Stichting JoU verbetert jongerenwerk Utrecht: ‘Voor wat hoort wat’ | De Utrechtse Internet Courant Stichting JoU verbetert jongerenwerk Utrecht: ‘Voor wat hoort wat’ | De Utrechtse Internet Courant

Stichting JoU verbetert jongerenwerk Utrecht: ‘Voor wat hoort wat’

Stichting JoU verbetert jongerenwerk Utrecht: ‘Voor wat hoort wat’
Het jongerenwerk in Utrecht heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt uit het rapport ‘Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening!’. “Jongerenwerk is belangrijk, omdat het in staat is om op een snelle manier contact te leggen met groepen jongeren die een extra steuntje nodig hebben”, aldus Lidwien Knibbeler, directeur van JoU.

Het jongerenwerk in Utrecht heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt uit het rapport ‘Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening!’. “Jongerenwerk is belangrijk, omdat het in staat is om op een snelle manier contact te leggen met groepen jongeren die een extra steuntje nodig hebben”, aldus Lidwien Knibbeler, directeur van JoU.

In 2014 heeft een visitatie van het jongerenwerk in Utrecht plaatsgevonden. De resultaten zijn vastgelegd en onlangs verschenen in het rapport. Aanleiding van het onderzoek waren verschillende verbeterpunten die uit de eerdere visitatie in 2009 kwamen, zoals het ontwikkelingen van een kwaliteitszorgsysteem en het brengen van stedelijke samenhang in het jongerenwerk.

Één stedelijke organisatie

Om het jongerenwerk te verbeteren is in 2011 JoU (jongerenwerk Utrecht) de stedelijke organisatie geworden. Voorheen was het jongerenwerk opgesplitst in verschillende welzijnsorganisaties die allen een eigen visie, beleid en management hadden. “Wij zijn de stedelijke club geworden en alle organisaties zijn in onze organisatie overgegaan. We hebben veel geïnvesteerd in de scholing van werknemers dus ook de kwaliteit van het jongerenwerk is fors gestegen”, aldus Knibbeler. Met deze centralisatie is de aansturing van het jongerenwerk sterk verbeterd. Het jongerenwerk heeft hiermee een duidelijke positie binnen het veiligheidsbeleid gekregen en functioneert dichterbij het stadsbestuur.

JoU

Knibbeler legt uit dat jongerenwerk de kwetsbare groep ondersteunt: “We bieden de jongeren steun, organiseren activiteiten en kijken hoe andere partijen een rol kunnen spelen.” Daarnaast vervult JoU een brugfunctie en een pedagogische taak: “Het is niet de bedoeling dat jongens en meiden alleen maar gezellig bij ons binnen komen om leuke dingen te doen. We spreken ze ook aan op hun verantwoordelijkheden en daarbij geldt: voor wat hoort wat”, zegt Kibbeler. Zo organiseren de jongeren bijvoorbeeld bingo voor een bejaardenhuis of organiseren ze een voetbaltoernooi voor leeftijdsgenoten.

Om de jongeren een goede plek in de samenleving te geven, gaat JoU in gesprek met andere organisaties, bewoners en partners. Een van de veelvoorkomende problemen onder de jongeren is bijvoorbeeld werkeloosheid of het vinden van een stageplaats. “Meestal hebben ze geen goed netwerk of is er in het verleden iets voorgevallen waardoor ze geen plek vinden. Wij bieden dan een bemiddelende rol en dat kan een werkgever over de streep halen”, aldus Kibbeler.

Naast de problemen die de jongeren vaak hebben, zet JoU ook in op de talenten en kwaliteiten van de jongeren om een kans te bieden succeservaringen op te doen, legt Kibbeler uit: “We geven sollicitatietrainingen waarbij ze een certificaat kunnen behalen. Soms is dit het eerste certificaat dat ze behalen en daar raken ze zo gemotiveerd van dat er een omslag plaatsvindt.”

Voor de toekomst raadt de visitatie commissie de gemeente Utrecht aan om de samenwerking tussen jongerenwerk en andere partners verder te ontwikkelen. Dit zijn onder andere de nieuwe buurtteams, sociaal makelaars en het onderwijs. “Het is belangrijk om te kijken hoe onze verbindende rol tussen jongeren en samenleving beter wordt. We kijken daarbij hoe we andere partners kunnen bereiken”, aldus Knibbeler. De visitatie commissie vestigt daarnaast de aandacht op de groep tieners tussen de 10 en 12 jaar, een kwetsbare groep door de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).