Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege boerenprotest Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege boerenprotest

Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege boerenprotest

Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege boerenprotest
Archiefbeeld. Foto: Bas van Setten
Vervoersmaatschappij Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege het boerenprotest in Barneveld. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval van ritten.

Vervoersmaatschappij Syntus Utrecht verwacht woensdag ‘forse verkeershinder’ vanwege het boerenprotest in Barneveld. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval van ritten.

Op woensdag is een protest georganiseerd in Barneveld. De demonstratie richt zich tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen plannen van het Rijk. De organisatie verwacht zo’n 20.000 deelnemers, waarvan een deel met de tractor naar de Gelderse gemeente zal komen.

Syntus Utrecht waarschuwt reizigers dinsdag via sociale media. “Woensdag 22 juni wordt forse verkeershinder verwacht in verband met het boerenprotest. Dat geldt ook voor onze bussen. Houd daarom rekening met vertraging en of rituitval. Wij verwachten dat dit gevolgen heeft voor de hele regio.”

25 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  Geen enkel probleem! Ik sta met plezier een uurtje extra vast om onze absolute helden te steunen in hun strijd tegen het idiote kwaad dat een voedselproductiesector de nek om wil draaien in tijden van ernstige hongersnoden wereldwijd. Er zijn tientallen miljoenen mensen die van onze helden afhankelijk zijn.

 2. Realist

  Goed dat de boeren voor zichzelf opkomen en ageren tegen dit ronduit ridicule beleid. De politiek en de meelopers staan mijlenver van de realiteit af, compleet de weg kwijt.

 3. Rob H.

  Ah, de wereld gaat kapot, maar de neo-liberale en ultrarechtse boomers kan het niets schelen. Na hen, de zondvloed.

 4. Moniek

  Ridicuul, idioot? Denkt u nu werkelijk dat de milieuproblemen verzonnen zijn?

 5. Leon

  Boeren, de enige ondernemers die gedoogd het hele land mogen platleggen omdat ze meer geld willen verdienen.

 6. René

  @Scherpschutter: net als veel boeren laat u zich misleiden door de propaganda en de desinformatie van de BBB, die gefinancierd door 3 schatrijke quote 500-families (de families Anker, Van Drie en De Heus) voornamelijk de economische belangen van de bio-industrie dient en het FDF. Zoals verstandige wetenschappers (onder meer uit Wageningen) al geruime tijd bevestigen, draait de huidige Nederlandse voedselproductiesector zichzelf langzamerhand de nek om door bovenmatig veel vlees en zuivel te produceren (in plaats van bijvoorbeeld graan), bovenmatig veel CO2 en ammoniak uit te stoten en bovenmatig veel landbouwbestrijdingsmiddelen te gebruiken. Daarmee levert de huidige Nederlandse voedselproductiesector juist een belangrijke bijdrage aan de door u aangehaalde hongersnoden en de teloorgang van het Nederlandse platteland. Wanneer de overheid z’n oren minder zou hebben laten hangen naar de landbouwlobby en eerder zou hebben ingegrepen, zouden de drastische maatregelen die nu moeten worden getroffen niet nodig zijn geweest.

 7. Utrechtvoorutrecht

  Misschien kunnen we de EU subsidies nog wat verhogen zodat er door een kleine groep nog meer verdiend kan worden aan de export van veevoer richting Brazilië. In Barneveld staan veel mega-stallen.

  Zou het kunnen dat er op sommige plaatsen hongersnood is omdat Nederlandse boeren op prijs concurreren met lokale producten in de hele wereld, en daarmee locale economieën kapot maken? En dat dat alleen kan door subsidies?

  Ik snap dat de boeren boos zijn. Maar wat willen ze hiermee bereiken? Willen ze een punt maken? Dat kan anders. Of willen ze iets afdwingen? Daar ben ik geen fan van. Zoals de woordvoerder van FDF het al mooi zei: “wij zijn niet bangig aangelegd”. Blijkbaar is dat waar het om gaat: de ander intimideren. Dan heb je het niet begrepen. Meneer gaat vast ook vertellen dat hij in de supermarkt niet betaalt omdat hij het er niet mee eens is, en niet bang is van de cassière.

 8. Bart

  En zelfs al geloof je niet in klimaatverandering (zucht) – dat hele idee dat ‘onze’ boeren hongersnoden de wereld uithelpen is ook absurd. In tegendeel: door veel te goedkope landbouwproducten in andere landen te dumpen, worden de boeren daar de markt uitgedreven en slopen ‘onze’ boeren de economieën daar. En als een flink deel van het landbouwareaal dat nu wereldwijd gebruikt wordt voor het produceren van soja en ander veevoer dat hierheen wordt gescheept, ingezet zou worden voor lokale voedselproductie, zouden ook een boel mensen geholpen zijn.

  Nee: ik ben niet tegen boeren of landbouw in Nederland. Wel tegen oneerlijke concurrentie en landbouw enkel gericht op een zo hoog mogelijke productie tegen een zo laag mogelijke prijs. Wat mij betreft blijven alle Nederlandse boeren die dat willen lekker boeren, verlagen ze hun productie flink, krijgen een mooie vergoeding voor goed natuurbeheer en verkopen hun producten tegen een eerlijke prijs. Is iedereen mee geholpen.

 9. Hans

  Tractoren mogen niet op het snelwegennet rijden.
  Als tractoren over snelwegen rijden betekent dat wetsovertreding.

 10. wollie

  ‘inkrimping veestapel nodig als technische maatregelen falen.’

  VVD, december 1988

 11. Adriaan

  Wat een negativiteit lees ik hier weer.

  Er zijn meerdere wegen die naar een vergelijkbaar resultaat kunnen leiden. De Haagse route leidt tot weerstand, boeren die weg willen/moeten in de waardesprong van landbouw- naar bouwgrond laten delen lijkt een verstandigere, oftewel wat meer ondernemendheid met grond.

  En weet dat het de terrein beherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen, zijn die nu niet voor niets blij zijn: die investeren vaak toch al (te) weinig in onderhoud, hoeven dat nu nog minder te doen, zeker nu Den Haag via een omweg minder N neerslag wil afdwingen.

  De onlangs aangekondigde opzet zal vermoedelijk vastlopen, variërend van val kabinet tot fors water bij de wijn.

  En kwa overlast mag ik aannemen dat men niet de sympathie van het grote publiek wil verliezen.

 12. Hans

  @ Adriaan
  De overheid moet haar poot strak houden en zich niet laten intimideren door een stel geradicaliseerde boeren. Dus als boeren met tractoren bij herhaling het snelwegennet blokkeren of treinen tegenhouden dan moet er tegen opgetreden worden. Daar is een overheid voor. Als boeren geweld gaan gebruiken, als we de de uitlatingen van de FDF-voorman juist verstaan wil hij die kant op te gaan (blokkkeren van voedselvoorzieningen! dat is een misdrijf) dan kan men tegenmaatregelen verwachten van een overheid. Desnoods met pantservoertuigen van het leger. Tractoren inzetten op een zodanig massale wijze is intimiderend en gewelddadig; je overtreedt de wet met zwaar materieel omdat je ervan uitgaat dat er niet tegenop te treden valt. Volkomen fout dus. De kinderen van een minister die bang zijn voor dit soort ‘visite’ afschilderen als ‘pussys’, daarmee is de grens al helemaal overschreden en kan er van sympathie voor deze vorm van ‘actie voeren’ natuurlijk helemaal geen sprake zijn. Ik sluit me aan bij Bart die het hier goed formuleert:
  ‘Wat mij betreft blijven alle Nederlandse boeren die dat willen lekker boeren, verlagen ze hun productie flink, krijgen een mooie vergoeding voor goed natuurbeheer en verkopen hun producten tegen een eerlijke prijs. Is iedereen mee geholpen’.

 13. LOESJE P.

  Argentijns en Iers rundvlees, haricot’s vert uit Kenia, sperziebonen uit Egypte, druiven uit India en Zuid Afrika, blauwe bessen uit Marokko en Peru, bananen uit Costa Rica, tomaten uit Spanje, kiwi’s uit Israel, hazelnoten uit Italie, sinaasappelen, citroenen, avocado’s, chocolade, zuidvruchten, noten, specerijen……
  Men im en exporteert wat af ……

 14. Moniek

  Misschien zijn er wegen die leiden tot een enigszins vergelijkbaar resultaat, Adriaan. Toch mag je, verwacht ik, aannemen dat de overheid alle mogelijkheden wel verkend zal hebben en het minst last bezorgende idee zal hebben gekozen. Geen enkele politicus resp. partij zal zijn toekomstige verkiesbaarheid nodeloos op het spel willen zetten.

 15. Utrechtvoorutrecht

  @Adriaan Ik kan me wel een reden bedenken waarom de natuurorganisaties blij zijn als de ammoniakniveaus in de natuur dalen: ze hoeven niet meer te dweilen met de kraan open.

  Als ik voor mezelf spreek: ik had veel sympathie voor de boeren maar na het constante ageer tegen de wetenschap (bij RIVM verhaal halen), het constant aannemen van de slachtofferrol (heel NL rijdt max 100 overdag, er wordt nauwelijks nog gebouwd, minder vluchten maar toch zijn de boeren de enige groep die geraakt wordt) en de weinig cooperatieve instelling (wat denkt de groep zelf dat een goede oplossing is voor hun huidige uitstoot?), ben ik er klaar mee.

  Als je je niet als volwassene kunt gedragen, word je ook niet als zodanig behandeld. We gaan kinderen die tantrums gooien toch ook niet keer op keer vragen of ze misschien dan nóg een ijsje willen?

 16. Scherpschutter

  @Bart

  “Nee: ik ben niet tegen boeren of landbouw in Nederland. Wel tegen oneerlijke concurrentie en landbouw.”

  Daar hebben we er weer 1 die gebukt gaat onder een God-complex. U als arbitraire marktmeester die bepaalt wat eerlijk is en wat niet? “Ja, sorry mijnheer, maar uw tomaten zijn veel te goedkoop. U eet veel te goedkoop, dat wil ik niet hebben”. Wie denkt u te zijn om te (kunnen) bepalen wat eerlijk is en wat niet? De Lieve Heer?

  De enige oneerlijke concurrent die bestaat is een marktmeester. Laat het aan de markt over.

 17. Hans

  @ UtrechtvoorUtrecht

  De geradicaliseerde boeren en dan met name de achterban van de FDF zegt dat de cijfers waarop het stikstofbeleid gebaseerd zijn niet kloppen. Ze spreken van ‘die onzin’. Ze trekken de cijfers bewust en moedwillig in twijfel. Er zijn ook Tweede Kamerleden en partijen zoals PVV en FvD die de cijfers willens en wetens in twijfel trekken. Maar bij de achterban van de VVD en bij het CDA vindt je ook deze stroming. Helaas voor hen zijn de cijfers gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, op feiten dus. Het zaaien van dit soort twijfel is een vorm van manipulatie die heel kwalijk is, men probeert zijn gelijk te halen tegen beter weten in, tegen wet- en regelgeving in. Moedwillig wordt er onwetendheid gecreëerd bij het grote publiek om zo te proberen met halve waarheden en hele leugens een op democratische gronden tot stand gekomen beleid (het werd tijd!) te torpederen.
  De landbouwlobby helpt ijverig mee om tegen de wetenschap in de twijfel te vergroten. Actief, in Den Haag én in Brussel. Met veel geld en middelen. Maar internationale verdragen zullen Nederland er onverbiddelijk aan houden om de schaarse kwetsbare natuur te beschermen en de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen. Bij de sector moet het roer dus onontkoombaar om.

 18. Rob H.

  Scherpschutter, als een zeloot met zijn imaginaire marktmeester. En Atlas Shrugged als “bijbel”. Een godsdienstwaanzinnige.

 19. Koel Hoofd

  Demonstreren is toch een grondrecht voor iedereen?
  Als ik sommige reacties hier lees dan is dat echter al lang niet het geval…

 20. H Roozenburg

  Demonstreren is een grondrecht. De samenleving ontwrichten door met trekkers over de snelwegen te rijden is wetsovertreding. Politie: ertegen optreden zou ik zeggen. Waarom moeten de boeren demonstreren met die idioot grote machines die bedoeld zijn om op het boerenland te rijden? Dan mogen de mensen die getroffen zijn door de vastgelopen Jeugdzorg maar shovels huren?

 21. Bart

  @Scherpschutter: prima hoor, maar dan ook echte marktvrijheid en dus geen EU-subsidies, geen enkele vorm van staatssteun in goede en slechte tijden en ook geen marktbescherming maar directe toegang tot de Europese markt voor externe producenten. Dan weten we zeker dat het heel gauw afgelopen is met de Nederlandse boeren.

 22. homie

  @ wollie;
  Deze bedoelde je ?
  https://www.bjmgerard.nl/tag/vvd-en-boeren/
  8 december 1988!

 23. André

  Jazeker, demonstreren mag.
  Maar met een landbouwvoertuig de snelweg op mag niet. En dan zeker niet met meerdere naast elkaar langzaam (15 km/h las ik ergens) gaan rijden, de vluchtstrook blokkeren en zo de hele boel laten lastlopen. Vooraf had de organisatie van deze landelijke actiedag daarom opgeroepen dit niet te doen, maar eigenwijze boeren in grote machines luisteren nogal slecht naar oproepen. Je kan ook prima met de auto, fiets of OV naar een demonstratie gaan !

 24. Pieter

  Ik vind het schandalig hoe de boeren zich gedragen. Ze gedragen zich als drammerige kleuters. Jarenlang lopen ze de boel te vertragen zonder zelf met oplossingen te komen die werken. Alleen om fabrieksmatig zoveel mogelijk vee te kunnen houden. Al jaren is duidelijk dat dit ten koste van mens en natuur gaat. Nu moet uit puur egoïsme het verkeer in het midden van het land het weer ontgelden. Wie bestuurt dit land eigenlijk?

 25. Scherpschutter

  @Bart

  Helemaal mee eens! Totale vrije marktwerking. En nee. Integendeel. Het zou onze landbouwsector de meest succesvolle in de geschiedenis van de wereld maken. Frankrijk is na 1 week al kapot geconcurreerd. U begrijpt volgens mij totaal niet hoe uniek onze landbouwsector is.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).