om te emigreren naar…….?

 25. Hadjememaar

  @Pee, de vluchtelingeninstroom zorgt inderdaad voor problemen en we kunnen zeker niet “zomaar” iedereen opnemen. Maar dat doen we ook niet. Nederland heeft een vrij restrictief immigratiebeleid. Desondanks zijn we gehouden aan internationale afspraken over vluchtelingen. Ik werk met vluchtelingen, hun individuele verhalen zijn vaak schijnend. Jaren opgesloten gezeten en gemarteld omdat je je uitspreekt tegen het “regime” in je land, van huis en haard verjaagd, vrienden verlaten en terecht komen in een land waar (bijna) niemand op je zit te wachten, het zijn niet allemaal gelukszoekers.

  Ondanks dat we misschien geen “baat” hebben bij binnenkomende vluchtelingen kunnen we niet zeggen, zoek maar een ander land, wij zitten vol en we moeten jullie niet. Dat is inhumaan.

 26. Toine Goossens

  @Pee,

  Ik ben u voor u. En wat u jegens mij schrijft is laster. Stop daarmee.

  Zijn wij voor iedereen in de wereld het walhalla? Nee, natuurlijk niet. Ook aan barmhartigheid zijn grenzen te stellen. In de laatste 12 maanden arriveerden er 32.209 mensen die een beroep op de vluchtelingenstatus hebben gedaan, waarvan bijna een derde in de laatste 2 maanden.
  Laten we het gesprek aangaan hoeveel vluchtelingen Nederland op grond van haar rijkdom aan barmhartigheid kan tonen. Net zoals we maatregelen nemen als de IC’s overbezet raken, kunnen en mogen we maatregelen nemen als de opvangcentra uitpuilen. De EU doet dat door Polen te steunen in het tegenhouden van de mensen die mensenhandelaar Loekasjenko Europa probeerde op te dringen. Aan alle EU buitengrenzen wordt mensenhandel bestreden. In steun dat.
  Mensen die zich hier melden voldoen bepaald niet allemaal aan de vluchtelingenstatus. Van de 71.290 mensen die zich van 2018 t/m 2020 melden, hebben 38380 een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ontvangen. Dat is 53,8%. De rest is niet toegelaten.

  Ik vind 13.000 voorlopige verblijfsvergunningen acceptabel. We zijn een land met 17.593.208 inwoners. Maar over dat aantal kunnen we wat mij betreft afspraken maken. En dan kunnen we ook prioriteiten vaststellen. Wat mij betreft laten we alle christenen die het midden oosten ontvluchten toe, en ook alle turken die Turkije ontvluchten.

  Barmhartigheid is een van de kernbeginselen van de christelijke traditie. Onder invloed van het dikke ik denken verdwijnt die waarde als sneeuw voor de zon. Dat tast de onderlinge solidariteit aan. Iets waar ik hier iedere keer opnieuw op wijs. Het toeslagenschandaal is er het laatste prominente voorbeeld van. Maar ook de morele onderdrukking van laag opgeleiden en mensen met een laag inkomen in Nederland. Als het aan GroenLinks en D66 ligt mogen die mensen niets meer waar de elite het niet mee eens is. De woede en het geweld door het Coronabeleid vindt daar zijn oorsprong.

 27. Probleem

  @Hadjememaar: Verdere opvang in de regio is niet inhumaan. Dat we gebonden zijn aan internationale afspraken over vluchtelingen zegt natuurlijk niets, deze kunnen we simpelweg opzeggen. Bovendien zijn die internationale afspraken gebouwd op het VN vluchtelingenverdrag maar dat verdrag is van origine nooit bedoeld voor opvang van vluchtelingen duizenden kilometers verderop. Dat repte slechts over opvang van vluchtelingen van buurlanden. Nu miljarden mensen later blijkt dat de verdere liberalisering van dat verdrag niet werkbaar is. Dus ja, de verhalen (sommige) zijn schrijnend van vluchtelingen (ik heb zelf met vluchtelingen gewerkt) maar dat betekent niet dat verdere restricties van het asielbeleid niet op zijn plaats is. Kijk bijvoorbeeld alleen naar de Armeniers die ondanks moedwillige fraude in hun procedure door een kinderpardon toch asiel krijgen. Of kijk naar Eritreeers, die stellen dat zij lijden onder eeuwige dienstplicht en vervolgens massaal op vakantie gaan naar Eritrea. Bovendien, waar eindigt die humaniteit? Het is volgens mij allang duidelijk dat ons asielbeleid nergens over gaat en dat mensen terug worden gestuurd naar onveilige landen. Zelfs bij de meest strikte interpretatie van gevaar zou Europa miljoenen en miljoenen asielzoekers kunnen verwelkomen. Zelfs vluchtelingen met concrete humanitaire bezwaren moeten dus beperkt worden. Welkom in de echte (oneerlijke) wereld!

 28. Probleem

  @Toine Goossens: U klinkt als een ouder persoon. Misschien hoort u het voor het eerst maar Nederland is allang geen christelijk land meer. Op basis van uw religieuze voorkeuren is natuurlijk ook geen asielbeleid te voeren, dat is discriminatie. Bovendien, waar vluchten die christenen eigenlijk voor? Oh ja, voor een religie die een extreem aantal van de vluchtelingen naar Nederland aanhangt! Overigens maakt het niets uit wat wij of Nederland vindt, Polen en Griekenland zijn de baas in deze discussie. En zij hebben allang gekozen, ondanks de fantastische intellectuele discussies van onze leiders en gekrakeel over ‘moreel appel’ van 120 000 euro verdienende bestuurders.

 29. Utrechtse hippie

  Beste Toine, hoeveel heb jij er al in je huis wonen,tenslotte jij bent de almachtige heilige die iedereen wil opvangen en onderdak wil geven,en blijkbaar het liefs eigen mensen maar lekker laten wachten op een fatsoenlijke woning omdat zij nu eenmaal al hier wonen.

 30. buurtbewoner

  geef die 350 tolken maar lekker voorrang voor een huis, huursubsidie, zorgtoeslag, ze zullen never nooit integreren!

 31. Koel Hoofd

  De EU beperkt de bescherming welke asielzoekers volgens het internationaal recht zouden hebben tot enkel bed, bad, brood en indien noodzakelijk 1e hulp.
  Het D66/GL college met bijzettafeltje CU gaat daar recht tegen in met de stelling: “In Utrecht staan we voor kwalitatief goede opvang van asielzoekers. Dat betekent onder meer dat wij het van belang vinden dat er voor de asielzoekers een dagelijks activiteitenprogramma is”
  Dus waar de EU probeert de miljoenen stroom ‘beter leven zoekers’ in te dammen met een proactief ontmoedigingsbeleid…. zet Utrecht de achterdeuren wijd open zodat er subsidie kan worden uitgedeeld aan de creabea eco subsidierukkers en lokale horeca en een ‘warm gevoel van binnen’ voor het college.

 32. Lachgas

  Biltse straatweg. Hoe ver is dat naar Oost, Binnenstad? Lopend, per fiets of ov?
  Krijgen we mogelijk zelfde taferelen als bij Ter Spel?

 33. Luuk Upuuk

  Gatverdamme, wat een hoop lelijke mensen zijn er toch. Geef niet vluchtelingen de schuld van wat fout gaat in jouw leven. Het is jouw eigen stemgedrag geweest die de huidige toestand van het land veroorzaakt heeft, inclusief de woningsnood en problemen in de zorg. Open uw open en laat u niet langer in de maling nemen waar het probleem echt ligt: uw stemgedrag!

 34. Jeroen

  @paula, ik denk dat die mensen het zelf niet zo erg vinden dat ze opvang in een hotel in de voorveldse polder krijgen. Aan de singel is ook niet verkeerd, wie wil dat nou niet, maar toch, lekker tussen het groen….

 35. Wim Vreeswijk

  Wellicht kunnen we als ernstig verontruste burgers asiel aan gaan vragen in het oostblok. Daar zijn ze nog een beetje nuchter qua politiek bedrijven.

 36. Subsidie

  @Luuk Upuuk: alsof we in een internationaal politiek vacuum leven: wat wij in Nederland stemmen heeft maar mondjesmaat invloed op wat er in Nederland gebeurt. Bovendien heeft stemmen weinig nut als partijen pertinent worden uitgesloten (niet een partij waar ik op heb gestemd). Bovendien gaat deze materie niet alleen over de huidige toestand van het land. Dat is nu juist de fout. Het gaat ook om de lange termijn. Goed dat u over de zorg begint want wie gaat die eigenlijk straks betalen? Hoogstwaarschijnlijk niet de vluchtelingen want de meeste van hen kosten de maatschappij 10 jaar later nog handen met geld!

 37. Toine Goossens

  @Utrechtse hippie,

  Voor iemand die zich achter een schuilnaam verbergt, en niet transparant een mening wil laten horen, ben ik u.
  Als u mijn mening over woningen wilt weten, dan adviseer ik u te lezen wat ik daar over schrijf als dat aan de orde is. Ik vraag ook u, wat is in uw ogen dan barmhartig?

 38. Toine Goossens

  @Probleem,

  U pretendeert veel van vluchtelingenwerk te weten: ‘(ik heb zelf met vluchtelingen gewerkt)’.
  Wat is dan uw probleem om inhoudelijk te reageren als ik een idee neerleg. Kom er voor uit waar uw prioriteiten liggen en beargumenteer dat.

 39. Probleem

  @toine Goossens: ik heb een aantal inhoudelijke argumenten benoemd maar wanneer u zich beroept op het christendom moet u niet raar opkijken wanneer ik u op uw persoon aanspreek. Verder denk ik dat ik mijn zegje heb gedaan en afgaande van de Europa brede ontmoediging van asiel zijn de besluiten verder al genomen. Maar dat zal in Utrecht op een gegeven moment ook indalen.

 40. Toine Goossens

  Ah @Probleem,

  Is het niet woke om je op waarden die in een religie belangrijk zijn te beroepen? Mag dat niet, wilt u dat verbieden? Ik hebt mijn inzet voor inclusief denken hier al vaak toegelicht. Dat doet u niet, U wijst inhoud af op grond van, door u uitvergrootte, achtergrond van iemand. Meer exclusief redeneren heb ik op DUIC niet veel gezien. Hebt u soms te veel naar Pauw gekeken?

  Verder leest u niet goed wat ik schrijf. Lees mijn antwoord aan @Pee over de buitengrenzen. Maar u weigert nog steeds om aan te geven wat u dan wel barmhartig vindt. Daar schuilt uw zwakte.

 41. Nina

  @ Yoshua

  Je schrijft: “Beter 10 mensen helpen met een beter leven dan een verbrede A27 gebouwd met mijn 49.5% belasting.”

  Je snapt niet dat bevolkingsgroei gefaciliteerd moet worden met meer infra en dus ook uitbepreiding van het wegennet? De A2 is ook allang geen 2×2-baans snelweg meer gelukkig.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).