Tiental reclameborden met uitspraak profeet Mohammed opgehangen in Utrecht - De Utrechtse Internet Courant Tiental reclameborden met uitspraak profeet Mohammed opgehangen in Utrecht - De Utrechtse Internet Courant

Tiental reclameborden met uitspraak profeet Mohammed opgehangen in Utrecht

Tiental reclameborden met uitspraak profeet Mohammed opgehangen in Utrecht
In Utrecht zijn een tiental borden opgehangen met een uitspraak van de profeet Mohammed. Op de borden staat: “De beste zijn degene die het beste zijn naar hun vrouwen.” Het project is geïnitieerd door Stichting Tasmim en heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan het imago van moslims.

In Utrecht zijn een tiental borden opgehangen met een uitspraak van de profeet Mohammed. Op de borden staat: “De beste zijn degene die het beste zijn naar hun vrouwen.” Het project is geïnitieerd door Stichting Tasmim en heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan het imago van moslims.

De borden zijn onder andere te vinden in het stationsgebied, de Uithof, Lombok, Hoograven, Tolsteeg en Ondiep. Over de tekst is wel enige discussie ontstaan. Op Facebook laten de initiatiefnemers weten: “Velen hebben waarschijnlijk een taalfout gespot namelijk de letter “N” die ontbreekt …. Gelukkig is het gewoon Nederlands en niet Chinees en is het geen grove fout.”

Stichting Tasmim laat weten dat er veel controverse is rond de islam. Door het plaatsen van de borden wil men een positief geluid laten horen. De stichting probeert meer donaties op te halen om zo nog meer borden te kunnen plaatsen.

45 Reacties

Reageren
 1. P.Stekelenburg

  Nu de praktijk nog!!

 2. ECB

  Zolang de jongeren van de moslims zich niet aanpassen, zie ik hier de nut niet van in.

 3. Henk

  Aangebracht door een verwarde man. Niks met Islam te maken!

 4. Freek

  Misschien ook wat borden ophangen m.b.t. de profeet zijn visie op hoe met kleine kinderen om te gaan..

 5. Martijn

  De poster impliceert dat de besten dus alleen mannen kunnen zijn

 6. stefan

  Nee hoor, ook vrouwen hebben vrouwen. Al vermoed ik dat Mohammed daar destijds niet bij stil heeft gestaan.

 7. èlse

  ik begrijp niet hoe mensen nog steeds zo onwetend kunnen zijn, gezien aan de reacties hierboven.
  ik vind dit beeld prachtig de islam is een religie van vrede, en de media wilt het beeld zwart gaan maken maar vroeg of laat komt de waarheid toch boven water. er zijn altijd rotte appels tussen de mensheid maar om die rotte appels de hele mensheid of een deel er van te beschuldigen gewoon krankzinnig .1

 8. Jck

  vrouwen = vanaf een jaar of 12 en meervoud

 9. Geenstijl@Utrecht.

  Ik heb lief wie mij liefhebben,
  wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Spreuken 8:17.
  Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes 1:16-17.
  Zo zie je maar, onze profeet Jezus/Isa vd Moslims had ook wijze spreuken in het grootte sprookjesboek.

 10. @Freek

  Met kleine kinderen omgaan, daar kunnen de katholieken onder ons nog een boekje over opendoen. En dat gaat niet over een profeet van lang geleden, gewoon dagelijkse kost in Nederland.

  Met else eens: de strijd die gevoerd wordt tussen ‘de moslims’ en de beledigde xenofobe blanken wordt vooral door die laatste groep gevoed. Zelfs positieve berichten worden gedraaid naar iets slechts, als men maar een gezamenlijke vijand heeft, liefst van een andere kleur.

  Naastenliefde en tolerantie zijn geen deugd meer, geldzucht en racisme zijn ervoor in de plaats gekomen

 11. R.A.F

  Laat ze deze spreuken er ook even bijhangen

  Soera 3:
  12. Zeg tot de ongelovigen: “Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden
  verzameld, dit is een kwade rustplaats.

  Koran 9:88 ”De boodschapper en de gelovigen vechten met hun bezit en hun leven voor de zaak van Allah.” Koran 9:5 ”Vecht en dood de ongelovigen waar je ze ook kan vinden, neem hun gevangen, kwel hen, wacht in een hinderlaag op hen en gebruik iedere oorlogsstrategie.”

  Koran 4:95 ”Gelovigen die thuis blijven zijn niet gelijk aan degenen die vechten voor Allah en hun leven en bezittingen op het spel zetten. Degenen die vechten krijgen een speciale beloning.”
  http://westerse-beschaving.net/quotes/

 12. Ronald

  Ik had ‘t dus helemaal verkeerd begrepen! Het is wèl vrouwvriendelijk.

 13. Timo

  Het zou zo ontzettend fijn zijn als iedereen zn geloof lekker voor zich hield, moslim, christen, jood, hindoe of boedist.
  Als je je wil laten leiden door een boek en zonder die regeltjes geen goed mens kan zijn ben je de moeite toch niet waard.

 14. Arnoud

  Nou ECB, ik vind dat deze jongeren inderdaad moeten veranderen. Maar ik vind ook dat de houding van mensen zoals u wat positiever mag. Anders wordt onze multiculturele samenleving natuurlijk nooit succesvol.

 15. Grammar Nazi

  Een tiental borden ZIJN niet, een tiental borden IS.

 16. Alex

  “Er ontbreekt een n”.
  Nee, er ontbreken 2 n-en, het voorzetsel “naar” moet “voor” zijn, en het is sowieso ontzettend lelijk vertaald. Als je duizenden euro’s in een campagne steekt, schakel dan even een professionele tekstschrijver in die er voor 50 of 100 euro een goed lopende zin van maakt.

 17. Een agnost

  Naar mijn mening horen uitspraken niet thuis in de openbare ruimte, ongeacht van welke religie. Er zijn voldoende plekken waar mensen deze zinnen tot uiting kunnen laten komen, te weten gebedshuizen en in privé gelegenheden.

  Deze posters bevinden zich zeker alleen maar in specifieke wijken van Utrecht waar een hoge concentratie moslims woont? Dat lijkt mij nou niet in het bijzonder bijdragen aan een positieve publieke opinie over de Islam…

 18. Bill

  Gelukkig hebben de christenen het net zo makkelijk in moslimlanden…! Oh nee, toch niet… Ze mogen vaak hun geloof niet belijden, geen kerken oprichten, worden vervolgd, vermoord of zijn de pispaal van de samenleving. Als we dan vluchtelingen opnemen in de Nederlandse samenleving, deze groep die nergens anders heen kan..

 19. Geenstijl@Utrecht.

  Religie is vergif voor het volk, zie alle oorlogen om religie.

 20. Richard

  Waardeloze quote, want je goedheid wordt afgezet naar hoe je tegenover 1 enkel persoon bent; de vrouw die je kado kreeg in ruil voor een bruidschat.
  Ze hadden beter deze kunnen gebruiken:
  “ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
  The strong person is not the good wrestler. Rather,the strong person is the one who controls himself when he is angry.
  (Sahih al-Bukhari, Book 73, #135)”

 21. B van Berkel

  Als we nou gewoon ons allemaal aan de 10 geboden uit de Bijbel houden en onze naaste net zo lief hebben als ons zelf en God boven alles dan is er niets aan de hand. Geen oorlog geen ruzie en geen ellende. Maar nee er zijn altijd een paar eigenwijzen die weer wat anders moeten. Ja dan begint het gezeik. Dus hup terug naar de Bijbel dat is gewoon het beste en de waarheid.

 22. Moslim = haat

  Moslim is een religie van haat. Christendom is een religie van liefde. Jammer dat ze altijd weer een podium krijgen.
  Wist je dat er in de Koran staat dat als je geen moslim bent gedood mag worden?

 23. Geenstijl@Utrecht.

  Ineens weet je het !!!, je wordt Atheïst, geen gezeik meer over sprookjes boeken.

 24. R.A.F

  Hoe Rechtvaardig is God?

  De God zoals die middels de Bijbel aan ons wordt geopenbaard roeit complete volkeren uit, laat onschuldige vrouwen, kinderen en ouden van dagen vermoorden, straft velen voor de zonden van één, straft kinderen voor de zonde van de ouders, keurt slavernij goed en zet aan tot mensenoffers en nog veel meer.

  God straft velen voor de zonde van één:
  omdat David een volkstelling heeft gehouden straft God het hele volk met de pest die vervolgens 70.000 mannen (vrouwen en kinderen tellen blijkbaar niet mee) het leven kost.
  http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 25. Rob

  Het is niet zo raar dat God en Allah zo wreed zijn, ze zijn immers door
  mensen bedacht en mensen zijn ook wreed.

  Die boeken die bevatten vertellingen zoals die door die oude woestijn
  volken gedaan werden, met daarin grote gebeurtenissen uit hun
  verleden, zoals overstromingen en honger, en allerlei moralistisch
  gepraat wat door hun leiders bedacht was om het volk eronder te houden.

  De “God” of “Allah” figuur dient daarbij alleen om zaken aan toe te
  schrijven waar men nog geen andere verklaring voor had. Later is
  duidelijk geworden dat wat men in die tijd dacht vaak niet klopte, maar
  die boeken zijn nooit meer aangepast en worden nu door sommigen
  (het worden er wel steeds minder) nog steeds als de waarheid
  gezien. Het is echter alleen de waarheid van 2-5000 jaar geleden.

 26. Frank

  Gut…. Nieuwe inzichten op dit bord. Je zou tenslotte zomaar kunnen denken dat de besten de puberale prinsjes zijn die elke blonde vrouw met een zomerjurkje de kwalificatie ‘hoer’ naar het hoofd slingeren.

 27. Bill

  Ja, betrek al bagatelliserend God er maar bij, het zijn toch met name de volgelingen van de Koran en Allah die in deze huidige moderne tijd voor de meeste ellende zorgen, door de Koran net iets te letterlijk te nemen. Een vertaalslag die erg veel ( maar zeker niet elke) moslims niet (willen) maken. Daarbij ontkennen veel mensen binnen deze politieke stroming (!) hun daden door eigen interpretatie van de wetgeving en het niet die van het recht in een seculier land…

  Gevaarlijke ontwikkeling die de kop moet worden ingedrukt, maar de Nederlandse politiek faciliteert deze alleen maar. Helemaal geen Wilders fan, maar door de ontkenning van deze signalen in Den Haag zal zijn aanhang er niet kleiner op worden.

 28. Timo

  Hey Bill, zolang de meeste aanslagen in Europa nog altijd gepleegd worden door anarchisten en in de VS iedere week wel een doorgedraaide christen een abortuskliniek opblaast hoeven we in de westerse wereld niet bang te zijn voor moslims.

  Staar je niet blind op je haat richting 1 geloofsgroep, want geen enkel mens is 100% juist bezig.

 29. Hans

  Om te voorkomen dat men door al die fraaie mohammedaanse teksten op de reclameborden in de stad een al te éénzijdig beeld van de islam zou kunnen krijgen – dat vinden de luitjes van Groen Links maar niets – heb ik voor u, lezer, wat koranteksten bij elkaar gesprokkeld zodat men zich een evenwichtiger beeld van de islam kan vormen.
  Veel leesplezier.

  Soera 26: Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept: ‘Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !’”
  Soera 2:193, 8:39; “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”
  Soera 3:200 : “O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah.”
  Soera 4:76; “Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan.”
  Soera 4:84; “Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan.” Soera 4:89 (Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers) : “Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”
  Soera 5:33; “Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.”
  Soera 8:12; “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”
  Soera 8:60; “En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken.”
  Soera 8:65; “O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” Soera 9:5; “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”
  Soera 9:14; “Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”
  Soera 9:29; “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.”
  Soera 9:41; “Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.”
  Soera 9:73 en 66:9; “Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” (De “huichelaars” waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effectief zijn djihaad te steunen.)
  Soera 9:111; “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.” (Degenen die djihaad zo graag verklaren als “ethische inspanning” of “mystieke weg” moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.)
  Soera 9:123; (De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt “Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.” Soera 25:52; (Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interconfessionele dialoog blootstaat ? Dit “Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.”]
  Soera 37:22-23; “Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur.”
  Soera 47:4; “Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien.”
  Soera 48:29; En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : “Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander.”
  Soera 2:216; “U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u.”
  Soera 3:142; “Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?”
  Soera 3:157-158; “En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd.”
  Soera 4:74; “Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.”
  Soera 8:15-16; “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een tactische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis.”
  Soera 9:20; “Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen.”
  Soera 9:39; “Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen.” Soera 9:111; “Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid.”
  Soera 49:15; “De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten.”
  Soera 61: 4; Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.
  Soera 4: 101; …Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

 30. Geenstijl@Utrecht.

  @Hans,dit zijn zeker teksten uit het grootte sprookjesboek van Allah, vertelt door Mohamed de fantast.
  Religie zou verboden moeten worden.

 31. Bill

  Timo, dat blindstaren op een geloof ben ik met je eens. Ben trouwens wel benieuwd naar het aantal slachtoffers die anarchisten of christelijke terreurgroepen maken. Heb je daar cijfers van…?
  Als wij de slachtoffers van de aanslagen in naam van de islam in Engeland, Spanje en Frankrijk bij elkaar optellen komen we denk ik wel tot andere getallen dan die de anarchisten in Europa hebben gemaakt. En het grote verschil zit ‘m in wat eenlingen denken en de groep.. Aangezien het groepsdenken in islamitische landen veel groter is dan in christelijke landen, zit hier ook een verschil. Vanuit ‘t modernere westers (of christelijk) denken praat je over verzoening met de andere geloven, vanuit het oude denken of letterlijk opvatten van de woorden in de Quran wordt er over verzoening niet gesproken (zoals wat zinnen hierboven dat ook aangeven). Waarom gaan er geen -tigduizend moslims de straat op om te protesteren tegen de wandaden van IS die in naam van de islam worden gepleegd (tegen shiitische , of de onderdrukking van christenen in moslimlanden…? Omdat ze waarschijnlijk ter verantwoording worden geroepen als ze het wel doen, app’el op hun taak als moslim…? Omdat er misschien andere doelen zijn…?

  En als deze vragen dan onbeantwoord blijven of er niets aan wordt gedaan om het te ontkrachten (zeker in deze tijd..!) is het toch logisch dat er dit soort reacties uit de samenleving komen..?

  En dan helpen dit filmpje van gisteren door mensen vanuit een moskee in Birmingham vol met dreigementen tegen Wilders natuurlijk ook niet mee in de beeldvorming…: https://www.youtube.com/watch?v=Cf7YSEfHBrA

 32. Moxie

  “Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw”

 33. Werkloze Mohammed

  De beste zijn de degene die een uitkering hebben

 34. Hans (Oudwijk)

  @Werkloze Mohammed 30 JULI 2015 OM 14:44
  Goed zo Mo. Je bent en voorbeeldig mohammedaan. Want staat er in de koran niet geschreven – ik ben de soera even kwijt – dat de ware gelovige de ongelovige honden tot slaaf moet maken? En jij doet het Mo!
  Per slot is een uitkering niets anders dan een moderne variant van slavernij, dus anderen voor jou laten werken. WAJONG zeker? Mooi dat zijn meer centjes dan zo’n arremoeiige bijstandsuitkering, toch. Daarnaast nog ‘n handeltje voor de grotere uitgaven, zeker?

 35. Jeroen

  @Hans, soera 26 (de Dichters) zegt helemaal niets over joden en stenen. Dat is een vers over o.a. Mozes en Noach. Best een lange lap tekst maar geen steen of jood erin te vinden. Beter je soera’s bij elkaar stelen joh.

 36. Geenstijl@Utrecht.

  Al met al is de Islam geen Vrede, maar Oorlog, gezien het aantal gelukzoekers in Europa.
  Daarom, hand in hand terug naar eigen land.

 37. Justitia

  Steeds haalt men het feit dat de profeet een minder jarige getrouwd was. Men vergelijkt een situatie uit 1500 geleden met de normen en waarden van nu. Interessant is dan om te weten hoe men hier 1500 geleden leefde? Wat waren de normen en waarden toen in Nederland. Hoe wist men dat een meisje huwbaar was? Wat ik wel weet is dat ze in de Arabische wereld veel verder waren in die tijd dan hier…. immers…. Men heeft hier veel van de Arabieren over genomen op wetenschappelijk gebied…

  Denk na mensen…..

 38. Frank

  @Justitia: Je verbindt hier zaken die geen relatie hebben. We hebben snelwegen en de Volkswagen ook overgenomen van Hitler. En er is geleerd van de medische experimenten in de concentratiekampen. Maar dat maakt het Nationaal-Socialisme nog niet tot een te waarderen ideologie. En voordat iemand mij voor is: ja dit is een Godwin. Met volle overtuiging.

 39. Geenstijl@Utrecht.

  @Frank, begin nog sympathie te krijgen voor je ……….. maar je hebt helemaal gelijk in deze., goede vergelijking.

 40. Rob

  @Justitia: dat is nou net de kern van het hele probleem “religie”.
  Men past normen van 1500-5000 jaar geleden toe op de situatie van nu.
  “je mag geen varkensvlees eten” dat was omdat er in die tijd nog geen
  koelkasten waren en als varkensvlees een beetje bedorven was dan
  werd je daar erger ziek van dan als je ander vlees bedorven at.
  (ze hadden daar kennelijk geen kippen, want dan hadden ze die ook
  wel verboden)
  Nu hebben we hygiene maatregelen en kunnen we rustig varkensvlees
  eten, maar bepaalde religieuzen doen dat nog steeds niet want ze
  hebben hun handboek nooit geupdate.
  En zo zijn er zo veel van die leefregeltjes die er toen alleen maar in
  kwamen omdat dat praktisch was. Als die boeken vandaag geschreven
  zouden worden zou men er heel andere dingen in zetten. En zou de
  rol van de “oppermacht” ook veel kleiner zijn, omdat we tegenwoordig
  een hoop dingen die men aan de oppermacht toeschreef ook wel zelf
  kunnen verklaren. Dingen die de Arabieren nog niet wisten.

  Religieuzen zitten vastgebonden aan wat hun voorouders dachten en
  schreven, willen niet inzien dat het allemaal menselijke verzinsels zijn
  vanuit het referentiekader van die tijd. En ze zijn te dom om in te zien
  dat het geen zin heeft om daar oorlog over te voeren. Dit betreft echt
  niet alleen de kleine groep die daadwerkelijk oorlog voert, maar het
  probleem zit in de hele groep die achter dit soort dingen aan holt. Als
  dat opgelost wordt, is het met die gewelddaden ook afgelopen.

 41. Geenstijl@Utrecht.

  @Rob, zeer goed verhaal, had het niet beter kunnen schrijven.

 42. Merve

  Ik heb de reacties hierboven gelezen en, ow wat een ontwetendheid bij zo veel. Onderzoek bij het kern doet wonderen

 43. Suat

  @Bill: Toevallig heb ik antwoord op jouw vraag m.b.t. de gevraagde cijfers:

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/meer-doden-door-extreemrechts-dan-door-moslimterroristen

 44. Frank

  @suat: Leuk om te weten, maar dit betreft volgens mij alleen de cijfers in Amerika zelf. Ik denk dat als je de cijfers van Irak en Syrië neemt, je omgekeerd tot andere conclusies komt. En al die cijfers zijn bovendien nutteloos want wat de één terrorisme noemt noemt de ander vrijheidsstrijd. En wat de volgende een gerechtvaardigde jihad noemt, noemt weer een ander gewoon terrorisme.

 45. Timo

  Suat, maak ik je hier blij mee?
  Interpol verslag 2009 – 2013 over terrorisme in Europa.
  Wat blijkt, in die periode waren radicale moslims voor slechts 0,7% verandwoordelijk voor aanslagen.
  De overige 99,3% waren vooral seperatistische groepen (ETA, IRA, PKK) en politieke groepen (extreem links/rechts).

  http://www.statewatch.org/news/2014/may/eu-europol-2014-05-te-sat-report.pdf

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).