Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Loevenhoutsedijk vandaan? | De Utrechtse Internet Courant Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Loevenhoutsedijk vandaan? | De Utrechtse Internet Courant

Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Loevenhoutsedijk vandaan?

Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Loevenhoutsedijk vandaan?
Bron: Het Utrechts Archief (2011)
In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen. 

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen. 

Op de plek in de Utrechtse wijk Noordwest waar nu de Loevenhoutsedijk ligt, is al honderden jaren bedrijvigheid. In 1628 al lag op de plek van het huidige Zandpad een weg, die uitliep in twee wegen die landinwaarts samenkwamen. De zuidelijke weg was de St. Anthonis Dijck, waar tegenwoordig de Anthoniedijk loopt. De noordelijkste weg begon bij de Rode Brug en kwam grotendeels overeen met de Loevenhoutsedijk.

De Loevenhoutsedijk ligt in de Rode Brugbuurt en loopt van de Rode Brug tot de Brailledreef. Het ligt voor de hand dat de dijk zijn naam ontleent aan Loevenhout, een stuk braakliggend terrein, vlak bij de Loevenhoutsedijk. En dat was niet zomaar een stuk grond.

Na het midden van de zestiende eeuw, in de eerste tijd van de Reformatie, begonnen de hagenpreken, godsdienstuitoefeningen die buiten de roomse kerk om gehouden werden. Deze preken werden in de Nederlanden gehouden door onder meer calvinisten. De hagenpreken in 1566 trokken grote aantallen bezoekers. De hagenpreken werden vaak gehouden in het open veld. Daar komt Loevenhout in beeld, dat destijds buiten de stad Utrecht lag.

Op 15 augustus 1566 hield prediker Jan Arentsz. hier de eerste calvinistische preek op Utrechts grondgebied, zo is te lezen in het boek ‘Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht’. De Raad van Utrecht had nog overwogen om een verbod op het bezoeken van de hagenpreken uit te vaardigen, maar dat gebeurde niet. Men was bang dat er niet naar geluisterd zou worden en ook toezicht op de naleving van het verbod leek moeilijk, staat in het artikel ‘Een Utrechtse hagepreek in het Catharijneconvent’ in het Maandblad Oud-Utrecht (1980).

Comedie

Bijna 150 jaar later zou Loevenhout opnieuw het toneel zijn van verboden bijeenkomsten. De moeder van de proost van het kapittel van St. Jan bleek in botsing te zijn gekomen met ‘de publieke opinie’, omdat zij toestemming had gegeven voor het spelen van ‘comedie’ op Loevenhout, dat toen een herberg was bij de Rode Brug. “Protesten van den kerkeraad, in 1694 begonnen, kregen geen gehoor en in 1701 werden er nog opvoeringen gegeven. Het stedelijk gerecht kon niet ingrijpen, omdat Loevenhout tot het rechtsgebied van St. Jan behoorde en dit bovendien in de heerlijkheid van Achttienhoven gelegen was”, staat in het Maandblad Oud-Utrecht (1947).

De naam Loevenhoutsedijk en sporthal De Loevenhout herinneren – voor wie de geschiedenis kent – wellicht nog steeds aan deze historische gebeurtenis.

10 Reacties

Reageren
 1. Peter van Zoest

  Ok Duic, maar waar komt nou de naam ‘Loevenhout’ vandaan? Dat wil iedereen natuurlijk weten.

 2. Yoshua

  @Peter van Zoest.
  De straatnaam Loevenhoutsedijk is afkomstig van boerderij annex herberg en brouwerij Het Loevenhout, die zat waar nu de rioolzuivering zit.

 3. Massegast

  Loevenhoutsedijk klinkt mij zo vreemd in de oren. Het was altijd de Loevenhoutensedijk… Maar dat was in een ander Utrecht. Het is nu veel netter allemaal

 4. W

  @yoshua: en waarom heette die boerderij/herberg het Loevenhout?
  Waar komt die naam vandaan?!

 5. BdV

  Ja, vreemd, Loevenhout zal toch wel een betekenis hebben? Ook als Yoshua gelijk heeft dat een boerderij/herberg/brouwerij (klinkt goed) zo heette, waarom heette die dan zo?

  En toezicht op de naleving van een verbod leek in 1566 dus ook al moeilijk.

 6. Yoshua

  @W,
  Volgens De oud-Utrechter van 1947 staat Loevenhout voor Larikshout.
  De boerderij komt in de archieven ook voor onder de naam herberg/brouwerij Het Loevenhoutje.

 7. Yoshua

  https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0344.BPLOEVENHOUTSPORTO-VA01/t_NL.IMRO.0344.BPLOEVENHOUTSPORTO-VA01.html

  3.1.1 Historische ontwikkeling

  Staat meer info.

 8. W

  @yoshua: tnx!! Je bent een topgozer

 9. Jan van Hoge Weide

  In het artikel van oud Utrecht lees ik niets over de betekenis van Loevenhout. Daar lees ik alleen het volgende:

  Loevenhout, een herberg bij de Roode brug, de plaats aan den rand der stadsvrijheid, waar den 16den Augustus 1566 de eerste openbare preek der hervormden was gehouden. (…) Het stedelijk gerecht kon niet ingrijpen, omdat Loevenhout tot het rechtsgebied van St. Jan behoorde en dit bovendien in de heerlijkheid van Achttienhoven gelegen was.

  Het lijkt mij ook niet aannemelijk dat Loevenhout verwijst naar Lariks, aangezien deze boomsoort niet van nature in Nederland voorkomt, maar aangeplant wordt. De boom groeit onder andere in de Alpen en zal het in een bodem met hoge waterstand, zoals in de veengrond van de Loevenhout, niet stabiel staan.
  Ik kan ook etymologisch geen verwijzing vinden naar Lariks.

  Wellicht dat de naam verwijst naar de Middeleeuwse naam Loef, zoals die voorkomt in Loevenstein en de Loeff Berchmakerstraat of verwijst het naar loofhout.

 10. Henderkien V/d L

  In Wikipedia

  Rode Brugbuurt, buurt in Utrecht.

  Dit artikel gaat over de Rode Brugbuurt.
  De geschiedenis gaat zelf terug …… naar de 1629.
  En is te lezen hoe dit hele gebied is ontstaan…….. leuke wetenswaardigheden zelfs de Gageldijk komt erin voor.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).