Stijgende lijn in vaccinatiegraad onder Utrechtse kinderen, maar niet in alle wijken Stijgende lijn in vaccinatiegraad onder Utrechtse kinderen, maar niet in alle wijken

Stijgende lijn in vaccinatiegraad onder Utrechtse kinderen, maar niet in alle wijken

Stijgende lijn in vaccinatiegraad onder Utrechtse kinderen, maar niet in alle wijken
De vaccinatiegraad onder kinderen van 2 en 5 jaar, en HPV-vaccinatie onder meisjes laat in Utrecht een lichte stijging zien. Het percentage gevaccineerde kinderen van 10 jaar lijkt te stabiliseren. De stijging is echter niet in elke Utrechtse wijk te zien.

De vaccinatiegraad onder kinderen van 2 en 5 jaar, en HPV-vaccinatie onder meisjes laat in Utrecht een lichte stijging zien. Het percentage gevaccineerde kinderen van 10 jaar lijkt te stabiliseren. De stijging is echter niet in elke Utrechtse wijk te zien.

Een ‘gunstige ontwikkeling’, noemt wethouder Eelco Eerenberg de stijging in de vaccinatiegraad onder de 2- en 5-jarigen, en de stijging in het percentage HPV-vaccinaties onder meisjes van 14. Maar niet in alle Utrechtse wijken is de vaccinatiegraad stijgende, geeft de wethouder aan. Met name in de wijken Overvecht, Binnenstad en Zuidwest blijft het percentage gevaccineerde kinderen en jongeren achter.

Gezondheidsverschillen

Wethouder Eerenberg: “In de vaccinatiealliantie werkt de gemeente Utrecht samen met professionals in de stad aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat doen we door kennis, expertise en signalen te delen en door bijeenkomsten te organiseren rond dit thema.”

In wijken met een lager percentage vaccinaties probeert de gemeente in gesprek te gaan met onder andere ouders en professionals. Zo willen ze onderzoeken waarom in deze wijken de vaccinatiegraad lager ligt. Het doel is om gezondheidsverschillen in de stad Utrecht kleiner te maken.

Mazelen

Van de 2-jarigen in Utrecht is 95,3 procent gevaccineerd tegen de mazelen. Nu voldoet Utrecht weer aan de norm die de WHO stelt voor het laten verdwijnen van de ziekte. Maar er zijn meer vaccinaties voor kinderen van deze leeftijd: het vaccin tegen mazelen wordt vaak tegelijk met vaccins tegen de bof en rode hond gegeven – de BMR-vaccinatie. Het percentage kinderen van 2 jaar oud dat tegen alle ziekten is gevaccineerd, is in 2019 licht gestegen. Van 91,8 naar 92,5 procent.

5- en 10-jarigen

Ook onder 5-jarigen in Utrecht nam de vaccinatiegraad licht toe. Dat is voor het eerst in vier jaar. Sinds dit jaar is 93,7 procent van de kleuters weer voldoende beschermd tegen difterie, tetanus en polio. Het percentage 10-jarigen dat de DKTP-vaccinatie heeft gehad, lijkt te stabiliseren in de meeste wijken in onze stad. Het neemt niet af, maar ook niet toe. In Leidsche Rijn, Zuidwest en Overvecht daalt de vaccinatiegraad nog steeds. Hetzelfde geldt voor de 10-jarigen met een BMR-vaccinatie.

Tieners

Het aantal meisjes in Utrecht met een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) nam licht toe, naar 55,4 procent. Dit gemiddelde van de stad geeft echter een vertekend beeld. De vaccinatiegraad loopt ver uiteen in de verschillende wijken. Van de tienermeiden in Overvecht is 26,6 procent tegen HPV gevaccineerd, terwijl dit in de wijk Noordoost toenam tot 78,1 procent.

Nieuw vaccin

De vaccinatiegraad in Utrecht tegen meningokokken ACWY, een nieuw vaccin dat sinds 2018 wordt gegeven, is vergelijkbaar met die van andere grote steden in Nederland. Dat is in Utrecht gemiddeld 74,4 procent. Het landelijk gemiddelde ligt hoger, op 86 procent. Sinds dit jaar is het vaccin opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

2 Reacties

Reageren
  1. Lombokker

    Voortaan alleen nog maar kinderbijslag verstrekken als die kinderen ook daadwerkelijk zijn gevaccineerd. Zal je zien dat de vaccinatiegraad in no time op 99,9 % zit.

  2. Koel Hoofd

    @Lombokker, en dat er nog steeds een hoop spookkinderen zijn….

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).