Steeds meer ouderen in Utrecht: nieuwe woonprojecten in de maak Steeds meer ouderen in Utrecht: nieuwe woonprojecten in de maak

Steeds meer ouderen in Utrecht: nieuwe woonprojecten in de maak

Steeds meer ouderen in Utrecht: nieuwe woonprojecten in de maak
Het aantal ouderen in Utrecht groeit en zal de komende jaren blijven groeien. Daarmee groeit ook het probleem van huisvesting voor kwetsbare ouderen en moet er worden gezocht naar nieuwe vormen van ouderenzorg en woonprojecten. De gemeente Utrecht gaat nu verschillende mogelijkheden onderzoeken om nieuwe woonprojecten in de stad te krijgen.

Het aantal ouderen in Utrecht groeit en zal de komende jaren blijven groeien. Daarmee groeit ook het probleem van huisvesting voor kwetsbare ouderen en moet er worden gezocht naar nieuwe vormen van ouderenzorg en woonprojecten. De gemeente Utrecht gaat nu verschillende mogelijkheden onderzoeken om nieuwe woonprojecten in de stad te krijgen.

Sinds 2015 zijn er minder verzorgingshuizen in Nederland, maar een nieuwe structuur is er nog niet. Daarnaast moeten ouderen vaak verhuizen door verouderde gebouwen of wijziging van financiering van zorg. De bewoners van ouderencomplexen hebben daar last van.

In Utrecht oogstten tijdelijke projecten waar jongeren en ouderen samenwonen als Tuindorp Oost en Saffier veel lof. De jongeren in Tuindorp Oost zijn inmiddels tot verdriet van velen echter alweer vertrokken.

Samenwerking

De gemeente Utrecht gaat nu aan de slag met verschillende mogelijkheden om vernieuwende woonprojecten voor ouderen te realiseren. Ook moet informatie voor ouderen makkelijker te vinden zijn en is betere samenwerking in de wijk nodig tussen zorgpartners waar ouderen terecht kunnen.

Wethouder Maarten van Ooijen: “We willen dat onze inwoners gezond en veilig ouder kunnen worden en terug kunnen vallen op goede zorg als dat nodig is. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we met (zorg)partijen in de stad om tafel en over onze grenzen heen zoeken nieuwe vormen van ouderenzorg.”

Woonprojecten

Er is vraag naar vernieuwende woonprojecten voor zowel ouderen die kwetsbaar zijn en van zorg afhankelijk zijn, als voor ouderen die nog vitaal zijn maar zich willen voorbereiden op de toekomst.

Een deel van de ouderen heeft behoefte aan een vorm waar zij zelfstandig kunnen wonen, maar waar zij eventueel ook gebruik kunnen maken van zorg en ontmoeting dichtbij. Dit is een van de woonvormen die de gemeente verder wil ontwikkelen.

Wachtlijsten

Daarnaast is er ook vraag naar vernieuwende woonvormen met een combinatie van wonen en zorg. Vooral voor ouderen die intensieve zorg aan huis nodig hebben of zorg in een verpleeghuis kan dit een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld voor ouderen met (beginnende) dementie.

Vanwege de huidige wachtlijsten voor verpleeghuizen en de personeelscapaciteit in de zorg ligt hier een opgave voor alle partijen in de ouderenzorg, schrijft de wethouder in een brief aan de raad.

Integrale zorg in de wijk

De inzet van zorgprofessionals kan effectiever, bijvoorbeeld door het opzetten van een ‘integraal team’ voor ouderen in hun eigen wijk. De gemeente gaat hierover met (zorg)partners in gesprek want ‘goede samenwerking en afstemming tussen huisartsenpraktijk, buurtteams, wijkverpleging en partijen die welzijnsactiviteiten informele zorg aanbieden is van groot belang’.

Ook de informatievoorziening moet worden verbeterd. De gemeente gaat samen met Zilveren Kruis bekijken wat er beter kan. Maar er worden ook praktische zaken ontwikkeld zoals een veilige ‘kleurenroute’ die inwoners met geheugenproblemen kan helpen om zelfstandig de weg van huis naar het winkelcentrum te vinden.

Tekst gaat door onder afbeelding.

De Saffier, Foto: Finn Stahl/DUIC

Projecten

Op dit moment wordt gezocht naar mogelijkheden om samen met vastgoedeigenaren in ieder geval twee voorbeeldprojecten te realiseren.

Het eerste project richt zich op ouderen die nog geen of een lichte zorgvraag hebben, maar wel behoefte hebben aan een veilige woonomgeving. Voor hen wordt een woonvorm ontwikkeld tussen ‘alleen thuis’ en het verpleeghuis, hierbij wordt de ervaring uit Tuindorp Oost en de Saffier gebruikt.

Daarnaast wordt gedacht aan een vernieuwend woonproject rond Wonen met zorg. Onder de groep kwetsbaarste inwoners die thuis wonen, is een groeiende groep ouderen met (beginnende) dementie. Vaak zijn dit alleenstaanden. Vanwege het progressieve ziektebeeld kunnen er onveilige situaties ontstaan voor de persoon zelf of de omgeving. Deze groep heeft behoefte aan intensieve zorg aan huis.

Kansen

Met het huidige personeelstekort is dit niet altijd mogelijk en er is een wachtlijst voor opname in een verpleeghuis. Van Ooijen: “Daarom willen we onderzoeken of er nieuwe woon-zorgconcepten in Utrecht mogelijk zijn waarbij wonen en zorg op aantrekkelijke wijze gecombineerd kunnen worden.”

Overigens ziet de wethouder naast problemen in de zorg rondom ouderen ook een positieve bijkomstigheid: “Er ontstaat een groeiende groep bewoners met levenservaring en wijsheid. Dat biedt ook kansen.”

9 Reacties

Reageren
 1. Leendert van Bree

  Zelf- én samenredzaamheid bij nieuwe woonvormen. Hulde voor deze wethouder die nadenkt over ‘healthy urban living’ en een moderne business case.

 2. Elly

  Neem contact op met Stichting Knarrenhof Nederland, wethouder, die ontwikkelen prachtige projecten voor ouderen, en in Utrecht hebben we deze helaas nog niet!

 3. Teunemans

  Regeren is vooruitzien, geen afbraak als er geen alternatief is.

 4. Anne-Marie

  “Een deel van de ouderen heeft behoefte aan een vorm waar zij zelfstandig kunnen wonen, maar waar zij eventueel ook gebruik kunnen maken van zorg en ontmoeting dichtbij. Dit is een van de woonvormen die de gemeente verder wil ontwikkelen.”
  Goh, dit bestond al lang (aanleunwoningen etc) maar dat is allemaal in de afgelopen jaren afgebroken door de diverse regeringen…..
  Maar compliment voor de wethouder, die dit (in nieuwe vorm wellicht) wil laten terugkeren.

 5. Martina

  Graag Knarrenhofjes in Utrecht! Dat Utrecht niet alleen maar een stad van jonge hipsters en bakfietsmoeders is/wordt, maar een afspiegeling van de samenleving. Ik hoop dat het niet alleen bij woorden blijft van deze wethouder en dat we geld dat nu naar een Vuelta gaat evengoed hadden kunnen besteden aan Knarrenhofjes….

 6. Koel Hoofd

  Inderdaad meer knarrenhofjes!
  Echter, regeren is vooruitzien, niet een talent waar politici bekend om staan. Eerst opbouwen, dan weer afbreken, spijt krijgen en het wiel weer overnieuw gaan uitvinden. Hipsters en bakfietsmoeders hebben intussen de stad overgenomen ten koste van de ouderen.
  Ben benieuwd of en hoe dit plan gaat uitwerken want het komt uit een goed hart van deze piepjonge wethouder.

 7. mees kees

  “L’histoire se répète” of in goed nederlands: oude wijn in nieuwe zakken. Het is net als met de Catarijnesingel: eerst gooien we ‘m dicht, maar dat was toch niet zo’n goed idee, dus nu laten we ‘m weer vollopen.

 8. Harry

  Daarbij komt nog dat 1 van de eigenaren van deze projectontwikkelaar goede contacten heeft binnen Groen Links. Geen wonder dus. Overigens zijn de bewoners van hun eerste en enige project in Zwolle helemaal niet zo blij. Een gewaarschuwd mens….

 9. Marcel

  Het is niet zo moeilijk om het goed te doen. Neem het Barthemoleum gasthuis in de Smeestraat. Fantastisch. Je hoeft helemaal geen onderzoek te doen. Je neemt een stuk grond je bouwt er zoiets als dat maar dan veel groter en het is helemaal tof. Ik kan morgen beginnen mijnheer de wethouder.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).