Streep door P+R voorzieningen West en Noordoost | De Utrechtse Internet Courant Streep door P+R voorzieningen West en Noordoost | De Utrechtse Internet Courant

Streep door P+R voorzieningen West en Noordoost

Streep door P+R voorzieningen West en Noordoost

De gemeente Utrecht schrapt de geplande P+R voorzieningen West en Noordoost. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de raadscommissie Stad en Ruimte inzake de herijking van het P+R programma. Voor de bouw was een bedrag 56,6 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag zal nu onder meer worden ingezet voor de financiering van het fietsparkeren rondom het Centraal Station.

Net als in veel andere steden blijft ook in Utrecht het gebruik van de P+R voorzieningen tot nu toe achter bij de prognoses. In Utrecht is op dit moment één grote P+R-voorziening, namelijk Westraven. Daarnaast zijn er nog twee tijdelijke P+R-terreinen, op Papendorp en bij Muziektheater Leidsche Rijn en er zijn drie kleine P+R-terreinen bij de stations Vleuten, Terwijde en Overvecht. Bovendien blijken er her en der spontane P+R-locaties ontstaan, met name bij winkelcentra waar gratis geparkeerd kan worden. In het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit zijn vijf nieuwe P+R voorzieningen langs de rijkswegen gepland, te weten bij De Uithof, Hooggelegen, Leidsche Rijn Centrum en twee zogenaamde zoeklocaties West en Noordoost. In het collegeprogramma is afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is P+R Lage Weide alsnog te realiseren. P+R De Uithof is in aanbouw en voor P+R Hooggelegen is de ontwerpfase inmiddels afgerond. Met de realisatie van de overige P+R’s is nog niet gestart.

De locaties Westraven, De Uithof en Leidsche Rijn Centrum worden gezien als stedelijke overstappunten met potentie. Rond Hooggelegen bestaat twijfel over de locatie, dicht bij Westraven, in relatie tot de hoge investeringen en exploitatiekosten. Bij P+R Leidsche Rijn wordt gekeken of er een combinatie mogelijk is met al geplande parkeerplaatsen. De financiële consequenties van het niet meer realiseren van de P+R’s West en Noordoost zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2012 en het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).